Hobøl kirkebøker

Dåp 1760 - 1779

1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779


1760

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 6. Januar Hans Hans Berg
2 13. januar Karen Hans Hansen Dahl
3 20. januar Henrich Lars Lyshoug
4 3. februar Kistine Christopher søndre Hvidsteen
5 samme dag Christence           uægte Anne Evensd. / Daniel ?
6 27. februar Elisabeth Friderich Helgesen Bilet
7 2. mars Jon Berthel Jonsen Lodschen
8 samme dag Kistine Peder N: Hvidsteen
9 samme dag Eric Lars Stiesen Rygge
10 samme dag Ole Erland Olsen Rygge
11 5. mars Berthe Ole Andersen Blixland
12 12. mars Hans Tannem L. Schade                                      (løytnant ?)
13 23. mars Sven Joen Brecche
14 samme dag Christence Arne Knudsen Egeberg
15 25. mars Michel Hans Halvorsen Holo
16 samme dag Johanne Anders S: Houg
17 samme dag Sophia Thorer Svendsen Huul
18 13. april Christine Niels øfre Bøler
19 21. april Peder Lars Pedersen Riiser
20 samme dag Helvig Anders Kinslie
21 15. juni Friderich Jens Fridericsen Vien                        (tvilling)
22 samme dag Maren Jens Fridericsen Vien                  
23 samme dag Christian Christopher Thoen
24 22. juni Gunille Ole Poulsen Leppestad
25 24. juni Karen Ole Amundsen Foss
26 29. juni Christine Syver Blixland
27 6. juli Susanne Jens Vaglen
28 13. juli Maren Jacob Nærebøll
29 20. juli Ragnille Johannes Fuscher
30 samme dag Gunille Sven Larsen Fuscher
31 27. juli Magrethe Lars Humlerud
32 8. juni Tosten Anders Tolfshuus
33 17. august Hans Eric Leppestad                                  (tvilling)
34 samme dag Johanne Eric Leppestad
35 samme dag Hans Lars Johannesen Gustved
36 24. august Jørgen Abraham Fosnæs
37 31. august Lars Thorer Larsen Schistad
38 samme dag Ingebor Jon Simonsen Bierve
39 4. september Valbor Ole Smertue
40 16. september Lars Lars Halvorsen Aslerud
41 21. september Mads Jens Eng
42 28. september Johannes              uægte Anne Hansdatter / res.dragon Hans Hansen
43 29. september Christen Jacob Halvorsen Riiser
44 5. october Johanne Anders Huul
45 26. october Gunille Sven Rejersen Fuscher
46 2. november Christian Hans Jensen Hvidsteen
47 9. november Syver Helge Thoen
48 7. december Anne Even Svichebøll
49 26. december Christen Christian Greager

1761     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 6. januar Marthe Johannes Isie
2 24. januar Helene Hans Anbiørnsen Haglerud
3 25. januar Marcus Tollef Marcusen Blixland
4 8. februar Ole Christian Larsen Kraagerud
4 samme dag Christian Hans Ericsen Lillebye
5 22. februar Anne Marie Niels Pedersen Stochstad
6 4. mars Anne Lars Findstad
7 8. mars Hans Ole Hoff                                  (hjemmedøpt)
8 14. mars Karen Hans Rød
9 samme dag Kirsten Thron Bøler
10 28. mars Christine              uægte Anne Anundsd. Knabstad / Christopher Torersen Egeberg
12 5. april Jørgen Halvor Fuscher
13 samme dag Anne Ole Elverud
14 1. februar Christine Aslach Olsen Haglerud
15 17. april Ole Anders Berger
16 19. april Marthe Niels Carlstad
17 11. mai Maria Hans Hool
18 7. juni Thore Rasmus Tronsen Nummestad             (datter)
19 21. juni Gulbrand Svennung Houen                      (hjemmedøpt)
20 samme dag Halsteen Ole Halsteensen Fuscher (plass)
21 5. juli Ragnille Berthel Rygge
22 samme dag Christence Christopher nord: Hvidsteen
23 12. juli Anne Lars Krog
24 14. juli Jacob Haagen Tispenrud
25 17. mai Jens Berthel Tønderud
26 26. juli Aslach Johan Bøler
27 16. august Maria Oluf Gudmundsen Dahl
28 23. august Karen Jon Ringstad
29 samme dag Gunder               uægte Marthe Jacobsd. / Gunder Andersen
30 6. september Johanne Ole Andersen Blixland            (hjemmedøpt)
31 19. september Christine Gullich Jacobsen Lille Bære  (hjemmedøpt)
32 20. september Gertrud Lars Andersen Grimsrud
33 13. september Hans Anders Larsen Hovi
34 samme dag Cathrine Gunder Brøholt
35 27. september Johannes Jon Hvidsteen
36 samme dag Boel Aslach Helgesen Bærøe
37 29. september Ragnille Poul Ericsen Lyshoug
38 4. october Simon Jens Orschoug
39 11. october Ingebor Gulbrand Christensen Tomter
40 22. october Ole Ole Eschildsen
41 samme dag Hans Halvor Hollebøll
42 24. october Hans Sgt. Ole Thrane fra Schielfoss
43 samme dag Christen Gullich Holoe
44 1. november Ingebred Lars Hool
45 samme dag Magrethe             uægte Gunille Herbrandsd. / Niels Pedersen, matros paa Ole Meyers Skib i Sohn.
46 5. november Sven Halvor Holoe
47 21. november Johannes Henrich Haslerud
48 22. novbember Ole Søren Solberg
49 samme dag Gunder Gulbrand Johnsen Berg
50 29. november Iver Peder Ascherud                      (hjemmedøpt)
51 13. december Anna Sophia Jon Nielsen s: Hvidsteen
52 19. december Sophia Gunder Narvestad
53 26. december Johannes Ole v: Schielfoss
54 27. december Johannes Christopher Torp

