Hobøl kirkebøker

Døpte 1910 - 1919

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919


1910    Hobøl     Drenger

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 30.8.1909 1.1.1910 Kaare Vilhelm husm. Ole Martinsen
Ragna Toresen
Høiaaspl. 1875
1885
  30.8.1909 1.1.1910 Thor Olav gbr. Thorvald Riier
Anne Lauritsdatter
Mjærum 1881
1886
2 19.9.1909 16.1.1910 Karl Anton husm. Johan Johansen
Berte Johansen
Tingulstadpl. 1866
1876
3 14.1.1910 13.3.1910 Arve Alexander Brockmann gbr. Ole M. Aas
Johanne Thorsnæs
Hvidsten 1865
1868
4 23.11.1909 24.3.1910 Alf Lidemann gbr. Alfred Larsen
Gina Engebretsen
Solli 1887
1887
5 27.12.1909 15.5.1910 Einar Kolbjørn Olav dagarb. Johan Karlsen
Olga Mikalsen
Rognelund 1880
1881
6 6.8.1910 19.9.1910 Johannes Magnus dagarb. Jakob Johannesen
Olga Magnusdatter
Lippestad 1890
1886

1910    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 1.10.1909 30.1.1910 Esther gbr. Karl Berg
Kristine Berg
Berg 1867
1871
2 3.11.1909 6.2.1910 Helga Johanne gbr. Axel Haugbye
Karen Kiserud
Foss 1879
1880
3 10.1.1910 27.2.1910 Gunvor Mathea gbr. Teodor Johansen
Elin Mathisen
Hvam 1867
1883
4 26.2.1910 15.5.1910 Signe Marie husm. Otto Kristiansen
Olga Martinsen
Bærøe 1884
1887
5 25.5.1910 3.7.1910 Ruth Synnøve husm. Kristian Halvorsen
Mina Svendsen
Holspl. 1878
1877
6 20.5.1910 3.7.1910 Gunvor smed Aksel Haugland
Lina Gleden
Nygaard 1885
1881
7 13.6.1910 17.7.1910 Hjørdis Kristine dagarb. Kort Anton Hansen
Anne Pedersen
Hagen 1883
1884
8 15.6.1910 31.7.1910 Odlaug Margit lensmand Olav Brøske
Martha, f. Borgen
Hagen 1874
1873
9 23.7.1910 11.9.1910 Asta Kaspara gbr. Kristian Paulsen Rygge
Inga Kristiansen
Halle, Garder 1877
1874
10 16.7.1910 11.9.1910 Eva Adine gbr. Emil Solberg
Marie, f. Kihl
Bjerve 1869
1869
11 16.7.1910 11.9.1910 Aud Elisabeth - samme foreldre -    
12 25.8.1910 11.9.1910 Rina Alexandra (u.e.) kjørekarl Rino Løken
Karen Jakobsen
Moss
Haslerudpl.
1889
1885
13 14.9.1910 30.10.1910 Else Harriet gbr. Hans Petersen
Emma Johannesen
Greaker 1870
1865
14 11.9.1910 30.10.1910 Marie Augusta Olava gbr. Kristian Hovin
Anne Martinsen 
Oddestad
(tilh. Moss frikirke)
1877
1882

1910    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 17.12.1909 20.3.1910 Jon Kristian gbr. Kristian Berg
Josefine Berg
Krakerud 1881
1882
2 5.1.1910 20.3.1910 Alf arb. Julius Antonsen Kroken
Asta Olsdatter Hallerud
Kroken 1890
1887
3 20.1.1910 25.3.1910 Sverre Arnhold gbr. Olaf Nilsen Hoff
Aslaug Nielsen Hoff
Hoff 1881
1885
4 4.2.1910 25.3.1910 Harald Vilhelm arb. Ludvig  Hansen
Karen Mortensen
Fredheim, Brøholt 1877
1878
5 15.11.1909 28.3.1910 Trygve Øyvind gbr. Martin Andresen Holt
Anette Nilsen
Vien 1882
1892
6 15.1.1910 28.3.1910 Petter Kristian snedker Oskar Johannesen
Anne Marie Hansen
Vaglen 1862
1864
7 13.12.1909 4.7.1910 Parlei Kristian dreier Kristian Karlsen
Pauline Høgebøl
Holstad 1880
1879
8 18.4.1910 21.8.1910 Georg Johannes husm. Lars Berntsen
Anna Kristiansen
Fuskerpl. 1885
1881
9 28.8.1910 19.9.1910 Ivar Johannes husm. Hermand Karlsen
Ida Johannesdatter
Hoffpl. 1887
1885
10 6.8.1910 19.9.1910 Johannes Magnus arb. Jakob Johansen
Olga Magnusdatter
Lippestad 1890
1886
11 27.9.1910 20.11.1910 Einar Oskar dagarb. Hans Olavsen
Josefine Amalie Hansen
Evenstad 1885
1885
12 4.12.1910 26.12.1910 Torbjørn sveitser Peter Thorvald Hansen
Hilda Nilsen
Veggerpl. 1878
1882
13 23.1.1910 23.1.1910 Kristen   (+s.d.) snekker Thorvald Roaas
Johanne Johansen
Myra 1873
1866

1910    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 3.11.1909 6.2.1910 Helga Johanne gbr. Aksel Olsen Haugby
Karen Kiserud
Foss 1879
1880
2 3.11.1909 16.5.1910 Marte Oline Karoline arb. Nils Andersen
Lina Larsen
Øiensholtet 1873
1873
3 27.3.1910 16.5.1910 Dagny Kristine dreier Vilhelm Hjertin
Hilda Homlerød
Solheim 1888
1890
4 27.4.1910 12.6.1910 Elvira skredder Hilmar Plaserius Karlsen
Hilda Julie Kristiansen
Midtsem 1881
1890
5 25.5.1910 24.7.1910 Ethel arb. Harald Kaspersen
pige Aagot Petersen
Aasland
Kjærbu
1884
1894
6 24.6.1910 24.7.1910 Thora Othilie husm. Thorvald Andreassen
Olava Hansen
Fuskerpl. 1867
1871
7 12.6.1910 7.8.1910 Ingeborg telegraf. Peder Pedersen
Amalie Pedersen f. Joberg?
Tomter
skole
1882
1880
8 5.7.1910 7.8.1910 Emilie Otilie tj.gut Emil Oscar Kristoffersen
pike Olava Nilsd.
Ullensaker
Syverrud, Sp.berg
1891
1884
9 3.8.1910 21.8.1910 Kristine forp. Martin Johansen
Anna Johansen
Hollebøltangen 1879
1877

