Hobøl kirkebøker

Begravelser 1743 - 1759

1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759


1743    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 13.01.1743 enke fra Jarnseie,  Aase Ditlefsdatter 62 aar
2 ditto fattig indlagt qvinde,  Anne Gullichsdatter 71 aar
3 18.02.1743 Tosten Isies søn,  Thorer Tostensen 21 aar, 6 m.
4 24.02.1743 en fattig indlagt qvinde,  Karen Enersdatter 66 aar
5 13.03.1743 Ole Brecches datter,  Siselle Olesdatter 2 aar
6 24.03.1743 en gammel fattig indlagt qvinde,  Guri Larsdatter 44 aar
7 31.03.1743 Helge Helgesen Saxebøls datter,  Tore Helgesdatter 2 aar
8 11.04.1743 Friderich Hvidsteens søn,  Hans Friderichsen 4 dager (?)
9 16.04.1743 Gunder Svichebøls søn,  Lars Gundersen 1/2 aar
10 24.04.1743 Ole Holoes qvinde,  Goro Hansdatter Holoe 35 aar
11 ditto Albert Olsen  (resten utydelig, mulig fra Braate) 3 dager
12 05.05.1743 Gunder Friderichsen Nærebøleies søn,   Johannes 2 aar
13 20.06.1743 Knud Thordsens qvinde fra Oddestadeie, Anna Jensd. 38 aar
14 ditto Lars Knudsen Oddestadeie 4 aar
15 ditto Ingebor Knudsdatter Oddestadeie 1 1/2 aar
16 ditto Niels Rejersen fra Jarnseie 5 1/2 aar
17 30.06.1743 indlagt qvinde,  Anne Joensdatter 60 aar
18 14.07.1743 en qvinde fra Biercheschoug,  Anne Knudsdatter 77 aar, 2 m.
19 ditto huusqvinde fra Stochstadeie,  Marie Thomasdatter 63 aar
20 28.07.1743 indlagt qvinde fra Smertue,  Helge Aslachsdatter 70 aar
21 04.08.1743 qvinde fra Bierveeie,  Maren Olsdatter 48 aar
22 01.09.1743 Hans Larsens barn fra Mere  (navn ikke nevnt)  
23 05.09.1743 Ole Jonsen Brecchen 56 aar
24 08.09.1743 Gisle Jacobsen Breccheeies datter, Marthe 8 dager
25 ditto fattig indlagt qvinde,  Marthe Gundersdatter 54 aar
26 14.09.1743 Gulbrand Jonsen Jarn 66 aar
27 ditto Halvor Kinneruds søn,  Anders 8 dager
28 22.09.1743 Anne Larsdatter Tønderud 36 aar
29 29.09.1743 Christian Svendsen Aslerudeie 1 aar, 10 u
30 06.10.1743 Sven Jonsen fra østre Krogseie 9 aar
31 10.10.1743 Ragnille Haagensdatter fra Krogseie 3 1/2 aar
32 20.10.1743 pigebarn fra Dahler,  Sara Wilhelmsdatter 17 uger
33 27.10.1743 Johannes Svendsen Blixlandeies datter,  Maria 1 aar
  ditto et dødfødt barn fra Breccheeie, Johannes Monsen  
34 08.11.1743 en qvinde fra Krogseie,  Ragnille ?? utydelig
35 ditto Anders Melbyeeies søn,  Anders 8 dager
36 15.12.1743 en indlagt qvinde fra Hvam og Lie, Maren Olsdatter 80 aar

1744    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 06.01.1744 indlagt qvinde,  Ragnille Ottersdatter utydelig (74?)
2 12.01.1744 en dreng fra Hollebøl,  Christen Thorersen 16 aar
3 ditto en dreng fra Rigge,  Lars Larsen 14 aar
4 09.02.1744 soldat Sven Arnesen Tispenrud 21 aar
5 08.03.1744 gammel mand fra n. Schielfos, Brynild Halvorsen 69 aar
6 25.03.1744 Peter Kock fra Riiser
7 19.04.1744 Friderich Hvidsteens søn,   Friderich 10 uger
8 26.04.1744 Hans Vaglens barn,  Maren 8 dager (?)
9 07.05.1744 Helge Sørensen Stochstad 72 aar
10 14.05.1744 qvinde fra øfre Tomter,  Aase Enersdatter 59 aar
11 21.06.1744 Gunder Svichebøls søn,  Niels 4 mnd
12 21.06.1744 Ole Iversen fra Hougseie 56 aar
13 28.06.1744 Karen Svendsdatter Hovi 48 aar, 7 m.
14 05.07.1744 Gunder Svichebøls søn,  Niels Gundersen 5 mnd. ??
15 08.07.1744 Jacob Holles datter,  Ingebor Jacobsdatter 5 aar, 6 mnd.
16 23.08.1744 Ole Veggereies søn,  Niels Olsen 14 uger
17 25.10.1744 indlagt qvinde paa Engen,  Kirsten Olsdatter 68 aar
18 ditto Halvor Kinneruds datter,  Susanna 13 dager
19 15.11.1744 en dreng fra ??,  Ulrich Jonsen 16 aar
20 ditto Osmund Støttums dødtfødte barn
21 29.11.1744 Osmund Støttums qvinde,  Magrethe Hansdatter 38 aar, 8 m.

1745    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 22.01.1745 Mads Svendsen Bovem 25 aar
2 26.01.1745 Jørgen Blicmester ? 57 aar (?)
3 14.02.1745 Jerch Larsen Hougs dreng,  Lars  -dødfødtø 1/2 time
4 14.03.1745 Ingebor Christophersdatter Saxebøl 44 aar
5 ditto Tore Helgesdatter Saxebøl 4 dager
6 02.05.1745 Sven Torjersen Brecches søn,  Povel 1/2 dag
7 ditto Arne Hollebøleies datter,  Berthe 8 uger
8 27.05.1745 Marthe Poulsdatter Oddestad 61 aar
9 30.05.1745 Thore Olsdatter øfre Jarn 80 aar
10 17.06.1745 indlagt dreng fra Nord. Schoug, født i Sohner, Peder Michelsen 10 uger
11 25.07.1745 en gammel mand fra Onaaseie, Halvor 96 aar
12 15.08.1745 Poul Engens datter,  Marthe 1 aar, 6 uger
13 20.10.1745 en pige fra Aarhuus, Ingebor ?? 14 aar (?)
14 28.11.1745 Hans Roaases datter,  Anne 10 aar
15 02.12.1745 Ole Jarnseies søn,  Hans Olsen 12 uger
16 12.12.1745 Halvor Kinneruds datter,  Helvig Halvorsdatter 17 dager