1762     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 9. januar Thomas Hans Oddestad
2 13. januar Peder Erland Olsen Saxebøll
3 14. januar Poul Thorer Poulsen Melbye
4 31. januar Gunille Ole Brøholt
5 samme dag Siri Gulbrand øfre Bøler
6 2. februar Halvor Lars Halvorsen Rigge
7 7. februar Ragnille Christopher Sørensen øfre Jarn
8 8. februar Maria Jon Jacobsen Hvidsteen
9 14. februar Anne Anders Hovi
10 samme dag Marthe Anders Kinslie
11 21. februar Søren Anders Sørensen Kraagerud
12 5. mars Christen Hans Thorersen Loschen
13 samme dag Anne Bendt Meere
14 14. mars Marthe Arne Egeberg
15 19. mars Ingebor Abraham Christensen Fosnæs
16 samme dag Christian Jens Simonsen Rigge
17 samme dag Ole                     uægte Inger Arnesd. / Ole Larsen ?
18 25. mars Anders Christen Lillebye
19 2. april Elisabeth Lars Riiser
20 samme dag Kirsten Thron øfre Bøler
21 8. april Johannes Anders Holt
22 18. april Johannes Anders Huul
23 samme dag Anne Jacob Halvorsen Riiser
24 2. mai ? Abraham Hans Haglerud
25 7. mai Maria Ole Larsen Dahl
26 20. mai Christian Peder Hvidsteen
27 23. mai Marcus Helge Thoen
28 6. juni Helvig Susanne Thorer Melbye
29 13. juni Ole Lars Gustved
30 samme dag Gunille Gulbrand Huul
31 2. juli Gulbrand Sven Gulbrandsen Hoff
32 4. juli Helene Poul Grimsrud
33 18. juli Johannes              uægte Christine Svendsd. Aslerud / Hans Ombudstved ?
34 25. juni Maria Thomes Schinnerud
35 1. august Johannes Eric Gustved
36 22. august Johannes Hans Berg
37 29. august Lars Johannes Houg
38 5. september Sven Ole Vegger
39 samme dag Maria Ole Elverud
40 12. september Johanne Sophia Johannes Jarhn
41 3. october Maria Lars Thomesen Lyshoug
42 10. october Ener Berthel Jonsen Rygge
43 samme dag Ole Thorer Schistad
44 samme dag Elen Ole Poulsen Leppestad
45 17. october Syver Jens Vaglen
46 24. october Hans Ingebred Tohrsen Hvam
47 7. november Johanne               uægte Anne Jacobsd. / soldat Johannes Jonsen
48 5. december Truls Gunder Andersen Riggesem           (tvilling)
49 samme dag Magrethe Gunder Andersen Riggesem
50 samme dag Karen Niels Carlstad
51 25. december Marcus Halvor Olsen Stochstad           (hjemmedøpt)

1763     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 9. januar Barbro Ole Halsteensen Fuscher
2 16. januar Anders Lars Findstad
3 6. februar Olea Ole Eschildsen
4 13. februar Christian Anders Kraagerud
5 samme dag Anne Sven Larsen Fuscher
6 20. februar Goroe Christian Greager
7 26. februar Magrethe Hans Christensen Suulebroe
8 27. februar Gunill Jens Osmundsen Stochstad
9 6. mars Helene Christian Nærebøll
10 11. mars Anne Eschild Tostensen Fuscher
11 31. mars Bendix Vilhelm Poulsen Houg
12 1. april Ole Lars Suurbye
13 samme dag Lars Peder Svichebøl
14 samme dag Johannes Even Svichebøl
15 1. mai Siri Peder Ascherud
16 15. mai Vebiørn Jens Vien
17 samme dag Gunille Søren Solberg
18 22. mai Maria Andreas Svendsen Vegger
19 5. juni Gonor Jens Simonsen Rygge
20 12. juni Christian Anders Larsen Hovi
21 samme dag Olea Jacob Nærebøll
22 samme dag Johanne Jon Brecche
23 19. juni Johanne Rasmus Tronsen Nummestad
24 2. juli Johanne Johannes Hansen Isie
25 21. august Aase Rasmus Olsen øfre Svichebøll
26 4. september Gunder Poul Ericsen Berg
27 samme dag Anne Christine Johannes Houg
28 2. october Anders Ole Blixland
29 14. october Arne Jens Eng
30 samme dag Gunille Aslach Andersen Riiser
31 16. october Susanna Christopher nord: Hvidsteen
32 31. october Christian Lars Hollebøll
33 samme dag Hans Jørgen Nielsen Vien
34 6. november Maria Ole Hansen vest: Schielfoss
35 4. december Jahn Jahn Bøler
36 11. december Svend Tollef Blixland
37 18. december Johannes Lars Thomesen Lyshoug
38 18. december Elisabeth Hans Larsen Meere
39 samme dag Helene Johannes Houg
40 samme dag Anne Hans Jensen Bovem
  19. dec. 1762 Anne Hans Thordsen fra Hvam
41 27. december Niels soldat Ole Nielsen Schinnerud
42 samme dag Berthe Jon Jacobsen Palmehytten

1764     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 6. januar Hans Lars Findstad
2 13. januar Johanne Ole Leppestad
3 28. januar Peder Bertel Tønderud
4 5. februar Michel Aslach Oddestad
5 samme dag Christine Christen Lillebye
6 12. februar Marthe Halvor Olsen Solberg
7 24. februar Elen Maria Hans Houg
8 samme dag Marthe Anders Tolfshuus
9 4. mars Hans Helge Hansen Knabstad
10 18. mars Johannes Friderich Søndre Hvidsteen
11 25. mars Christian Ole Nedre? Jaren
12 1. april Christian Anders Kindslie
13 8. april Hans Gulbrand Tomter
14 22. april Anders Johannes Jonsen Tomter
15 22. april Berte Lars Pedersen Bærøe
16 13. mai Arne Aasmund Støttum
17 10. juni Hans Hans Haglerud
18 10. juni Anna Sophia Berthel Rygge
19 10. juni Carl Wilhelm Houg
20 8. juli Bertel Niels Lyshoug
21 15. juli Maren Hans Thoresen Bierve
22 22. juli Gunnild Helge Stanbøll?
23 12. august Anne Søren Solberg
24 12. august Ener Hans Rød                                          (tvilling)
25 12. august Aase Hans Rød
26 12. august Christian Hans Ascherud
27 14. august Goroe Christian Pichstad
28 31. august Maria Christian Jensen Nærebøl
29 21. october Hans Rejer Hvam
30 21. october Johannes Gulbrand Lyshoug
31 10. november Anne Ole Larsen Dal
32 9. december Niels Ole Nielsen Vegger
33 9. december Lars Jacob Halvorsen Riser
34 16. december Gunnil Thorer Skiestad
35 16. december Anne Maria Lars Surbye
36 16. december Inger Gullich Bærøe
37 23. december Hans Johannes N. Houg
38 27. december Kari Giert Field ?