1911    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 17.10.1910 1.1.1911 Bernt Edvard dagarb. Ole Kristian Berntsen
Alma Josefine Johansen
Palmhytten 1888
1888
2 19.10.1910 1.1.1911 Hans Magnus husm. Jakob Karlsen
Inga Augustsdatter
Slora (Bærøpl.) 1882
1883
3 21.10.1910 1.1.1911 Arne Johannes arb. Karl Johannnesen Lie
Astrid Jensen
Skjelfos 1885
1885
4 27.1.1911 12.3.1911 Erling Otto husm. Herman Johannesen
Emma Marit Hansen
Bjervepl. 1867
1874
5 3.11.1910 19.3.1911 Olav Martin gbr. Aksel Olsen Haugbye
Karen Kiserud
Foss 1879
1880
6 24.11.1910 13.4.1911 Petrus Arthur gbr. Ole Anton Petersen
Maren (Karen) Helene Andreasdatter
Krok 1878
1888
7 23.3.1911 21.5.1911 Sverre Rudolf dagarb. Peder Olaf Karlstad
Klara Othilie Karlstad
Karlstad 1880
1883
8 29.3.1911 12.6.1911 Sverre Paul gbr. Sven Torvaldsen Berg
Pauline Lauritsen
Pegstad 1877
1883
9 9.5.1911 6.8.1911 Einar Johannes husm. Sven Larsen
Klara Hansdatter
Huulpl. 1871
1874
10 2.6.1911 20.8.1911 Kristian Olaves husm. Arnt Johannesen
Emma Lauritsdatter
Haslerudpl. 1874
1870
11 14.8.1911 21.10.1911 Evald Asbjørn gbr. Eivin Esbjug
Julie Evensen
Nummestad 1880
1884
12 12.10.1911 26.12.1911 Hans Torstein gbr. Ole Torvald Sandaker
Hilda Olava Andersen
Hvitsten 1858
1868

1911    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.10.1910 1.1.1911 Dagny Ingvor gbr. Jørgen Edvardsen Solberg
Inger Torvaldsen Haug
Haug 1884
1885
2 20.9.1910 15.1.1911 Alvhild Thekla Karoline gbr. Sven Nygaard
Thora Folkestad
Nygaard 1878
1887
3 9.2.1911 12.3.1911 Signe Mathilde gbr. Johan Johansen
Karoline Olsen
Kornetten 1859
1869
4 25.12.1910 19.3.1911 Helga gbr. Emil Nygaard
Inger Halvorsen
Lippestad 1863
1869
5 24.1.1911 9.1.1911 Ester gbr. Hjalmar Torkildsen
Josefine Eriksen
Saksebøl 1870
1873
6 25.3.1911 9.4.1911 Asta Pauline gbr. Aksel Antonsen
Pauline Pettersen
Pegstad 1873
1879
7 31.1.1911 16.4.1911 Petra Margit gbr. Peter Karlsen
Marie Hansen
Grønsletten 1875
1886
8 21.12.1910 17.4.1911 Ruth Kristine gbr. Julius Lyshaug
Hilda Pedersen
Lyshaug 1881
1887
9 18.2.1911 7.5.1911 Signe Elfrida gbr. Martin Vilhelmsen Støttum
Anne Svendsdatter
Støttum 1870
1873
10 9.4.1911 4.5.1911 Ruth Olga gbr. Torvald Olsen Riiser
Anne Lauritsen
Mjærum 1880
1885
11 7.5.1911 25.6.1911 Olea Johanne gbr. Bernt Villumstad
Thora Villumstad
Næsset 1874
1886
12 14.3.1911 25.6.1911 Gudrun Kristine gbr. Karl Berg
Kristine Berg
Skinnerød 1867
1873
13 8.7.1911 23.7.1911 Hjørdis Lorentse husm. Hans Jakobsen
Hanna Olsdatter
Haslerudpl. 1860
1876
14 13.6.1911 6.8.1911 Ruth Harriet husm. Hans Nilsen
Anna Antonsdatter
Riggesempl. 1878
1879
15 14.4.1911 6.8.1911 Lisabeth gbr. Karl Kristiansen
Fredrikke Pedersen
Braanen 1870
1871
16 28.7.1911 20.8.1911 Grete Josefine snedker Bernt Hansen
Petra Andersen
Foss skole 1871
1881
0 3.7.1911 13.8.1911 Ruth møller Ole Stange
Magnhild Eriksen
Skjelfos 1884
1883
17 17.7.1911 8.10.1911 Astrid Mathilde husm. Otto Kristiansen
Olga Martinsen
Huulspl. 1884
1887
18 4.8.1911 21.10.1911 Signe gbr. Hans Glende
Tora Johansen
Holden 1877
1882
19 13.9.1911 21.10.1911 Ruth Mimi Olaug husm. Ole Martinsen
Ragna Torvaldsen
Høiaaspl. 1875
1885
20 17.8.1911 5.11.1911 Ruth Valborg dagarb. Johan Karlsen
Olga Mikalsen
Rognelund 1881
1880
21 24.9.1911 12.11.1911 Ellen Helga Maun? gbr. Ole Holmsen
Anna, f. Retvet
Skaug 1860
1869

