Hobøl kirkebøker

Døpte 1900 - 1909

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909


1900    Hobøl     Drenger

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 11.11.1899 2.1.1900 Hans Kristian gbr. Hans Nilsen
Sofie Martinsdatter
Askerød 1869
1871
2 17.11.1899 28.1.1900 Hans Kristian husm. Martin Petersen
Grethe Gulbrandsdatter
Orskaug 1848
1854
3 4.1.1900 20.4.1900 Kristian Martin gbr. Sven Martinsen
Jakobine Kristiansen
Haskilt 1870
1870
4 15.1.1900 20.5.1900 Sigurd Konrad plbr. Anton Holmsen
Hulda Kristiansen
Palmhytten 1870
1871
0 22.3.1900 13.5.1900
Uranienborg
Einar Rohde dr. Hjalmar Ottesen
Emma Johanne Holmboe
Skaug 1869
1874
5 30.4.1900 24.6.1900 Haakon gbr. Anton Ringstad
Hulda Sofie Johansdatter
Ringstad 1867
1869
6 3.5.1900 24.6.1900 Harald Marius gbr. Karl Jakobsen
Elen Marie Pedersdatter
Baknæsset 1855
1857
7 20.1.1900 8.7.1900 Henrik Severin garversvend Alfred Andersen
Laura Andersen
Skaug 1850
1860
8 23.6.1900 5.8.1900 Karl Oscar husm. Anton Kristiansen
Anna Olausdatter
Torp 1866
1866
9 4.8.1900 17.9.1900 Hans Sigurd (u.e) gbr. Ole Svendsen
pige Marie Hansen
Vesterby 1871
1870
10 25.8.1900 6.10.1900 Anton gbr. Anton Løken
Sofie Kværner
Berg  
11 15.1.1900 1.4.1900 Sigrun arb. Anton Halvorsen
Hulda Kristiansen
Palmhytten  

1900    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 24.12.1899 25.2.1900 Thora Amalie hjulmager Hans Fredrik Johannesen
Maren Sofie Antonsen
Finholt 1853
1857
2 2.2.1900 16.4.1900 Gudrun Sørine gbr. Nils Johansen
Line Jensd. (?)
Saxebøl 1866
1876
3 6.1.1900 16.4.1900 Klara Josefine skomager Karl Berg
Kristine Berg
Berg 1867
1873
4 11.3.1900 5.5.1900 Jenny Rakel garver Ole Toresen
Marie Olsen Torp
Skaug 1866
1875
5 24.4.1900 10.6.1900 Olea Marie plbr. Magnus Olsen
Elise Mathilde Johansen
Svelgenpl. 1867
1876
6 17.4.1900 24.6.1900 Ragna Karoline gbr. Johan Gustavsen
Johanne Andreasdatter
Høiden 1869
1868
7 3.3.1900 15.7.1900 Ruth Sigrid gbr. Syver Johansen
Randine Johannesdatter
Nordengen 1864
1874
8 12.7.1900 3.8.1900 Esther Helene (u.e) arb. ungk. Axel Antonsen
Inga Petersen
Greaker 1873
1876
9 17.5.1900 4.8.1900 Thora Aslaug gbr. Anton Olsen
Thea Ingebretsen
Knapstad 1855
1860
10 5.6.1900 26.8.1900 Emma gbr. Sigvard Gulbrandsen
Thea Torkildsen
Linnestad 1854
1865
11 26.6.1900 30.6.1900 Ragnhild (u.e., død) ungk. Hans Simensen
Kristiane Boysen ?
?? 1876
1864
12 20.7.1900 13.10.1900 Sigrid Helene gbr. Laurits Mathisen
Olava Hansen
Braate 1860
1859
13 8.10.1900 9.12.1900 Valborg Marie husm. Herman Johansen
Emma Hansdatter
Huulpl. 1869
1874
14 29.10.1900 9.12.1900 Elsa gbr. Johannes Ruud
Helene Sofie Olsen
Nærbøl 1860
1864
15 19.9.1900 21.9.1900 Dagmar folkeskolelærer Peder Annexstad
Martine Annexstad
Tønnerød 1862
1862
16 4.11.1900 25.12.1900 Inga Mathilde husm. Johan Hansen
Amalie Arnesen
Bekkensten 1862
1860
17 28.9.1900 23.12.1900 Petra Kristiane husm. Karl Hansen
Maren Johansd.
Aaraas 1864
1870
18 24.11.1900 26.12.1900 Ingrid Petra snedker Peter Gundersen
Inger Gundersen
Dammen 1862
1864
19 27.4.1900 12.8.1900
i Tomter krk.
Thora gbr. Peter Magnus Kristiansen
Maren Olsen
Lippestad  

1900    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 23.11.1899 20.1.1900 Johannes skinnelegger Peter Simensen
Annette Hansd.
Øili 1860
1866
2 13.12.1899 8.4.1900 Peter Kolbjørn husm. Karl Petersen
Maren Kaspersen
Kragerudpl. 1876
1875
3 8.12.1899 17.6.1900 Arne Edvard gbr. Gunder Anton Jahren
Lise Georgine Torp
Brekke 1858
1863
4 28.4.1900 17.6.1900 Jens Jakobsen Mysen gr.bestyrer Jakob Jakobsen
Kristiane Simonsen
Vegger 1872
1875
5 10.5.1900 1.7.1900 Asbjørn Othar st.betj. Karl Olsen
Marie Eriksen
Fredenborg 1872
1871
6 24.5.1900 1.7.1900 Olaf Alfred  (u.e.) dagarb. Oscar Martinsen
pige Maren Antonsd
Thonspl.
Brystad, Hurdal
1873
1876
7 10.6.1900 12.8.1900 Oscar Hartvig dagarb. Ole Hansen
Hanna Martinsd.
Veggernesset 1849
1863
8 7.7.1900 12.8.1900 Victor Emanuel pl.br. Ole Andersen
Mina Johansdatter
Fuskerpl. 1854
1858
9 19.7.1900 2.9.1900 Johannes Fredrik Fuhre  (u.e.) agent, ug. Johannes Fuhre
frk. Fredrikke Dave ?
Kr.ania,
Skippergt. 19
1875
1877
10 29.8.1900 7.10.1900 Johan Viktor tøm. Berger Nilsen
Emilie Engebretsd.
Fuskereie 1878
1876
11 15.9.1900 21.10.1900 Nils Einar gbr. Emil Nilsen
Thea Brynildsd.
Tolfshus 1874
1874
12 21.8.1900 21.10.1900 Georg Harry tøm. Ove Petersen
Anne Jakobsdatter
Fuskerpl. 1860
1862
13 9.6.1900 21.10.1900 Karl Olaf dagarb. Teodor Olsen
Anna Andrasdatter
Jarenpl. 1873
1874
14 26.11.1900 26.12.1900 Nils Toralf tøm. Even Nilsen
Julie Teodorsen
Granholt 1875
1878

1900    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 19.8.1900 7.1.1900 Gudrun snedker Kristian Randem
Helga Hansdatter
Hagfors 1867
1871
2 12.3.1900 16.4.1900 Jenny husm. Edvard Olsen
Kristine Andreasdatter
Veggerpl. 1866
1874
3 23.3.1900 16.4.1900 Marthe Helene gbr. Otto Kjeldsen
Augusta Antonsdatter
Tomter 1856
1866
4 30.3.1900 24.5.1900 Emmy Alvilde landh. Sigvard Brekke
Helene Antonsdatter
Tomter 1868
1868
5 21.2.1900 4.6.1900 Anna Marie
(uægte)
maskinist Arnt Tangen
Nikoline Nilsen
Fredrikstad
Trondheim
?
1875
6 27.11.1899 17.6.1900 Signe Bergliot smed Kristen Paulsen
Lina Larsdatter
Fjeldstad 1856
1858
7 5.5.1900 1.7.1900 Borghild Elise husm. Anton Andersen
Josefine Alexandersdatter
Brekkepl. 1845
1860
8 27.4.1900 12.8.1900 Thora Marie dagarb. Magnus Kristensen
Maren Olsdatter
Lippestadpl. 1859
1864
9 31.8.1900 23.9.1900 Jenny Marie gbr. Johan Johannesen
Marie Hansdatter
Vaglen 1862
1864

1901    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.10.1900 1.1.1901 Torvald Anton husm. Ole Kristian Antonsen
Marie Andersd.
Krogpl. 1860
1860
2 23.12.1900 10.2.1901 Alf Robert  (u.e) fabr.arb. Peter Martinsen
Pauline Petersen
Kristiania
Fossum, Sp.berg
1881
1881
3 12.1.1901 24.2.1901 Alf Olaf handelsbet. Karl Anton Smebøl
Inger Olsdatter
Smebøl 1877
1876
4 27.1.1901 24.3.1901 Ole Wilhelm gbr. Lars Herman Østreng
Milla Olsen
Østreng 1878
1874
5 23.1.1901 7.4.1901 Kristian Robert gbr. Karl Hjerten
Karoline Johansen
Finholt 1855
1862
6 4.2.1901 7.4.1901 Henry Johannes gbr. Johan Johansen
Bertha Eriksen
Skaug 1866
1876
7 7.3.1901 27.4.1901 Magnus Olai skomager Johan Johannesen
Karoline Olsen
Kornetta 1859
1869
8 20.4.1901 2.6.1901 Arne Johannes gbr. Hans Petersen
Emma Johannesen
Greaker 1870
1865
9 3.5.1901 16.6.1901 Johannes husm. Ludvig Johansen
Josefine Juliussen
Skjoldenpl. 1874
1876
10 2.6.1901 14.7.1901 Einar husm. Johan Nikolai Karlsen
Karen Olsen
Grønsletten 1863
1866
11 6.6.1901 28.7.1901 Otto Trygve (Kristoffer) gbr. Ole Martin Aas
Johanne Sofie Tornæs
Hvidsten 1865
1867
12 1.7.1901 3.8.1901 Harald Kristian dagarb. Engebret Hansen
Marie Johansd.
Mellebypl. 1878
1879
13 23.6.1901 11.8.1901 Henrik Johannes husm. Karl Hansen
Alette Andersen (Andreasen?)
Mjærumpl. 1876
1870
14 4.8.1901 28.9.1901 Gunnar forp. Emil Eliassen Nygaard
Inger Halvorsdatter
Lippestad 1863
1869
15 16.7.1901 10.11.1901 Ole Kristen gbr. Magnus Kristiansen
Maren Olsdatter
Lippestadpl. 1859
1864
16 1.10.1901 17.11.1901 Johannes Marinius gbr. Kristian Holmsen
Inga Johannesdatter
Stubberud 1871
1873
17 29.7.1901 17.11.1901 Kristian Sverre gbr. Sven Larsen
Klara Hansdatter
Pegstad 1871
1875
18 23.7.1901 17.11.1901 Emil Anton gbr. Hans Nilsen
Sofie Martinsen
Askerød 1869
1871
19 30.10.1901 30.11.1901 Johan Peter husm. Magnus Olsen
Elise Mathilde Johansd.
Hvampl. 1867
1876
20 23.10.1901 29.12.1901 Sverre folkeskolelærer Peder Annexstad
Martine Annexstad
Tønnerød 1862
1862

