Bjoner

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

89. Bjoner. Udt. bjó2nær. -- Biughnar (Akk.) RB. 122. Biun-ner St. 11. Biugner 1624. Bioner 1723.Bjugnar, Flt. Findes som Gaardnavn ogsaa i Gran (udtalt Bjone) ogi Ramnes (Bjune). I Entalsform har man samme Ord i Fjordnavnet Bjugni Fosen (udt. Bjongna med lukt o); Bjogn, en krum Vik af Søen Øiangen iLensviken i Stadsbygden; Bjogna, Udskjær udenfor Kvitholmen Fyr S. for Kristiansund. Af det gamle Ord bjúga, bøie sig; sigter maaske her til enElvekrumning. Af samme Stamme flere Stedsnavne, som Bjuge i Biri, Bjugani Stjørdalen, Bjugen, et krumt Tjern paa Grændsen af Eidsvold og NordreOdalen.


Kommer mere siden...