1746    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 13.01.1746 en qvinde fra Jarnseie,  Johanne Pedersdatter 38 aar
2 23.01.1746 en qvinde fra Berg,  Ingeborg Enersdatter 80 aar
3 06.02.1746 en mand fra Lyshougeie,  Syver Henrichsen 60 aar
4 13.02.1746 Anders Lillebyes søn,  Peder Andersen 19 aar
5 27.02.1746 en huusmand fra Wieneie,  Johannes Hansen 38 aar
6 ditto Clemet Fuskers søn,  Tosten Clemetsen 35 aar
7 06.03.1746 Eric Gustveds søn,  Anders Ericsen 1 aar, 6 u
8 13.03.1746 Manden paa nedre Svichebølle,  Ole Evensen 50 aar
9 ditto Manden paa Holt,  Jacob Jonsen 50 aar
10 ditto en soldat Jens Larsen Houg 25 aar
11 20.03.1746 Manden paa Eng,  Hans Hansen 68 aar, 11 m
12 ditto Manden paa Brecchen,  Sven Torjersen 24 aar, 6 m
13 25.03.1746 huusmanden paa ??(utydelig), Bent Thordsen 44 aar
14 ditto en mand fra Lyshougeie,  Henrich Syversen 20 aar
15 27.03.1746 en qvinde fra Solberg,  Boel Jensdatter 73 aar
16 30.03.1746 en qvinde fra Oddestadeie,  Elen Andersdatter 40 aar
17 08.04.1746 en ungdreng fra Egeberg,  Johannes Thorersen 20 aar
18 ditto Ole Tolfshuuses barn,  Christen Olsen 1 1/2 aar
19 ditto en barn fra Svichebøleie,  Ole Amundsen 2 aar
20 ditto et dødfødt barn fra Stochstad  
21 ditto Sven Rejersens barn fra Fuskereie,  Knud Svendsen 4 mnd.
22 24.04.1746 en qvinde fra Jarn,  Olou Olsdatter 68 aar
23 ditto en barn fra Jarnseie,  Hans Hoolsen 6 aar
24 ditto et barn fra Braateeie,  Sebiørn Hansen 6 mnd.
25 01.05.1746 Manden paa Roaas,  Hans Tollefsen 42 aar
26 ditto Manden paa Vien,  Peder Helgesen 27 aar
27 ditto en dreng fra Hof,  Jacob Hansen 16 aar
28 06.05.1746 en huusmand fra Blixlandeie,  Iver Nielsen 69 aar
29 ditto indlegsqvinde fra Vegger,  Ingebor Jacobsdatter 72 aar
30 27.04.1746 en huusmand fra Dahler,  Peter Palmesen 59 aar
31 15.05.1746 en dreng fra Vaglen,  Hans Hansen 18 aar
32 ditto et drengbarn fra Hof,  Hans Henrichsen 3 1/2 aar
33 29.05.1746 en soldat fra Humlerud,  Simon Svendsen 24 aar
34 30.05.1746 en dreng fra Nærebølle,  Helge Rasmusen 22 aar
35 05.06.1746 Jens Biercheschougs datter,  Anne Jensdatter 4 mnd
36 12.06.1746 en qvinde fra Vieneie,  Karen Pedersdatter 30 aar (?)
37 10.07.1746 Ole Tomtereies datter,  Aase Olsdatter 1 aar, 6 u
38 25.07.1746 en indlegsqvinde fra Gusland,  Malene Ditlevsdatter ikke oppgitt
40 10.08.1746 en Mand fra Askerudeie, Sven Ericsen 51 aar
41 04.09.1746 Manden fra Nord: Bovem,  Aslach Gabrielsen 66 aar
42 29.09.1746 Qvinde fra S: Bøler,  Marthe Pedersdatter 67 aar
43 ditto en qvinde fra østre Bølereie,  Gorron Evensdatter 60 aar
44 18.12.1746 en mand fra Solberg,  Eric Tostensen 76 aar
45 ditto en qvinde fra Braate,  Kirsten Gulmundsdatter 87 aar
46 26.12.1746 Christopher Braates søn,  Henrich Christophersen 13 uger

1747    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 08.01.1747 en pige fra Bærøeeie,  Siri Osmundsdatter 25 aar
2 07.02.1747 Enken Anne Preus 74 aar
3 12.02.1747 en gammel mand fra Gusland,  Hans Haagensen 88 aar
4 ditto Halvor Kinneruds søn,  Johannes Halvorsen 9 dager
5 ditto Svend Halvorsens datter fra Risereie,  Ragnille Svendsd. 2 aar
6 ditto et barn fra prestegaardseie  
7 26.02.1747 Eric Fuscher?? eies barn  
8 15.03.1747 Manden paa Heaas,  Christensen 38 aar, 5 m.
9 ditto Manden paa Lillebye,  Anders Pedersen 66 aar
10 23.02.1747 indlegsqvinde,  Ingebor Trøgsdatter 76 aar
11 ditto Jacob Torchildsens ene tvillingsøn,  1 1/2 aar
12 28.04.1747 en pige fra Svelgen,  Kirsten Christensdatter 16 aar, 11 u
13 ditto et uægte barn,  Niels Amundsen 2 aar, 6 d.
14 31.05.1747 en qvinde fra nordre Svichelbøl,  Groe Jonsdatter 49 aar
15 05.06.1747 et barn fra Myrer,  Hans Halvorsen 18 uger
16 19.06.1747 et barn fra Leppestad,  Sven Ericsen 3 uger
17 25.06.1747 Jacob Andersen Veggereie søn,  Ole  
18 30.07.1747 Tosten Isies søn,  Ole Tostensen 34 aar
19 ditto Lars Melbyeeies søn,  Haagen Larsen 1 aar, 15 u
20 20.08.1747 Hans Hansen Kraageruds datter,  Abigael 1 aar, 6 m
21 11.10.1747 dreng fra Riiser,  Gunner Larsen 20 aar
22 03.11.1747 Ole Sivertsen Hagen 78 aar
23 11.12.1747 Gisle Jacobsen Breccheeie 33 aar, 6 m
24 ditto Ragnille Olsdatter Brecchen 15 dager
25 15.12.1747 Sven Svendsen Riis 36 aar
26 31.12.1747 Gunder Olsen fra Fuschereie 44 aar