1911    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 23.9.1910 8.1.1911 Nils Kristian Magnus dagarb. Ole Martinsen Berget
Petrine Kristiansen
Tolfshus 1881
1884
2 15.1.1911 5.3.1911 Trygve snekker Otto Kjeldsen
Augusta Svendsen
Homlerød 1856
1866
3 14.3.1911 17.4.1911 Gunnar Anton gbr. Magnus Tolfshus
Milla Jensdatter
Tolfshus 1879
1880
4 24.10.1910 17.4.1911 Alf Kristian tøm.m. Even Nilsen
Julie Bjørnstad
Norddalen
(Møllerstuen)
1875
1878
5 20.2.1911 5.6.1911 Daniel Mogens gbr. Christian Grimsrud
Aagot Louise f. Arnesen
Unaas 1882
1886
6 16.7.1911 30.7.1911 Albert Henry forp. Hans Jensen
Helene Pedersen
Svikebøl 1873
1882
7 22.5.1911 30.7.1911 Lars Fredrik husm. Ove Olsen
Johanne Larsen
Fuskerpl. 1874
1878
8 5.7.1911 30.7.1911 Asbjørn Gunnar gbr. Henrik Østby
Anna Hansen
Haga (Jahren) 1882
1889
9 13.7.1911 10.9.1911 Arve Harold arb. Olaf Nilsen
Mathea Johannesen
Bjerkelund 1879
1882
10 4.7.1911 24.9.1911 Anton Ruud kjøbm. Sigvard Brekke
Helene Ruud
Tomter landh. 1868
1868
11 18.6.1911 29.10.1911 Hjalmar husm. Johan Andersen
Mathea Martiniussen
Svikebølpl. 1867
1881
12 21.10.1911 27.11.1911 Arne Henry gbr. Hans Holm
Lovise Antonsen
Ødegaarden 1886
1884
13 8.10.1911 10.12.1911 Oskar gbr. Julius Antonsen
Asta Morli
Smalop 1887
1890
14 26.11.1911 26.12.1911 Ole Delfin (?) fuldm. Johan Aas
Kari Melby
Skovly 1862
1881
15 12.11.1911 26.12.1911 Erling Hartman gbr. Olaf Nilsen Hoff
Aslaug Monsen
Hoff 1881
1885
16 5.8.1911 26.12.1911 Ellef Harry husm. Theodor Olsen
Andrea Johansen
Jahrenpl. 1873
1874

1911    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 17.12.1910 8.1.1911 Aslaug Marie husm. Julius Olsen Sandaas
Mina Olsen
Fuskerpl. 1877
1883
2 26.12.1910 5.2.1911 Marie Kristine snekker Thorvald Roaas
Johanne Johansen
Kjærbu 1882
1878
3 23.1.1911 5.3.1911 Signe Alvilde husm. Sigvard Olsen Sandaas
Anna Marie Myrer
Jahrenpl. 1879
1881
4 24.1.1911 13.4.1911 Solveig gbr. August Gammeltvedt
Karoline Ringstad
Kråkerud 1868
1876
  21.10.1910 17.4.1911 Ruth Kristine gbr. Julius Lyshaug
Hilda Piassen (?)
Lyshaug 1881
1887
5 7.3.1911 17.4.1911 Aslaug Mignon arb. Bernt Karlsen
Helga Jakobsen
Skogly 1887
1892
6 30.1.1911 7.5.1911 Gudrun Aslaug gbr. Hans Brødholt
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
7 8.6.1911 24.9.1911 Hedvig Emilie husm. Syver Johannesen
Hilda Hansen
Bergpl. 1878
1882
8 10.6.1911 14.10.1911 Edit Gerda dreier Kristian Karlsen
Pauline Høgbøl
Holstad 1880
1879
9 21.10.1911 26.12.1911 Dagny Otilie banevogter Johan Ludvig Hansen
Emilie Johansen
Furulund 1871
1874

1912    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 26.10.1911 28.1.1912 Gustav Otto gbr. Johan Karlsen
Karen Olsen
Nyborg 1863
1866
2 13.1.1912   - udøpt barn - dagarb. Karl Kristianen
Marie Johansen
Tønnerøddalen 1891
1889
3 4.11.1911 21.4.1912 Harald Torfred (?) kjørek. Harald Martinsen
Thora Thorvaldsdatter
Heia 1879
1884
4 31.1.1912 27.5.1912 Harald gbr. Johan Johansen
Hilda Pedersen
Lyshaug 1881
1889
5 27.5.1912 11.8.1912 Arve Henry husm. Jakob Karlsen
Inga Augustsdatter
Bærøpl. 1883
1884
6 10.6.1912 11.8.1912 Alf Kristian forp. Karl Edvard Kristiansen
Ovidia Annette Andreasen
Saxebøl 1878
1886
7 31.8.1912 22.9.1912 Jens Anker husm. Magnus Johansen
Anna Augustsdatter
Slorebraaten (Bærø) 1886
1886
8 4.7.1912 15.9.1912 Oskar Alfred dagarb. Olin Larsen
Anne Marie Olsen
Holenpl. (?) 1883
1882
9 7.8.1912 29.9.1912 William Oskar Welding dagarb. Otto Kristiansen
Valborg Støttum
Sullebru 1883
1888
10 14.7.1912 22.9.1912 Mathis Haug gbr. Teodor Jansen
Elise Mathisen
Hvam 1869
1883
11 3.5.1912 20.10.1912 Harald Olav gbr. Petter K. Haavi
Marie Karlsen
Karlstad 1886
1875
12 30.9.1912 12.11.1912 Ingvald pl.br. Jens Olsen
Josefine Olsen
Bjoner 1884
1888
13 21.9.1912 17.11.1912 Johannes husm. Hans Jakobsen
Anna Olsen
Haslerudpl. 1854
1860
14 16.10.1912 17.11.1912 Arthur Johannes gbr. Anton Augustsen
Jenny Johansen
Kornetta 1892
1892

