Brekka

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

2. Brekke. Udt. bræ2kke. -- i Brekko RB. 121. BreckennOC. 51. Brecken 1624. Bræchen 1723.Brekka f., Bakke.


Følgende plasser er registert under Brekka: Holen, Kastet, Rognestad, Sagbakken og Vestereng.

Familier som har bodd på Brekka. Det er ikke skilt på brukere og eiere. Opplysningene er basert på kirkebøker, skattemanntall og folketellinger. (16.10.2003)