Brøholt

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

5. Brøholt. Udt. brø2hølt. -- Bræholt 1624. Brøholt 1723.*Breiðholt eller Breiðaholt, det brede Holt. Navnet forekommerto Gange til, i Røken (Bræidholt RB. 192) og i Stokke (BræidaholtDN. I 167, 1329 Breidholt RB. 31. 201).


Følgende plasser er registert under Brøholt: Holstad, Fredheim, Brøholtdalen, Brøholthytta, Høibraate, Holet, Kuftopp, Nylænna.

Familier som har bodd på Brøholt. Det er ikke skilt på brukere og eiere. Opplysningene er basert på kirkebøker, skattemanntall og folketellinger. (16.10.2003)