1912    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 12.8.1911 1.1.1912 Magnhild Jenny husm. Karl Hansen
Alette Andersen
Bjervepl. 1876
1871
2 13.11.1911 11.2.1912 Reidun Johanne gbr. Adolf Lauritsen
Anna Jensen
Glæden 1882
1880
3 1.1.1912 23.3.1912 Dagny smed Aksel Haugland
Lina Alexandersen
Nygaard 1881
1885
4 30.11.1911 7.4.1912 Astrid Marie husm. Kristian Olsen
Mina Svendsen
Holspl. 1878
1879
5 15.2.1912 28.4.1912 Thora gbr. Hans Kristian Hansen
Sofie Olsen
Haug 1869
1871
6 3.8.1911 5.5.1912 Hanna Helene gbr. Ole Torvaldsen
Sofie Kristiansen
Kjenshagen 1862
1873
7 19.1.1912 26.5.1912 Dagny Marie Kristine husm. Lars Berntsen
Anna Markussen
Grotterud 1887
1889
8 6.3.1912 2.6.1912 Astrid Olea gbr. Karl Grydeland
Jenny Ambjørnrud
Høiaas 1881
1883
9 4.3.1912 30.6.1912 Else Marie gbr. Kristian Otto Haugen
Andrea Bjørnstad
Skinnerød 1884
1874
10 1.6.1912 14.7.1912 Else Marie dagarb. Leonard Jørgensen
Inga Antonsen
Hvitstenpl. 1887
1888
11 15.6.1912 22.9.1912 Ebba folkeskolelærer  f. Lind-Nilsen
Aslaug, f. Sundbø
Braate 1878
1891
12 9.7.1912 22.9.1912 Agnes Karoline husm. Alfred Larsen
Gina Ingebretsen
Hvampl. 1885
1885
13 27.8.1912 13.10.1912 Borghild Antonie (u.e.) dagarb. Johan Andersen Torp
Maren Hanna Berntsen
Vaaler
Grotterud
1883
1890
14 22.4.1912 3.11.1912 Anna Marie gbr. Hans Richardsen Karlstad
Olga Ovesen
Karlstad 1866
1874
15 25.8.1912 3.11.1912 Dagny Marie husm. Karl Sigvard Iversen
Karoline Teodorsdatter
Hvitsten 1878
1897

1912    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 18.2.1912 9.4.1912 Hans Arthur høvelm. Petrus Olsen
Aagot Marie Olsen
Svikebøl 1879
1892
2 4.11.1911 21.4.1912 Harald Torfred kjørekarl Harald Martinsen
Thora Thorvaldsen
Heia 1879
1884
3 12.5.1912 7.7.1912 Julius gbr. Harald Stokstad
Thora Østensvig
Stokstad 1883
1888
4 18.8.1912 29.9.1912 Harald Waldemar dreier Vilhelm Hjertin
Hilda Hagbartsdatter
Sommerro 1888
1890
5 27.12.1911 27.10.1912 Harald Peder smed Thomas Berg
Petrine Einarsen (?)
Svingen 1879
1883
6 5.9.1912 26.12.1912 Halvor husm. Kristian Antonsen
Kristine Kristiansen
Unaaspl. 1867
1872
7 2.12.1912 26.12.1912 Karl Georg arb. Johan Ludvig Hansen
Anna Mathilde Hansen
Thonspl. 1875
1881

1912    Tomter    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.4.1911 7.1.1912 Aslaug Margrete møller Ole Olsen
Milla Martinsen
Vegger 1855
1858
2 18.1.1912 5.4.1912 Torhild Aasta gbr. Hilmar Dingstad
Gunda Bovim
Thon 1876
1885
3 16.1.1912 4.5.1912 Mina Konstanse kurvarb. Karl Anton Jensen
Marie Antonsen
Skjønhaug 1877
1878
4 22.1.1912 27.5.1912 Astrid Therese skredder Hilmar A. Sandaker
Hilda Kristiansen
Midstem 1881
1890
5 1.3.1912 25.7.1912 Jenny Kristine gbr.søn Olav O. Bjørnstad
pike Hanna Pettersen
Norddalen 1893
1890
6 30.3.1912 9.6.1912 Solveig Alvilde sersjant Alfred Pettersen
Anna Mørk
Kinnerød 1876
1877
7 6.5.1912 7.7.1912 Ruth Synnøve gbr. Hans Brødholt
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
8 9.6.1912 18.8.1912 Asbjørg Therese gbr. Emil Braathe
Thea Elverød
Tolfshus 1874
1874
9 9.6.1912 4.8.1912 Kirsten Marie husm. Torvald Torkildsen
Petra Kristiansen
Fusker 1877
1889
10 24.7.1912 18.8.1912 Signe Marie dagarb. Hans Nilsen, ug.
pike Hansine Hansen
Nordby, Kråkstad
Brekkepl.
1890
1887
11 3.8.1912 29.9.1912 Torbjørg Johanne snekker Torvald Roaas
Johanne Johansen
Kjærbu 1882
1878
12 21.9.1912 8.12.1912 Gunnvor Marie gbr. Henrik Østby
Anna Hansen
Haga 1883
1889

1913    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 8.12.1912 1.1.1913 Alf Herman husm. Ole Kr. Berntsen
Alma Johansen
Haslerudpl. 1854
1860
2 20.11.1912 9.2.1913 Sverre Alfred dagarb. Peter Martinsen
Anna Marie Rom
Kornetten 1892
1892
3 12.12.1912 9.2.1913 Torvald gbr. Jørgen Solberg
Inger Haug
Dalaas 1882
1888
4 13.1.1913 3.6.1913 Helge gbr. Jens Johannesen
Marie Johansen
Sandaker (Braate) 1882
1883
5 18.3.1913 15.6.1913 Kristian Wilhelm gbr. Sven Torvaldsen Berg
Pauline Lauritsen
Pegstad 1877
1884
6 27.5.1913 30.6.1913 Bjarne Haakon dagarb. Kristian Olsen
Marie Svendsen
Holpl. 1878
1877
7 9.6.1913 13.7.1913 Kaare Gjerløv lensmand Olaf Brøske
Marthe, f. Borgen
Hagen 1874
1873
8 20.9.1913 27.7.1913 Arne Leonhard dagarb. Lars Johannesen
Allida Kristiansdatter
Haavi 1877
1878
9 2.7.1913 27.7.1913 Kolbjørn Olaf forp. Hans Rik. Karlstad
Olga, f. Ovesen
Karlstad 1870
1875
10 23.9.1913 16.11.1913 Jon gbr. Arnt Andersen Herland
Inga Johansen
Tingulstad 1882
1885
11 10.9.1913 20.11.1913 Arne Torleiv husm. Herman Johannesen
Emma Svendsen
Berger 1867
1874

