Askerød

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

69. Askerud. Udt. a2sskere. -- Askerød JN. 262. Ascherød1723.Formodentlig Askaruð, der snarere er at forklare af det paa Østlandeti MA. ikke ualmindelige Mandsnavn Aski, end af Trænavnet Ask. Askier vel opr. Kjæleform af et med As- sms. Navn, hvis andet Led har begyndtmed g; Asgautr er det, man nærmest maa tænke paa.


Kommer mere siden...