1748    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 14.01.1748 Niels Gudmundsens datter,  Helge 4 mnd.
2 21.01.1748 Rolf Hansen Carlstad 72 aar
3 ditto Walborg Størchordsdatter, Nummestadeie 49 aar
4 ditto Lars Pedersen paa Riser 20 aar
5 28.01.1748 Hans Hansen Kraagerud 42 aar
6 ditto Jacob Andersen Veggereies datter,  Anne 3 uger
7 02.02.1748 Christen Schistadeies søn,  Sven 6 uger
8 08.02.1748 Jon Hvidsteens datter,  Sophia 12 aar
9 18.02.1748 Hans Syversen fra Heaaseie 20 aar
10 ditto en qvinde fra Fossnæs,  Anne Christophersdatter 40 aar
11 25.02.1748 Lars Humleruds søn,  Jens Larsen 8 dager
12 ditto Gisle Jacobsen Breccheeies datter,  Gunille Gislesd. 8 uger (?)
13 03.03.1748 en huusmand fra Hoolseie,  Halvor Halvorsen 75 aar
14 ditto en dreng fra Haslerud,  Syver Knudsen 16 aar
15 06.06.1748 en qvinde fra Haslerud,  Anne Ericsdatter 70 aar
16 ditto et uægte barn,  Eric Biørnsen 18 uger
17 18.03.1748 en pige fra øfre Svichebølle,  Helvig Gundersdatter 10 aar
18 20.03.1748 en qvinde fra Luur,  Anne Pedersdatter 78 aar
19 24.03.1748 Johannes Brøholtes søn,  Ole Johannesen 2 aar
20 25.03.1748 en mand fra Gusland,  Niels Olsen 55 aar
21 ditto Halvor Schiestads datter,  Maria Halvorsdatter 2 aar
22 11.04.1748 Jacob Torjersens fra Schielfoss søn,  Torjer 2 aar
23 16.04.1748 Johannes Svendsens datter fra Jarnseie,  Maren (?) ? dager
24 05.05.1748 Lars Zachariasen fra Huulseie 27 aar
25 ditto Hans Sebiørnsens søn fra Braateeie,  Lars 11 uger
26 12.05.1748 Manden paa Biercheschoug,  Jens Rasmusen 52 aar
27 19.05.1748 Manden paa Oddestad,  Tommes Andersen 67 aar
28 26.05.1748 en huusmand fra Stochstadeie,  Axel Nielsen 60 aar
29 ditto Lars Helgesens søn fra Kraageruddalen,  Lars Larsen 8 uger, 2 d
30 07.06.1748 Michael Svendsen,  Sven Riises søn 2 aar, 7 u
31 09.06.1748 Anders Pedersen Riggesemeie 57 aar
32 ditto Niels øfre Bølers søn,  Hans Nielsen 11 aar, 14 u
33 16.06.1748 Talach Nærebøls søn,  Vebiørn Talachsen 21 uger
34 ditto Ener Vagleneies søn,  Johannes Enersen 2 aar, 4 ?
35 23.06.1748 en qvinde fra Ø: Krogseie,  Marthe Helgesdatter 52 aar
36 ditto Qvartermester Nebs dødfødte søn  
37 28.07.1748 Hans Roaases søn,  Marcus Hansen 3 aar, 14 u
38 04.08.1748 en qvinde fra Finstad,  Anne Jensdatter 70 aar
39 08.08.1748 en pige fra Nærebølle, Sophie Jensdatter 20 aar
40 11.08.1748 Halvor Kinneruds søn,  Jens Halvorsen 4 uger
41 05.10.1748 Hans Røds datter,  Karen 9 uger
42 01.10.1748 en gammel qvinde,  Magdalene Andersdatter  
43 09.11.1748 en huusmand fra Riggesemeie,  Jørgen Pedersen 70 aar
44 ditto en huusmand fra Bærøeeie,  Sven Halvorsen 55 aar
45 ditto samme Sven Halvorsens søn,  Anders 7 uger
46 10.11.1748 en qvinde fra Greager,  Elen Jerchsdatter 63 aar
47 ditto en pige paa Greager,  Gunille Jensdatter 52 aar
48 01.12.1748 Anders Gundersen Gustvedeies datter 13 aar
49 19.12.1748 en pige fra Eng,  Maren Rejersdatter 51 aar, 2 m
50 ditto en indlegs qvinde fra Riggesem,  Elen Gundersdatter 53 aar

1749    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 01.01.1749 Syver østre Bølers qvinde,  Thore Amundsdatter 52 aar
2 ditto Anders Hansen Fosses barn,  Marthe Hansdatter 3 uger
3 ditto Jon Andersens barn fra Riggesemeie hjemmedøpt  
4 19.01.1749 Lars Hansen Melbyeeies søn,  Haagen 8 uger
5 26.01.1749 en qvinde fra Breccheeie,  Gertrud Pedersdatter 48 aar, 3 m
6 ditto en huusqvinde fra Foss,  Marthe Caspersdatter 30 aar
7 02.02.1749 en qvinde fra Riggesemeie,  Marthe Gundsmundsdatter 33 aar
8 19.02.1749 en pige fra Bioner,  Elen Nielsdatter Bioner 15 aar
9 26.02.1749 en qvinde fra Gusland,  Anne Hansdatter 48 aar, 6 m
10 ditto en qvinde fra Aslerud,  Berthe Torjersdatter 77 aar
11 02.03.1749 Manden paa Tønderud,  Sven Larsen 50 aar
12 09.03.1749 en gammel indlægsqvinde,  Kirsten Simonsdatter 87 aar
13 16.03.1749 en gammel mand fra Steenbølle,  Thomas Olsen 60 aar
14 ditto Lars Hougs drengebarn,  Hans Larsen 1 aar, 11 m
15 19.03.1749 Manden paa Onaas,  Lars Olsen 72 aar
16 23.03.1749 Anne Christensdatter (?) Jarnseie 80 aar
17 04.04.1749 en qvinde fra Brøholt,  Marthe Larsdatter 76 aar
18 ditto Johannes Fuschers søn,  Vebiørn Johannesen 8 uger, 3 d
19 08.04.1749 Anders Hollebølles søn,  Hans Andersen 3 aar, 7 m
20 20.04.1749 en mand fra Oddestadeie,  Poul 48 aar
21 24.04.1749 en pige fra S: Hvidsteeneie,  Maria Gudmundsdatter 16 aar, 6 u
22 27.04.1749 en dreng fra Fuschereie,  Niels Olsen 20 aar
23 11.05.1749 en mand fra Breccheeie,  Søren Adamsen 70 aar
24 16.05.1749 en dreng fra Bierveeie,  Jens Hansen 14 uger
25 26.05.1749 en qvinde fra Onaaseie,  Anne Halvorsdatter 60 aar
26 01.06.1749 Peder Evensen Bergseie 72 aar
27 ditto en mand fra Fuschereie,  Eric Clemetsen 49 aar
28 08.06.1749 Friderich Bærøes (?) qvinde Gertrud (?) 39 aar
29 ditto Carl Olsens søn fra Field,  Ole Carlsen 17 aar
30 ditto indlægsqvinde fra Hvidsteeneie,  Karen 65 aar
31 19.06.1749 en huusqvinde fra Jarn,  Aase Evensdatter 50 aar
32 20.07.1749 en huusmand fra Nærebøll,  Helge Olsen 85 aar
33 ditto en gammel indlægsqvinde fra Onaaseie, Ingier Hansd. 86 aar
34 03.08.1749 en gammel mand fra Brecche,  Jacob Andersen 67 aar
35 31.08.1749 Halvor Kinneruds søn,  Sven Halvorsen 9 dager
36 07.09.1749 Arne Pedersens datter fra Bærøeie,  Maren Arnesdatter 5 uger, 5 d
37 14.09.1749 Anund Knabstads datter,  Dorthea 7 aar, 8 m
36 28.09.1749 Anders Dillerud fra Aarhuus 67 aar, 7 m
37 12.10.1749 Gunder Poulsen Lyshougs søn,  Ole Gundersen 4 aar
38 ditto samme datter,  Maria Gundersdatter 18 uger
39 28.10.1749 samme datter,  Ingeborg Gundersdatter 6 aar
40 01.11.1749 en dreng fra Lillebye,  Hans Andersen 9 aar, 9 d
41 ditto en dreng fra Egeberg,  Sven Thorersen 4 aar, 8 m
42 02.11.1749 en qvinde Hagen præstegaardseie,  Maren Christophersd. 36 aar
43 08.11.1749 en qvinde fra Numestad,  Maren Larsdatter 65 aar
44 ditto et pigebarn fra s: Torp,  Maren Christophersdatter 4 aar, 5 u
45 23.11.1749 Tosten Tons qvinde,  Anne Olsdatter 71 aar
46 07.12.1749 Johannes Brøholts søn,  Lars Johannesen 8 mnd, 2 d
47 14.12.1749 Carl Olsens søn fra Field,  Elias Carlsen 8 mnd, 1 u
48 28.12.1749 en pige fra Hoolseie,  Maren Halvorsdatter 26 aar