1765     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 6. januar Maria Ole Elverød
2 11. januar Aase Sven Blixland ejer
3 13. januar Andreas Anders Holt
4 13. januar Jacob Gunder Holt ejer
5 27. januar Andreas Johannes Fuscher
6 27. januar Marcus Tollef Blixland
7 3. februar Anders Ole Nielsen Narvestad
8 10. februar Hans Jon S. Hvidsteen
9 10. februar Thorer Hans Thoresen Isie
10 17. februar Jens Ole Gustved ejer
11 3. mars Sven Gulbrand Luur ejer
12 8. mars Anne Marie Johannes Jaren
13 10. mars Lars Johannes Hulsplassen
14 10. mars Marte Svennung Haugen
15 25. mars Christian Hans Andersen Saxebøl
16 25. mars Inger Poul Grimsrud ejer
  31. mars Johanna Helge Knapstad
  4. april Martha Anders Fuscher ejer
  14. april Ragnild Jacob Nærebøl
  21. april Martha Christopher Torp
  16. mai Christian Sven Halvorsen Riser ejer
  19. mai Søren Christopher Hullerud ejer
  dito Ragnild Iwer Olsen
  dito Lorentz Christian Wegger ejer
  2. juni Olia Hans Oddestad
  dito Hans Arne Rougaas
  4. juni Thore                   uægte Margrethe Ewensdatter Ryggeier / Thore Juelsen geworben soldat
  6. juli Maren Christopher østre Bøler
  7. juli Ole Peder Hvidsteen ejer
  17. juli Ole Torbjørn Greager
  21. juli Lars Hans Houg
  dito Susanna Christen Sckielfos ejer
  dito Johannis Anders Stochstad ejer
  28. juli Peder mons. Friderich Bærøe
  4. august Martha Simen Bilet
  11. august Gunner Thorer Narvestad
  25. august Ragnild Hans Thoen ejer
  22. september Lars Hans søndre Miere
  dito Maren Ole Fuscher ejen
  29. september Jacob Christian Pichstad
  6. october Johannes Hans øfre Tomter ejer
  19. october Hans Rejer Hvam
  20. october Jahn Anders Isie eje
  27. october Johannis Jonas Holo
  3. november Marcus Hans Berg
  dito Ole Hans Tolfshuus
  10. november Svend Christian Nærebøl ejen
  17. november Anne Morten Onaas ejer
  24. november Hans Johannis Houg
  8. december Karen Hans Haglerud
  14. december Eener Gullich Bøler
  26. december Dorthe Joen Braatte ejer
  27. december Ole Eschild Fuscher ejer

1766     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  1. januar Anne Hans Rød
  dito Giertrud Christen Egeberg
  dito Anne Abraham Fosnæs
  6. januar Ewen Ewen Svichebøl                                (tvilling)
  dito Thomas Samme Mands anden Søn
  12. januar Zitzel Syver Lyshoug ejen
  dito Ole                       uægte Ragnild Andersd. Brechedalen / barnefar ikke oppgitt
  26. januar Erich Peder Bovem
  26. januar Niels Joen Palmhytten
  dito Christian Knud Fuscher ejer
  2. februar Karen Johannis Fuscher
  16. februar Christen Niels Carlstad
  23. mars Karen Anders Krogerud
  dito Maria Helge Kinnerud
  dito Johanna Gulbrand Svichebøl ejer
  dito Anne Johannis Leppestad ejer
  6. april Ellen Jens Loschen                                      (tvilling)
  dito Johanne Same Mands anden datter
  20. april Anders Lars Pedersen Bærøe ejer
  4. mai Anna Kierstina Jens Eng
  25. mai Johanna Sophia Bertel Tønderud
  dito Anne Maria Bertel Rygge
  1. juni Lars Joen søndre Hvidsteen
  15. juni Andreas Joen Olsen Nærbøl ejer
  dito Svenung Ole nordre Jarn ejer
  22. juni Christian Christopher Myrer
  29. juni Kirstina Ole ? Schielfos
  20. juli Margretha Niels Krogerud
  27. juli Tallach Jens Nærbøl
  dito Goro Hellena Haagen Tispenrud
  24. august Gunild Lars Suurbye
  7. september Halvor Thorer Schiestad
  14. september Anders Simen Solberg ejen
  28. september Svend Erich Holo
  dito Berthe Christopher Nordre Hvidsteen
  29. september Anne Arne Ruaas
  23. october Johannes Gabriel Greager
  24. october Haagen Ole Braatte
  1. november Johanna Torbjørn Greager
  8. november Jens                      uægte Maria Westerby / Jens Juul
  15. november Gudmund Ole Gudmundsen Dahl
  15. november Ragnild Helge Hvidsteen eje
  30. november Berthe Helge Knabstad
  7. december Henrich Lars Liushoug ejen
  dito Niels Hans Carlstad ejen
  14. december Hans Christen Lilleby
  dito Martha Gunner Hoel ejen
  25. december Ole Torgier Wegger ejen