1913    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 6.11.1912 12.1.1913 Elna Karoline møller Ole Stange
Magnhild Stange
Skjelfos 1884
1883
2 28.11.1912 9.2.1913 Ragnhild Bjørg forp. Georg Wilhelm Bakkevold
Hildeborg Hansen
Bøler 1883
1880
3 19.11.1912 25.3.1913 Odlaug Harriet gbr. Svend Nygaard
Thora, f. Folkestad
Nygaard 1878
1888
4 27.3.1913 1.5.1913 Anna Marie gbr. Karl Kristiansen
Marie Johansen
Tønnerød 1891
1889
5 15.4.1913 31.5.1913 Signe gbr. Gunv. Emil Eliassen
Marie Eliassen
Nygaard, Lippestad 1863
1869
6 7.5.1913 3.6.1913 Jenny Carla Sofie gbr. Carl Grydeland
Jenny Sofie Ambjørnrud
Høiaas 1884
1883
7 14.4.1913 30.6.1913 Lilly Henriette forp. Konrad Larsen
Olga Kamilla Henriksen
Holt 1889
1891
8 18.4.1913 21.8.1913 Gudvor Eldrid gbr. Karl Kristiansen
Fredrikke Pedersen
Braanen 1877
1875
9 20.7.1913 19.10.1913 Ida Alfiva tøm. Johan Karlsen
Olga Mikalsen
Klingenberg 1880
1881
10 7.4.1913 26.12.1913 Ingrid dagarb. Oskar Antonsen
Anette Antonsen
Fosspl. 1877
1886

1913    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 30.1.1913 16.2.1913 Karl Einar gbr. Bernt Karlsen
Helga Jakobsen
Lilleby 1886
1892
2 13.9.1912 21.3.1913 Øivind Torbjørn arb. Even Evensen
Julie Theodorsen
Møllerstuen 1875
1878
3 13.12.1912 24.3.1913 Torbjørn Einar arb. Eugen Nilsen
Therese Kristiansen
Veggernesset 1893
1893
4 29.5.1913 12.10.1913 Helge Torleiv husm. Gulbrand Jakobsen
Laurentse Olaussen
Fuskerpl. 1849
1870
5 22.6.1913 12.10.1913 Harald husm. Johan Andersen
Mathea Andersen
Svikebølpl. 1867
1881
6 12.9.1913 9.11.1913 Olav Thoralf kjøbm. Laurits Lundgaard
Ingebjørg Hegge
Skjønhaug 1879
1883
7 28.9.1913 26.12.1913 Halvor husm. Berger Evensen
Gustava Pedersdatter
Svennebypl. 1878
1876

1913    Tomter    Piker     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 14.10.1912 5.1.1913 Bergljot Kristine maler Ole Edvin Olsen
Mina Nilsen
Vaglen 1862
1870
1 15.11.1912 5.1.1913 Inger Nicoline dagarb. Nils Andersen Holtet
Lina Larsen
Øienpl. 1873
1873
2 10.12.1912 2.2.1913 Lena Marit kirkes. Bergsvein Rønsberg
Nanna Kinnerød
Tomter skole 1881
1882
3 10.12.1912 24.3.1913 Ester Alvilde tømmerm. Hans Chr. Jensen
Helene Pedersen
Brohaugen 1873
1882
4 15.1.1913 7.3.1913 Martha Alvilde forp. Aksel Greaker
Pauline Pettersen
Jahren 1873
1879
5 9.5.1913 8.6.1913 Gudrun Kristine arb. Juul Berg
Helga Bjørnstad
Holstad 1887
1890
6 29.3.1913 8.6.1913 Ester Ingeborg husm. Ove Olsen
Johanne Larsen
Fuskerpl. 1874
1871
7 18.6.1913 20.7.1913 Herborg Therese arb. Hans Bjørnstad
Gunda Berg
Holstad 1888
1891
8 18.6.1913 14.9.1913 Marry Theoline arb. Petrus Olsen
Aagot Olsen
Vaglen 1879
1892
9 18.6.1913 31.8.1913 Anges Josefine Margrethe gbr. Julius Sandaas
Mina Olsen
Gran 1877
1883
10 15.8.1913 14.9.1913 Gudrun Solveig tøm.m. Sigvort Sandaas
Anna Marie Myre
Trosterud 1879
1881
11 15.7.1913 12.10.1913 Agnes gbr. Hilmar Dingstad
Gunda Bovim
Thon 1876
1885
12 7.4.1913 26.10.1913 Ingrid arb. Oskar Antonsen
Anette Antonsen
Fosspl. 1877
1886
13 27.9.1913 7.12.1913 Randi Bergljot bestyrer Johan Aas
Kari Melby
Skovly 1862
1881
14 9.8.1913 23.11.1913 Borghild Solveig tøm.m. Olav A. Jensen
Julie Sofie Theodorsen
Sommerro 1874
1876
15 25.11.1913 26.12.1913 Dolly Kristine sveitser Karl Hansen
Martha Svendsen
Brekkepl. 1893
1888