1750    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 11.01.1750 Manden paa Bioner,  Niels Henrichsen 63 aar
2 01.02.1750 en indlægsqvinde,  Karen Olsdatter 74 aar
3 08.02.1750 Eric Gustveds søn,  Lars Ericsen 3 aar, 6 u
4 ditto Jens Christensen Bovemeies datter,  Karen Jensdatter 1 1/2 aar
5 15.02.1750 en qvinde fra Egeberg,  Guri Thorersdatter 66 aar
6 ditto et fattig indlægsqvinde,  Karen Olsdatter 76 aar
7 22.02.1750 Jacob Asleruds datter,  Anne Jacobsdatter 4 aar, 7 m
8 27.02.1750 en indlægsmand,  Hans Evensen 54 aar
9 28.02.1750 en qvinde fra Schiølle,  Karen Olsdatter 71 aar
10 13.03.1750 Sven Rasmusen Solbergeies datter,  Anne 6 uger
11 15.03.1750 Manden fra Schiølle,  Amund Christensen 61 aar
12 ditto Peder Ascheruds datter,  Marthe 1 aar, 10 u
13 30.03.1750 en huusqvinde fra Tønderud,  Marthe Poulsdatter 42 aar
14 05.04.1750 Anne Nielsdatter Bioners datter,  Elen 14 dager
15 12.04.1750 Ole Veggereies søn,  Sven Olsen 1 aar, 3 u
16 24.04.1750 en qvinde fra Hovieie  
17 ditto Lars Risers eies søn,  Christen 1 aar, 5 m
18 26.04.1750 Hans Bergs søn,  Ole 4 mnd.
19 01.05.1750 Manden paa Jedeberg,  Bonde Pedersen 32 aar
20 15.05.1750 Anders Jacobsen Hovieies søn,  Lars Andersen 10 mnd.
21 17.05.1750 Anders Olsen Hollebølleie 46 aar
22 18.05.1750 Thomes Schinneruds søn,  Anders Thomesen 14 uger, 3 d
23 19.05.1750 en gamel indlægsqvinde,  Aase Bergersdatter 88 aar
24 20.05.1750 Carl Jacobsens datter,  Johanne Carlsdatter 1 1/2 aar
25 14.06.1750 Anders Simonsen Aarhuuses søn,  Ulrich Christian 3 1/2 aar
26 09.07.1750 Peder Helleruds dødfødte barn  
27 14.08.1750 Peder Rigges datter,  Magrethe Pedersdatter 1 mnd, 2 d
28 16.08.1750 en qvinde fra Riggesemeie,  Magnille Christophersd. 52 aar
29 20.09.1750 Manden paa Isie,  Tosten Hansen 73 aar
30 02.08.1750 Eric Gustveds søn,  Sven Ericsen 9 mnd, 3 u
31 18.10.1750 en huusmand fra Hovieie,  graver(?) Amund Hansen 78 aar
32 11.11.1750 Lars Hansen søndre Hougs søn,  Hans 14 uger
33 10.10.1750 Anund Knabstads datter,  Dorthe Anundsdatter 2 dager
34 22.11.1750 Lars Gudmundsen Hoolseies datter,  Kirsten ? uger
35 29.11.1750 Eric Monsen Breccheeies datter,  Gertrud 28 uger
36 26.12.1750 Hans Thomesen Oddestads søn,  Thomes 12 uger
37 27.12.1750 indlægsmand paa Øien,  Kiøstel Hansen 4 dager (?)

1751    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 03.01.1751 dreng fra Brøholt,  Jon Rolfsen 28 aar
2 10.01.1751 gamel indlægsqvinde,  Bool Nielsdatter 93 aar
3 17.01.1751 gamel fattig mand,  Søren Svendsen 79 aar
4 ditto gaars hustru indlægsqvinde,  Aase Hansdatter 76 aar
5 30.01.1751 Osmund Støttums søn,  Arne Osmundsen 9 mnd, 12 d
6 02.02.1751 Størchord Christophersen Narvestad 7 aar, 4 m
7 21.02.1751 Manden paa Lie,  Christopher Olsen 61 aar
8 27.02.1751 en mand fra Myrer,  Nicolaj Larsen 27 aar
9 ditto Hans Carlstads søn,  Rolf Hansen 4 mnd.
10 28.02.1751 Sven Rejersen Fuschereies datter,  Rønou 11 mnd.
11 03.03.1751 en pige fra Nærebøll,  Anne Svendsdatter 80 aar
12 07.03.1751 en pige fra Lie,  Inger Aslachsdatter 16 aar
13 12.03.1751 Halvor Kinneruds søn,  Johannes Halvorsen 18 dager
14 24.03.1751 Anders Torjersens datter,  Berthe Andersdatter 1 aar
15 25.03.1751 en indlægsqvinde,  Goro Helgesdatter 67 aar
16 08.04.1751 Lars Hansen Breccheeies datter,  Marthe Larsdatter 1 aar
17 13.04.1751 Gulbrand Rasmusen Vieneies datter,  Anna Gulbrandsd. 1/2 aar
18 18.04.1751 Jacob Holoeeies qvinde,  Bente Gullichsdatter 65 aar
19 25.04.1751 Lars Helgesen Kraagerudeies datter,  Malene Larsdatter 2 aar
20 ditto Anders Blixlandeies søn,  Anders Andersen 20 aar, 4 m
21 02.05.1751 Hans Hools søn,  Ole Hansen 20 aar, 3 m
22 09.05.1751 en pige fra Krogseie,  Johanne Hansdatter  
23 ditto Jacob n: Schielfosses søn,  Anders Jacobsen 4 uger
24 ditto Peder Ascheruds søn,  Iver Pedersen 21 uger (?)
25 16.05.1751 et pigebarn fra østre Krogseie,  Olou Jensdatter 3 1/2 aar
26 03.06.1751 en gamel qvinde fra Krog,  Siri Hansdatter 83 aar
27 06.06.1751 en gamel pige fra Ascherud,  Karen Andersdatter 50 aar
28 04.07.1751 Knud Grimsruds qvinde,  Aase Olsdatter 80 aar
29 28.07.1751 Hans søndre Meeres søn,  Jens 4 mnd.
30 27.08.1751 Ltn. Stibolts datter,  Anne Cathrine 9 uger
31 03.09.1751 dødfødt barn  
32 10.09.1751 indlægs gamel pige fra Bovem,  Anne Pedersdatter 92 aar
33 17.10.1751 Ole Jacobsen Bergeies tvilling søn 5 uger
34 07.11.1751 gamel mand,  Thomas Andersen paa Lodschen 66 aar
35 14.11.1751 Henrich Hofs datter,  Dorthe Henrichsdatter 1/2 aar
36 28.11.1751 Thorer Andersen, Anders Hansens søn fra Tomtereie 16 dager
37 11.12.1751 Lars søndre Hougs datter,  Helvig Larsdatter 3 uger
38 28.12.1751 Gulbrand Rasmusen Vieneies søn,  Hans 2 mnd.
39 30.12.1751 en mand fra Rød,  Ole Trulsen 86 aar
40 31.12.1751 Jacob Rasch 43 aar