1767    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1. januar Ellen Maria Erich Gustved                                  (tvilling)
dito Anne Dorthe Den anden tvilling Datter
7. januar Elias Halvor øfre Schielfos
11. januar Johannes Johannis Huul ejen
dito Sara Lars Solberg
17. januar Ole Hans Tolfshuus
dito Johanna                uægte Maria Miølnebach / Gullich Østbye
18. januar Berte Maria Peder Bovem
1. februar Olou Svennung Luushouen
8. februar Helge Hans Miere ejen
dito Johannes Peder Brøhoelt ejen
dito Hellena Ole Leppestad ejen
22. februar Svend Kield Finstad
1. mars Ellef Ole Nordre Dahl
8. mars Johannis Gulbrand Haslerud ejen
dito Andreas Johanis Blixland ejen
22. mars Inger Thorer Narvestad
dito Susanna Sven Jacobsen Riser ejen
5. april Christina Joen Braatte ejen
21. april Maria Helge Thoen
3. mai Anne Maria Christen Luur ejen
15. mai Maren Sophia Christopher Ascherud
24. mai Thorer                  uægte Olou Gunnersd. / barnefar ikke oppgitt  (tvilling)
dito Abraham              uægte Den anden u=ægte Søn
7. juni Ole Morten Onaas ejen
24. juni Andreas Rasmus Loschen
dito Ole Aslag Oddestad ejen
dito Maria Christen Braatte ejen
2. juli Jens Jahn øfre Bøler
11. juli Maren Anders Hovie
17. juli Thore Joen Breche                                      (datter)
9. august Elias Hans Krogerud
23. august Mallena Halvor Ringstad
6. september Anna Hans Onaas
13. september Johannes Niels Leppestad ejen
dito Maria Lars ? Braatte
27. september Sirie Gullich Bærøe ejen
4. october Anne Maria Johannis Jarn
dito Joen Johannis Leppestad ejen                 (tvilling)
dito Erich Den samme Mands anden tvilling børn
25. october Holm Anders Krogerud
dito Kierstine Ole Nordre? Tomter ejen
27. october Olia Hans Ø. Krog ejen
15. november Svend Aasmund Støttum
dito Christopher Christopher Myrer
dito Rebella Michel Orderud
19. november Johannis Torbjørn Greager
21. november Christian Aslag Huul ejen
22. november Hellena Bertel Rygge                                   (tvilling)
dito Sophia Bertel Rygges anden datter
dito Berthe Anders Fuscher ejen
13. december Svend Tollef Blixland
20. december Ragnild Helge Knabstad

1768    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  6. januar Johannes Ole Blixland eje
  7. januar Halvor                 uægte Berthe Maria Erichsd. Schinnerød / barnfar ikke oppgitt
  10. januar Karen Arne Haglerud eje
  dito Thron                   uægte Marthe Jacobsd. Hovie / barnefar ikke oppgitt
  2. februar Anne Margretha Hans Søndre Merie
  3. februar Anne Torger Wegger eje
  14. februar Hans Christen Egeberg                             (tvilling)
  dito Thore Christen Egebergs tvilling datter
  21. februar Anders Ole ? Schielfoss
  21. februar Anders Halvor Stochstad eje
  24. februar Gulbrand Svend Liushoug
  16. mars Thorer Jens Nærbøl
  27. mars Inger Ole Liushoug
  1. april Hans Hans Berg
  4. april Ingeborg Anders Holt
  dito Karen Lars Schiestad eje
  17. april Mads Ole Elverud
  8. mai Johanna Christopher Østre Bøler
  12. mai Karen Hans Nummestad eje
  15. mai Peder Anders Krogerud eje
  dito Christina Ole Blixland eje
  ditto Anders                 uægte Maren Aslagsd. Bovem / Ole Tronsen (soldat)
  28. mai Anne Olina Frederich Bærøe
  3. juni Anders Rejer Hvam
  5. juni Poul Arne Roaas
  14. juni Anne Peder Bovem
  19. juni Sophia Johannis Lilleby eje
  24. juni Engelbret Christian Foss
  2. juli Lars Helge Kinnerud
  3. juli Ingeborg Christopher N. Hvidsteen
  10. juli Hellene Jacob Dahl
  24. juli Niels Lars Suurbye
  dito Erich Poul Torp
  7. august Kield Hans Haglerud
  27. august Lars Johannis Bovem eje
  4. september Maria Jens Nedre Tomter
  25. september Johannes Morten Onaas eje
  dito Lars Gulbrand Tomter eje
  16. october Johannes             uægte Ellen Rasmusd. Lie / soldat Ouen Arnesen
  31. october Maren Otto Huul eje
  10. december Anna Joen ? Braatte eje
  11. december Webjørn Ole Øfre Tomter
  18. december Mads Jens Eng
  dito Sophia Joen Søndre Hvidsteen
  25. december Haagen Christopher Sørensen Hellerud
  26. december Karen Eener Nordre Hvidsteen

1769    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  1. januar Anders Abraham Fosnæs
  6. januar Thorer Christopher Eggeberg            (sønn)
  15. januar Johan Jens Huul
  dito Lars Lars Nordre? Krog                         (tvilling)
  dito Poul Samme Mand anden tvilling søn
  22. januar Michel Thorer Westerby
  dito Sara Erich Holo
  2. februar Lars Bertel Rygge
  2. februar Svend Thorer Schiestad
  12. februar Gunild Christian N: Schougs eje
  dito Berte Lars Orschoug
  19. februar Syver Niels Breche eje
  26. februar Maria Erland Hvidsteen eje
  1. mars Jacob Gabriel Greager
  8. mars Hans Hans Krogerud
  17. mars Gunild Christopher Myrer
  dito Thorer Poul Grimsrud eje             (sønn)     (tvilling)
  dito Rachel Poul Grimsrud eje
  15. mars Orslou Amund Nedre? Jarn eje
  29. mars Engelbret Gunner Hoel eje
  dito Kiersten Anders Isie eje
  2. april Lars Christian Onaas eje
  9. april Søren Niels Krogerud
  16. april Hellene Christen Bilet
  21. april Ingeborg Thorer N: Krogs eje
  30. april Johannes Ewen Huuls eje
  16. mai Christopher Ole Christophersen Stochstads eje
  4. juni Erich Hans Steenbøl                                  (tvilling)
  dito Jens Hans Steenbøls anden tvilling søn
  dito Elisabeth Torsten Søndre Merie
  8. juni Anne Hellene Johan Henrich Ringstad
  11. juni Ole Torger Wegger eje
  18. juni Ragnild Ole Leppestad eje
  25. juni Anne Hans Erichsen Bergs eje
  2. juli Gabriel Jerck Haslerud eje
  23. juli Lars Lars Dahler
  dito Peder Rasmus Thoen eje
  30. juli Hans Eschild Fuscher eje
  6. august Christian Bertel Tønderud
  dito Jacob Peder Pichstad
  dito Henrich Hans Hoff
  13. august Kierstine Maria Sergeant Davidsen
  dito Ole Svend Wegger eje
  27. august Gulbrand Simen Blixland eje
  dito Berte Thorer Hoffs eje
  3. september Anders Gulbrand S: Merie eje
  dito Kiersten Hans Larsen Haslerud eje
  10. september Johannes Johannes Øfre Tomter eje
  17. september Anders Jens Aare
  24. september Anne Lars Pedersen Kubestad
  6. october Christian Christen Jensen Holo eje
  8. october Lars Hans Jacobsen Tasebach
  5. november Andreas Hans Larsen Riser
  13. november Peder Christen Braatte eje
  19. november Erich Torbjørn Greager
  3. december Gulbrand Svend Øfre Krog eje

