Hobøl kirkebøker

Dåp 1810 - 1819

1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819


1810    Mandkjøn       

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 1. Jan Ole Eric Iversen og Marie Mikkelsd. Luure u. Skjelfoss
2 6. Jan - dødfødt dreng - Hans Østensen og Olia Larsdatter
3 25. Jan Hans Gulbrand Mathisen og Thore Marie Krogh
4 2. Mar Niels Lars Christiansen  og Kari Nielsd. Hoel
5 11. Apr Anders Aslak Jansen og Anne Christophersd. Bærøepl.
6 11. Apr Hans Hans Christophersen Stokstadpl. og hustru
7 19. Apr Ener Hans Hansen og Thore Enersd. nord: Hvidsteen
8 27. Mai Casper Trond Gjerksen og Johanne Evensd. S. Grimsrud
9 11. Jun Hans Svend Gabrielsen og hustru Pigstad
10 7. Jul Johannes    (født 4.7) Hans Christensen og Anne Hansd. Mærøe
11 15. Jul Petter        (født 12.7) Johannes Enersen og Marthe Larsd. Leppestad pl.
12 19. Aug Povel        (født 15.8) Henrich Larsen og Helvig Povelsd. Westerbye
13 2. Sep Christian Peder Poulsen og Pernille Johannesd. Krog pl.
14 9. Sep Clemet     (født 2.9) Johannes Larsen og Olia Simensd. ? Hvidsteen pl.
15 30. Sep Johan       (født 26.9) Andreas Ingvoldsen og Helvig Thomasd. Risereje
16 11. Nov Anders    (født 11.11) Jacob Thorstensen Skinnerud og hustru

1810    Qvindkjøn     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 12. Feb Karen Hans Jensen og Christiane Torgersd. Saxebøl
2 18. Feb Thore Helene Torkild Svendsen og Barbro Olsd. S. Skoug
3 28. Feb Gunild Svend Tollefsen og hustru Blixland
4 1. Apr Marthe Sophie Niels Samuelsen og Christiane Madsd. Melbye
5 6. Jul Maren Christine Peder Hansen og Anne Olsd. Huuls pl.
6 22. Jul Anne Marie  (født 15.7) Mathias Taraldsen og Ingebor Marie Kieldsd. Hovi
7 5. Aug Friderikka    (født 2.8) Hagen Olsen og Maria Olsd.
8 5. Aug Olia              (født 28.7) Johannes Arnesen og Maria Johnsd. S. Luurs pl.
9 12. Aug Maren          (født 8.8) Andreas Torstensen Myhrerspl. og hustru
10 26. Aug Karen          (født 17.8) Ole Fridrichsen og Johanne Webjørnsd. Unaas
11 25. Nov Christine     (født 24.11) Ener Poulsen og Magrethe Clemetsd. Lillengen u. Gusland

1811    Mandkjøn    Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 10. Feb Hans         (født 5.2) Fridrich Larsen Oddestad og hustru
2 24. Feb Østen        (født 17.2) Hans Østensen Stubberud og hustru
3 - Andreas Johannes Hansen og Ingeborg Pedersd. Wæggerpl. (hjemmedøpt og død)
4 3. Mar Johan         (født 26.2) Even Evensen Dahler og Dorthe Marie Johannesd. ib.
5 30. Mar Ove Christian Peder Bærøe og hustru
6 13. Mar Johannes    (født 10.3) Corp. Lars Jensen Myhrer og Anne Christine Svends.
7 21. Apr Christian    (født 17.4) Hans Jensen og Kristiane? Torgersd. Saxebøl
8 28. Apr Casper       (født 21.4) Christian Thoresen og Kirstine Gabrielsd. Humlerud
9 28. Apr Bonde        (født 23.4) Rasmus Gjerksen og Marie Jensd. Haavi
10 18. Mai Thorsten    Ole Gabrielsen og Anne Marcusd. Greager
NB 19. Mai Halvor      (født 11.5) Niels Halvorsen og Helene Olsd. Brøholt pl.
11 23. Jun Andreas    (født 21.6) Poul Asbjørnsen og Anne Andersd. Øster dahl
12 13. Jul Niels         (født 2.7) Hans Holoe og Magrethe Nielsdatter
13 14. Jul Andreas  (født 11.7) uægte Marie Olsd. Oddestadpl. / soldat Hale Madsen (gift mand)
14 11. Aug Johannes  (født 4.8) Hagen Olsen og Olie Gundersd. Grimsrud
15 1. Sep Gabriel   (født 25.8) Eric Gabrielsen og Ragnild Helgesd. Greager?
16 1. Sep Petter       (født 28.8) Lars Gulbrandsen og Anne Pedersd. Tomter pl.
17 8. Sep Hans        (født 4.9) Gulbrand Mathisen og Marie Hansd. Krogh
18 24. Sep Anders    (født 15.9) Ole Larsen Hollen Brekkepladsen og Marie Andersd.
19 20. Okt Christian  (født 13.10) Hans Hagensen og Christine Jensd. Nygaardspl.
20   Holm Christian Gunder Trondsen og Thore Marie Larsd. Grimsrud (hjemmedøpt og død)
21 30. Nov Hans        (født 20.11) Botolf Olsen Bjoner og Marthe Johannesd.
22   - dødfødt drengebarn - Thorsten Wien og Gunild Olsd.

1811    Qvindkjøn     Tilbake

Nr. Dato Navn Foreldre / Sted
1 8. Des Malene   (født 3.12.1810) Webjørn Svendsen og Lotte Johnsd. Hoelspl.
2 6. Des Maria     (født 1.12.1810) Lars Ottersen og Olauv Svennosd. Tolfshuus
3 24. Des Maren    (født 18.12.1810) Anders Gundersen og Abigael Hansd. Skjelfos
4 19. Jan Maren   (født 17.1) Niels Asbjørnsen og Thore Larsd. Krogh
5 10. Feb Larine   (født 5.1) Ole Christophersen Mærøe og Anne Larsd.
6 10. Feb Marthe Marie    (født 4.2) Christen Olsen og Ellen Olsd. Wægger pl.
7 24. Feb Gunild Susanne (født 15.3) Torkild Holmsen og Marie Ellefsd. Oddestad
8 7. Apr Karen    (født 2.4) Christopher Thoresen og Christine Botolfsd. Braate
9 20. Jan Karen    (født 19.1) Gulbrand Simensen og Kirsti Johannesd. Fuskerpl.
10 10. Mai Kirsten     (født 6.5) Marcus Jensen Øien og hustru
- - - dødfødt pigebarn - Hans Erichsen og Else Mikkelsdatter
11 9. Jun Ingebor     (født 5.6) Lars Hansen Gedeberg og Bartine Jensdatter
12 30. Jun Anne Christine (født 23.6) uægte Anne Samuelsd. Luurspl. / Anders Rasmusen Bærøe (gift mand)
13 14. Jul Annoline     (født 12.7) Marcus Hansen og Johanne Larsd. Braatepl.
14 18. Aug Helene       (født 15.8) Fridrich Hagensen og Anne Pedersd. Schjoldspl.
15 1. Sep Kirstine     (født 28.8) Andreas Jensen og Siri Simonsd. Bjonerpl.
16 8. Sep Karen        (født 31.8) Peder Olsen og Johanne Johannesd. Raaken
17 30. Sep Karen       (født 22.9) Christopher Olsen og Helene Hansd. Torp
18 29. Sep Susanne    (født 23.9) Johannes Christophersen og Johanne Ingebretsd. Knapstad
19 22. Sep Anne Marie (født 19.9) Lars Nielsen Bøhler og Berthe Abrahamsd.
20 6. Okt Ingebor       (født 2.10) Halvor Andreasen og Ingebor Hagensd. Wienspl.
21 6. Okt Helene       (født 20.9) John Nielsen og Aase Hansd. Slora u. Bærøe
22 13. Okt Inger Marie (født 6.10) Ellef Iversen og Ellen Hansd. Vageln
23 3. Nov Marie Marthine (født 28.10) Anders Christensen og Ingebor Jacobea Hansd. Holt
24 27. Okt Anne       (født 23.10) Christen Jacobsen og Anne Evensd. Lie
25 17. Nov Sidsel    (født 11.11) Gunder Poulsen og Marthe Pedersd. Eng