1752    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 02.01.1752 en mand fra nedre Jarn,  Sven Simonsen 69 aar
2 23.01.1752 Jahn ø: Bølers qvinde,  Kirsten Svendsdatter 34 aar
3 27.01.1752 Jon Jacobsen Bierveeies datter,  Marthe Jonsdatter 3 uger
4 20.02.1752 Manden paa Loschen (næset?), Svend Svendsen 69 aar
5 27.02.1752 en qvinde paa øfre Tingulstad,  Lisbeth Friderichsdatter 94 1/2 aar
6 12.03.1752 en indlægsqvinde paa Aslerud,  Ingri Jonsdatter 70 aar
7 03.04.1752 en gamel qvinde,  Helge Larsdatter fra Risereie 68 aar
8 12.04.1752 Lars Thomesen nord: Hvidsteeneies datter,   Marie 10 uger
9 16.04.1752 Johannes Hansen Bergeies datter,  Marthe 33 uger
10 30.04.1752 Manden paa Leppestad,  Eric Joensen 46 aar
11 14.05.1752 en soldat fra Breccheeie,  Jens Sørensen 25 aar
12 21.05.1752 Lars Humleruds dødfødte drengebarn  
13 04.06.1752 Jacob Greagereies datter,  Berthe Jacobsdatter 22 aar
14 19.05.1752 Sg. Johan Albert Mejer 68 aar
15 02.07.1752 en gamel qvinde fra Eng,  Kirsten Hansdatter 83 aar, 5 m
16 16.07.1752 Christopher Narvestads søn,  Størchord 1 aar
17 30.07.1752 en gamel indlægsqvinde fra Holoe,  Siri Svendsdatter 86 aar
18 13.08.1752 Peder Ascheruds søn,  Ole Pedersen 16 uger
19 ditto Anders Holtes datter,  Ingebor Andersdatter 8 mnd.
20 27.08.1752 en gamel pige fra Nærebøll,  Karen Larsdatter  
21 ditto en fattig qvinde fra Grimsrudeie,  Berthe Andersdatter 55 aar
22 ditto Peder Ascheruds tvillingdatter,  Marthe Pedersdatter 18 uger
23 ditto en qvinde fra Engen,  Sophia Samuelsdatter 31 aar
24 03.09.1752 Christen Svelgens qvinde,  Karen Madsdatter 58 aar
25 ditto Ole Olsen Veggereies datter  
26 29.09.1752 Poul Engens yngste søn,  Hans Poulsen 8 uger
27 26.11.1752 en gamel mand,  Clemed Fuscher 84 aar
28 ditto Hans Larsen Meres datter,  Maria 14 uger
29 20.12.1752 Christopher Braates hustru,  Inger Helgesdatter 56 aar

1753    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 01.01.1753 en qvinde fra Tispenrudeie,  Jøran Pedersdatter 70 aar
2 18.02.1753 en qvinde fra Ascherud,  Johanne Mortensdatter 79 aar
3 ditto Christen Hansens søn fra Hvam,  Aslach Christensen 12 uger
4 04.03.1752 en mand fra Lyshoug,  Gunder Poulsen 40 aar
5 ditto Anne Hansdatters uægte barn,  Maria 3 mnd.
6 ditto en ungkarl Ole Halvorsen paa Schielfos (fra Eidsvold) 22 aar
7 14.03.1753 en dreng fra Lyshoug,  Ole Gundersen 2 aar, 8 u
8 28.03.1753 Hans Dahls søn,  Anders Hansen 6 uger
9 29.03.1753 ?? Hans Rør (?) fra Haabel 12 aar
10 08.04.1753 en indlægsqvinde fra Onaas,  Barbro Olsdatter 75 aar
11 11.04.1753 en qvinde fra søndre Torp,  Gonor Olsdatter 43 aar
12 ditto Gunders nyfødt og hjemmedøpt datter 1/2 time
13 06.05.1753 Niels Nielsen Veggereies søn,  Anders Nielsen 32 aar
14 03.06.1753 en huusmand fra Grimrudeie,  Ener  
15 24.06.1753 en gamel indlægsmand paa Riiser,  Lars Andersen 75 aar
16 19.08.1753 Halvor Brynjuldsen Myrer 52 aar
17 ditto Carl Olsen Meres datter,  Marthe 1/2 aar
18 16.09.1753 en dreng Thorer Christensen fra Veggereie 18 aar
19 14.10.1753 en pige fra Wien,  Kirsten Larsdatter 30 aar
20 18.11.1753 Even Lies lille nyfødte datter,  Sara 1 time
21 ditto Peder Ascheruds tvillingsøn,  Ole Pedersen 5 mnd.
22 20.11.1753 en mand fra Isiepladsen,  Anders Hansen 64 aar
23 02.12.1753 en indlægsqvinde fra Leppestad og Holt, Ragnille Hansd. 81 aar (?)
24 05.12.1753 en mand fra Heaas,  Knud Thordsen 57 aar
25 09.12.1753 en gamel kone fra Hollebølleie,  Johanna Michelsd. 67 aar

