Bærød

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

67. Bære. Udt. bæ2re. -- Bærorud RB. 124. Berorud DN. V305, 1403 Bererud Reg. 71, 1403. Berrerudt 1520. Bærøe (Pl.Kienslie, Aare, Kubestad) 1723.Beruruð. Man kan her være i Tvivl, om 1ste Led er ElvenavnetBera eller det ligelydende Kvindenavn. For det sidste kunde især Sammen-sætningen med ruð tale, uagtet det neppe nu kan paavises brugt i Norgeefter 9de Aarh. (Skallagrims i Norge fødte Hustru i Egils Saga). -- Her iden sydligste Del af Hobøl synes Navne paa -ruð alm. at udtales -re, ligesomi det søndenfor liggende Vaaler, medens man i den nordlige Del siger -ru.


Kommer mere siden...