1812     Mandkjøn     Tilbake

Nr. Døpt Født Navn Foreldre / Sted
1 8. Des 3. Des Lars Friderich Larsen og Berthe Pettersd. Berghspl
2 27. Des 15. Des Hans Aslak Hansen og Anne Hansd. Perstad u. Kragerud
3 5. Jan 1. Jan Andreas Christian Thorkildsen og Berthe Marie Knudsd. Bovimpl.
4 11. Mar 6. Mar Andreas Johannes Arnesen og Marie Johnsd. Luurspl.
5 11. Mar 9. Mar Ole Christian Casper Olsen og Olia Knudsd. S. Hvidsteen pl.
6 26. Mar 17. Mar Andreas Johannes Hansen og Ingebor Pedersd. Tomter nordre pl.
7 5. Apr 31. Mar Thorer Ole Olsen Schjelfosspl. og Dorthe Amundsd.
8 19. Apr 11. Apr Hans Jens Olsen og Inger Axelsd.? Vaglnpladsen
9 9. Mai 6. Mai Carl Magnus Aaser Amundsen og Berthe Marie Christiansd.
10 28. Jun 21. Jun Svend Svend Tollefsen og Kari Webjørnsd. Blixland
11 6. Jul 1. Jul Thorer Thorer Hansen og hustru østre Bøhler
12 9. Aug 3. Aug Anders Jens Johannesen og Mari Andersd. øvre Tomter
13 25. Aug 21. Aug Lars        uægte Anne Jacobsd. Hvam / Johannes Hansen Bjerved
14 4. Okt 27. Sep Casper Niels Aslachsen og Berthe Marie Gjermandsd. Krogspl. Østre?
15 23. Sep 21. Sep Andreas  uægte Ingebor Gudmundsd. Bjørnebæk / Poul Enersen ibid. national Constabel
16 18. Okt 15. Okt Johan Henrich David Henricsen og Berthe Larsd. Huken
17 14. Nov 10. Nov Johannes Even Evensen og Dorthe Marie Johanesd. Dahler
18 17. Nov 16. Nov Svend Johannes Amundsen og Marie Tollefsd. Nordre Hvidsten
19 29. Nov 21. Nov Andreas Juul Fridrich og Gunild Christiansd. Skjelfosspl.

1812     Qvindkjøn    Tilbake

Nr. Døpt Født Navn Foreldre / Sted
1 13. Des 11. Des Sophie      uægte Christense Hansd. Støttum / Trond Gabrielsen Haslerudpl.
2 14. Des 8. Des Gunild Andreas Poulsen og Helene Andersd. Dahl
3 15. Des 10. Des Anne Christine Gunder Olsen og Anne Larsd. Ryggeødegaarden
4 1. Jan 28. Des Karen Ellef Andersen og Ragnild Erichsd. Krogh
5 1. Jan 29. Des Johanne Marie Marcus Mathisen og Ingebor Gabrielsd. Bovim
6 5. Jan 30. Des Barbara Hans Hansen og Thore Enersd. nord: Hvidsteen
7 26. Jan 19. Jan Thore Marie Amund Halvorsen og Marthe Bergersd. Hofspl.
8 9. Feb 4. Feb Ragnild Andreas Torkildsen og Else Johnsd. Leppestad
9 9. Feb 4. Feb Anne Marie Johannes Olsen Mærøe og Marie Evensd.
10 16. Feb 4. Feb Inger Helene Thomas Hansen Wegger og Kari Svendsd.
11 16. Feb 8. Feb Anne Marie Anders Halvorsen og Kirsti Torkildsd. Unaaspl.
12 22. Mar 18. Mar Olia Eric Iversen og Marie Mikkelsd. Luure u. Skjelfos
13 22. Mar 17. Mar Anne Elisabeth Torkild Svendsen og Barbro Olsd. Schoug
14 24. Mar 19. Mar Karen Sophie Daniel Henricsen og Johanne Svendsd.
15 29. Mar 24. Mar Anne Mads Olsen og Gunild Sørensd. Elverud
16 18. Apr 11. Apr Tolline Botolf Thoresen og Kirsti Iversd. Nederbøll
17 14. Mai 9. Mai Agar         uægte Enken Anne Kjeldsd. Saugbakken / Christen Olsen Mærøepl.
18 18. Mai 14. Mai Helene      uægte Ellen Larsd. Huul? / Hans Pedersen? Bjervedpl.
19 21. Jun 18. Jun Thore Maria Ole Helgesen og Christine Pedersd. Bergh
20 5. Jul 30. Jun Berthe Marie Gunder Christiansen og Christine Larsd. Egeberg
21 3. Mai 26. Apr Ragnild Marie Svend Wilhelmsen og Gunild Syversd. Krageruddahlen
22 19. Jul 11. Jul Karen Anne Hans Larsen og Kari Amundsd. Carlstad
23 2. Aug 28. Jul Karen Sophie Niels Olsen og Gunild Christophersd. Bovim
24 26. Jul 22. Jul Gunild Sophie Niels Samuelsen og Christiane Madsd. Melbye
25 13. Sep 8. Sep Christine Andreas Hansen og Helvig Torkildsd. Tingulstad
26 23. Sep 21. Sep Ellen        uægte Ingebor Gudmundsd. Bjørnebæk / Poul Enersen ibid. national Constabel
27 4. Okt 30. Sep Gunild Andreas Ingvoldsen og Helvig Thomasd. Riserpl.
28 14. Nov 12. Nov Anne Larine Johannes Larsen og Olia Simensd. S. Hvidsteen