1770    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  1. januar Christian Hans Pedersen Haslerud eje
  19. januar Gunner Johannes Myrer eje
  21. januar Bertel Rasmus S: Hvisteen eje
  28. januar Berte Hans Øfre Jarn eje
  dito Niels                    uægte Anne Svendsd. / barnefar ikke oppgitt
  2. februar Ole Hans Aschrud eje
  4. februar Michael Johannes Stochstad eje
  6. januar Anne Johannes Lilleby eje
  11. februar Anne Lars ? Schielfoss
  18. februar Berte Jens Nærebøl
  19. februar Christopher Thorer Narvestad
  14. mars Hellene Johannes Leppestad eje
  18. mars Hans Helge Knabstad
  dito Maren Halvor Fuscher eje
  25. mars Lars Torchild Grimsrud
  1. april Christina Lars Øfre (østre?) Bøhler
  17. april Matthias Jochum Hollebøl eje
  29. april Gulbrand Christopher Sørensen Svichebøl eje
  29. april Martha Christen Lilleby
  30. april Ole Jens Thorersen Laaschen
  6. mai Svend Riis Samuel Meelbye
  dito Johannes Thorer Østby eje
  13. mai Andreas Erich Breche eje
  24. mai Johannes Mogens Liushoug
  dito Olia Haagen ? Stochstad eje
  27. mai Elisabeth Lars Bentsen Bærøe eje
  12. juni Sybelle Rejer Hvam
  2. juli Karen Johannes Jarn
  22. juli Karen Lars ? Krog
  29. juli Gunild Jacob Larsen Riser eje
  5. august Johanne Poul Torp
  12. august Christian Jacob Riser eje
  19. august Lars Hans Larsen Krogerud
  26. august Johan Corporal Jens Huul
  16. september Henrich Hans Olsen Hoff
  24. september Barthina Jens Nedre Tomter
  23. september Andreas Johannes Fuscher
  10. october Maria Gulbrand Nærbøl eje
  14. october Anders Johannes N: Jarn eje
  28. october Ellen Anders Fuscher eje
  1. november Christine Syver Liushoug eje
  17. november Friderich Thorer Schiestad
  18. november Helge Tollef Blixland
  25. november Anne Catharina Corporal Davidsen
  dito Anne Helge Kinnerud
  9. december Svend Lars Hollen
  dito Susanna Ole Hansen Dahl
  23. december Christian Anders Hoel
  dito Johanna Johannes Luurs eje                           (tvilling)
  dito Maria Samme Mands anden tvilling datter

1771    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
5. januar Willat?? Hans Haglerud
13. januar Johannes Christopher Eggeberg                      (tvilling)
dito Hans Samme Mands anden tvilling søn
16. februar Ingeborg Peder Bovem
27. februar Gunild Kield Krogerud
dito Anders Anders Krogerud eje
13. mars Agar Joen Breche
20. mars Svend Johannis Lillebye eje
14. april Berte Maria Gabriel Greager
21. april Ellen Larine Lars Mere
5. mai Maria Morten Olsen Ubberud eje
dito Johannes Gunner Hoel eje                              (tvilling)
dito Maria Samme Mands tvilling datter
17. mai Olia Erich Breche eje
20. mai Bendt Arne S: Bøhler
dito Maria Aslag Oddestad eje
26. mai Christian Joen ?: Braate eje
2. juni Iver Gullich Ø: Braatte eje
8. juni Christian              uægte Olou Maria Andersd. Laaschen / Ole Jensen
16. juni Olia Otte Huul eje
30. juni Karen Christopher Myrer
dito Berthe Hans Helgesen Ascherud eje
2. juli Maria                   uægte Martha Christensd. Rygge eje / soldat Anders Andersen Merie
7. juli Hans Lars Suurbye
dito Anne Hans Tispenrud eje
14. juli Gonor Christen Stouner
21. juli Olia Ole Gudmundsen Dahl
28. juli Bendt Lars Bentsen Bærøe eje
11. august Erich Hans Øfre Tomter
18. august Hellene Bertel Ryge
15. september Lars Hans Carlsen Merie eje
dito Helvig Christopher N: Hvidsteen               (tvilling)
dito Maria Samme Mands anden tvilling datter
22. september Hans Jerch Schiølle eje
6. october Hans Ole Isie-eje
13. october Gonor Lars Schiestad-eje
dito Marcus Jens Nedre Tomter
20. october Johanne Eener Hvidsteen
26. october Johannes Corporal Christian Bilet
27. october Christian Jens Nærbøl
dito Margrethe Anders Finstad
1. november Jørgen Torbjørn Greager                            (tvilling)
dito Berte Maria Samme Mands tvilling datter
17. november Gunild Christopher Langeland
dito Karen Ellef Hougs-eje
dito Maria Christian Pichstad
1. december Gunild Ole Gunnersen Haglerud
5. december Maren Johanna Thorer Westerby
15. december Jens Ewen Saxebøl-eje
dito Johanne Erland N: Hvidsteen-eje