1901    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 21.10.1900 1.1.1901 Ella Nils Gabrielsen
Ingeborg Bærøe
Tisbjørnrud 1869
1876
2 2.12.1900 26.1.1901 Kristine Mathilde gbr. Lars Kristian Evensen
Hulda Lauritsen
Skjelfoss 1876
1878
3 16.1.1901 4.4.1901 Astrid Lovise gbr. Ole Andersen
Maren Helene Olsd.
Bjerkeskaug 1874
1863
4 3.1.1901 7.4.1901 Margit Mathilde husm. Martin Martinsen
Mina Pedersd.
Bjervepl. 1871
1869
5 4.2.1901 7.4.1901 Margit Ingeborg husm. Johan Gulbrandsen
Marie Nilsen
Berger 1861
1874
6 18.1.1901 7.4.1901 Signe Olava gbr. Ole Torvaldsen
Sofie Kristiansdatter
Slutningen 1862
1873
7 25.1.1901 26.5.1901 Thora Oline (gbr.) husm. Oscar Antonsen
Klara Juliussen
Krogpl. 1874
1872
8 7.3.1901 26.5.1901 Ragna Marie husm. Gunnar Kristiansen
Karoline Pedersen
Bjervepl. 1839
1871
9 17.4.1901 2.6.1901 Hjørdis Alfred gbr. Julius Christophersen
Agnes Antonsen
Ringstad 1866
1871
10 28.12.1901 2.7.1901 Hanne Antonie gbr. Karl Syversen
Karen Larsen ?
Finholt 1871
1864
11 24.4.1901 30.6.1901 Sigrid Amanda husm. Karl Hansen
Karoline Johansd.
Riggesempl. 1858
1869
12 8.5.1901 30.6.1901 Margit Therese husm. Torvald Edvardsen
Marie Kaspersd.
Riserpl. 1867
1870
13 14.3.1901 14.7.1901 Hulda Elise dagarb.Arnt Johansen
Julie Laurentse ?
Korsveien 1874
1870
14 24.2.1901 28.7.1901 Sigrid gbr. Johan Olsen
Helene Johansd.
Haugjordet 1855
1866
15 5.6.1901 3.8.1901 Mathilde husm. Johan Syversen
Olava Karlsd.
Bergpl. 1864
1864
16 25.6.1901 10.8.1901 Betzy Amalie husm. Hans Jakobsen
Anna Mathilde Olsen
Høiaaspl. 1854
1860
17 23.2.1901 18.8.1901 Dagmar Lorentze murer Kristian Johansen
Alette Gund...?
Nordengen 1875
1872
18 1.9.1901 13.10.1901 Signe Johanne gbr. Magnus Jensen
Olava Rasmussen
Rakelstad 1869
1874
19 13.8.1901 20.10.1901 Marthine gbr. Hans Hoen?
Thora Haavi
Haavi 1871
1876

1901    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 9.10.1900 6.1.1901 Karl Fredrik Knudrio gbr. Karl Ording
Andrea Ordrin
Fusker 1869
1865
2 5.12.1900 20.1.1901 Ole husm. Peter Olsen
Julie Hansdatter
Veggerdalen 1855
1860
3 12.2.1901 17.2.1901 Hans Kristian tj.dreng Fritz Johansen
pige Karen Hansdatter
Sverige
Brekkepl.
1882
1878
4 3.3.1901 10.4.1901 Helge murer Hilmar Hansen
Josefine Hansd.
Øien 1875
1876
5 10.2.1901 10.4.1901 Frithjof skinnelegger Anton Lauritsen
Jenny Jensdatter
Roaas 1883
1884
6 18.4.1901 27.5.1901 Reidar husm. Kristian Antonsen
Marie Kristiansd.
Unåspl. 1867
1872
7 11.4.1901 27.5.1901 Thoralf dagarb. Karl Kristiansen
Alette Kristiansd.
Hofpl. 1877
1877
8 18.5.1901 9.6.1901 Karsten Georg Magnus dagarb. Karl Pedersen
Maren Kaspersdatter
Lyshaug 1876
1875
9 14.12.1900 24.6.1901 Georg gbr. Karl Jakobsen
Sofie Olsd.
Monsrud 1870
1864
10 7.5.1901 24.6.1901 Johan Amandus snedkersvend? Karl Andersen
Stina Eriksdatter ?
Kragerud 1861
1864
11 25.12.1900 8.7.1901 Eilof Ferdinand (u.e.) snedk.svend Ludvig Larsen
Berta Kristina And....?
Skjønhaug
(begge svenske)
1879
1877
12 24.11.1900 18.8.1901 Einar  (u.e.) handelsreis. Emanuel Aas
Anne Iversen ?
?? 1871
1875
13 16.7.1901 17.7.1901 Olaf skomager Ole Andersen
Maren Antonsd.
Tolfshus 1875
1875
14 16.7.1901 17.7.1901 Matheus - samme foreldre -    
15 31.8.1901 13.10.1901 Kolbjørns gbr. Otto Kjeldsen
Augusta Antonsdatter
Tomter 1856
1866
16 6.11.1901 8.12.1901 Karl Oswald  (u.e.) dagarb.ug. Oscar Kristiansen
Hilda Edvardsen
Fusker ??
Blixlandpl.
1881
1883

1901    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 9.12.1900 7.4.1901 Jenny Konstanse landh. Kristian Pedersen
Inga Torersdatter
Svikebøl 1861
1862
2 29.9.1900 19.5.1901 Dagny Nilsine dagarb. Jeppe Jørgensen
Mina Teodorsdatter
Kråkerud 1875
1876
3 14.2.1901 27.5.1901 Signe Mathilde husm. Mens Johansen
Karoline Gulbrandsdatter
Fuskerpl. 1876
1867
4 24.3.1901 9.6.1901 Ingeborg Cecilie mek.arb. Ivar Hansen?
pige Amalie Antonsdatter
Kristiania
Svikebøl
1875
1876
5 3.2.1901 24.6.1901 Borghild Antonia dagarb. Hans Martinsen
Inger Edvardsdatter
Holstad 1868
1866
6 8.6.1901 20.7.1901 Jenny Sofie dagarb. Teodor Johannesen
Inger Edvardsdatter
Granholt 1872
1885
7 12.7.1901 1.9.1901 Anne Sofie dagarb. Hans Olavsen
Tilla Karlsdatter
Holtpl. 1872
1877
8 19.9.1901 13.10.1901 Agnes Elfrida husm. Jørgen Antonsen (?)
Hanna Nilsdatter
Engenpl. 1876
1872
9 5.10.1901 22.12.1901 Rakel Marie banevogter Peter Simensen
Janette Hansdatter
Øili 1860
1866
10 13.7.1901 26.12.1901 Astrid snedker Karl Dahl
Mathea Halvorsen
Holstad 1862
1865
11 23.9.1901 ?? Marthe snedker Karl Johan Kjendsli
Mathilde Johansdatter
Roaas 1874
1869

1902    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 11.11.1901 1.1.1902 Hans Konrad garver Ole Toresen
Marie Toresen
Skaug 1866
1874
2 5.1.1902 23.2.1902 Harald Marius gbr. Hans Hagbart Nilsen
Anna Mathea Antonsdatter
Hof, (Sp.berg)
Tomter
1878
1877
3 10.11.1901 9.3.1902 Hans Alfred gbr. Johannes Hansen
Malla Svendsen
Mjærum 1863
1863
4 9.2.1902 23.3.1902 Thorleif Bærøe gbr. Nils Gabrielsen
Ingeborg, f. Bærøe
Tisbjørnrud 1869
1876
5 18.12.1901 30.3.1902 Kaare gbr. Bernt Grydeland
Kaspara, f. Holt
Skjelfoss 1859
1861
6 31.1.1902 19.4.1902 Karl Hilmar husm. Mikal Petersen
Karoline Anette Olsen??
Pegstad 1854
1856
7 1.3.1902 18.5.1902 Rolf Eugen skomager Karl Antonsen Berg
Kristine Nilsen
Berg 1867
1873
8 22.5.1902 6.7.1902 Finvald Kolbjørn Lidemand  (u.e) ug.gbr. Karl Kristiansen
pige Fredrikke Petersdatter
Svineskoug, Garder
Skjelfoss
1877
1875
9 10.6.1902 20.7.1902 Herman gbr. Johan Olsen
Helene Johannesen
Haug 1855
1874
10 16.6.1902 20.7.1902 Olaf Bjarne Thoralf lærer Ole Villumstad
Augusta, f. Skaug
Foss 1870
1876
11 11.9.1902 12.10.1902 Erling Kristian husm. Anton Kristiansen
Anna Olausdatter
Torp 1866
1866
12 4.5.1902 12.10.1902 Daniel husm. Karl Anton Hansen
Maren Emilie Johansen
Haavi 1864
1870
13 15.10.1902 9.11.1902 Hans hjulmager Simon Hansen Tannum
Maren Johanne Hansen
Skjelfoss 1864
1872

1902    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 17.5.1902 13.7.1902 Mathilde Frida snedker Peder Gundersen
Inger Mathea Johannesen
Dammen 1862
1864
2 17.6.1902 20.7.1902 Thora Oline husm. Karl Andreassen
Anette Kristiansen
Huul 1849
1857
3 16.9.1902 16.9.1902
(+17.9.s.å.)
Mathilde Antonie Therese  (u.e.) dagarb. Ole Anton Torp
Gunhild Mathea Hansd.?
søndre Skaug 1880
1882
4 13.9.1902 21.9.1902 Signe Marie  (u.e.) dagarb. Axel Antonsen
pige Anne Martinsen
Greaker
Grønsletten
1882
1878
5 30.7.1902 9.11.1902 Gunvor  (u.e.) Emil Bredensæk Melle?
frk. Amanda Isaksen
Tromsøsund
Kristiania
1878
1873
6 30.1.1902 26.12.1902 Lilli Alfhild  (u.e.) sømand ug. Arnhild Johannesen
pige Emma Larsen
Moss
Tønnerødbakke
1881
1882