1914    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 18.9.1913 5.4.1914 Trygve gbr. Karl Berg
Kristine Berg
Skinnerød 1869
1891
2 18.9.1913 5.4.1914 Oskar - samme foreldre -    
3 26.12.1913 10.4.1914 Sverre Johannes husm. Hans Jakobsen
Anne Jakobsen
Haslerudpl. 1860
1876
4 6.2.1914 12.4.1914 Oskar Adolf enkem. Otto Kristiansen
ug. husm.dtr. Aslaug Hansen
Nummestad
Bjervepl.
1886
1897
5 2.2.1914 12.4.1914 Ragnar gbr. Hans Lund
Anna Lund
Skaug 1874
1880
6 3.10.1913 8.5.1914 Erik mek.arb. Johannes Lie
Astrid Jensen
Bækkensten 1889
1888
7 17.5.1914 21.6.1914 Hans Kristian gbr. Peder Flesjø
Helga Flesjø
Saxebøl 1880
1879
8 15.3.1914 21.6.1914 Jens Frithjof husm. Jakob Karlsen
Inga Augustsdatter
Slora (Bærø) 1883
1884
9 13.11.1913 30.8.1914 Sverre folkesk.lærer Johan Lind-Nilsen
Aslaug Nilsen
Braate skole 1878
1891
10 30.7.1914 18.10.1914 Erik husm. Oskar Antonsen
Anette Antonsen
Skaugpl. 1877
1881
11 30.9.1914 8.11.1914 Jon Teodor gbr. Jon Teodor Jonsen
Elise Jonsen
Hvam  
12 14.8.1914 22.11.1914 Hans Kaare (?) husm. Ole Kristian Berntsen
Alma, f. Hansen
Nygaardpl. 1883
1885
13 11.8.1914 19.12.1914 Otto husm. Jens Olsen
Josefine Olsen
Bjoner 1884
1881

1914    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 3.10.1912 11.1.1914 Ågot Harriet gbr. Harald Emil Falkenberg
Hanna Gustava Andersen
Bjørnstad (i Ås) 1862
1890 ?
2 9.12.1913 11.1.1914 Aslaug gbr. Harald Stokstad
Thora Østensvig
Lippestad 1883
1888
3 6.12.1913 22.2.1914 Gunvor gbr. Jakob Grydeland
Ragnhild Garder
Daler 1884
1889
4 6.1.1914 22.2.1914 Else gbr. Hans Kristian  Hansen
Sofie Olsen ?
Haug 1869
1872
5 1.1.1914 22.2.1914 Lilly Johanne husm. Anton Nilsen
Marie Johannesen
Gustvetpl. 1887
1886
6 12.1.1914 22.2.1914 Thekla Sofie husm. Sverre Larsen
Klara Hansen
Huulpl. 1861
1865
0 26.12.1913 22.2.1914 Sylvia Gyda gbr. Jørgen Bjoner
Olga, f. Haaland
Bjoner 1879
1888
7 16.9.1913 22.3.1914 Marie Johanne gbr. Peter Karlsen Haavi
Marie Hansen
Karlstad  (??) 1875
1886
8 7.7.1912 12.4.1914 Nora Rønnaug gbr. Karl R. Karlstad
Karoline Pedersen
Ringstad  (??) 1869
1869
9 27.3.1914 8.4.1914 Ella Theodora (u.e.) dagarb. ug. Hans Henriksen
pige Ellevine Theodora Larsen
Rakkestad
Kristiania
?
1888
10 14.3.1914 31.5.1914 Helga Emilie husm. Arnt Johannesen
Emma Julie Lauritsen
Haslerudpl. 1874
1870
11 19.3.1914 1.6.1914 Dagny Julie husm. Karl Martinsen
Marie Johannesen
Hollebøltangen 1883
1880
12 12.2.1914 21.6.1914 Gerd Harriet gbr. Georg Wilhelm Bakkevold
Hildeborg Margrethe, f. Hansen
Bøler 1880
1883
13 2.7.1914 2.8.1914 Agnes Therese gbr. Adolf Lauritsen
Anna Jensen
Svelgen 1879
1881
14 6.7.1914 16.7.1914 Lene Thea Pauline gbr. Hans Eriksen Egeberg
Hilda Tronstad
Ekeberg 1884
1890
15 5.5.1914 16.7.1914 Ingrid Karen folkesk.lærer Erik Martin Kvalen
Marie Kristine Misvar (?)
Tønnerød 1884
1872
16 6.6.1914 16.7.1914 Astrid Synnøve husm. Anders Pedersen
Anna Elisabeth
Sagbakken 1892
1891
17 30.3.1914 13.9.1914 Agar Helene (u.e.) dagarb. ug. Anton Kristiansen
Konstanse Halvorsen
Nygaard
1891
18 10.6.1914 13.9.1914 Asta Magnhild møller Ole Stange
Magnhild Eriksen
Skjelfoss 1884
1883
19 15.9.1914 25.10.1914 Reidun Synnøve gbr. Bernt Villumstad
Thora Mathilde Villumstad
Næsset 1876
1886
20 6.9.1914 1.11.1914 Astrid  (u.e.) ug.kjørekar Anders Andersen Ommon
Helga Johannesson
Lille-Skaug
Kristiania
1892
1895
21 17.9.1914 19.12.1914 Hjørdis Mathea gbr. Thorvald Olsen Riiser
Anna Lauritsen
Mjærum 1881
1886