1813     Mandkjøn    Tilbake

Nr. Døpt Født Navn Foreldre / Sted
1 9. Des 2. Des Johannes   uægte Marie Johannesd. Hougspladsen / Johnnes Hansen Bjerved
2 13. Jan 29. Des Ole Christopher Hansen og Anne Olsd. Greager
3 26. Des 24. Des Andreas    uægte Kari Olsd. Guslanddamen / Andreas Olsen Krogsgaard hattemager i Xtiania
4 10. Jan 1. Jan Lars Peder Mikkelsen og Marie Larsd. Rygge
5 24. Jan 21. Des Hans         John Nielsen og Aase Hansd. Bærøe pl.
- - - dødfødt gutt - Hans Svendsen og Christense Larsd.
6 31. Jan 25. Jan Hans Fridrich Hagensen og Anne Pedersd. Schjoldspl.
7 6. Feb Svend      uægte Agar Olsd. Berger / Christopher Svendsen Eng (gift mand)
8 21. Feb 17. Feb Johan Andreas Thorstensen og Anne Jahnsd. Myhrer pl.
9 7. Mar 3. Mar Gabriel Svend Gabrielsen og Magrethe Hansd. Pigstad
10 7. Mar 5. Mar Lars Christen Olsen og Susane Larsd. Mærøepl.
11 24. Mar 19. Mar Wilhelm Ole Fredrichsen og Johanne Webjørnsd. Unaas
12 31. Mar 29. Mar Peder Ole Pedersen og Anne Erichsd. Houg
13 31. Mar 24. Mar Ole Peder Hansen og Gunild Olsd. Huulspl.
14 4. Apr 23. Mar Andreas    uægte Gunild Johannesd. Heaas fra Aggers Sogn / Christopher Carlsen Heaas
15 2. Mai 29. Apr Jahn Henrich Niels Olsen og Barbro Jensd. Tolfshuus
16 25. Apr 18. Apr Torkild Mathias Taraldsen og Ingebor Marie Kieldsd. Hovi
17 14. Mai 9. Mai Peder         uægte Else? Mikkelsd. / Casper Pedersen Skjelfos
18 23. Mai 14. Mai Hans Christopher Thoresen Braate og Christine Botolfsd.
19 20. Jun 12. Jun Christian Gunder Trondsen og Thore Marie Larsd. Grimsrud
20 28. Jun 25. Jun Ole Jacob Olsen og Anne Larsd. Berger
21 25. Jul 19. Jul Petter Ole Mathiesen og Kari Johnsd. Holleb:pl.
22 1. Aug 26. Jul Wilhelm Hans Holoe og Magrethe Nielsd.
23 Ole Johnnes Enersen og hustru Leppestadpl. (hjemmedøpt og død 5 dg. gammel)
24 22. Aug 17. Aug Povel Andreas Povelsen og Helene Andersd. Dahler
25 12. Sep 4. Sep Hans Christian Andreas Christensen og Ingebor Jacobsd. Holt
26 19. Sep 14. Sep Johan Ole Gabrielsen og Anne Marcusd. Greager
27 19. Sep 6. Sep Ole Hans Knudsen og Sophie Andersd. Skjelfos
28 19. Sep 14. Sep Anders      uægte Kari Nielsd. / Johannes Andersen Gusland (NB: født i Bovimpladsen Korsvigen)
29 31. Okt 27. Okt Hans Andreas Evensen og Helene Rolfsd. Mærøe

1813     Qvindkjøn    Tilbake    

Nr. Døpt Født Navn Foreldre / Sted
1 5. Des 30. Nov Ingebor Helene John Hagensen og Gjertrud Hansdatter Luur
2 13. Des 8. Des Anne Marie Jørgen  Torbjønrsen og Anne Christophersd. Holdeneie?
3 20. Des 12. Des Agar Thorsten Jensen og Gunild Ols. Wien
4 1. Jan 27. Des Helene Halvor Nielsen og Anne Andersd. Kroghspl.
5 3. Jan 31. Des Magrethe Friderich Larsen og Berthe Pettersd. Berghspl
6 30. Jan 25. Jan Ellen Marcus Jensen og Aaslo Andersd. Øyen (tvilling)
7 30. Jan 25. Jan Anne Marcus Jensen og Aaslo Andersd. Øyen
8 14. Feb 8. Feb Anne Marie Ole Mathiesen og Christine Torkildsd. Krogh
9 21. Feb 16. Feb Karen Johannes Olsen og Johanna Jensd. Torp
10 14. Mar 7. Mar Christine Gunder Gulbransen og Berthe Jensd. Brækkepl.
11 17. Mar 9. Mar Karen Ole Christophersen og Marie Larsd. ?
12 24. Mar 16. Mar Karen Marie Christian Thoresen og Kirstie Gabrielsd. Humlerud
13 31. Mar 28. Mar Gunild Niels Asbjørnsen og Thore Larsd. Krogh
14 19. Apr 14. Apr Ellen Sophie uægte Marthe Olsd. Oddestad af Waaler Sogn / Niels Christensen Wærdahl af Waaler Sogn
15 26. Mai 24. Mai Johanne Marie Hans Henrichsen Næsset og Barbro Mathiasd. Skjolden
16 3. Okt 28. Sep Maren Johanne Svend Fredrichsen og Dorthe Jensd. Skiestad
17 10. Okt 5. Okt Marie Jacob Rejersen og Helene Johannesd. Lillebye pl.
18 28. Nov 18. Nov Helene Ole Halvorsen og Marthe Rasmusd. Bærøepl.

1814    Mandkjøn     Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 4.1.1814 9.1.1814 Ole Lars Olsen og Gunild Pettersd. Smedebøl
2 14.1.1814 23.1.1814 Johannes Niels Olsen Jahren og Anne Marie Johannesd.
3 18.1.1814 23.1.1814 Christian Anders Gundersen og Abigael Hansd. Skjelfos
4 8.1.1814 16.1.1814 Ole Hans Syversen og Maren Amundsd. Huulspl. (hjemmedøpt, og begr. 6. Febr.)
5 30.1.1814 6.2.1814 Andreas Poul Asbjørnsen og Anne Andersd. Østerdahl
6 17.2.1814 Hans Lars Hansen og Barthine Jensdatter Gjedeberg
7 16.2.1814 20.2.1814 Christian Poul Pedersen og Marthe Jensdatter Numestad
8 17.3.1814 19.3.1814 Webjørn   - død - Hans Hansen Hvidsten og Thore Enersdatter
9 14.3.1814 20.3.1814 Casper Kjeld Larsen og Helene Andersdatter Narvestadplads
10 2.4.1814 3.4.1814 Ellef hmd. Torkild Evensen Myrhra? og Olia Christensdatter
11 6.4.1814 8.4.1814 Andreas gbr. Svend Povelsen og Gunild Larsdatter Tisbjørnrud
12

1814     Qvindkjøn    Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 27.12.1813 1.1.1814 Christine Ole Olsen og Dorthe Amundsd. Skjelfos pl.
2 9.1.1814 16.1.1814 Anne Marie Thomas Hansen Wægger og Karen Svendsd.
3 11.1.1814 20.1.1814 Dorthe Sophie Niels Halvorsen og Helene Olsd. Brøholtpl.
4 14.1.1814 23.1.1814 Anne Carine Torkild Holmsen Oddestad og Marie Ellefsd.
5 23.2.1814 13.3.1814 Gunild Marie Aslak Jansen Bærøeplads og Anne Christophersdatter
6 14.3.1814 20.3.1814 Gunild Hans Gulbrandsen og Kirstine Olsdatter Elverudpl.?
7 21.3.1814 23.3.1814 Karen Johanne Hans Knudsen og Kirstine Jensdatter Stenbøl
8 1.4.1814 7.4.1814 Berthe Marie Peder Mikkelsen og Marie Larsdatter Rygge
9 6.4.1814 8.4.1814 Anne Marie Syver Rolfsen og Magrethe Nielsdatter Solberg
10 1.5.1814 6.5.1814 Anne Christine Hans Christian Børresen og Anne Marie Davidsdatter
11 1.5.1814 6.5.1814 Christiane - samme foreldre -
12