1754    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 01.01.1754 en mand fra Narvestadeie,  Anders Torjersen 44 aar
2 06.01.1754 en barn fra østre Bøler,  Ener Jansen 2 mnd.
3 ditto Marie Christensdatters uægte barn,  Helle 3 mnd.
4 21.01.1754 Hans Elveruds datter,  Marthe Hansdatter 4 aar, 9 u
5 28.01.1754 indlægsqvinde fra Gusland,  Helge 80 aar
6 03.02.1754 Lars Pedersen fra Dahler datter,  Maria Larsdatter 3 uger
7 07.02.1754 Ingebret Halvorsen Riggesem 93 aar
8 09.02.1754 gamel indlæg fra Haslerud,  Maren Hansdatter 73 aar
9 ditto en dreng fra nord: Schielfoss,  Anders Ericsen 9 aar
10 20.02.1754 Even Lies datter,  Christence Evensdatter 14 uger
11 24.02.1754 gammel indlæg fra Houg,  Gunille Jørgensdatter 82 aar
12 06.03.1754 en gammel mand fra Meere,  Halsteen Helgesen 80 aar
13 20.03.1754 en huusmand fra Nærebøle,  Gunder Friderichsen 53 aar
14 04.04.1754 Hans Vaglens datter,  Berthe Hansdatter 17 aar
15 07.04.1754 Johannes Brøholts søn,  Ole Johannesen 19 uger
16 23.05.1754 Hans Dahls søn,  Størchord Hansen 3 aar, 3 m
17 07.07.1754 en qvinde fra Spydeberg sogn som døde paa Hoolseie, Goro Christensdatter 63 aar
18 ditto en gammel indlægsmand fra Jarneie,  Jørgen Olsen 77 aar
19 14.07.1754 Gullich Jacobsen Holoeeies datter,  Bente Gullichsdatter 4 uger
20 23.07.1754 Jens Simonsen Mereeies datter,  Ingebor Jensdatter 3 aar, 5 m
21 27.07.1754 Anders Christensen Fossnæsses søn,  Friderich Andersen 11 uger, 2 d
22 11.08.1754 Hans Isies nyfødte og hjemmedøpte søn, Tosten Hansen 5 dager
23 18.08.1754 Erich Breccheeies søn,  Hans Erichsen 3 aar
24 01.09.1754 Christen Svelgens søn,  Jørgen Christensen 16 aar
25 08.09.1754 en gamel mand fra Risereie,  Sven Andersen 68 aar
26 22.09.1754 en gamel ungkarl fra Nærebøleie,  Hans Adamsen 80 aar
27 20.10.1754 Thorer Svendsens søn fra Eng,  Sven Thorersen 6 mnd.
28 27.10.1754 Lars Syversen Suurbyes datter,  Maria 1 mnd.
29 20.11.1754 Thord Christian Bærøes datter,  Christiana 3 uger, 2 d
30 24.11.1754 en qvinde fra Isieeie,  Karen Christensdatter 62 aar
31 ditto Sven Rejersen Brøholteies søn  
32 25.11.1754 Hans Anbiørnsen Dahls søn,  Kiel Hansen 5 aar, 11 m
33 01.12.1754 Helge Tispenrudeies qvinde,  Boel Hansdatter 60 aar
34 07.12.1754 Christen Hansens søn fra Bionereie,  Hans 7 mnd
35 08.12.1754 en gamel mand fra Bergseie,  Ingebret Gundersen 76 aar
36 21.12.1754 Hans Oddestads søn,  Friderich Hansen 2 aar, 7 m
37 ditto Anders Torjersens datter,  Anne Andersdatter Narvestad 6 aar, 5 u
38 26.12.1754 Jacob Torjersen v: Schielfosses søn,  Rejer Jacobsen 6 aar

1755    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 01.01.1755 Hans Oddestads datter,  Maria Hansdatter 8 mnd, 2 d
2 06.01.1755 en qvinde fra Saxebøll,  Marthe Nielsdatter 22 aar
3 19.01.1755 en mand fra Stochstadeie,  Hans Henrich Christophersen 65 1/2 aar
4 26.01.1755 Hans Christiansen fra Liushougen 57 aar
5 ditto Bent Luurs datter,  Berthe Bentsdatter 2 aar, 14 d
6 02.02.1755 Schiøphar Thoens dødfødte barn  
7 07.02.1755 Manden paa Hollebøll,  Anders Hansen 66 aar
8 09.02.1755 Qvinde fra Schiestad,  Olou Halvorsdatter 35 aar
9 ditto dødfødt barn  
10 16.02.1755 en gamel indlægsqvinde fra Berg,  Helge Mathiasdatter 85 aar
11 26.02.1755 en qvinde fra Onaas,  Anne Vebiørnsdatter 61 aar
12 05.03.1755 Manden paa Elverud,  Hans Larsen 39 aar
13 ditto en gamel qvinde fra Narvestadeie,  Maren Anbiørnsd. 82 aar
14 09.03.1755 Michel Vesterbyes datter,  Sophia Michelsdatter 6 aar, 10 u
15 13.03.1755 en gamel indlægsqvinde fra Luur,  Anne Gundersdatter 79 aar
16 ditto Hans Andersen S: Meres datter,  Maren Hansdatter 5 uger
17 16.03.1755 Bent Luurs søn,  Johannes Bentsen 11 mnd. (?)
18 22.03.1755 Eric Leppestadeies datter,  Johanne Ericsdatter 3 uger
19 23.03.1755 en gamel qvinde fra Nærebøl,  Karen Olsdatter 90 aar, 6 m
20 ditto Christopher Jacobsen Torps søn,  Gunder Christophersen 1/2 aar, 9 u
21 28.03.1755 Halvor Kinneruds søn,  Anders Halvorsen 15 uger
22 01.04.1755 Ole Stochstads datter,  Anne Olsdatter 5 aar, 3 u
23 13.04.1755 huusmand fra Holteie,  Peder Ingebretsen 40 aar
24 25.04.1755 Johannes Brøholts datter,  Maria Johannesdatter 4 aar, 5 m
25 ditto Ole Eschildsen Fuschereies datter,  Karen Olsdatter 2 aar, 4 m
26 04.05.1755 Anders Aarhuuses datter,  Ingebor Andersdatter 1 aar, 2 m
27 08.05.1755 Lars Gudmundsen Melbyeies datter,  Johanne 3 mnd.
28 11.05.1755 en dreng fra Vegger,  Tosten Enersen 11 aar
29 ditto Ole Veggereies datter,  Gunild Olsdatter 9 aar
30 20.05.1755 Sven Biercheschougs datter,  Anne Svendsdatter 2 aar, 5 u
31 29.05.1755 Manden paa S: Hvidsteen,  Joen Joensen 58 aar, 2 m
32 01.06.1755 huusmand fra Oddestadeie,  Brynild Christensen 40 aar
33 08.06.1755 huusmand fra Braate,  Hans Sebiørnsen 40 aar
34 ditto ungkarl  Iver Rolfsen 30 aar
35 ditto Manden paa Suurbye,  Syver Larsen 76 aar
36 25.05.1755 Joen Halvorsen fra Bøler søndre datter,   Christine Jonsd. 14 uger, 1 d
37 22.06.1755 Ole Eschildsen Fuschereies søn,  Eschild Olsen 1 aar, 4 m
38 06.07.1755 Gunder Nielsen Onaaseie søn,  Niels Gundersen 2 aar, 7 u
39 20.07.1755 Jens Viens søn,  Friderich Jensen 9 uger
40 27.07.1755 Harald Findstads datter,  Johanne Haraldsdatter 21 aar
41 ditto en gammel huusmand fra Tomtereie,  Gunder Baalsen? 66 aar
42 07.09.1755 en gammel mand fra øfre Jarn,  Kield Ericsen 76 aar
43 14.09.1755 en gammel qvinde fra Dahl,  Marthe Olsdatter 80 aar
44 21.09.1755 en gammel ungkarl fra Grimsrud,  Tolf Torjersen 65 aar
45 28.09.1755 Hans Ouensens qvinde,  Marthe Jonsdatter 92 aar
46 26.10.1755 en huusmand fra Svichebølle nedre,  Amund Gundersen 46 aar
47 23.11.1755 en gammel mand,  Ingebret Jacobsen 82 aar
48 ditto Andreas Veggereies søn,  Ingebret Andreasen 1 3/4 aar
49 30.11.1755 en soldat fra Bovem,  Anders Trulsen 32 aar