1914    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 29.11.1913 15.2.1914 Gutorm baneform. Anton Roaas
Jenny Svikebøl
Øili 1872
1878
2 9.12.1913 1.3.1914 Olav veivogter Olav Nilsen
Mathea Johannesen
Bjerkelund 1879
1882
3 7.2.1914 13.4.1914 Knut gaardeier Elling Rishovd
Gina Siversen
Bjerkeskaug 1877
1887
4 1.4.1914 1.6.1914 Arne Norvald snekker Kristian Andersen
Josefa Nilsen
Norderhaug 1883
1890
5 13.4.1914 14.6.1914 Arnt Kristian snekker Thorvald Roaas
Johanne Johannesen
Kjærbu 1882
1876
6 13.4.1914 14.6.1914 Reidar Valdemar snekker Thorvald Roaas
Johanne Johannesen
Kjærbu 1882
1876
7 23.4.1914 14.6.1914 Arnljot Halfdan kjøpm. Sigvard Brekke
Helene Ruud
Tomter landh. 1868
1868
8 9.1.1914 14.6.1914 Hans Ottar Bjerke gbr. Hans Brødholt
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
9 8.2.1914 9.8.1914 Einar Sigurd arb. Even Johannesen
Konstanse Johansen
Skjønhaug 1873
1883
10 4.7.1914 23.8.1914 Ragnvald Johannes snekker Vilhelm Finholt
Hilda Homlerud
Sommerro 1888
1890
11 30.11.1913 20.9.1914 Karl Johan snekker Oskar Anton Johansen
Konstanse Slora
Nordengen 1879
1885
12 16.8.1914 12.10.1914 Sverre Osvald arb. Theodor Olsen
Andrea Olsen
Bognerud 1873
1874
0 18.4.1914 20.9.1914 Olav dagarb. Harald Martinsen
Thora Thorvaldsen
Finholt 1879
1884
13 14.10.1914 13.12.1914 Sigurd Marinius dagarb. Balzer Nilsen
Mina Larsen
Sommerro 1882
1880

1914    Tomter    Piker     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 16.12.1913 1.2.1914 Aslaug Lineve gbr. Hans Holm
Lovise Johansen
Ødegaarden 1886
1884
2 18.10.1913 1.2.1914 Ingeborg Olava arb. Edvard Nilsen
Ragna Rasmussen
Fredheim 1851
1873
3 12.12.1913 15.2.1914 Bergljot Elise Magnora arb. Otto Johansen
Jenny Solberg
Solheim i
Spydeberg
1886
1893
4 21.1.1914 15.3.1914 Johanne dagarb. Johan Kristiansen
Julie Paulsen
Svikebøl 1879
1880
5 10.2.1914 3.5.1914 Marie Antonie dagarb. Ole Hansen
Anna Antonsen
Stokstadpl. 1875
1877
6 7.3.1914 3.5.1914 Margit Josefine veiarb. Johan Johannesen
Gunda Olsen
Fuskerpl. 1886
1887
7 25.12.1913 1.6.1914 Inger Gunvor skredder Hilmar Sandaker
Hilda Kristiansen
Midtsem 1880
1890
8 18.3.1914 1.6.1914 Klara Josefine gbr. Otto Pettersen
Betzy Kjelsen
Lilleby 1886
1886
9 19.3.1914 1.6.1914 Dagny Julie husm. Karl Martinsen
Marie Johannesen
Hollebølpl. 1883
1880
  6.6.1914 23.8.1914 Else Bergljot arb. Karl Jensen
Marie Johansen
Skjønhaug 1877
1878
10 16.8.1914 18.10.1914 Odlaug Alvilde arb. Theodor Olsen
Andrea Olsen
Bognerud 1873
1874
11 3.12.1914 25.12.1914 Else maler Edvin Olsen
Mina Bøhler
Vaglen 1866
1872

1915    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 2.6.1914 23.5.1915 Sverre  (u.e.) Ole Jakob Pettersen
Anna Sofie Raaen
Kristiania 1869
1887
2 17.4.1915 4.7.1915 Arne Julius Johansen Lyshaug
Hilda, f. Pedersen
Lyshaug 1881
1887
3 5.7.1915 1.8.1915 Sverre John gbr. Karl Stokstad
Signe Stokstad, f. Bøhler
Melleby 1887
1891
4 24.8.1915 26.9.1915 Ole Kristoffer gbr. Hans Kristoffersen
Inga Olsen
Skjolden 1865
1874
0 12.8.1915 10.10.1915 John Sigurd gbr. Jørgen Bjoner
Olga, f. Haaland
Bjoner 1880
1887
5 14.5.1915 14.11.1915 Kaare gbr. Hans Lund
Anna Lund
Skaug 1875
1879
6 26.10.1915 25.12.1915 Kaare Wilhelm gbr. Georg Bekkevold
Hildeborg Bekkevold
Bøler 1880
1883

1915    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 20.10.1914 1.1.1915 Thora Otilie gbr. Bernt Karlsen
Helga Karlsen
Glæden 1886
1892
2 14.11.1914 8.2.1915 Ruth gbr. Hilmar Dingstad
Gunda Bovim
Thon 1876
1885
3 15.1.1915 23.5.1915 Haldis Odlaug gbr. Harald Holmsen
Sigrid Holmsen
Bovim 1880
1883
4 15.1.1915 23.5.1915 Margit Jenny - samme foreldre -    
5 7.12.1914 6.6.1915 Edit Harriet husm. Kristian Halvorsen
Mina Svendsen
Holspl. 1879
1880
6 5.3.1915 6.6.1915 Gudrun Konstanse forp. Aksel Greaker
Pauline Greaker
Haslerud 1879
1873
7 26.3.1915 12.9.1915 Thale Adora gbr. Svend Torvaldsen
Karoline Lauritsen
Pegstad 1877
1883
8 4.8.1915 26.9.1915 Hildur Margit gbr. Hjalmar Saxebøl
Josefine Eriksen
Saxebøl 1870
1873
9 11.8.1915 26.9.1915 Jenny Kristine gbr. Karl Kristiansen
Marie Johansen
Askerødengen 1891
1889
10 6.9.1915 17.10.1915 Thora Severine gbr. Lars Randby Bærøe
Hjørdis Grydeland
Greaker 1883
1892
11 29.8.1915 27.11.1915 Mary Synøve damps. matros Sigurd Olsen
Karen Støttum
Støttum 1892
1894
12 10.11.1915 5.12.1915 Synnøve gbr. Harald Stokstad
Thora Østensvig
Lippestad 1883
1888
13 14.8.1915 12.12.1915 Hjørdis Elfrida dagarb. Ole Amundsen
Emilie Lauritsen
Torp 1869
1872