1902    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 18.12.1901 2.2.1902 Peter gbr. Otto Hansen
Milla Pedersd.
Brødholt 1858
1865
2 2.11.1901 31.3.1902 Reidar snedker Hans Antonsen
Jenny Jakobsen
Veggerpl. 1873
1875
3 5.3.1902 13.4.1902 Harald husm. Olaf Haakonsen
Hilda Jakobine Antonsd.
Veggerpl. 1871
1878
4 8.1.1902 13.4.1902 Kolbjørn Natanel? snedker Hans Jørgensen
Elida Olsen
Øienpl. 1861
1871
5 25.1.1902 27.4.1902 Fredrik  (u.e.) kontorist Ole Fredrik Breiby
Anna Finstad
Kr.ania
V.Aker (Holmenkollen)
1876
1877
6 8.7.1902 19.5.1902 Arne uhrmager Gustav Olsen
Julie Johannesen
Brødholt 1862
1868
7 25.3.1902 19.5.1902 Arne  (Holden) handelsbetj. Ellef Martinsen
Hilda Marie Antonsdatter
Tolfshus 1875
1877
8 27.3.1902 1.6.1902 Lars Eivin krk.sanger Laurits Engebretsen
Anne Pedersd.
Tomter 1843
1870
9 22.12.1901 15.6.1902 Thor Adolf dagarb. Teodor Olsen
Andrea Jakobsd.
Jahrenpl. 1873
1872
10 1.5.1902 15.6.1902 Olaf mekaniker Johan Johannsen
Mina Olsdatter
Holstad 1877
1879
11 7.1.1902 29.6.1902 Karl Torvald snedker Teodor Pedersen
Karoline Kristoffersd.
Vesterby 1854
1855
12 12.6.1902 27.7.1902 Olaf Edvin husm. Mens Kristiansen
Lovise Nilsdatter
Fuskerpl. 1875
1865
13 13.7.1902 27.7.1902 Ole Ferdinand Fossum  (u.e.) ?? Olaf Fossum
frk. Lovise Andersen
Trondhjem
Kr.ania, Neubergt. 29
1879
1879
14 19.7.1902 10.8.1902 Johannes gbr. Anton Lauritsen
Jenny Jensd.
Roaas 1872
1878
15 29.6.1902 10.8.1902 Leif Eugen banevogter Ole Nilsen
Elise Lauritsen
Roaas 1877
1874
16 26.5.1902 31.8.1902 Johan Evald dagarb. Johannes Eriksen
Emma Edvardsd.
Øienpl. 1877
1875
17 8.10.1902 16.11.1902 Johan Henrik dagarb. Engebret Hansen
Marie Johansd.
Fredenborg 1878
1879
18 28.10.1902 14.12.1902 Georg Adolf dagarb. Thorvald Johansen
Anna Hansdatter
Holstad 1870
1881

1902    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 25.1.1902 31.3.1902 Kristine Lagerta gbr. Lars Jensen
Karoline Johannesdatter
Svikebøl 1872
1863
2 26.4.1902 3.5.1902 Magda Katarina ug. kontorist Halvor Arsdal
frk. Karoline Mathilde Olsen
Amerika
Arendal
1882
1883
3 26.1.1902 19.5.1902 Borghild Johanne snedker Kristian Randem
Helga Hansdatter
Hagfors 1867
1876
4 18.4.1902 29.6.1902 Astrid Konstanse tømr. Edvard Kristiansen
Helene Olsdatter
Fredenborg 1867
1873
5 1.6.1902 29.6.1902 Hjørdis Mathilde forp. Jørgen Antonsen
Gunda Nilsdatter
Kragerud 1874
1870
6 28.5.1902 10.8.1902 Marie Kristine st.betjent Karl Olsen
Marie Eriksdatter
Fredenborg 1872
1870
7 16.6.1902 10.8.1902 Astrid landh. Sigvard Brekke
Helene Antonsdatter
Tomter 1868
1868
8 10.8.1902 19.10.1902 Astrid Marie murer? Peter Johansen
Amalie Antonsdatter
Skjønhaug 1876
1873
9 8.9.1902 19.10.1902 Margit tømr. Anton Johannesen
Hanna Kristiansen
Svikebølpl. 1855
1864
10 24.8.1902 2.11.1902 Olga Otta elektr. arb. Otto Lederman?
Hilda Kinnerød
Kinnerød 1862
1868
11 5.10.1902 26.12.1902 Jørgen Nevanda dagarb. Johan Johannesen
Janette Juliusdatter
Granholt 1885
1885
12 20.9.1902 26.12.1902 Bergliot Elfrida tømr. Berger Evensen
Gustava Engebretsdatter
Holtet 1878
1876

1903    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 24.11.1902 8.3.1903 Knut fattigårdbestyrer Ole Larsen Skøyen
Lina Katrine Mørk
Haslerud 1865
1870
2 2.2.1903 8.3.1903 Peter husm. Olaf Johannesen
Pauline Emilie Kristiansen
Hvitstenpl. 1864
1875
3 10.1.1903 12.4.1903 Torvald gbr. Hans Nilsen
Sofie Martinsen
Askerød 1869
1871
4 5.2.1903 26.4.1903 Erling Johannes gbr. Johan Anton Gustavsen
Johanne Kristine Gustavsen
Høiden 1868
1867
5 25.1.1903 7.6.1903 Svend Wilhelm gbr. Martin Wilhelmsen
Anna Emilie Svendsdatter
Støttum 1870
1873
6 25.4.1903 7.6.1903 Martin Johannes gbr. Ole Martin Aas
Johanne Sofie Thorsnæs
Hvitstein 1865
1868
7 17.4.1903 14.6.1903 Einar husm. Johan Syversen
Olava Karlsdatter
Torp 1864
1864
8 26.4.1903 5.7.1903 Ole Engebret gbr. Anton Olsen
Thea Engebretsen
Knapstad 1855
1860
9 10.6.1903 19.7.1903 Karl Martinius tøm.m. Johan Konrad Karlsen Sandberg
Olga Pauline Mikelsen
Baknesset 1880
1882
10 31.5.1903 26.7.1903 Kristian Olaf gbr. Ove Johannesen
Klara Marie Hjerti ?
Finholt 1880
1883
11 30.4.1903 16.8.1903 Johan Henry tøm.m. Johannes Andreassen
Janette Guneriusd.?
Skinnerød 1872
1874
12 15.8.1903 13.9.1903 Hans Alfred husm. Johan Hansen
Hulda Antonsen
Palmhytten 1880
1880
13 28.8.1903 27.9.1903 Conrad Holmboe dr. Hjalmar Ottesen
Emmely, f. Holmboe
Skaug 1869
1874
14 26.7.1903 27.9.1903 Sven husm. Herman Ludvig Johansen
Emma Marie Hansd.
Huulpl. 1867
1874
15 12.9.1903 27.9.1903 Hans Oscar ug. Hans Olsen Haavi
pige Anna Mathilde Kristiansen
Hovi
Skvetta
1880
1879
16 28.9.1903 26.12.1903 Karl Wilhelm gbr. Ole Torvaldsen
Sofie Kristiansen
Kjenshagen 1862
1874
0 25.10.1903 26.12.1903 Alf Asbjørn husm. Alfred Andersen
Mina Andersd.
Bærøpl. 1859
1865

1903    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 17.11.1902 1.1.1903 Magnhild Laurentze gbr. Hans Petersen
Emma Johannesen
Greaker 1870
1865
2 5.3.1903 22.3.1903 Anna Marie forp. Axel Antonsen
Pauline Petersen
Greaker 1873
1880
3 22.2.1903 12.4.1903 Karen Andrea gbr. Gunnar Olsen ??
Anna Larsd. Skøie
Nummestad 1877
1879
4 5.1.1903 12.4.1903 Antonie Mathea gbr. Lars Evensen
Hilda Lauritzen
Skjelfoss 1878
1876
5 5.2.1903 26.4.1903 Eli Johanne gbr. Johan Anton Gustavsen
Johanne Kristine Gustavsen
Høiden 1868
1867
6 4.3.1903 26.4.1903 Signe Johanne gbr. Johannes A. Ruud
Helene Sofie Ruud, f. Olsen
Nærbøl 1860
1864
7 20.2.1903 17.5.1903 Alfhild Elise plbr. Ludvig Anton Johannesen
Laura Elise Martinsen
Tønnerødbakken 1883
1869
8 12.3.1903 31.5.1903 Karen Ruth husm. Ellef Oscar Antonsen
Klara Dorette Juliussen
Sagbakken (Bøler) 1874
1872
9 29.3.1903 7.6.1903 Anna Peder Isaksen
Inga Mathilde Andreasdatter
Holdenpl. 1853
1863
10 24.5.1903 7.6.1903 Gunda Mathilde husm. Gunnar Kristiansen
Karoline Mathilde Pedersen
Grønsletten 1842
1870
11 22.4.1903 7.6.1903 Hjørdis Olea gbr. Anton Ringstad
Hulda Johannesd.
Ringstad 1867
1869
12 6.5.1903 21.6.1903 Solveig Emily husm. Karl Anton Larsen
Mina Janette Larsen
Hvam 1880
1882
13 13.4.1903 21.6.1903 Marie Olava gbr. Johan Magnus Jensen
Olava Kristine Rasmussen
Rakelstad 1869
1874
14 14.4.1903 21.6.1903 Martha Helene husm. Torvald Edvardsen
Marie Kaspersdatter
Aaraas 1867
1870
15 7.6.1903 5.7.1903 Petra Borghild (u.e) dagarb. Peter Martinsen
pige Borgine Larsen
Orskaug
Mjærum
1883
1883
16 3.4.1903 5.7.1903 Lina Anette husm. Sven Larsen
Klara Hansdatter
Gustvetpl. 1871
1874
17 18.5.1903 19.6.1903 Signe Karoline husm. Johan Hansen
Amalie Arnesen
Skjelfosspl. 1862
1860
18 3.6.1903 2.8.1903 Gerda Sofie gbr. Julius Samuelsen
Maren Hansdatter
Tingulstad 1845
1854
19 21.5.1903 2.8.1903 Dagny Sofie husm. Karl Hansen
Kristiane? Larsen
Riggesempl. 1859
1865
20 8.4.1903 16.7.1903 Margit Sofie gbr. Edvin Nilsen
Johanne Kathrine, f. Danielsen
Skvetta 1868
1868
21 6.2.1903 16.8.1903 Tekla husm. Axel Leonhard Johansen
Anne Augusta Johansen
Skaugpl. 1877
1873
22 15.7.1903 17.9.1903 Ingeborg Emilie forp. Emil Eliassen Nygaard
Inger Marie Halvorsdatter
Lippestad 1863
1869
23 27.7.1903 17.9.1903 Gunvor gbr. Nils Gabrielsen
Ingeborg, f. Bærøe
Tisbjørnrud 1869
1876
24 1.9.1903 18.10.1903 Martha Otilie garver Ole Thoresen
Marie, f. Torp
Skaug 1866
1875
25 14.9.1903 8.11.1903 Elise Marie sveiser Karl Kamf
Anette Kristiansdatter
Berg 1850
1865
26 12.10.1903 29.11.1903 Martha Margrethe gbr. Hans Martin Johannesen
Malla Kristien Karlsen
Ø.Bøler (Levorstad) 1857
1862