1772    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  12. januar Anne Kierstine Sergeant Davidsen
  dito Hans Simen Blixland-eje
  dito Christopher Ole Torp
  26. januar Jahn Gunner Bovem-eje
  dito Anders Helge Knabstad
  9. februar Gunild Christopher østre Bøhler
  dito Kiersten Johannes Leppestad-eje
  16. februar Lovise Joen S: Hvidsteen
  23. februar Jørgen Torger Wegger-eje
  dito Berthe Ole Liushoug
  dito Jens Johannes Ascherud-eje
  1. mars Jacob Torsten Heaas
  22. mars Maria Christen Lillebye
  dito Ole                      uægte Catharina Olsdatter / Haagen Gustausen
  8. april Christopher Hans Bovem-eje
  12. april Christian Svend Grimsrud-eje
  26. april Berthe Eener Hansen Onaas-eje
  3. mai Jens Enken Gunild Huul                          (tvilling)
  dito Anne Samme enkens tvilling datter
  16. mai Lars Torsten Nordre? Svichebøl
  dito Johannes Gunner Bergs-eje
  24. mai Thore Lars ? Krog                                               (datter)
  dito Karen Erich Erichsen Isie
  28. juni Johannes Poul Schiestad-eje
  dito Kierstine Erich Breche-eje
  2. juli Lars Christian Foss
  23. august Arne Christian østre Krogs-eje
  30. august Johannes Hans Tasebach
  13. september Johannes Bertel Tønderud
  dito Maria Gulbrand Tomter-eje
  20. september Christian Corporal Terchel Grimsrud
  dito Ole Jens ? Jahrn
  22. september Christian Erich Holo-eje
  dito Maria Svend Huul-eje
  18. october Hans Ole Øyen
  dito Ingeborg Ole Østre (øfre?) Schielfoss
  24. october Svend Svend Hoel
  25. october Gunild Maria Svend Wegger-eje
  22. november Johannes Giert Schiølle-eje
  5. december Ingeborg Haagen Østre (øfre?) Krog-eje
  7. december Ragnild Jens Thorsen Laaschen
  13. december Hans Hans Carlsen Mæhre-eje

1773    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  5. februar Ingeborg Corporal Christian Bilet
  7. februar Berthe Christopher Langeland
  14. februar Thorer Christen Schiestad-eje                       (sønn)
  28. februar Gudmund Lars Østre Bøhler-eje
  7. mars Johannes Anders Tønderud-eje
  10. mars Gunild Hans Pedersen Humlerud
  28. mars Erich Johannes Pichstad
  dito Anne Lars Giertsen Houg
  4. april Erich Eschild Svichebøl-eje
  dito Anne Anders Finstad
  dito Kierstine Helge Kinnerud
  7. april Else Catharina Thorer Schiestad
  25. april Thron Christian Greager-eje
  dito Gunild Hans S: Hvidsteen-eje
  5. mai Henrich                uægte Maren Friderichsd. / Henrich Henrichsen
  7. mai Andreas Ewen Saxebøl-eje
  12. mai Jacob Thorer Tolfshuus
  23. mai Maren Hans Olsen Krogerud
  20. juni Gunild Tollef Blixland
  24. juni Anne Margrethe Hans Riser
  2. juli Johanne Torbjørn Greager
  18. juli Larina Lars Oddestad eje
  8. august Lars Johannes Houg
  dito Erich Gabriel Greager
  22. august Christine Peder Onaas-eje
  29. august Hans Rolf Soelberg
  18. september Orslou Jens Nærbøl
  dito Karen Torsten Heaas
  25. september Anne Ole Haslerud
  10. october Ellef Aslag Waglen-eje
  31. october Helvig Aasmund Jensen Nøchleby-eje
  7. november Lars Aslag Carlsmyrer : Krogst.  (fra Kråkstad?)
  19. november Petronelle Sergeant Davidsen
  4. december Johan Bertel Rygge
  12. december Berthe Mathine Lars Huul
  dito Johanne Hans Ascherud-eje
  19. december Thore Christopher Eggeberg
  24. december Thorger Ellef Hagen

1774    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  1. januar Hans Ellef Jarn-eje
  5. januar Berthe Maria Friderich Bærøe
  9. januar Thale Catharina Lieutenant Schade
  23. januar Anne Sophia Johannes Jarn
  6. februar Svend Lars Smebøl
  13. februar Sophia Ole Øyen
  27. februar Lars Lars Østre Krog
  2. mars Karen Torger Wegger-eje
  3. mars Maria Hans Houg
  9. mars Susanne Johanne Holm Narvestad
  13. mars Anne Johanis Nordre? Jarn
  26. mars Ingeborg Mathias Ellerup
  31. mars Susanne Svend Bierve-eje
  8. april Gunild Giert Haslerud-eje                          (tvilling)
  dito Johanne Samme Mands anden tvilling datter
  10. april Sara Holm Brøholt
  dito Ragnild Kield Krogerud
  24. april Anne Dorthe Hans Haabel-eje
  29. april Andreas Svend Wegger-eje
  1. mai Marthe Lars Pedersen Houg-eje
  8. mai Anne Hans Larsen Kraagrud
  23. mai Lars Corporal Lars S: Mæhre
  5. juni Ragnild Jens Haabel-eje
  dito Olea Gullich Bærøe eje
  19. juni Jacob Poul Torp
  dito Anna                    uægte Karen Torbiørnsd. / res.dragon Hans Olsen
  26. juni Gunild Christopher Sandager
  3. juli Andreas Johannes Fuscher-eje
  24. juli Lars Otter Nærbøl eje
  dito Clemed Lars Luur
  31. juli Thore Eener Hvidsteen
  7. august Jens Joen Breche
  dito Henrich Hans Hoff
  28. august Ole Helge Knabstad
  dito Jan Petter Torbjørn Greager
  11. september Maria Simon Blixland eje                (hjemmedøpt)
  25. september Agar Christopher Bøller
  30. october Anders Ole Asbjørnsen Lille-Bærøeeje
  1. november Even Jens Nedre Tomter
  dito Eric Hans øvre Tomter-eje
  dito Ole Peder Olsen Onaas-eje
  27. november Johannes Peder Christensen Holo-eje
  4. december Johannes Peder Wegger-eje
  18. december Johannes Hans Christophersen paa Wegger-eje