1815    Mandkjøn     Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 20.11.1814 4.12.1814 Johannes hmd. Anders Halvorsen og Kirstie Torkildsdatter Unaasplads
2 28.1.1815 5.2.1815 Aasmund gbr. Johannes Amundsen og Marie Tollefsdatter nord: Hvidsteen
3 7.2.1815 12.2.1815 Christian  (u.æ.) Marie Olsd. Torp? og Lars Kjervig af Bergen?
4 7.3.1815 14.3.1815 Casper gbr. Christian Thorersen og Kirstie Gabrielsdatter Humlerud
5 14.3.1815 24.3.1815 Johannes gbr. Peder Olsen og Johanne Johannesdatter Raaken
6 25.3.1815 27.3.1815 Lars Johannes Larsen og Olia Simensd. søndre Hvidsteenplads
7 21.4.1815 26.4.1815 Gutorm Lars Hansen og Larine Larsdatter fra Thunøe sogn?
8 30.4.1815 2.5.1815 Andreas ?? Amundsen og Karen Larsdatter ? (utydelig)
9 28.4.1815 4.5.1815 Ellef hmd. Trond Gjerksen og Johanne Evensdatter Grimsrudplads
10 29.4.1815 7.5.1815 Tollef Gunder Trondsen og Thore Marie Larsdatter Grimsrud
11 9.5.1815 14.5.1815 Jens Andreas Thorstensen og Anne Jensdatter
12 2.6.1815 11.6.1815 Svend hmd. Erich Svendsen og Anne Jacobsdatter Brekkepladsen
13 6.6.1815 11.6.1815 Elias hmd. Ole Pedersen og Anne Erichsdatter Solbergplads
14 ?? 13.8.1815 Hans hmd. Daniel Henrichsen og Johanne Svendsdatter Grimsrud
15 28.8.1815 10.9.1815 Lars   (u.æ.) Inger Marie Pedersd. og ?? Gulbrandsen Mærøe/ el. Bærøe ?
16 20.7.1815 ??.7.1815 Johann Even / Ener ? (resten uleselig)
17 12.9.1815 24.9.1815 Petter hmd. Petter Henrichsen og Olia Johannesdatter Høyaaspladsen
18 1.10.1815 8.10.1815 Johan hmd. Fredrich Albretsen og Olia Jensdatter
19 30.9.1815 15.10.1815 Johan Hans Larsen Holoplads og Magrethe Nielsdatter
20 15.10.1815 22.10.1815 Hans hmd. Christopher Simensen og Anne Knudsdatter nordre Hvidsteen
21 4.10.1815 21.10.1815 Jens hmd. Hans Henrichsen og Barbra Mathisdatter Haskilt
22 18.10.1815 22.10.1815 Johannes gbr. Poul Jensen og Anne Christophersdatter Holden
23 3.8.1815 19.3.1815 Martin Kjøstel Hansen og Marie Mikkelsdatter Myhrer

1815    Qvindkjøn    Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 20.11.1814 27.11.1814 Thore Marie gbr. Johannes Olsen og Marie Evensdatter Mærøe
2 20.12.1814 23.12.1814 Inger gbr. Svend Tollefsen og Kari Webjørnsdatter Blixland
3 25.12.1814 30.12.1814 Karoline  (u.æ.) Anne Cornelia Olsd. fra Hurdalen og Tollef Olsen fra Wang, Hedemark
4 ??.12.1814 5.1.1815 Anne Helene (u.æ.) Agar Hansd. Krogplads? og corporal Rasmus Rasmussen af Bergen
5 ??.12.1814 5.1.1815 Johanne   (u.æ.) Mari Hagensdatter og ?? af Bergen  (utydelig)
6 6.1.1815 22.1.1815 Marie hmd. Hans Larsen og Kari Amundsdatter Slaabraaten u. Skjelfoss
7 17.1.1815 22.1.1815 Ragnild hmd. Johannes Enersen og Marthe Olsdatter Leppestadplads
8 22.1.1815 5.2.1815 Helene gbr. Christopher Thorersen og Christine Botolfsdatter Braathe
9 22.2.1815 26.2.1815 Johanne  (u.æ.) Marthe Thordsd. Bøhler og Christian Johannesen Dahler
10 28.2.1815 3.3.1815 Karen   (u.æ.) Christine Andersd. Fuskerpl. og Syver Hansen Dingen af Bergen (soldat)
11 6.2.1815 5.3.1815 Johanne  (u.æ.) Anne Larsd. Bærøpl. og Johannes Albretsen Bærøe?
12 11.3.1815 23.3.1815 Karen  (u.æ.) Christiane Christiansd. Wæggerpl. og Mogens Mogensen af Bergenhuus
13 1.3.1815 24.3.1815 Christine hmd. Aslak Hansen og Anne Christophersdatter Bærøplads
14 17.3.1815 24.3.1815 Olia   (u.æ.) Helene Jacobsd. Mærøpl. og Hans Larsen Kragerud
15 23.3.1815 27.3.1815 Ellen hmd. Hans Iversen og Mari Amundsdatter Skjelfoss
16 31.5.1815 6.6.1815 Karen Lars Jensen og Anne Christine Svendsdatter Saxebølplads
17 21.5.1815 21.5.1815 Anne   (u.æ.) Helene Christiansd. og Johannes? Aanerud af Agger Sogn
18 ??.6.1815 16.6.1815 Anne   (u.æ.) Marie ?? og Andreas Erichsen / Enersen? (meget utydelig)
19 ??.7.1815 6.8.1815 Marthe hmd. Casper Olsen og Olia Knudsdatter Huulspladsen
20 Marie  (u.æ.) Berthe??  Krogsplads og Tollef Johannesen
21 6.8.1815 13.8.1815 Gunild Marie hmd. Hans Hansen og Karen Aslaksdatter
22 1.8.1815 13.8.1815 Marie  (u.æ.) Anne Samuelsdatter og Aasmund ??
23 27.8.1815 Karen Sophie Ole Mathiesen og Christine Torkildsdatter Krogh
24 8.9.1815 17.9.1815 Thore Marie Johannes Trondsen og Magrethe Larsdatter Holt
25 17.9.1815 24.9.1815 Dorthe Sophie Lars Olsen og Gunild Pettersdatter Smedebøl
26 24.9.1815 24.9.1815 Olia hmd. Berger Arnesen og Maren Olsdatter Skjelfoss
27 28.9.1815 1.11.1815 Inger Christine? hmd. Jacob Rejersen og Helene Johannesdatter Elverudplads
28 9.10.1815 22.10.1815 Anne Marie gbr. Ole Gabrielsen og Anne Marcusdatter Greager
29 21.10.1815 6.11.1815 Karen Marie hmd. Johannes Thoresen og Kari Torkildsdatter
30 6.11.1815 11.11.1815 Henricha hmd. Thorer Henrichsen og Gunild Gundersdatter Haslerudplads
31 7.11.1815 19.11.1815 Ellen gbr. Marcus Jensen og Aasle Andersdatter Øyen
32 15.11.1815 19.11.1815 Olia Niels Olsen og Barbra Jensdatter Tolfshuus
33 2.3.1815 8.3.1815 Berthe hf. Ellef Andersen og Ragnild Erichsdatter Nordreaas (Krogsplads)