1903    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 3.1.1903 31.1.1903 Rudolf forp. Johan Karlsen
Mina Severinsdatter
Kinnerød 1860
1866
2 10.3.1903 13.4.1903 Osvald Marinius dagarb. Olaf Edvardsen
Mathea Johannesdatter
Brødholtpl. 1879
1882
3 22.6.1902 13.4.1903 Nils Hagbart dagarb. Hans Martinsen
Inger Johansdatter
Kragerud 1867
1871
4 4.1.1903 10.5.1903 Vilhelm Oscar gbr. Johan Johannesen
Marie Hansdatter
Vaglen 1862
1864
5 30.4.1903 10.5.1903 Ole Hagbarth gbr. Hans Kjelgård
Anne Sofie Antonsd.
Kragerud 1862
1863
6 11.4.1903 1.6.1903 Johannes Albert husm. Johan Samuelsen
Amanda Danielsd.  (Svensk)
Stokstadpl. 1864
1869 ?
7 24.6.1903 26.7.1903 Alf Nicolai forp. Jørgen Antonsen (?)
Gunda Nilsd.
Kragerud 1874
1896
8 11.6.1903 26.7.1903 Hartvig Magnus dagarb. Ludvig Hansen
Karen Mortensdatter
Sommerro 1877
1878
9 13.5.1903 9.8.1903 Erling Asbjørn husm. Teodor Olsen
Andrea Johansd. ?
Jahrenpl. 1873
1874
10 7.6.1903 9.8.1903 Trygve Johannes gbr. Peter Gundersen
Alette Andreasd.
Hoff 1868
1866
11 29.7.1903 24.8.1903 Oscar Adolf dagarb. Karl Julius Olsen
Josefine Burås
Fuskerpl. 1881
1884
12 31.5.1903 1.11.1903 Karl Emilius dagarb. Karl Hansen
Maren Emilie Johansen
Bjerkeskog 1864
1870

1903    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.8.1902 4.1.1903 Margit Sofie gbr. Magnus Kristensen
Maren Olsdatter
Lippstad 1859
1864
2 3.1.1903 31.1.1903 Rakel forp. Johan Karlsen
Mina Severinsdatter
Kinnerød 1860
1866
3 9.12.1902 8.2.1903 Anna banevogter Johan Hansen
Nelly Emilie Johansd.
Thonseie 1871
1874
4 6.1.1903 8.2.1903 Paula Marie dagarb. Karl Syversen
Karen Larsdatter
Lyshaug 1871
1864
5 25.2.1903 9.4.1903 Mimi Ingeborg dagarb. Johan Hansen
Karen Andersdatter
Fredenborg 1864
1866
6 18.3.1903 9.4.1903 Hilde Rebekka skomaker Emil Lauritsen
Mathilde Jakobsdatter
Kinnerød 1878
1871
7 31.3.1903 20.4.1903 Thora Elfrida smed Kristian Paulsen
Lina Larsdatter
Fjeldstad 1856
1858
8 12.3.1903 3.5.1903 Signe Konstanse grb. Sigvard Hansen
Konstanse Johansdatter
Guldbringen 1837
1872
9 20.12.1902 1.6.1903 Kirstine snedker Karl Dahl
Mathea Halvorsen
Holstad 1862
1865
10 23.4.1903 11.7.1903 Anna Marie gbr. Bjarne Ustvet (?)
Mathilde f. Olsen
Fusker 1878
1878
11 6.7.1903 9.8.1903 Ruth Antonie dagarb. Teodor Johansen
Inga Edvardsdatter
Holstad 1872
1881
12 31.8.1903 25.10.1903 Ingeborg husm. Kristian Antonsen
Kristine Kristiansdatter
Unaaspl. 1867
1872
13 28.9.1903 22.11.1903 Marit kurvbinder Karl Jensen
Marie Antonsdatter
Smedstua 1877
1878

1904    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 22.11.1903 1.1.1904 Rolf Gunnar husm. Johan Gulbrandsen
Marie Nilsen
Berger 1861
1874
2 10.12.1903 2.4.1904 Kolbjørn Johannes gbr. Karl Jakobsen
Elen Marie Pedersd.
Baknæsset 1854
1857
3 25.2.1904 2.4.1904 Reidar Adolf tøm. Oscar Johannesen
Anna Andersen
Bovimpl. 1882
1884
4 13.1.1904 2.4.1904 Nils Johannes snedker Peter Gundersen
Inger Johannesen
Dammen 1862
1864
5 19.2.1904 12.5.1904 Reidar gbr. Bernt Grydeland
Kaspara Andersen
Skjelfoss 1859
1861
6 20.2.1904 22.5.1904 Kolbjørn Martinius gbr. Johan Johannesen
Karoline Olsen
Kornetten 1859
1869
7 28.4.1904 11.6.1904 Jens Magnus gbr. Johannes Hansen
Malla Julie Svendsen
Mjærum 1866
1866
0 1.6.1904 17.7.1904 Aage Reidar knivmager (?) Hans Jensen
Helene Pedersen
Brohaugen 1873
1882
8 17.5.1904 17.7.1904 Nils Fritz Alexander dagarb. Johan Martinsen
Petrine Alexandersd.
Møllerstuen, Lyshaugnæs 1883
1874
9 17.8.1904 11.9.1904 Finn  (u.e.) Olaf Myhre
Eugenie Jernberg
Trondheim
Hovi
1879
1885
10 12.6.1904 11.9.1904 Klaus Allif husm. Karl Hansen
Alette Arnesen
Mjærum 1876
1870
11 21.9.1904 30.10.1904 Ivar bruger Hans Johannesen
Anne Marie Johannesen
Melby 1866
1868
12 13.10.1904 23.11.1904 Gabriel gbr. Hans Petersen
Emma Johannesen
Greaker 1870
1865

1904    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 13.9.1903 10.1.1904 Lea Sofie husm. Arnt Johansen
Emma Julie Lauritsen
Korsveien 1874
1870
2 21.12.1903 31.3.1904 Helene Fredrikke gbr. Sven Anton Martinsen
Jakobine Haslerud
Haskilt 1870
1870
3 8.1.1904 22.5.1904 Marie gbr. Johan Nikolai Karlsen
Karen Johanne Olsen
Nyborg 1863
1866
4 24.3.1904 22.5.1904 Berthe Marie Skaug husm. Johan Johannesen
Bertha Eriksen
Tingulstadpl. 1860
1872
5 17.2.1904 22.5.1904 Dagny Antonia dagarb. Emil Mikkelsen Bakke
Kristine Pedersen
Støttumhøiden 1870
1870
6 10.4.1904 11.6.1904 Lovise gbr. Gunnar Olsen Solmøndal ?
Anne Larsd. Skodje
Nummestad 1877
1878
7 17.4.1904 11.6.1904 Thora Elisabeth dagarb. Thomas Karlsen
Emma Larsen
Espeliberg 1885
1882
8 21.4.1904 26.6.1904 Borghild Ruth gbr. Karl A. Berg
Kristine Nilsen
Berg 1867
1873
9 13.5.1904 26.6.1904 Margit Elise møller Bernt Hansen
Jensine Petersen
Svelgen 1863
1865
10 14.6.1904 10.7.1904 Petra Helene (u.e.) tj.gut Hans Anton Ottosen
pige Anne Marie Olsen
Foss
Torp
1882
1882
11 15.7.1904 11.9.1904 Asta Gudrun gbr. Ole Markussen Ekeland
Gunda Mathea Egeland
Skaug 1859
1867
12 5.6.1904 25.9.1904 Aagot Mathilde husm. Ole Magnus Johansen
Adolfine Petersen
Fosspl. 1874
1870
13 11.9.1904 13.11.1904 Rina Elisabeth gbr. Johan Gustavsen
Johanne Bæk
Haugshøiden 1868
1871
14 11.11.1904 27.11.1904 Anna Lovise husm. Ole Martinsen
Sofie Kristiansen
Grønsletten 1863
1863
15 21.8.1904 12.12.1904 Olga Marie gbr. Johan Karlsen
Olga Mikalsen
Rognlund 1880
1882
16 6.10.1904 26.12.1904 Ingrid Elfrida gbr. Karl Hjerten
Karoline Mathea Johansen
Finholt 1854
1864
17 17.11.1903 2.4.1904 Magnhild Laurentse gbr. Hans Greaker
Emma Greaker
Greaker  

1904    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.12.1903 10.1.1904 Nils Magnus  (u.e.) møller, gift mand Karl Antonsen
pige Julie Martinsdatter
Brekkepl. (begge) 1871
1885
2 22.1.1904 13.3.1904 Martin Ingvald dagarb. Oscar Martinsen
Maren Pedersdatter
Næspl. Eids 1874
1878
3 27.6.1903 13.3.1904 Kolbjørn snedker Hans Antonsen
Jenny Jakobsdatter
Veggerpl. 1873
1876
4 10.1.1904 31.3.1904 Arne Johannes dagarb. Johan Anton Olsen
Mina Antonsdatter
Nordrehaug 1875
1877
5 11.3.1904 4.4.1904 Erling Asbjørn dagarb. Oscar Kristiansen
Julie Antonsdatter
Thonspl. 1873
1868
6 17.1.1904 23.5.1904 Torbjørn Oscar husm. Olaf Håkonsen
Hulda Antonsen
Veggerpl. 1871
1878
7 23.3.1904 23.5.1904 Henrik Johannes skredder Hans Johannesen (Johansen ?)
Anna Olsen
Dammen 1867
1869
8 19.4.1904 19.6.1904 Sverre Magnus (u.e.) arb. Andreas Lund
Sofie Lauritsdatter
Tønsberg 1880
1876
9 1.4.1904 3.7.1904 Arne Peder husm. Anton Andersen
Josefine Alexandersd.
Brekkepl. 1847
1858
10 1.6.1904 17.7.1904 Aage Reidar kurvmager Hans Jensen
Helene Pedersdatter
Brohaugen 1873
1882
11 24.3.1904 31.7.1904 Ivar Træv.fabrikant Kristian Randem
Helga Hansen
Hagfors 1867
1871
12 22.3.1904 31.7.1904 Torstein snedker Hans Jørgensen
Elida Magnusdatter
Fuskerpl. 1861
1870
13 13.5.1904 19.9.1904 Knut Reidar tøm. Ove Petersen
Anna Jakobsdatter
Fuskerpl. 1860
1862
14 31.7.1904 19.9.1904 Erling husm. Emil Antonsen
Oline Jørgensdatter
Fuskerpl. 1874
1859
15 14.9.1904 6.11.1904 Thorstein gbr. Anton Lauritsen
Jenny Jensdatter
Roaas 1872
1876
16 29.7.1904 20.11.1904 Dorhan Gottof gbr. Otto Ledermann
Hilda Olsen
Kinnerød 1862
1863

