Bliksland

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

25. Bliksland. Udt. b£é1kkslann. -- Blixland 1624. (Pl. Øde-gaarden, Juscherød, Goucherød) 1723.Maaske af det ved Vaaler No. 35 omtalte blik n., som betegner nogetblinkende. Her og ved flere af de med Bliks- begyndende Navne kan dogogsaa tænkes paa det som Tilnavn forekommende blígr (af blíga, stirrestivt paa noget; K. Rygh S. 6). Dette kunde vel ogsaa tænkes brugt somvirkeligt Mandsnavn.


Kommer mere siden...