1816   Mandkjøn     Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 30.11.1815 10.12.1815 Christian gbr. Mathias Taraldsen og Inger Marie Kjeldsdatter Hovi
2 15.12.1815 26.12.1815 Andreas hmd. Hans Knudsen og Sophie Andersdatter Tingulstadplads
3 15.12.1815 26.12.1815 Christian hmd. Svend Christophersen og Olia Andersdatter Laasken
4 6.12.1815 17.12.1815 Ole  (u.æ.) Marthe Olsd. Westerbye og Juul Hendrichsen (barnet døpt i Vestby)
5 16.12.1815 25.12.1815 Anders hmd. Aslak Hansen og Anne Hansdatter Kragerudplads
6 22.12.1815 31.12.1815 Christian hmd. Halvor Christophersen og Gunild Svendsdatter Unaasplads
7 24.12.1815 1.1.1816 Aslak gbr. Hans Aslaksen og Mari Syversdatter Askerød
8 19.1.1816 24.1.1816 Johannes gbr. Torkild Holmsen og Marie Ellefsdatter Oddestad
9 26.1.1816 11.2.1816 Hans hmd. Holm Thorersen og Kari Hansdatter Wæggerplads
10 9.2.1816 18.2.1816 Hans hmd. Andreas Thorstensen og Anne Johnsdatter Myhrerplads
11 12.2.1816 18.2.1816 Hans hmd. Jacob Olsen og Anne Larsdatter Præstegaardpl. (Berger)
12 5.2.1816 18.2.1816 Johan gbr. Svend Gabrielsen og Magrethe Hansdatter Pigstad
13 2.3.1816 3.3.1816 Ole hmd. Gunder Olsen og Anne Larsdatter Ryggeplads
14 5.3.1816 10.3.1816 Johan hf. Andreas Ingvoldsen og Helvig Thomasdatter Riserplads
15 15.3.1816 24.3.1816 Niels Martin gbr. Niels Samuelsen og Christine Madsdatter Melbye
24 ? 22.5.1816 3.6.1816 Lars gbr. Philip Larsen og Anne Marie Hansdatter Braathe
25 16.6.1816 23.6.1816 Ole gbr. Mads Olsen og Gunild Sørensdatter Elverød
26 16.6.1816 23.6.1816 Andreas hmd. Ole Olsen og Dorthe Amundsdatter Bærøplads
27 18.7.1816 28.7.1816 Jens hmd. Lars Hansen og Barthine Jensdatter Gjedeberg
28 23.7.1826 28.7.1816 Gutorm hmd. Halvor Gundersen og Berthe Marie Olsdatter Wæggerplads
29 19.7.1826 21.7.1816 Mikael  (u.æ.) Else Mikkelsdatter og Ole Torgersen Høyaas
30 25.7.1816 4.8.1816 Hans hmd. Johannes Arnesen og Marie Johnsdatter Nygaardplads
31 23.7.1816 4.8.1816 Ole Petter hmd. Thorer Olsen og Johanne Pedersdatter Oddestadplads
32 9.8.1816 18.8.1816 Christian gbr. Johannes Christensen og Ingebor Gjerksdatter Strutten
33 14.8.1816 24.8.1816 Christian gbr. Anderas Poulsen og Helene Andersdatter Dahl
34 21.8.1816 1.9.1816 Hans Christian gbr. Thomas Hansen og Kari Svendsdatter Wægger
35 16.9.1816 22.9.1816 Hans hmd. Ole Bergersen og Aase Hansdatter Bovimplads
36 18.9.1816 22.9.1816 Christian hmd. Ole Christophersen og Anne Marie Larsdatter Hvidsteenpl.
37 30.9.1816 6.10.1816 Christian Christen Olsen og Susanne Larsdatter Mærøplads
38 22.10.1816 27.10.1816 Gunder hmd. Amund Gulbrandsen og Ragnild Christophersdatter Fossplads
39 28.10.1816 3.11.1816 Christian hmd. Christian Jacobsen og Anne Olsdatter Bjerved
40 19.11.1816 24.11.1816 Mathias hmd. Hans Henrichsen og Barbra Mathiesdatter Haskilt

1816    Qvindkjøn    Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 21.12.1815 26.12.1815 Grethe Marie hmd. Juul Fredrichsen og Gunild Christiansdatter Narvestad
2 2.12.1815 25.1.1816 Elisabeth Sophie lieutenant Isaach Levin Preus og Sophie Heidenreich
3 27.1.1816 4.2.1816 Marie gbr. Peder Mikkelsen og Marie Larsdatter Rygge
4 6.2.1816 11.2.1816 Sibylle hmd. Rasmus Hansen og Anne Christiansdatter Skougplads
5 23.2.1816 25.2.1816 Berthe Marie gbr. Hans Østensen og Olia Larsdatter Stubberud
6 29.2.1816 3.3.1816 Marthe Malene hmd. Christopher Olsen og Helene Hansdatter Torp
7 23.2.1816 3.3.1816 Olia hmd. Erich Iversen og Marie Mikkelsdatter Bærøplads
8 4.3.1816 10.3.1816 Karen Christine hmd. Ole Mathiesen og Kari Johnsdatter Hollebølplads
9 4.3.1816 10.3.1816 Ellen hmd. Ole Mathiesen og Kari Johnsdatter Hollebølplads
10 4.3.1816 17.3.1816 Karen hmd. Ole Andersen og Berthe ?? Skjelfoss
11 13.3.1816 31.3.1816 Johanne Marie hmd. Johannes Larsen Engspl. og Anne Marie Olsdatter
12 30.3.1816 3.4.1816 Anne Cathrine Ole Christensen og Christine Hansdatter Humlerudpl??
13 18.4.1816 21.4.1816 Lovise Svend Poulsen og Gunild Larsdatter Halserud
14 24.4.1816 28.4.1816 Olia gbr. Tollef Olsen og Helene Gulbrandsdatter Skjolden
15 8.5.1816 12.5.1816 Christense hmd. Andreas Christiansen og Ellen Larsdatter Bjervedplads
16 14.5.1816 19.5.1816 Karen hmd. Trond Thorerssen og Gunild Gundersdatter Unaasplads