1904    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 23.1.1904 28.2.1904 Olga Kristine gbr. Otto Kjeldsen
Augusta Antonsdatter
Tomter 1856
1866
2 21.2.1904 4.4.1904 Aagot Natalie gbr. Hagbart Nilsen
Anne Amundsen (?)
Hoff 1878
1877
3 24.4.1904 3.7.1904 Anne Bergitte husm. Jørgen Antonsen
Hanna Nilsdatter
Veggerpl. 1876
1871
4 13.5.1904 3.7.1904 Gunhild Marie gbr. Otto Hansen
Milla Pedersdatter
Brødholt 1858
1865
5 6.4.1904 17.7.1904 Ingeborg Charlotte gbr. Hans Juliussen
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
6 6.5.1904 17.7.1904 Astrid Emilie Johan Karlsen
Maria Karlsen
Thonspl. 1868
1868
7 29.7.1904 19.9.1904 Synnøve landh. Sigvard Brekke
Helene Antonsdatter
Tomter 1868
1868
8 13.9.1904 13.10.1904 Signe Magalene dagarb. Johan Johannesen
Janette Johansdatter
Granholt 1885
1882
9 28.5.1904 23.10.1904 Borghild malerarb. Edvin Olsen
Mina Olsen
Vaglen 1872
1866
10 12.9.1904 6.11.1904 Sara Alberta dagarb. Karl Kristiansen
Alette Kristiansen
Hofpl. 1877
1877
11 29.8.1904 6.11.1904 Ruth Anna Johanne kontorist Arve Andersen
Marie Gulbrandsen
Myren 1875
1878
12 5.10.1904 20.11.1904 Gunvor Sofie dreier Ove Johansen
Klara Karlsdatter (?)
Holstad 1881
1883
13 9.9.1904 20.11.1904 Lea gbr. August Kristiansen
Karoline Johansdatter
Kragerud 1868
1876
14 23.10.1904 4.11.1904 Gudrun
(uægte)
Bernt Røkås
Frida ??
Kristiania 1875
1881
15 14.11.1904 27.12.1904 Martha snedker Ole Johannesen
Elise Torersdatter
Lillebypl. 1868
1865

1905    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 8.10.1904 15.1.1905 Sverre Wilhelm tømmerm. Julius Johansen
Hilde Kristiansen
Holstad 1879
1874
2 27.1.1905 12.2.1905 Alf  (u.e.) ungk. dagarb. Alfred Guttormsen
Elise Johansen
Bærum
Elvestad
1883
1885
3 28.1.1905 26.2.1905 Reidar Viktor husm. Jan Johansen
Anna Sofie Eriksen
Skjelfoss 1866
1862
4 22.11.1904 26.2.1905 Jakob gbr. Johan Olsen
Anne Helene Johannesd.
Høiden 1855
1870
5 25.12.1904 26.2.1905 Karl Johan husm. Karl Martinsen
Helene Olsen
Bærøpl. 1873
1870
0 18.12.1904 5.3.1905 Kristian Arthur dagarb. August Andreassen
Emilie Pegstad
Pegstad 1875
1885
6 14.3.1905 26.3.1905 Sverre Henry gift mand, husm. Peter Andreassen
pige Ragna Torvaldsen
Nygaard
Svelgenpl.
1880
1885
7 11.4.1905 28.5.1905 Gutorm Asbjørn husm. Karl Andreassen
Alma Kristiansd.
Bærøpl. 1883
1884
8 26.2.1905 11.6.1905 Einar Ingvald gbr. Johannes Andersen
Janette Gundersen?
Skinnerød 1877
1879
9 19.4.1905 18.6.1905 Karl Vilhelm dagarb. Karen ??? Karlsen
Karen Larsdatter
Torp 1871
1864
10 21.6.1905 27.8.1905 Erling Kristoffer gbr. Ole Antonsen
Berit Erlandsdatter
Sagbakken 1860
1860
11 6.5.1905 27.8.1905 Kristian August landh. Kristian Blomberg
Inga, f. Pedersen
Glæden 1882
1881
12 8.8.1905 24.9.1905 Knut Hjalmar gbr. Ole Martin Olsen Aas
Johanne, f. Torsnæs
Hvidsten 1865
1868
13 17.9.1905 22.10.1905 Johan Marius (u.e.) unk. tøm. Petter Martinsen Orskaug
pige Helene Olavsd.
Orskaug
Huulspl.
1883
1888
14 26.8.1905 5.11.1905 Karl Georg dagarb. Albert Johannes Karinnen?
Lise Gustavsen
Holstadpl. 1880
1875
15 22.10.1905 12.11.1905 Einar Martinus skom. Emil Lauritsen
Mathilde Jakobsd.
Heia 1878
1871
16 6.11.1905 19.11.1905 Martin Kristoffer (u.e.) svensk ungk. Martin Hansen
pige Anne Kristiansen
Furulund
Støttum
1881
1872
0 27.5.1905 19.11.1905 Sverre murer Hans Johannesen
Elida Olsen
Bjørnstadpl. 1873
1873
17 15.10.1905 25.12.1905 Eilert Valdemar Hjertin tøm. Johan Hjertin
Hanna Johansen
Finholt 1886
1885

1905    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 20.10.1904 1.1.1905 Petra Martine lærer P. Annexstad
Martine Annexstad
Tønnerud 1862
1862
2 14.9.1904 1.1.1905 Dagny Marie gbr. Hans Askerød
Sofie Martinsen
Askerød 1869
1871
3 17.11.1904 1.1.1905 Helga Mathilde gbr. Magnus Nilsen
Hilda Nilsen
Østerdal 1869
1866
4 24.1.1905 12.3.1905 Marie Kristine husm. Mikal Mikalsen
Hanna Kristiansen
Holspl. 1882
1882
5 16.2.1905 12.3.1905 Marie Elfrida (u.e.) ug. dagarb. Frantz Ljunggren
Borgine Larsen
Mjærum 1879
1882
6 26.2.1905 12.3.1905 Aagot Sofie  (u.e.) unk. gbr. Kristian Paulsen
pige Inga Kristiansen
Rygge
Sullebru
1880
1879
7 15.2.1905 23.4.1905 Thora Helene husm. Karl Iversen
Karoline Theodorsen
Holspl. 1869
1879
8 17.2.1905 23.4.1905 Bertha Mariane dagarb. Oscar Bergersen
Anne Pauline Andersen
Skinnerød 1875
1878
9 15.2.1905 23.4.1905 Sigrid Lovise husm. Martinius Martinsen
Mina Pedersen
Bjervepl. 1871
1868
10 16.2.1905 30.4.1905 Helga husm. Per Isaksen
Inga Andreasd.
Holdenpl. 1870
1871
11 3.11.1904 25.6.1905 Ruth Elfrida husm. Hans Olavsen
Tilla Karlsdatter
Grimsrudpl. 1872
1877
12 5.4.1905 2.7.1905 Jenny Sofie husm. Thorvald Edvardsen
Maire Kaspersen
Aaraas 1867
1870
13 5.7.1905 27.8.1905 Marie Eline gbr. Martin Vilhelmsen
Anne Emilie Svendsd.
Støttum 1870
1873
14 29.6.1905 27.8.1905 Valborg Helene forp. Aksel Antonsen
Pauline Pedersen
Pegstad 1873
1870
15 28.6.1905 24.9.1905 Dagny Elisabeth garver Ole Thoresen
Marie, f. Torp
Skaug 1866
1875
16 9.7.1905 10.9.1905 Gunhild Karoline gbr. Emil Nygaard
Inger Halvorsen
Lippestad 1863
1869
17 8.7.1905 24.9.1905 Eva Johanne gbr. Eivind Nilsen
Johanne Danielsen
Skvetta 1869
1869
18 1.1.1905 24.9.1905 Solveig Elvira husm. Gustav Henrik Rom
Justine Andersen
Skjelfoss 1862
1864
19 4.9.1905 8.10.1905 Liv gbr. Hans Fredrik Østby
Hanna Gustava Olsen
Hvidsten 1856
1867
20 5.10.1905 12.10.1905 Ruth Helene (u.e.) ungk. Andreas Ovesen
pige Ragna Hansen
Gusland
Mjærumpl.
1883
1882
21 6.11.1905 19.11.1905 Marie Helene (u.e.) snedker Martin Hansen
pige Anne Helene Kristiansen
Furulund
Støttum
1881
1872

1905    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 31.12.1904 19.2.1905 Sigvard Arthur jordbr. Ole Nilsen
Elise Lauritsdatter
Ødegaarden 1877
1875
7 11.1.1905 7.5.1905 Jakob banevogter Peter Simensen Øili
Anette Hansdatter
Øili 1860
1866
10 29.4.1905 12.6.1905 Leif Johannes forp. Jørgen Antonsen
Gunda Nilsdatter
Kragerud 1874
1869
11 17.5.1905 12.6.1905 Hermand Edvin feier / blikkensl. Hilmar Olaussen
Gina Johannesdatter
Øien 1882
1860
12 25.9.1904 25.6.1905 Sigur Thorbjørn dagarb. Teodor Olsen
Andrea Andreasdatter
Jahrenpl. 1874
1874
16 17.4.1905 3.9.1905 Leif Peter gbr. Nils Olsen Bye
Pauline Pedersdatter
Monsrud 1870
1877
17 18.9.1905 29.10.1905 Karl Vilhelm Hjalmar Ottersen
Emmily, født Holmboe
Bjerkeskaug 1869
1874
18 12.9.1905 29.10.1905 Herman Martinius gbr. Johan Johannesen
Marie Hansdatter
Vaglen 1862
1863
20 17.9.1905 10.12.1905 Reidar Enok Berg snedker Kristian T. Berg
Josefine Holmsen
Holstad 1881
1882