1775    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  1. januar Olia Jacob Larsen Søndre Hvidstens eje
  6. januar Andreas Torkild Grimsrud
  ditto Anne Kirstine Christian Bilet
  13. januar Andreas Christian Foss
  15. januar Johannes Christopher Hvidsten
  ditto Helvig Povel Dahl
  29. januar Maria Jon Holo
  ditto Johannes Lars Westerby
  2. februar Christen Erich Erichsen Riser eje
  12. februar Karen Aslak Losken
  samme dag Gonor Christen Skielfoss eje
  samme dag Marte Ole Olsen Tønnerud eje
  8. februar Even Reier Hvam
  19. februar Hans Gulbrand Tomter eje
  26. februar Hans Johannes Leppestad eje
  5. mars Maria Anders Andersen Stokstad eje
  8. mars Anne Dorthe Jens Eng
  15. mars Ragnild Christen Lilleby
  19. mars Ole Erich Larsen Fusker eje
  19. mars Mads Thore Skiestad
  samme dag Maren                  uægte Maria Andersd. / Gunder Hansen Bjørnstad i Kroer Sogn
  26. mars Anders Knud Arnesen Saxebøl eje
  1. april Gunild Engelbreth Luur
  9. april Helvig Susanna Samuel Dahler
  30. april Niels Ole Nielsen Bioner eje
  samme dag Anne Sophia Svend Holle
  6. mai Berthe Maria Erich Bierkeskoug
  25. mai David Sergiant Davidsen
  samme dag Karen Niels Braate
  28. mai Maria Tosten Heaas
  11. juni Christian Peder Svendsen Riser eje
  ditto Ener Jacob Olsen Jahren eje
  25. juni Else Michel Askerud eje
  samme dag Maren Aslak Waglen eje
  2. juli Maria Anders Holt
  16. juli Anne Jens N:  Jahren
  6. august Anniken Ole Gudmundsen Dahl
  20. august Inger Berthel Tønnrud
  17. september Peder Hans Pedersen Skiølle eje
  samme dag Maren Arne Krogerud
  24. september Inger Hans Tingulstad
  8. october Lars Halvor Larsen Holo eje
  8. october Maria Ole Lyshoug
  15. october Marcus Mathis Ellerup
  29. october Anne Torbiørn Greager
  29. october Ingebor Helvig Kinnerud
  19. november Lovise Lars Pedersen Hougs eje
  samme dag Anne Thomas Berger
  21. november Olia Gabriel Gusland
  26. november Jacob Ole Torp
  samme dag Hans Ellef Hagen
  3. december Helleene Svend Bierved eje
  10. december Olia Johannes Svensen Fusker eje

1776    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  7. januar Anders Johannes Søndre Bøler
  14. januar Johannes Ener Hansen Onaas eje
  27. januar Johanne Sophia Lars Nedre Losken
  samme dag Ingebor Peder Skinnerud
  2. februar Maren Haagen Johnsen Brøholt eje
  11. februar Olia Lars Huul
  samme dag Syver Rolf Solberg
  samme dag Maria Tollef Blixland
  samme dag Syver Hans Lyshougs eje
  18. februar Lars Lars Grimsrud eje
  25. februar Jens Ole Bergs eje
  samme dag Ole Sven Tomter eje
  samme dag Anne                   uægte Maren Torbiørnsd. / Samuel Hansen, soldat paa Kios i Spydeberg Sogn
  6. mars Agar Kiel Kraagerud Dahlen
  13. mars Jens Anders Andersen Mærøe
  13. mars Jon Anders Johnsen Bærøe eje
  samme dag Gunild Peder Christensen Saxebøl eje
  17. mars Christen Anders Myrer eje
  samme dag Abigael Jon Hvidsten
  24. mars Torkild Hans Bovum eje
  5. april Marthe Hans Nordre Hvidsten eje
  21. april Berthe Hans Helgesen Riser eje
  28. april Ole Holm Brøholt
  9. juni Iver Hans Riser
  13. juni Friderich Ulrich monsieur Friderich Bærøe
  23. juni Povel Arne Jacobsen paa Luur eje
  samme dag Maren Christian Bentzen Hagen
  14. juli Charlotte Ole Christensen paa Luur
  18. august Gunild Holm Narvestad
  1. september Even Ole Svennebøl
  15. september Hans Anders Stockstad eje
  6. october Anne Kirstine Ole Hools eje
  samme dag Bent Christen Bentzen Hoolo eje
  9. november Anne Aslak Losken
  24. november Sven Gabriel Greager
  8. december Johannes Jerk Tronsen Haslerud eje
  15. december Anne Magrethe Lars Bentzen
  samme dag Kirstine Hans Christensen Braatte eje
  21. december Gunild Tosten Heaas
  22. december Maria Svend Wegger eje

1777    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  5. januar Magrethe Torjer Olsen Onaas eje
  samme dag Ole Peder Wegger eje
  12. januar Johannes Sven Jonsen Kirkerud eje
  samme dag Christian Christopher Sandager
  19. januar Malene Tosten Olsen Brække eje
  26. januar Halvor Christian Foss
  samme dag Johanne Peder Bentzen Skiestad eje
  1. februar Maria Halvor Larsen Kintslie
  2. februar Dorthea Christen Schiestad eje
  19. februar Elen Christopher Bøler
  26. februar Ole Hans Tingulstad
  samme dag Maria Peder Nielsen Nedre Tomter eje
  12. mars Jens Ole Melbye eje
  samme dag Maren Thomas Solberg eje
  6. april Anne Hans Finstad
  samme dag Maria Ole Øyen
  25. april Barthina Jens Tomter
  samme dag Christian Helge Knapstad
  27. april Johannes Mathis Ellerup
  samme dag Ingebor Dorthea Christian Bilet
  19. mai Jacob Lars Jensen paa Houg
  25. mai Ole Christopher Hvidsten
  7. juni Hans Lars Andersen Bierved eje
  8. juni Petronelle Sergieunt Davidsen
  22. juni Maria Johannes Leppestad eje
  samme dag Marthe Ingebreth Eng
  13. juli Povel Christopher Myrer
  27. juli Christian Ole Blixland eje
  ditto Johane Thorer Tolfshuus
  3. august Berthe Torbiørn Greager
  17. august Johannes Anders Tomter
  samme dag Anders Anders Orskouvs
  24. august Ole Anders Olsen Bergs eje
  31. august Hans Sven Andersen Narvestad eje
  14. september Hellene Samuel Søndre Bøler
  samme dag Helvig Thomas Berger
  21. september Sven Sergeant Ole Smeebøl
  samme dag Christopher Hans Christophersen Waglen eje
  28. september Samuel Per Svensen Riser eje
  samme dag Abigael Erich Fusker eje
  5. october Ener Sven Huul eje
  1. november Johannes Ellef Torjersen Gustved eje
  2. november Lars Lars Losken
  samme dag Anne Per Skinnerud
  9. november Maria                   uægte Marthe Nielsdatter / Lars Olsen paa Knapstad
  16. november Sven Thorer Skiestad
  samme dag Anne Sophia Johannes Jahren
  23. november Hans Gunder Hansen Bierve eje
  ditto Karen Hans Larsen Kraagerud
  30. november Halvor Torkild Grimsrud
  7. december Karen Seriant Lorents Saxebøl eje
  samme dag Anne Lars Rasmusen Grimsrud eje
  samme dag Maria Jens Nedre Jahren
  21. december Hans Gulbrand Huul eje
  samme dag Gunild Johannes Svensen Fusker eje