1817    Mandkjøn     Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 29.11.1816 8.12.1816 Lars hmd. Marcus Hansen og Johanne Larsdatter Braatheplads
2 23.12.1816 19.12.1816 Niels hmd. Hans Gulbrandsen og Christine Nielsdatter Engenplads
3 1.1.1817 ei døbt et drengebarn (u.æ.) Ragnild Svendsdatter Brekken og Anders Johannesen af Aas sogn
4 ditto ei døbt et drengebarn (u.æ.) - de samme -
5 3.1.1817 12.1.1817 Christen hmd. Christian Christensen og Gunild Davidsdatter Huulsplads
6 28.1.1817 2.2.1817 Ole hmd. Hans Fredrichsen og Marie Olsdatter Humlerud
7 9.2.1817 23.2.1817 Petter gbr. Lars Olsen og Gunild Pettersdatter Smedebøl
8 9.3.1817 16.3.1817 Christen hf. Christian Simonsen og Marthe Karine Hansdatter Hoviplads
9 20.4.1817 23.4.1817 Hans gbr. Johannes Amundsen og Marie Tollefsdatter nord. Hvidsteen
10 23.5.1817 26.5.1817 Svend  (u.æ) Sibylle Torkildsdatter Mærø og Ole Bergersen fra Winger
11 25.5.1817 26.5.1817 Johannes Ellef Andersen og Ragnild Erichsdatter Kroghspladsen
12 30.5.1817 8.6.1817 Anders hmd. Hans Pedersen og Agar Olsdatter Bjervedplads
13 27.5.1817 7.6.1817 Christian gbr. Torkild Holmsen og Marie Ellefsdatter Oddestad
14 5.6.1817 8.6.1817 Svend hmd. Hans Simonsen og Ingebor Anonsdatter Hoviplads
15 3.6.1817 7.6.1817 Lars gbr. Peder Mikkelsen og Marie Larsdatter Rygge
16 14.6.1817 22.6.1817 Johannes hmd. Anders Gundersen og Abigael Hansdatter Hvamsplads
17 22.6.1817 6.7.1817 Andreas gbr. David Madsen og Anne Thorstensdatter Thon
18 13.7.1817 27.7.1817 Anders gbr. Marcus Jensen og Aaslov Andersdatter Øyen
19 13.7.1817 20.7.1817 Hans gbr. Andreas Hansen og Helvig Torkildsdatter Tingulstad
20 16.7.1817 3.8.1817 Andreas Casper hmd. Kjøstel Hansen og Marie Mikkelsdatter Myhrer
21 10.8.1817 10.8.1817 Thorsten hmd. Gulbrand Torkildsen og Olia Olsdatter Svikebølplads
22 20.7.1817 17.8.1817 Hans Christian gbr. Philip Larsen og Anne Marie Hansdatter Braathe
23 21.8.1817 24.8.1817 Svend hmd. Hans Simonsen og Marie Johannesdatter Tomterplads
24 13.8.1817 31.8.1817 Hans gbr. Lars Hansen og Olia Christophersdatter Smerthue
25 5.9.1817 7.9.1817 Christian gbr. Poul Jensen og Anne Christophersdatter Holden
26 25.9.1817 28.9.1817 Hans Petter hmd. Ole Helgesen og Christine Pedersdatter Greagerplads
27 26.9.1817 5.10.1817 Johan  (u.æ.) Marie Thorersdatter og Fredrich Thorstensen Wien
28 9.9.1817 14.9.1817 Peder  (u.æ.) Gunild Olsd. Huul og Lars Johannesen ibid.
29 24.9.1817 8.10.1817 Christen gbr. Lars Christiansen og Lene Marie Larsdatter Hoel
30 3.11.1817 16.11.1817 Wilhelm gbr. Svend Wilhelmsen og Gunild Syversdatter Krageruddalen
31 22.11.1817 23.11.1817 Poul hmd. Anders Poulsen og Olia Johannesdatter Røed

1817    Qvindkjøn    Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 1.11.1816 15.11.1816 Olia Mathia Christiane Mathias Bergh og Antoinette, født Schmidt? paa Skjelfoss
2 1.12.1816 8.12.1816 Anne Marie gbr. Arne Helgesen og Gunild Johannesdatter Bovim
3 10.12.1816 15.12.1816 Larine gbr. Gunder Christiansen og Christine Larsdatter Egeberg
4 22.12.1816 29.12.1816 Karen  (u.æ.) Marie Olsdatter Leppestad og Johan Andersen ??
5 14.12.1816 1.1.1817 Ingebor Magrethe hmd. Hans Andersen og Marthe Bardus
6 12.12.1816 1.1.1817 Larine hmd. Hans Larsen og Karen Amundsdatter Carlstad
7 31.12.1816 12.1.1817 Anne Marie gbr. Jacob Thorstensen og Kirsti Marcusdatter Skinnerud
8 11.1.1817 ei døbt et pigebarn  (u.æ.) Ragnild Svendsdatter Brekken og Anders Johannesen af Aas
9 24.1.1817 2.2.1817 Marie gbr. Johannes Christophersen og Johanne Ingebretsd. Knapstad
10 27.3.1817 3.4.1817 Lene Christine gbr. Andreas Torkildsen og Ellen Johnsdatter Leppestad
11 2.4.1817 7.4.1817 Marie gbr. Anders Hansen og Larine Andersdatter Skjelfoss
12 28.3.1817 7.4.1817 Anne Christine gbr. Hans Aslaksen og Mari Syversdatter Askerød
13 20.4.1817 27.4.1817 Karen Sophie hmd. Lars Jensen og Anne Christine Svendsdatter Saxebølplads
14 27.4.1817 4.5.1817 Ellen Marie gbr. Johannes Trondsen og Inger Magrethe Larsdatter Holt
15 28.4.1817 4.5.1817 Jonathine Lovise hmd. Tollef Olsen og Anne Cornelia Olsdatter Mellebyplads
16 20.5.1817 4.5.1817 Anne Marie gbr. Andreas Evensen Mærøe og Helene Rolfsdatter
17 3.6.1817 15.6.1817 Christine hmd. Ole Halvorsen og Marthe Rasmusdatter Bærøplads
18 3.7.1817 13.7.1817 Anne Christine hmd. Johannes Christiansen og Marie Pedersdatter Vaglenplads
19 13.7.1817 27.7.1817 Ellen Marie gbr. Hans Mathiesen og Anne Marie Larsdatter Leppestad
20 25.8.1817 31.8.1817 Berthe hmd. Johannes Enersen og Marthe Olsdatter Leppestadplads
21 28.8.1817 14.9.1817 Maren Fredriche hmd. Juul Fredrichsen og Gunild Christiansdatter Narvestadplads
22 12.9.1817 14.9.1817 Inger Marie hmd. Aslak Andersen og Kari Hagensdatter Leppestadplads
23 2.10.1817 12.10.1817 Karen hmd. Johannes Larsen og Olia Simensdatter Hvidstenplads
24 2.10.1817 19.10.1817 Agar hmd. Andreas Torstensen og Anne Jensdatter Humlerud
25 18.10.1817 25.10.1817 Anne Sophie gbr. John Haagensen og Elen Olsdatter Luur
26 10.11.1817 13.11.1817 Christiane hmd. Hans Knudsen og Christine Jensdatter Steenbøl
27 6.11.1817 13.11.1817 Maren Johanne hmd. Hans Christian Enersen og Thore Marie Thoresd. Præstg.plads
28 21.11.1817 23.11.1817 Berthe Christine hmd. Thorer Henrichsen og Gunild Gundersdatter Sanager
29 28.4.1817 15.5.1817 Johanne Helene Jacob Hansen og Larine Madsdatter Nøden
30 15.6.1817 29.6.1817 Johanne Anders Gundersen og Abigael Hansdatter Skjelfossplads