1905    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1            
2 31.1.1905 19.3.1905 Borghild Helene gbr. Emil Nilsen Braathe
Thea Brynildsdatter
Tolfshus 1874
1874
3 13.2.1905 16.4.1905 Guldborg Konstanse møbelsnedker Svend T. Gjetteberg
Pauline Lauritsdatter
Holstad 1877
1883
4 13.3.1905 21.4.1905 Hanna Otilie gbr. Hans Juliussen
Olga Mathilde Olsen
Nygaard 1884
1881
5 13.2.1905 24.4.1905 Asbjørg Dagny st.mester Ole T. Hansen
Anna Karine Hansen
Tomter st. 1857
1858
6 16.2.1905 24.4.1905 Maren Alvilde dagarb. Mens Kristiansen
Karoline Guldbrandsdatter
Granholt 1875
1867
7 13.4.1905 1.6.1905 Solveig dagarb. Olaf Edvardsen
Mathea Johannesdatter
Fredheim 1879
1882
13 19.12.1904 9.7.1905 Ingeborg Solveig smed Jørgen Antonsen
Anna Antonsdatter
Holstad 1876
1883
14 25.6.1905 23.7.1905 Signe Marie kvegrøgter Thorvald Hansen
Hilda Edvardsdatter
Solhøi 1883
1884
15 28.7.1905 28.8.1905 Klara tømmermand Anton Johannesen
Hanna Kristiansdatter
Kroken  
19 15.10.1905 12.11.1905 Bodil Julie snedker Hans K. Jensen
Helene Pedersen
Brohaugen 1873
1882
20 14.9.1905 26.12.1905 Agnes Pauline gbr. Peter Gundersen
Alette Andersen
Hoff 1867
1866
21 19.11.1905 26.12.1905 Emma Helene tømmermand Ole Hansen
Anna Helene Olausdatter
Brekkepl. 1877
1879
22 25.9.1905 26.12.1905 Asta Emilie husm. Karl Jensen
Marie Antonsdatter
Svikebølpl. 1877
1878

1906    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 7.9.1905 1.1.1906 Anders Martinius gbr. Karl Sigvard Tveter
Sigrid Andreasen
Nygaard 1878
1882
2 12.10.1905 1.1.1906 Even Laurits gbr. Lars Evensen
Hilda Lauritsen
Skjelfoss 1878
1876
3 24.11.1905 29.1.1906 Haakon husm. Emil Kristiansen
Oline Jørgensen
Skaugpl. 1874
1859
4 10.11.1905 11.2.1906 Asbjørn Tyrhold skom. Johannes Thorvaldsen Berg (?)
Anette Lauritsen
Pegstad 1884
1886
5 7.12.1905 25.2.1905 Ole Petter gbr. Gunnar Olsen Salnørdal (?)
Anne Larsdatter
Nummestad 1877
1878
6 29.1.1906 15.4.1906 Kristian Johannes garver L. Helgesen
Bolette Johannesen
Dammen 1867
1873
7 10.4.1906 3.6.1906 Ole Anton husm. Johan Sivertsen
Olava Karlsen
Riggesempl. 1864
1864
8 26.2.1906 10.6.1906 Rolf Kristian husm. Karl Hansen
Konstanse Larsen
Riggesempl. 1859
1851
9 28.4.1906 26.6.1906 Eugen Torleif gbr. Hjalmar Torkilsen
Josefine Eriksen
Saxebøl 1870
1878
10 27.3.1905 22.7.1905 Otto Bernhard skredder Karl Olsen
Charlotte Olsen
Heia 1880
1883
0 8.5.1906 22.7.1906 Waldemar Harry tøm. Oskar Johannesen
Anna Andresen
Kroer, Gullipl. 1882
1884
11 1.7.1906 5.8.1906 Bjørn Ludvig landh. Chr. Blomberg
Inga Pedersen
Glæden 1882
1881
12 23.7.1906 2.9.1906 Svend gbr. Julius Larsen
Johanne Svendsdatter
Laasken 1862
1866
13 5.7.1906 2.9.1906 Knut Mikael husm. Mikal Mikalsen
Hanna Kristiansd.
Bjervepl. 1880
1882
14 1.7.1906 16.9.1906 Konrad Erling husm. Karl Sigvard Svendsen
Karoline Teodorsdatter
Bjervepl. 1869
1879
15 18.6.1906 21.10.1906 Gustav Olav  (u.e.) murer Gustav Pedersen Delik
Otilie Jensen
Kristiania,
Vogtsg. 17
1866
1875
16 4.10.1906 2.12.1906 Arthur Julius husm. Arnt Johannesen
Emma Lauritsen
Fjeldpl. 1874
1870
17 25.9.1906 30.12.1906 Jørgen Martinius gbr. Karl Berg
Kristine Berg
Berg 1869
1871

1906    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 20.11.1905 1.1.1906 Jenny Lovise husm. Ludvig Johannesen
Josefine Juliusdatter
Skjoldenpl. 1874
1876
2 15.2.1906 13.4.1906 Thora Helene husm. Herman Johannesen
Emma Hansen
Huulspl. 1872
1873
3 4.4.1906 15.4.1906 Thora Marie (u.e.) ungk. Lars Berntsen
pige Anne Markussen
Hakadal
Grønsletta
1880
1884
5 18.2.1906 13.5.1906 Martha Karoline husm. Hans Jakob Karlsen
Inger Marie Augustsd.
Bærøpl. 1883
1884
6 24.4.1906 3.6.1906 Ingeborg Pauline husm. Julius Kristiansen
Pauline Kristiansen
Braanen 1862
1872
7 14.4.1906 24.6.1906 Ingeborg Julie gbr. Nicolai Julius Lyshaug
Hilda Pedersen
Lyshaug 1881
1887
8 30.1.1906 15.7.1906 Doris Marie dagarb. Johan Martinsen
Petrine Alexandersd.
Lyshaugnæs 1883
1874
9 19.5.1906 5.8.1906 Hjørdis Magnhild gbr. Hans Nilsen
Sofie Martinsen
Askerød 1869
1871
10 5.7.1906 5.8.1906 Ingrid Kristine gbr. Kristian Paulsen
Inga Kristiansen
Rygge 1877
1874
11 14.7.1906 2.9.1906 Anne Marie gbr. Ole Markussen Ekeland
Gund Sundby
Skaug 1875
1883
12 10.6.1906 16.9.1906 Ella Kristine husm. Johan Karlsen
Olga Mikalsen
Baknæset 1880
1881
13 9.8.1906 16.9.1906 Martha Otilie Andrea gbr. Johannes Hansen
Malla Svendsdatter
Mjærum 1863
1863
14 7.10.1906 21.10.1906 Anne Marie garversvend Andreas Hansen
Marie Hansen
Dammen 1881
1882
15 18.9.1906 21.10.1906 Karen Johanne gbr. Johan Karlsen
Karen Johanne Olsen
Nyborg 1862
1866
16 29.11.1906 30.12.1906 Hjørdis mekaniker Johan Hansen Sandås
Anna ??
Klingenberg 1879
1883

1906    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 23.11.1905 7.1.1906 Alf Erling Kolbjørn husm. Kristian Antonsen
Karoline Bergersdatter
Veggerpl. 1881
1881
2 12.1.1906 1.4.1906 Nils Hartman forp. Olaf Nilsen
Odlaug Hedvig Nilsen
Hoff, nordre 1881
1885
3 5.4.1906 16.4.1906 Kristian Hjalmar tj.dreng Otto Olsen
Line Hansdatter, Brekkepl.
Brekkepl. 1885
1884
4 29.3.1906 24.5.1906 Thorbjørn Laurits snedker Svend T. Berg
Pauline Amalie Lauritsdatter
Vegger skole 1877
1883
5 8.12.1905 4.6.1906 Einar uhrmager Gustav Olsen
Julie Johansdatter
Mitsem 1862
1868
6 4.2.1906 12.8.1906 Johan Henrik gbr. Jørgen f. Støttum fra Vestby
Hansine Hansdatter Brekkepl.
Vestby
Brekkepl.
1878
1887
7 3.10.1906 26.12.1906 Syver gbr. Edvin Olsen
Mina Nilsdatter
Vaglen 1866
1872

1906    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 29.9.1905 21.1.1906 Rakel Sofie banevogter Johan Hansen
Nelli Emilie Johansdatter
Furulund 1874
1874
2 29.12.1905 4.2.1906 Ella Lovise dreier Ove Johansen
Klara Karlsdatter
Holstad 1880
1883
3 4.2.1906 16.4.1906 Nanna Johanne dagarb. Teodor Johannesen
Inga Edvardsen
Solhøid 1872
1881
4 7.3.1906 13.5.1906 Ella Marie smed Thomas F. Berg
Petrine Enersdatter
Holstad 1879
1883
5 25.3.1906 24.5.1906 Margit Elisabeth bager Margido Lenvik
Oline Eilsen
Skjønhaug 1863
1881
6 24.4.1906 17.6.1906 Dagny Solveig sagmester Hans Nielsen
Anna Amundsdatter
Sommerro 1878
1877
7 31.1.1906 15.7.1906 Doris Marie dagarb. Johan Martinsen
Petrine Alexandersdatter
Møllerstuen 1883
1873
8 16.6.1906 29.7.1906 Mina Kirstine gbr. Hans Juliussen Brødholt
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
9 6.7.1906 30.9.1906 Anna gbr. Anton Lauritsen
Jenny Jensdatte
Roaas 1871
1878
10 14.9.1906 28.10.1906 Rut Helene landh. Sigvard Brekke
Helene Antonsdatter
Tomter
landhandel
1868
1868
11 14.9.1906 28.10.1906 Martha Johanne - samme foreldre -    
12 17.9.1906 28.10.1906 Hanna bygmester Thorvald Nielsen
Hanna Olava Hansdatter
Jahren nedre 1868
1871
13 8.10.1906 25.11.1906 Else Johanne gbr. Otto Hansen
Milla Pedersdatter
Brødholt 1858
1865