1756    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 09.02.1756 en gammel indlægsqvinde,  Johanne Findsdatter 78 aar
2 11.02.1756 Hans Oddestads søn,  Michel Hansen 9 uger
3 13.02.1756 en qvinde fra Greagereie,  Johanne Aslachsdatter 50 aar
4 15.02.1756 Gunder Nielsen Onaaseies datter,  Anne Gundersdatter 9 uger
5 ditto Amund Svichebølleies barn,  Ole Amundsen 1 aar, 10 m
6 14.03.1756 Gulbrand Tomtereies søn,  Christen Gulbrandsen 1 3/4 aar
7 16.03.1756 qvinde paa Tønderud,  Sara Tostensdatter 51 aar
8 21.03.1756 Hans Hools søn,  en soldat Christen Hansen 27 aar
9 25.03.1756 Anon Pedersen Knabstad 63 aar
10 28.03.1756 Johannes Brøholtes dødfødte barn  
11 16.04.1756 Ole Sørensen øfre Jarn 68 3/4 aar
12 02.05.1756 en gammel mand fra Hovi,  Halvor Hansen 73 aar
13 16.05.1756 Eric Svendsen Hvidsteeneies datter,  Sophia 3 ?? aar(3/4)
14 17.05.1756 gamle hr. Friderich Bærøe 87 aar
15 07.06.1756 Rasmus Meres datter,  Anne Rasmusdatter 3 uger
16 13.06.1756 Jens Leppestads dødfødte barn  
17 19.06.1756 Hans Saxebøls datter,  Kirstine Hansdatter 1 mnd.
18 11.07.1756 Manden paa Haslerud,  Anbiørn Taraldsen 74 aar
19 25.07.1756 Lars Carlsen Bærøeies datter,  Helje Larsdatter 2 aar, 5 m
20 15.08.1756 Hans Hasleruds søn,  Ambiørn Hansen 8 uger
21 01.08.1756 Hans Isies søn,  Tosten Hansen 2 dager
22 ditto Gulbrand Olsen Saxebøleies barn  
23 05.09.1756 Eric Leppestadeies datter,  Anne Ericsdatter 3 uger
24 29.09.1756 Søren Kraageruds datter,  Magrethe Sørensdatter 7 aar, 8 u
25 12.10.1756 et uægte barn af Maria Christensdatter, dødfødt
utlagt til barnefader Ole Halsteensen, soldat
 
26 14.10.1756 Niels Kieldsen øfre Bølers datter,  Olou Nielsdatter 17 uger
27 16.10.1756 (?) Anders Tolfshuuseies søn,  Anders Andersen 3 uger
28 17.10.1756 en gamel mand indlægd,  Mogens Andersen 79 aar
29 24.10.1756 Lars Helgesen Kraagerudeies qvinde,  Anne Larsdatter 35 aar
30 21.11.1756 Christopher Kraageruds lille søn,  Jens Christophersen 7 aar, 7 u
31 28.11.1756 Johanne Larsdatters uægte barn,  Helvig 7 uger
32 ditto Anne Johannesdatters uægte barn,  Hans 4 uger
33 02.12.1756 en qvinde fra Tispenrud,  Torborg Andersdatter 78 aar
34 05.12.1756 Ole Veggereies dødfødte barn  
35 12.12.1756 Manden paa Bioner,  Hans Anbiørnsen 30 aar
36 ditto en mand fra østre Bølereie,  Gulbrand Svendsen 63 aar
37 16.12.1756 en indlægs qvinde,  Gunille Iversdatter 70 aar
38 19.12.1756 en ungkarl fra Holmedal sogn 34 aar, 9 m
39 27.12.1756 Anders Egebergs datter,  Ragnille Andersdatter 8 mnd.

1757    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 13.01.1757 en gamel ??,  Jacob Gundersen 68 1/2 aar
2 23.01.1757 Lars Pedersen datter fra Riisereie,  Gertrud 3 mnd
3 29.01.1757 Ole Hvidsteens hustru,  Kirsten Osmundsdatter 63 aar
4 30.01.1757 en enke fra Kraagerud,  Anne Andersdatter 77 aar
5 06.02.1757 en gamel enke fra Schinnerud,  Maren Pedersdatter 80 aar
6 13.02.1757 Anders Egebergs qvinde,  Anne Ericsdatter 34 aar
7 20.02.1757 Eric Liushougs qvinde,  Maren Simonsdatter 46 aar
8 ditto en pige fra Dahler,  Lisbeth 1/2 aar
9 27.02.1757 en huusqvinde fra Weggereie,  Marthe Nielsdatter 36 aar
10 20.03.1757 Aslach Olsen Oddestadeies datter,  Anne Olsdatter 9 uger
11 21.03.1757 Anders Larsen Jarns dødfødte barn  
12 17.04.1757 Manden paa V: Krog,  Riul Larsen 78 aar
13 08.05.1757 en dreng fra Nærebøll,  Johannes Didericsen 18 aar, 8 u
14 ditto Anne Svendsdatter uægte barn,  Thore Andersdatter 4 mnd.
15 10.07.1757 Anders Hansen skole??  datter,  Marthe Andersdatter 8 uger
16 17.07.1757 Peder Jarns dødfødte datter  
17 28.07.1757 Manden paa Greagereie,  Eric Jensen 48 aar
19 14.08.1757 Bendix Bærøeies dødfødte barn  
20 16.06.1757 Anne Magdalene Storch 86 aar. 7 m
21 23.10.1757 Gullich Jacobsen Aslerudeies søn,  Johannes 2 mnd
22 06.10.1757 Anders Poulsen Fossnæsses datter, Anne 14 dager
23 01.11.1757 en qvinde fra Riggeeie,  Karen Hansdatter 79 aar
24 26.12.1757 gammel pige paa Bilet,  Ingebor 71 aar