1818    Mandkjøn     Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 2.12.1817 14.12.1817 Ole gbr. Niels Olsen og Barbra Jensdatter Tolfshuus
2 3.12.1817 5.12.1817 Christian gbr. Svend Poulsen og Gunild Larsdatter Haug
3 18.12.1817 26.12.1817 Ole Laurits hmd. Gudmund Christensen og Johanne Aslaksdatter Haglerødpl.
4 20.12.1817 27.12.1817 Johan Christian hmd. Jens Nielsen og Anne Cypriansdatter Holoeplads
5 21.12.1817 8.1.1818 Casper hmd. Hans Knudsen og Sophie Andersdatter Tingulstadplads
6 1.2.1818 15.2.1818 Christopher hmd. Andreas Jacobsen og Sidsel Larsdatter Igsie
7 2.2.1818 15.2.1818 Gunder hmd. Trond Thorersen og Gunild Gundersen Fuskerplads
8 28.2.1818 8.3.1818 Ole Christian hmd. Casper Olsen og Olia Knudsdatter Huulplads (el. Hvidsten?)
9 5.3.1818 19.3.1818 Johannes hmd. Niels Aslaksen og Berthe Marie Gjermandsdatter Krogsplads
10 20.3.1818 2.4.1818 Amund gbr. Hans Hansen og Thore Enersdatter nord. Hvidsten
11 27.3.1818 5.4.1818 Johan Fredrich gbr. Niels Samuelsen og Christine Madsdatter Mellebye
12 17.4.1818 26.4.1818 Thorer gbr. Ole Thorersen og Marie Johannesdatter Waglen
13 25.4.1818 4.5.1818 Andreas  (u.æ.) Marie Johannesd. Røed og Jacob Johnsen Skaug
14 18.5.1818 31.5.1818 Gulmund hmd. Andreas Olsen og Dorthe Hansdatter Haslerudplads
15 29.5.1818 7.6.1818 Ole hmd. Andreas Tomassen og Christiane Christiansdatter Wiensplads
16 12.5.1818 7.6.1818 Christian gbr. Christopher Thorersen Braathe og Christine Botolfsdatter
17 17.6.1818 21.6.1818 Johannes hf. Hans Helgesen og Christiane Johannesdatter Bøhlerplads
18 6.7.1818 12.7.1818 Christian hf. Ole Bergersen og Aase Hansdatter Guslandplads
19 9.8.1818 16.8.1818 Baltzer hmd. Anders Christensen og Ingeborg Jacobea Hansd. Brødholtpl.
20 31.8.1818 6.9.1818 Andreas hmd. Hans Simonsen og Ingebor Anonsdatter Hoviplads
21 6.9.1818 25.9.1818 Andreas Martin (u.æ.) Olia Andreasd. Skaug og Ingebret Pedersen af Krogstad
22 19.9.1818 27.9.1818 Ole hmd. Ole Olsen og Ingebor Pedersdatter? Wienpladsen
23 22.9.1818 4.10.1818 Christian Stener Thordsen og Johanne Christophersdatter Lie
24 30.9.1818 4.10.1818 Johannes Christian Jensen og Anne Sophie Clausdatter Kinnerud
25 5.11.1818 8.11.1818 Even Andreas Evensen og Helene Rolfsdatter Mærøe
26 8.11.1818 15.11.1818 Johannes hmd. Andreas Ingvoldsen og Helvig Thomasdatter Riserplads
27 13.11.1818 15.11.1818 Lars hmd. Jacob Olsen og Anne Larsdatter Præsteg.plads (= Berger)
28 25.10.1818 1.11.1818 Petter Anton gbr. Andreas Poulsen og helene Andersdatter Dahl
29 14.11.1818 29.11.1818 Andreas Peder Amundsen og Gunild Olsdatter Solbergplads
30 10.11.1818 29.11.1818 Hans  (u.æ.) Marthe Hansd. Myhrerplads og Rasmus Amundsen nord. Skjelfoss

1818    Qvindkjøn    Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 18.11.1817 11.12.1817 Jacobine Fredrikke lieut. Isaach Levin Preus og Sophie, født Heidenreich
2 4.12.1817 14.12.1817 Ellen Marie Ellef Iversen og Kirstie Fredriksdatter Waglen
3 10.12.1817 14.12.1817 Dorthe Marie  (u..æ.) Marie Gundersd. Luur? af Skibtved og Hans Thoresen Hvidsteen
4 19.12.1817 21.12.1817 Karen Sophie gbr. Ole Mathiesen og Christine Torkildsdatter Krogh
5 17.12.1817 26.12.1817 Inger gbr. Tollef Olsen og Helene Gulbrandsdatter Skjolden
6 15.12.1817 28.12.1817 Maria hmd. Fredrich Larsen og Berthe Pedersdatter Bergpladsen
7 4.12.1817 14.12.1817 Olia hmd. Hans Iversen og Mari Amundsdatter Wæggerplads
8 28.1.1818 1.2.1818 Anne hmd. Johannes Johannesen og Inger Jensdatter Svikebølplads
9 27.1.1818 1.2.1818 Karen  (u.æ.) Berthe Amundsd. fra Krogstad og Ole Poulsen
10 14.2.1818 22.2.1818 Anne Marie hmd. Petter Poulsen og Anne Andersdatter Skaugspladsen
11 5.3.1818 11.3.1818 Thore Helene gbr. Ole Gabrielsen og Anne Marcusdatter Greager
12 11.3.1818 19.3.1818 Marthe hmd. Hans Henrichsen og Barbra Mathiesdatter Haskilt
13 6.4.1818 12.4.1818 Anne Marie gbr. Hans Østensen og Olia Larsdatter Stubberud
14 23.6.1818 28.6.1818 Marie hf. Johan Mathisen Bremer og Helene Hansdatter Dahler
15 19.6.1818 2.7.1818 Gunild gbr. Svend Gabrielsen og Kari Thordsdatter Tingulstad
16 29.6.1818 5.7.1818 Christine hf. Christen Jacobsen og Anne Evensdatter Mærøe
17 4.6.1818 14.6.1818 Kirstie Hagen Olsen og Ingebor Jensdatter Ringstad
18 3.7.1818 12.7.1818 Ellen Marie hmd. Fredrich Albretsen og Olia Jensdatter Holoeplads
19 7.7.1818 12.7.1818 Karen hmd. Hans Christiansen og Christine Pedersdatter Skaug
20 27.7.1818 9.8.1818 Inger Helene gmd. Ole Gundersen og Christiane Rasmusdatter Skaug
21 2.8.1818 9.8.1818 Magrethe hmd. Johannes Larsen og Kari Larsdatter Aaraas
22 5.9.1818 13.9.1818 Inger Marie hmd. Holm Thoresen og Kari Hansdatter Wæggerplads
23 15.9.1818 20.9.1818 Maria hmd. Daniel Henrichsen og Johanne Svendsdatter Grimsrudplads
24 16.9.1818 27.9.1818 Anne Marie hmd. Erich Svendsen og Anne Jacobsdatter Brekkeplads
25 19.9.1818 4.10.1818 Inger Marie hmd. Niels Olsen og Helene Stenersdatter Braatheplads
26 5.10.1818 11.10.1818 Helene hmd. Christopher Johannesen og Kari Hansdatter Engsplads?
27 11.10.1818 25.10.1818 Maren Christine hmd. Svennung Gulbrandsen og Ingebor Marie Pedersd. Bærøplads
28 18.10.1818 25.10.1818 Johanne hmd. Jacob Rejersen og Helene Johannesdatter Tomterplads
29 16.11.1818 22.11.1818 Olia hmd. Christen Olsen og Elie (Ellen?) Olsdatter Tomterdalen
30 18.11.1818 29.11.1818 Christine hmd. Ole Mathiesen og Karie Johansdatter Hollebølpladsen
31 12.7.1818 Inger Mathea gbr. Christen Knudsen og Gunild Larsdatter Haglerød