1907    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 12.12.1906 13.1.1907 Trygve  (u.e.) ungk. dagarb. Otto Salvius Kristiansen
Olga Fredrikke Martinsen
Bærøpl. 1885
1884
2 16.7.1906 16.7.1906
+25.2.1907
Johan Einar husm. Johan Johansen
Berta Eriksen
Tingulstad 1866
1876
3 15.2.1907 3.3.1907 Karl Bernhard (u.e.) tj.gut Ole Olsen
Borgine Larsen
Kr.ania, Rodeløkka
Heia
1877
1882
4 11.6.1906 31.3.1907 Karl Hans Marinius gbr. Peder Karlsen Hovi
Marie Pauline Hansen
Hovi 1886
1875
5 20.2.1907 7.4.1907 Johan Kristian husm. Kristian Johansen
Grete Olsen
Skaugpl. 1882
1889
6 14.4.1907 9.5.1907 Sigurd Ragnvald (u.e.) ungk. gbr. Svend Kortsen
pige Ragna Mathilde Kristiansen
Aalerud i Kroer
Grønsletten
1884
1884
7 3.3.1907 19.5.1907 Filip Petrus Stenrud gbr. Karl Kristiansen
Fredrikke Petersdatter
Braanen 1877
1875
8 13.3.1907 27.5.1907 Ottar Svenung gbr. Sven Nygaard
Thora Mikalsen
Nygaard 1878
1887
9 22.4.1907 16.6.1907 Johan Peter gbr. Emil Einarsen
Inger Halvorsen
Lippestad 1863
1869
0 21.4.1907 30.6.1907 Thorleif husm. Ole Martin Johansen
Klara Julie Hansd.
Hollebølpl. 1869
1878
10 9.4.1907 7.7.1907 Rolf Kristian Thorvald Hansen
Lina Julie Hansen
Rakelstad 1858
1869
11 14.6.1907 21.7.1907 Erling Guttorm Johannes Torvaldsen
Annette Lauritsdatter
Pegstad 1884
1885
0 12.6.1907 11.8.1907 Otto Kristian dr. Hjalmar Ottesen
Emmely Johanne, f. Holmboe
Hobøl 1869
1874
12 11.6.1907 3.9.1907 Lars Konrad gbr. Gunnar Olsen Solnørdal
Anne Larsdatter Skodje
Nummestad 1877
1878
13 14.8.1907 29.9.1907 Per gbr. Ole Martin Olsen Aas
Johanne O. Thorsnæs
Hvidsten 1865
1868
14 18.10.1907 10.11.1907 Kristian Antword dagarb. ? Bernhard Larsen
Anna Marie Olsen
Torp 1883
1882
15 26.8.1907 25.12.1907 Reidar Gunstein husm. Karl Anton Larsen
Mina Janette Larsen
Hvampl. 1880
1882

1907    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 7.12.1906 31.3.1907 Hedevig Therese dagarb. Anton Larsen Hillerud
Marie Sofie Kristiansen
Stubberud 1886
1885
2 14.1.1907 7.4.1907 Margit Josefine husm. Hans Jakobsen
Anna Olsen
Haslerud 1860
1876
3 17.3.1907 8.6.1907 Hjørdis Johanne husm. Kristian Olsen
Mina Svendsen
Holspl. 1878
1877
4 15.1.1907 23.6.1907 Andora Kristine gbr. Ole Thorvaldsen
Sofie Kristiansen
Kjenshagen 1862
1873
5 26.1.1907 19.5.1907 Mary Solveig husm. Karl Hansen
Alette Andresen (?)
Riserpl. 1877
1876
6 5.6.1907 7.7.1907 Frida Elise gbr. Johan Hjertin
Hanna Finholt
Finholt 1886
1885
7 12.6.1907 4.8.1907 Dagny folkeskolelærer Peder Annexstad
Martine Annexstad
Tønnerød 1862
1862
8 10.7.1907 4.8.1907 Ella Kristine Løvstad (u.e.) ungk. dagarb. Ole Kristian Berntsen
pige Gunhild Hansen Løvstad (Kroer)
Bilet
Bjerve
1883
1876
9 16.9.1907 29.9.1907 Svanhild Eugenie dagarb. Lars Berntsen
Anne Kristiansen
Kråkstad 1860
1870
10 24.8.1907 29.9.1907 Inger Fredrikke Helene Ole Holmsen Skaug
Anne Johanne Retved
Skaug 1860
1870
11 17.8.1907 29.9.1907 Marie Lovise Thorvald Hansen
Thora Johanne Larsen
Hobøl pr.gaard 1882
1881
12 18.9.1907 3.11.1907 Margit Elise gbr. Johan Johannesen
Karoline Olsdatter
Kornetta 1859
1869
13 14.10.1907 25.12.1907 Bertha Olava husm. Ole Kristian Martinsen
Ragna Marie Thorvaldsdatter
Bordus 1875
1885
14 31.10.1907 30.12.1907 Dagny Helene husm. Mikael Mikaelsen
Hanna Kristiansen
Ambjørnrudpl. 1882
1882

1907    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 8.10.1906 3.2.1907 Konrad Bernhard husm. Ove Olsen
Johanne Larsdatter
Fuskerpl. 1874
1878
2 2.1.1907 28.3.1907 Thoralf Harald husm. Thorvald Andersen
Olava Hansdatter
Fuskerpl. 1867
1873
3 14.1.1907 28.3.1907 Fredrik Eilif husm. Nils Andersen
Lina Larsen
Fuskerpl. 1873
1873
4 7.12.1906 28.3.1907 Leif Johan maler Arnt Johnsen
Anna Johansdatter
Guldbringen 1881
1877
5 28.2.1907 1.4.1907 Sigurd Georg gbr. Svend Grimsby
Grethe Hansdatter
Tomter 1877
1876
6 30.6.1907 12.5.1907 Ole Karl  (u.e) bogbinder Haakon Nilsen
Kirsten Johannesdatter
Hamar 1872
1879
7 12.4.1907 2.6.1907 Thorbjørn Olaf snedker Julius Johannesen
Hilda Kristiansdatter
Svennebypl. 1879
1874
8 30.3.1907 16.6.1907 Thorbjørn kvægrøgter Thorvald Hansen
Hilda Edvardsdatter
Jahren øvre 1882
1883
9 20.2.1907 30.6.1907 Thorger Olaf arb. Karl Jensen
Marie Antonsdatter
Svikebølpl. 1877
1878
10 27.6.1907 28.7.1907 Evald Ingolf arb. Olaf Edvardsen
Mathea Johannesdatter
Brødholt 1879
1882
11 11.6.1907 28.7.1907 Øivind Ansgard arb. Kristian Antonsen
Karoline Bergersdatter
Brødholtdalen 1881
1881
12 15.7.1907 25.8.1907 Henry Eugen arb. Johan Karlsen
Mina Simensdatter
Tomterpl. 1860
1866
13 22.8.1907 13.10.1907 Aage Kristian gbr. Kristian K. Grimsrud
Aagot Arnesen
Unaas 1882
1886
14 18.8.1907 13.10.1907 Roger Normann gbr. Olaf Nilsen
Aaslaug Hansdatter
Hoff, nordre 1881
1885
15 18.10.1907 10.11.1907 Kristian Antvord arb. Bernhard Larsen
Anna Marie Olsen
Torp 1883
1882
16 15.9.1907 10.11.1907 Kristian Matheus arb. Hans Jensen
Helene Pedersen
Brohaugen 1873
1882

1907    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 8.11.1906 6.1.1907 Dagny snedkermester K. Randem
Helga Hansdatter
Hagfors 1867
1871
2 26.1.1907 26.4.1907 Ragnhild banevogter Peter Simensen
Anette Hansdatter
Øili 1860
1867
3 24.2.1907 26.4.1907 Jenny Gunhilda sagarb. Jørgen Antonsen
Gunda Nilsdatter
Sommerro 1875
1869
4 12.9.1906 5.5.1907 Rut Sofie dagarb. Theodor Olsen
Andrea Andreasdatter
Jahrenpl. 1873
1874
5 24.12.1906 28.7.1907 Hilda Mathilde dagarb. Berger Evensen
Gustava Pedersdatter
Torderudpl. 1878
1876
6 11.6.1907 11.8.1907 Klara Therese arb. Andreas Olsen
Karoline Simensdatter
Norderhaug 1879
1866
7 9.9.1907 24.11.1907 Helga Mathilde arb. Ole Martinsen
Petrine Kristiansdatter
Birkelund 1881
1884
8 11.9.1907 26.12.1907 Jenny Helene Sigvard Olsen
Anna Kristiansdatter
Jahrenpl. 1879
1881

1908    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 10.12.1907 9.2.1908 Bjarne Gunnar dagarb. Karl Smebøl
Inger Olsen
Foss 1877
1876
2 28.2.1908 5.4.1908 Hjalmar  (u.e.) dagarb. Olav Larsen
enke Karoline ??
Ski (Kristiania?)
Haslerud
1878
1871
3 16.2.1908 5.4.1908 Henry Rudolf tømrmd.Oscar Johannesen
Anna Andersen
Groterud 1882
1884
4 20.3.1908 19.4.1908 Hans Kristian skomager Anton Sandaas
Emma Ihle
Klingenberg 1844
1856
5 12.9.1907 26.4.1908 Arthur gbr. Edvin Aronsen
Hanna Danielsen
Skvetta 1868
1868
6 23.1.1908 26.4.1908 Rolf gbr. Jens Nøkleby
Marie Torkildsen
Skinnerød 1870
1870
7 24.2.1908 10.5.1908 Leiv Stub gbr. Svend Nygaard
Tora, f. Folkestad
Nygaard 1878
1887
8 8.4.1908 7.6.1908 Jens Konrad smed Aksel Haugland
Lina, f. Glæden
Nygaard 1881
1885
9 9.5.1908 7.6.1908 Arne Villumstad gbr. Bernt Villumstad
Thora, f. Myhre
Næset 1874
1886
10 21.5.1908 9.8.1908 Torstein husm. Martinius Martinsen
Mina Pedersen
Aaraas 1869
1871
11 1.5.1908 9.8.1908 Jørgen gbr. Jens Johannesen
Marie Kristiansen
Kongshaugskaug 1878
1882
12 8.6.1908 23.8.1908 Sverre gbr. Karl Berg
Kristine Berg
Braate 1867
1873
13 31.7.1908 6.9.1908 Nils Øistein sergant Otto Mørch
Kathrina, f. Nygaard
Rød 1878
1883
14 18.8.1908 20.9.1908 Knut husm. Herman Johannesen
Emma Hansen
Bjervepl. 1867
1874
15 8.9.1908 8.11.1908 Georg Ferdinand husm. Karl Hansen
Kaspara Larsen
Riggesempl. 1858
1864
16 6.8.1908 8.11.1908 Paul Alfred gbr. Kristian Paulsen Rygge
Inga Kristiansen
Halle (Vestby) 1877
1875
17 26.9.1908 8.11.1908 Johan Arthur husm. Hans Jakobsen
Anna Olsen
Haslerudpl. 1854
1860
18 14.10.1908 22.11.1908 Asbjørn husm. Johan Bak (Bæk ?)
Johanne Andreasd.
Hobølpl. 1868
1871