1778    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  11. januar Elen Lars Bentsen Dahler eje
  18. januar Halvor Christen Halvorsen Rygge eje
  samme dag Susana Henrich Tolfshuus
  1. februar Gunild Ole Haslerud
  samme dag Iver Hans Riser
  samme dag Andreas Povel Torp
  samme dag Johanne Sven Erichsen Tomter eje
  samme dag Abigael Otter Nerbøl eje
  8. februar Hans Rolf Christensen Rygge eje
  15. februar Sven                    uægte Anne Asbiørnsd. / Sven Johansen Fusker
  1. mars Anders Hans Hoff
  samme dag Gunild Jon Brekke
  samme dag Gonnor Friderich Wegger
  3. mars Ole Gabriel Greager
  8. mars Maria Jerk Skiølle eje
  11. mars Abigael Hans Pedersen Haslerud eje
  14. mars Christian Thorer Skielfoss
  22. mars Carl Hans Carlsen Dahler eje
  28. mars Anniken Povel Dahl
  29. mars Ingebor Christen Lilleby
  5. april Maren Sophia Even Mærøe eje
  11. april Maren                  uægte Maren Andersd. / Lars Olsen paa Huul
  17. april Elie Jon Leppestad
  26. april Thore Holm Brøholt
  samme dag Jacob                   uægte Marthe Jacobsd. Tolfshuus / Andreas Flastrand
  10. mai Anders Ole Melbye eje
  15. mai Ole Christian Dahler
  24. mai Johannes Helge Kinnerud
  28. mai Jacob Jens Nerbøl
  samme dag Hans Tosten Heaas
  8. juni Jacob Joen Holo
  12. juli Sven Sven Skoug
  2. august Olia Christen Blixland eje
  9. august Sven Gabriel Gusland
  16. august Elen Johanne Amund Nordre Hvidsteen
  10. september Abraham Sogneprest Jacob Preus
  4. october Ingebor Sophia Ole Smeebøl
  11. october Andreas Hans Øvre Tingulstad
  1. november Hans Aslach Losken
  samme dag Erich                   uægte Helvig Andersd. Lie / Erich Clausen gift i Numestad plassen.
  8. november Kirsten Rolf Solberg
  15. november Marthe Haagen Brøholt eje
  22. november Christian Lars Losken
  29. november Regina Hans Waglen eje
  samme dag Inger Ole Krogs eje
  6. december Hans Andreas Hansen Flastrand
  13. december Lars Thomas Rigesem eje
  samme dag Gunild Ole Svekkebøl
  19. december Erich Chlemet Fusker eje
  25. december Elen Johannes Fusker eje
  27. december Maria Erich Clausen Numestad eje
  samme dag Olia Ole Bergs eje

1779    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
  3. januar Andreas Torbiørn Greager
  10. januar Johan Sergiant Davidsen
  24. januar Olia Lars Jerksen Hougs eje
  samme dag Kirstine Hans Hansen Narrestad eje
  21. februar Hans Johannes Søndre Merøe
  samme dag Ole Peder Nielsen Tingulstad eje
  samme dag Maren Sven Gulbrandsen Huuls eje
  7. mars Christian Christopher Myhrer
  samme dag Anne Kirstine Ulrich Andersen S: Mærøe eje
  10. mars Johanne Michel Askerud eje
  21. mars Christian Peder Christensen Bioner eje
  samme dag Maria Jens Larsen Guserud eje
  24. mars Olia                     uægte Maren Larsd. / Anders Steffensen Odden i Westbye Sogn
  7. april Jens Simen Jensen ?
  18. april Lars Ingebreth Rygge eje
  samme dag Anne Mathis Bowum
  30. april Ingebor Kirstine Thore Skielfos
  2. mai Jens Niels Braate
  13. mai Michael Jerk Skiølle eje
  20. juni Ellef Christopher Bøhler
  27. juni Syver Webiørn Kraagerud
  10. juli Lars Sven Holle                                     (tvilling)
  samme dag Ole Sven Holle
  25. juli Johannes Ole Torp
  samme dag Maren Kirstine Christen Samsoe?
  1. august Andreas Reier Hvam
  samme dag Jørgen Friderich Wegger
  samme dag Maria Hans Tomter eje
  samme dag Johanne Sven Erichsen Tomter eje
  3. august Povel Sogneprest Jacob Preus
  15. august Aaslov Tollef Blixland
  29. august Hellene Anders Jonsen Bærøe eje
  5. september Maria Samuel Søndre Bøler
  12. october Gunder Rolf Christensen Huuls eje
  26. september Lars Peder Bentsen Holo eje
  samme dag Johannes Gullik Braathe eje
  3. october Jens Peder Skinnerud
  samme dag Hellene Henrich Struten
  10. october Hans Torger Ringstad
  samme dag Hans Jens Saxebøl
  samme dag Andreas Erich Larsen Fusker eje
  17. october Webiørn Sven Field
  23. october Christian Hans Hansen Øyen
  24. october Iver Thomes Berger
  samme dag Gunild Even Mærøe eje
  30. october Sybella Sergiant Lorents Saxebøl eje
  31. october Anne Hans Olsen Hoff
  14. november Johannes Arne Jacobsen Luurs eje
  21. november Christian Aslak Losken
  27. november Andreas Lars Andersen Bierved eje
  12. december Helene Halvor Larsen Kintslie                   (tvilling)
  samme dag Kirsten Halvor Larsen Kintslie
  19. december Berthe Christopher Langeland
  samme dag Gunild Gunild Ø: Tomter eje
  22. december Gunild Ener Hools eje
  26. december Kirstine Gunder Orskau

Tilbake


Hogne Holst, den 16.8.1999