1819    Mandkjøn     Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 23.11.1818 29.11.1818 Hans Johannes Hansen og Anne Halvorsdatter Igsie
2 11.12.1818 27.12.1818 Anon Anders Anonsen og Helvig Andersdatter Hoviplads
3 20.12.1818 1.1.1819 Ove Ole Olsen og Dorthe Amundsdatter Bærøplads
4 26.12.1818 3.1.1819 Samuel Hans Samuelsen og Thore Andersdatter Engen
5 9.1.1819 17.1.1819 Hans Halvor Nielsen og Anne Andersdatter østre Krogplads
6 1.1.1819 17.1.1819 Ole Mathias Taraldsen og Ingebor Marie Kjeldsdatter Hovi
7 31.12.1818 17.1.1819 Hans Simen Rejersen og Anne Christine Halvorsdatter Stokstadplads
8 28.1.1819 7.2.1819 Johannes Hans Fredrichsen og Marie Olsdatter Laasken
9 15.2.1819 19.2.1819 Hans Svend Tollefsen Blixland og Kari Webjørnsdatter
10 15.2.1819 21.2.1819 Povel Anders Povelsen og Olia Johannesdatter Strutten
11 19.2.1819 23.2.1819 Svend Olaus Kjeld Svendsen og Christine Olsdatter Skistad
12 21.2.1819 24.2.1819 Thorer Gulbrand Mathiesen Krogh og Thore Marie Hansdatter
13 27.2.1819 28.2.1819 Ole Gulbrand Torkildsen og Olia Olsdatter Wæggerplads
14 26.2.1819 7.3.1819 Johannes Halvor Andreassen og Ingebor Hagensdatter Carlstadplads
15 5.3.1819 7.3.1819 Andreas Ole Christophersen og Anne Larsdatter nordre Hvidsteenplads
16 13.3.1819 17.3.1819 Martin Simon Olsen og Ingebor Erichsdatter Skjelfoss, indflyttet fra Skibtvet
17 31.3.1819 4.4.1819 Ole Lars Olsen og Gunild Pettersdatter Smedebøl
18 10.4.1819 10.4.1819 Svend Simen Hansen og Kari Hansdatter Ryggeplads
19 8.4.1819 10.4.1819 Hans Edvard Hans Jacob ?? og Olava Hansdatter ø: Jahren
20 21.4.1819 24.4.1819 Petter Fredrich Larsen og Berthe Pettersdatter Bergspladsen
21 11.4.1819 21.4.1819 Christian Lars Christiansen og Lene Marie Larsdatter Hoel
22 11.4.1819 21.4.1819 Hans - de samme -
23 14.5.1819 16.5.1819 Ingebreth Johannes Christophersen og Johanne Ingebretsdatter Knapstad
24 25.5.1819 30.5.1819 Christian Svend Webjørnsen og Lotte Johnsdatter Luurspladsen
25 2.6.1819 6.6.1819 Christian Andreas Christiansen og Ellen Larsdatter Bjervedplads
26 28.5.1819 6.6.1819 Mikael Christen Olsen og Susanne Larsdatter Mærøplads
27 28.6.1819 11.7.1819 Hans Johannes Pedersen og Oline Madsdatter Vaglenplads
28 19.6.1819 4.7.1819 Peder Botolf Olsen og Marthe Johannesdatter nordre Skjelfoss
29 13.10.1819 24.10.1819 Christopher Lars Hansen Smerthue og Olia Christophersdatter
30 4.11.1819 7.11.1819 Ole Niels Olsen Tolfshuus og Barbro Jensdatter
31 19.11.1819 21.11.1819 Thorsten Fredrich Thorstensen Wien og Thora Evensdatter
32 5.11.1819 14.11.1819 Johannes Jacob Østensen og Marie Rasmusdatter Dahlaas

1819    Qvindkjøn     Tilbake

Nr. Født Døpt Navn Foreldre / Sted
1 1.1.1819 3.1.1819 Christine Marcus Gundersen og Berthe Helene Pedersdatter Fossplads
2 5.1.1819 10.1.1819 Christine Niels Asbjørnsen og Thore Larsdatter Krogh
3 17.1.1819 Larine  -død-  (u.æ.) Berthe Hansd. Mærøpl. og gift mand Bent Arnesen
4 11.1.1819 24.1.1819 Ingebor Helene Christian Hendrichsen og Helene Aslaksdatter Skjolden
5 4.2.1819 6.2.1819 Inger Marie Syver Rolfsen og Magrethe Nielsdatter Solberg
6 11.2.1819 14.2.1819 Thore Johannes Thorersen og Kari Torkildsdatter Unaaspladsen
7 2.3.1819 7.3.1819 Karen Helene Marcus Helgesen og Christine Erichsdatter Bergsødegaard
8 26.2.1819 7.3.1819 Ingebor Sophie Svend Fredrichsen Skistad (død) og Anne Dorthe Jensdatter
9 30.2.1819 10.3.1819 Inger Marie Lars Hansen og Berthe Jensdatter Gjedeberg
10 21.3.1819 28.3.1819 Gunild Marie Johannes Olsen og Marie Evensdatter Mærøe søndre?
11 28.3.1819 31.3.1819 Karen   (u.æ.) Marie Olsd. Torp og Jørgen Johannesen af Christiania?
12 27.3.1819 1.4.1819 Anne Sophie Anders Hansen og Larine Andersdatter nordre Skjelfoss
13 3.4.1819 8.4.1819 Marthe Aslak Hansen og Anne Hansdatter Perstad under Kragerud
14 14.4.1819 18.4.1819 Helene Niels Andersen og Marie Gundersdatter Bærøplads
15 16.4.1819 2.5.1819 Karen Anne Paul Pedersen og Marthe Jensdatter Nummestad
16 23.5.1819 31.5.1819 Karen Hans Andersen og Marthe Jensdatter Stovner under Skjelfoss
17 24.7.1819 3.8.1819 Maria Christiane Bærøe (u.æ.) Marie Elisabeth Behman og Christian Bærøe, begge af Christiania
18 23.7.1819 8.8.1819 Caroline Juul Fredrichsen og Gunild Christiansdatter Oddestad
19 2.9.1819 5.9.1819 Anne Hans Knudsen og Christine Jensdatter Stenbøl
20 5.11.1819 7.11.1819 Kari Johannes Gulbrandsen og Gunild Jensdatter Orskaug
21 11.11.1819 17.11.1819 Pauline Christine Sørine Alhette Henriette lieutnant Preus og Anne Sophie, født Heidenreich
22 27.5.1819 13.6.1819 Berthe Marie Philip Larsen og Oline Marie Hansdatter Braathe østre?

Tilbake


Hogne Holst, den 17.9.1999