1908    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.9.1907 1.1.1908 Ragnhild Antonie husm. Axel Antonsen
Pauline Petersen
Greaker 1873
1879
2 2.1.1908 5.3.1908 Alvhild Johanne dagarb. Kristian Johannesen
Helga Hansen
Palmhytten  
3 2.3.1908 19.4.1908 Dagny Hildegard gbr. Martin Vilhelmsen
Anna Larsdatter
Støttum 1870
1873
4 4.12.1907 19.4.1908 Maren Anette gbr. Hans Nilsen
Sofie Martinsen
Askerød 1869
1871
5 30.3.1908 7.6.1908 Hjørdis Marie lensm. Olav Brøske
Martha, f. Borgen
Hagen 1874
1873
6 3.6.1908 5.7.1908 Dagny Otilie gbr. Julius Lyshaug
Hilda Pedersen
Lyshaug 1881
1882
7 29.3.1908 23.8.1908 Helga Marie gbr. Sven Larsen
Klara Hansdatter
Groterud 1871
1874
8 21.7.1908 23.8.1908 Mimi Aurora gbr. Emil Solberg
Marie, f. Kihl
Bjerve 1869
1869
9 15.7.1908 20.9.1908 Solveig Kamilla (u.e.) ungk. Jens Antonsen
Helene Olavsen
Stenbøl
Hulpl.
1881
1886
10 25.7.1908 25.10.1908 Borghild Elisabeth grb. Johan Karlsen
Olga Mikalsen
Baknæsset 1880
1881
11 24.9.1908 8.11.1908 Gudrun Marie Antonie  (u.e.) ungk. dagarb. Ludvig Johannesen
gift kone Emma Larsen
Rognelund 1886
1882

1908    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 13.8.1907 5.1.1908 Johan gbr. Nils Olsen Bye
Pauline Pedersdatter
Monsrud 1870
1877
2 18.12.1907 19.1.1908 Kristoffer gbr. Otto Kjeldsen
Augusta Antonsdatter
Homlerud 1856
1866
3 8.3.1908 12.4.1908 Trygve Olaus snedker Kristian T. Berg
Josefine Holmsen
Kragerud 1881
1880
4 23.11.1907 20.4.1908 Arne Thorbjørn arb. Mens Johannesen
Karoline Gulbrandsdatter
Svennebypl. 1875
1867
5 3.2.1908 24.4.1908 Jens gbr. Magnus Antonsen
Milla Jensdatter
Tolfshus 1879
1880
6 28.1.1908 3.5.1908 Lars Kristian gbr. Hans f. Brødholt
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
7 7.7.1908 2.8.1908 Alf gbr. Anders L. Roaas
Jenny Jensdatter
Roaas 1871
1878
8 7.8.1908 18.10.1908 Oskar Adolf arb. Viktor Olsen
Lina Kaspara Hansdatter
Brekkepl. 1887
1884
9 13.9.1908 15.11.1908 Johannes Martin snedker Svend Berg
Pauline Lauritsen
Gjetteberg 1877
1883
10 6.10.1908 26.12.1908 Otto gbr. Ole Edvin Olsen
Mina Janette
Vaglen 1866
1872

1908    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.12.1907 1.3.1908 Helene husm. Kristian Antonsen
Kristine Kristiansdatter
Unaaspl. 1867
1872
2 10.1.1908 29.3.1908 Rakel Marry agent Johan Karlsen
Marie Johannesdatter
Sørlie (Tonpl.) 1868
1868
3 3.2.1908 29.3.1908 Klara Marie husm. Jørgen Antonsen
Hanna Nilsdatter
Veggerpl. 1876
1871
4 8.12.1908 3.5.1908 Rakel August Kristiansen
Karoline Johansdatter
Kragerud søndre 1868
1876
5 31.10.1907 17.5.1908 Aslaug Minie dreier Kristian Karlsen
Pauline Hokebøl
Holstad 1880
1878
6 8.4.1908 28.5.1908 Mina Kirstine snedker Hans Jensen
Anna Fransdatter (?)
Holstad 1883
1885
7 25.10.1907 28.5.1908 Ragnhild Mathilde gbr. Bjarne Ustvedt
Mathilde Olsen
Fusker 1878
1878
8 11.6.1908 13.9.1908 Rut Solveig jernbaneform. Johan Hansen
Emilie Johansen
Furulund 1871
1874
9 26.7.1908 27.9.1908 Klara Amalie fjeldarb. Karl Olsen
Charlotte Olsen
Veggerneset 1871
1873

1909    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 20.12.1908 8.2.1909 Gunnar William Holm gbr. Ole Holmsen Skaug
Anne Retvedt
Skaug 1860
1870
2 1.3.1909 9.4.1909 Hjalmar Karelius husm. Arne Johannesen
Emma Lauritsen
Fjeldspl. 1874
1870
3 3.1.1909 9.4.1909 Sverre Arthur dagarb. Peter Karlsen
Marie Hansen
Grønsletten 1886
1875
4 6.4.1909 20.6.1909 Anton husm. Aksel Antonsen
Pauline Petersen
Greaker 1873
1879
5 30.4.1909 15.8.1909 Arve Kristoffer Hals gbr. Karl Kristiansen
Fredrikke Pedersen
Braanen 1877
1875
6 17.7.1909 26.9.1909 Gunnar Julius Anton gbr. Karl Lie
Jenny Astrid Jensen
Skjelfoss 1889
1887
7 4.9.1909 26.9.1909 Kaare Vilhelm husm. Ole Martinsen
Ragna Torvaldsd.
Høiaaspl. 1875
1885
8 2.11.1909 26.11.1909 Karl gbr. Johan Hjertin
Hanna Johannesen
Finholt 1886
1884
9 17.10.1909 26.12.1909 Oskar Henry gbr. Johan Karlsen
Karen Olsd.
Nyborg 1863
1866

1909    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 17.12.1908 1.1.1909 Asta Hilleborg (u.e.) ung. gartner August Johansen Aarvoldskoven
Hilda Joh. Vestereng
Rygge
Hobøl
1883
1884
2 14.2.1909 9.4.1909 Klara Alfara  (u.e.) dagarb. ungk. Torvald Ingebretsen Høiaas
Anna Antonsdatter
Smedebøl 1882
1887
3 4.12.1908 4.4.1909 Nora Otilie Fernanda husm. Karl Hansen
Alette Andresen
Riiserpl. 1876
1871
4 7.2.1902 11.5.1909 Eugenie Theodora dagarb. Aron Andersen
Eva Andresen
Sverige ?
?
5 7.4.1909 16.5.1909 Elise Johanne jordarb. Bernt Alfred Karlsen
Inger Jakobsen
Baknæsset 1886
1892
6 18.1.1909 30.5.1909 Ingeborg Helene gbr. Lars Evensen
Hilda Lauritsen
Skjelfoss 1878
1882
7 6.1.1909 2.6.1909 Signe Elisabeth husm. Karl Sigvart Tveter
Sigrid Dorthea Andreasd.
Nygaardspl. 1878
1882
8 30.3.1909 20.6.1909 Aud Karlo gbr. Sven Nygaard
Thora, f. Folkestad
Nygaard 1878
1882
9 3.4.1909 4.7.1909 Helga Marie husm. Johan Olsen
Helene Johansen
Holspl. 1855
1870
10 14.3.1909 18.7.1909 Erna Karoline gbr. Hans Nilsen
Sofie Martinsen
Askerød 1869
1871
11 4.1.1909 1.8.1909 Alvhilde Mary dagarb. Anton Larsen
Maren Kristiansen
Riiserpl. 1886
1885
12 9.8.1909 17.10.1909 Alfhild Helene forp. Peter Hansen
Anna Hansen
Krokspl. 1887
1884
13 15.10.1909 28.11.1909 Andora Konstanse gbr. Jakob Grydeland
Ragnhild Antonsdatter
Svelgen 1884
1889

1909    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 30.9.1908 17.1.1909 Carsten Ottar gbr. Kristian Theodor Grimsrud
Aagot Louise Arnesen
Unaas 1882
1886
2 22.11.1908 17.1.1909 Edvard Anton handelsm. Sigvard Brekke
Helene Amalie Antonsdatter
Tomter landhandel 1868
1868
3 30.4.1909 31.5.1909 Arne Kolbjørn gbr. Johan Karlsen
Mina Sivertsdatter
Sørlie  (Thonspl) 1860
1866
4 15.5.1909 13.6.1909 Olav Johannes Sandaas tømmerm. Sigvard Olsen Sandaas
Anna Marie Myrer
Jahrenpl. 1879
1877
5 25.4.1909 13.6.1909 Oskar Severin gbr. Hans Juliussen Brødholt
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
6 28.2.1909 27.6.1909 Olav Johannes husm. Ole Olsen
Johanne Olsen
Fuskerpl. 1875
1878
7 30.8.1909 19.9.1909 Einar Torvald smed Thomas Torvaldsen
Petrine Einarsen
Holstad 1879
1883
8 23.9.0909 21.11.1909 Ivar jernb.v. Petter Simensen
Anette Hansen
Øyli 1860
1867

1909    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 6.12.1908 14.3.1909 Marie Emilie forp. Olaf Jensen
Julie Sofie Theodorsen
Ødegaarden 1874
1876
2 13.1.1909 12.4.1909 Margit Antonie trevarefabrikant Kristian Randem
Helga Hansen Randem
Hagfors 1868
1872
3 23.2.1909 12.4.1909 Borghild Sofie gbr. Emil Nygaard
Inger Halvorsdatter
Lippestad 1863
1869
4 23.2.1909 31.5.1909 Hildur Marie jernb.kont. Arve Andresen
Marie Gulbrandsen
Myren 1875
1878
5 15.5.1909 13.6.1909 Hildur Kristine gbr. Hans Lauritsen
Karoline Thorvaldsen
Trosterud 1886
1887
6 18.2.1909 13.6.1909 Judith Mildrida Karoline tømmerm. Peder Julius Olsen
Mina Antonia Olsen
Fuskerpl. 1877
1883
7 14.5.1909 11.7.1909 Astrid Marie maler Arnt Henrik Johnsen
Anna Mathilde Sølvberg
Tomter
central
1877
1881
8 21.5.1909 25.7.1909 Signe Elfrida husm. Teodor Olsen
Anna Andresen
Bognerud 1873
1874
9 13.10.1909 7.11.1909 Dagny Gunvor sersjant Alfred Pettersen
Anna Mørch
Kjærbu 1876
1877
10 27.8.1909 7.11.1909 Edit Jofrida arb. Karl Jensen
Marie Johansen
Skjønhaug 1877
1878
11 8.10.1909 7.11.1909 Asbjørg Margaret arb. Hans Chr. Jensen
Helene Pedersen
Brohaugen 1873
1882
12 30.9.1909 26.12.1909 Ruth Bergljot sageier Jørgen Johansen
Gunda Nilsdatter
Skjønhaug 1874
1870

Tilbake


Hogne Holst, Oslo den 8.5.2001