1758    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 13.01.1758 Jahn Bølers søn,  Ener Jahnsen 1 aar, 8 u
2 05.02.1758 Hans Saxebølls søn,  Povel Hansen 7 mnd, 14 d
3 05.02.1758 Halvor Anundsen Hvidsteeneies søn,  Sven Halvorsen 3 mnd, 8 u
4 10.03.1758 en gamel pige,  Berthe Sørensdatter 42 aar
5 ditto Christopher Sørensen Jarns datter,  Gunille 15 uger
6 11.03.1758 en gamel mand fra Nordre Houg,  Lars Hansen 75 aar
7 12.03.1758 Thron Isieeies datter,  Ingebor Thronsdatter 1 3/4 aar
8 18.03.1758 Anders Larsen Jarns dødfødte barn  
9 23.03.1758 huusmand paa Blixlandeie,  Anders Enersen 63 aar, 4 m
10 ditto Halvor Kinneruds søn,  Jens Halvorsen 3 dager
11 15.04.1758 en qvinde fra Haslerud,  Karen Størchordsdatter 31 aar, 4 m
12 16.04.1758 en gammel qvinde fra Vagleneie,  Thore Gundersdatter 63 1/2 aar
13 30.04.1758 Tollef Marcusen Blixlands nyfødte datter,   Kirsten 15 dager
14 15.05.1758 gamle Manden paa Ascherud,  Hans Haraldsen 79 aar
15 11.06.1758 indlæg  Ingrid Hansdatter fra Breccheeie 78 aar
16 22.06.1758 Manden paa Hvam,  Hans Taraldsen 69 aar, 8 m
17 24.06.1758 en gammel qvinde fra Haslerud,  Anne Hansdatter 80 aar
18 09.07.1758 Manden paa Gedeberg,  Mads Hansen 46 aar
19 13.08.1758 Hans Isies dødfødte søn  
20 29.09.1758 en gammel indlæg,  Gunder Hansen 84 aar
21 15.10.1758 Thomes Schinneruds dødfødte barn  
22 18.10.1758 Peder Smertues qvinde,  Jøran Hansdatter 79 aar, 10 m
23 25.10.1758 Nicolaj Jonsens søn fra Holoe,  Johannes Nicolajsen 13 aar, 3 m
24 29.10.1758 Jon Jacobsens søn fra Narvestadeie,  Anders Jonsen 2 1/2 aar
25 01.11.1758 Maren Pedersdatter, en qvinde fra Carlstad 81 aar
26 05.11.1758 Eschild Tostensens gamle qvinde,  Karen Larsdatter 76 aar
27 ditto Niels Olsen Lyshougeies datter,  Helle Nielsdatter 9 dager
28 ditto ?? fra Hofseie,  Peter Eliasen Gruner Søeboholm(?) 46 aar
29 12.11.1758 en gammel qvinde,  Rønnou Ottersdatter 80 aar
30 ditto en gamel indlægsqvinde,  Maren Amundsdatter 73 aar
31 ditto Jacob Schielfosses datter,  Marthe Jacobsdatter 3 1/2 aar
32 18.11.1758 Truls Olsen Saxebølleie 70 aar, 5 m
33 26.11.1758 Jacob Schielfosses søn,  Johannes 1 aar, 1 m
34 ditto Lars Thomesens datter fra Lyshoug,  Olou 3/4 aar
35 17.12.1758 Jon Brecches datter,  Thore Jonsdatter 7 uger, 1 d
36 ditto Jens Viens datter,  Anne Jensdatter 8 mnd, 8 d
37 ditto Christopher Kraageruds søn,  Jens Christophersen 9 uger
38 ditto Niels Olsen Lyshougeies datter,  Maren Nielsdatter 2 1/2 aar
39 ditto Thomes Schinneruds datter,  Maria Thomesdatter 2 1/2 aar
40 20.12.1758 Hans Oddestads datter,  Marthe Hansdatter 1 aar, ? m
41 27.12.1758 Ole Christensen Brøholteies datter,  Anne Olsdatter 1 aar, 11 m
42 31.12.1758 Hans Olsen Bergs søn,  Ole Hansen 1 aar, 7 m
43 ditto Sille Marie Børresdatter (utydelig skrevet, mulig hustru av en soldat, Haagen Johannesen)  

1759    Tilbake

Nr. Dato Navn Alder
1 14.01.1759 en gammel lægsmand,  Jørgen Olsen 79 aar
2 25.01.1759 Halsteen Onaases gamle qvinde,  Anne Jonsd., indlæg 82 aar
3 28.01.1759 Halvor Kinneruds datter,  Helvig Halvorsdatter 3 uger, 7 d
4 04.02.1759 Anders Hougeies datter,  Berthe Marie 2 aar
5 09.02.1759 Jacob Greagereies datter,  Karen Jacobsdatter 14 aar, 1 m
6 11.02.1759 Jon Roaaseies hustru,  Anniken Hansdatter 63 aar
7 18.02.1759 Niels østre Bølers datter 1 aar, 15 d
8 20.02.1759 en huusmand fra Oddestad,  Christen Poulsen 71 aar
9 23.02.1759 en gammel qvinde fra Hovi,  Olou Hansdatter 86 aar
10 ditto Knud Hvams enke,  Jøran Aslachsdatter 61 aar
11 04.03.1759 en huusmand fra østre Bølereie,  Christen Gulbrandsen 73 aar
12 ditto en pige,  Ingebor Knudsdatter fra Hvam 33 aar
13 ditto Ole Poulsens datter fra Leppestadeie,  Guri Poulsdatter 9 mnd.
14 07.03.1759 en gammel indlægsmand,  Lars Larsen 75 aar
15 10.03.1759 Lt. Schades dødfødte barn  
16 14.03.1759 en gammel pige fra Aslerud,  Marthe Olsdatter 40 aar
17 28.03.1759 en pige fra Schiestadeie,  Siselle Christensdatter 22 aar
18 21.03.1759 Manden fra Thoen,  Schiøphar Tostensen 43 aar
19 28.03.1759 Hans Hasleruds søn,  Kield Hansen 1 aar, 8 d
20 08.04.1759 en mand fra Kraagerud,  Christopher Knudsen 44 aar
21 17.04.1759 Jens Viens anden tvilling datter,  Marthe Jensdatter 1 aar
22 18.04.1759 Manden paa Hovi,  Tron Biørnsen 87 aar
23 ditto en gammel qvinde fra Tispenrudeie,  Torbor Pedersd. 62 aar
24 22.04.1759 en gammel qvinde fra Flesen,  Inger Andersdatter 72 aar
25 29.04.1759 Halvor Anundsens søn fra Egeberg,  Anders Halvorsen 15 uger
26 07.05.1759 Manden paa Vesterbye,  Michel Jonsen 55 aar
27 ditto Hans Svendsen Hools 1. tvillingdatter,  Goro Hansd. 3 uger
28 ditto Hans Svendsen Hools 2. tvillingdatter,  Karen Hansd. 3 uger, 1 d
29 ditto Anders Larsen Jarns dødfødte barn  
30 27.05.1759 en gamel indlægsmand,  Ole Monsen 83 aar
31 ditto Ole nedre Jarn (eie?) søn,  Samuel Olsen 13 aar
32 28.05.1759 Gunder Schougs hjemmedøpte søn,  Poul Gundersen 1 dag
33 22.06.1759 gamle Elsebeth Poulsdatter Hass(?) fra Riiser 82 aar
34 28.06.1759 en gammel mand fra Riggesemeie,  Rasmus Christophers. 79 aar
35 01.07.1759 Jon Jonsen Hvidsteens søn,  Jon Jonsen 1 aar, 10 m
36 18.07.1759 (?) hr. Lars Rasch 82 aar, 6 m
37 20.07.1759 en mand fra nordre Bovemeie,  Ole Jonsen 35 aar
38 22.07.1759 en gammel indlægsqvinde,  Elen Rasmusdatter 80 aar
39 ditto Johannes Fuschers datter,  Ragnille Johannesdatter 9 mnd, 3 u
40 19.08.1759 en huusqvinde fra Grimsrudeie,  Gertrud Nielsdatter 54 aar
41 ditto hr. Ole Thranes paa Moss dødfødte barn  
42 07.10.1759 huusmanden fra Tomtereie,  Eric Ericsen 69 aar
43 11.11.1759 Anders Huulseies søn,  Christen Andersen 3 uger
44 18.11.1759 Anne Andersdatters uægte barn,  Ragnille 3 uger
45 02.12.1759 Hans Røds datter,  Anne Hansdatter 4 uger
46 05.12.1759 Haagen Tispenruds søn,  Torchild Haagensen 14 uger
47 09.12.1759 en skrøbelig indlægsqvinde,  Anne Olsdatter 28 aar
48 19.12.1759 en gamel ugift karl,  Jacob Hansen 76 aar

Tilbake


Hogne Holst, den 20.7.1999