1915    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år Ægtet
1 16.12.1914 14.3.1915 Arne Olav gbr. Olav Nilsen
Aslaug Monsen
Hoff 1881
1884
 
2 29.11.1914 24.5.1915 Ottar Karsten husm. Ove Olsen Sandaas
Johanne Larsen
Unaaspl. 1875
1878
 
3 31.2.1915 28.6.1915 Ragnar Harald arb. Edvard Nilsen
Ragna Rasmussen
Fredheim 1851
1873
 
4 7.3.1915 28.6.1915 Roald veivogter Olav Nilsen
Mathea Johansen
Bjerkelund 1879
1882
 
5 3.5.1915 11.7.1915 Gunnar Anton dyrlege Daniel Ingvald Grimsrud
Sidsel Marie Jahren
Kristiania 1884
1888
1911
6 4.4.1915 11.7.1915 Anton Robert Gube snekker Christian Randem
Helga Hansen
Hagfors 1867
1872
 
7 29.3.1915 25.7.1915 Harald Edvard murer Hans Olavsen
Josefine Hansen
Evenstad 1885
1885
1910
8 3.6.1915 8.8.1915 Leif Kaare st.betj. Vilhelm Mathisen
Hildur Hansen
Grannes 1885
1889
1909
9 25.7.1915 5.9.1915 Toralf Johannes snekker Thorvald Roaas
Johanne Roaas
Kjærbu 1882
1878
1909
10 24.7.1915 10.10.1915 Ole arb. Johan Andersen
Mathea Martiniussen
Svigebølholtet 1867
1881
 
11 6.9.1915 10.10.1915 Olav Torstein arb. Hans Jakob Olavessen
Maren Gunda Sofie Torvaldsen
Gjetteberg 1888
1891
 
12 24.7.1915 24.10.1915 Kristian Anton arb. Johannes Østensvik
Elise Løken
Fusker 1893
1892
 
13 9.10.1915 7.11.1915 Ragnar Sigurd Olsen Sandaas
Anna Maria Johansen
Trosterud 1879
1876
 
14 29.5.1915 7.11.1915 Rolf Martinius husm. Gulbrand Jakobsen
Laurentse Elisabeth
Fuskerpl. 1848
1870
 
15 2.9.1915 7.11.1915 Torolf Henry skomaker Hilmar Edvardsen, ug.
Tora Hansson, pike
Kristiania
Kastet (Brekkepl.)
1891
1891
u.æ
16 ?? 21.11.1915 Erling Hjalmar tømmerm. Even Nilsen
Julie Bjørnstad
Vaglen 1875
1878
1894

1915    Tomter      Piker    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 29.11.1914 28.2.1915 Asbjørg Magnora jordarb. Karl Haugom
Anna Johannesen
Solheim i
Spydeberg
1892
1891
2 19.2.1915 28.3.1915 Else Marie gbr. Ellef Martiniussen
Marie Nilsen
Øien 1876
1877
3 27.3.1915 24.5.1915 Birgitte husm. Kristian Antonsen
Kristine Kristiansen
Unaaspl. 1867
1872
4 20.7.1915 24.10.1915 Ester Lovise husm. Andreas Isaksen Holt (?)
Martine Larsdatter
Sagbakken 1879
1880
5 12.9.1915 7.11.1915 Mary Kristine tømmerm. Ole Johansen
Hilda Holter
Fjeldheim 1875
1878
6 16.3.1915 5.12.1915 Elly Marie gbr. Marius Kaspersen
Marie Olsen
Villumstad 1885
1885
7 17.8.1915 19.12.1915 Torbjørg Helfrid gbr. Henrik Fageraas
Anette Aasheim
Kråkerud 1869
1870
8 20.11.1915 26.12.1915 Karen Marie gbr. Thorvald Olsen
Borhild Johannesen
Tomter 1892
1893
9 10.11.1915 5.12.1915 Synnøve gbr. Harald Stokstad
Thora Østensvik
Lippestad 1883
1888

1916    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år Ægtet
1 13.10.1915 5.3.1916 Erling husm Karl Mathisen
Marie Johansen
Hollebøltangen (6 barn) 1883
1880
1904
2 2.12.1915 26.4.1916 Anton Ragnar dagarb. Axel Johansen
Ragnhild Gustavsen
Skaug  (1 barn) 1888
1884
1915
3 20.9.1915 2.4.1916 Johannes Hafnor Karl Kristiansen
Fredrikke Petersen
Skjelfoss  (4 barn) 1877
1875
1906
4 28.2.1916 28.41916 Sigurd husm. Sven Larsen
Klara Hansen
Huulspl. 1871
1875
 
5 3.3.1916 16.7.1916 Haakon Schøning dep.sekr. Ole Faanes
Johanne Sofie Amalie, f. Schøning
Hobøl presteg. 1880
1885
 
6 16.5.1916 27.8.1916 Ole Laurits gbr. Torvald Riiser
Anna Lauritsen
Mjærum  (3 barn) 1883
1883
1908
7 14.8.1916 10.9.1916 Karl gbr. Kristian Braathe
Betzy, f. Grydeland
Braathe 1877
1887
 
8 22.3.1916 10.9.1916 Søren tøm. Johan Konrad Karlsen
Olga Pauline Mikaelsen
Hestehagen 1881
1880
 
9 28.7.1916 24.9.1916 Baltzer gbr. Ole Martin Grydeland
Anne Haavind
Svelgen 1882
1882
1915
10 13.8.1916 29.10.1916 Karl Laurits gbr. Adolf Lauritsen
Anna Jensen
Svelgen  (2 barn) 1879
1881
1910
11 4.9.1916 20.11.1916 Henrik Anton gbr. Kristoffer Krog
Klara Gustvedt (Blixland)
Krog  (1 b.) 1886
1887
1914
12 19.9.1916 20.11.1916 Arne Matheus gbr. Arnt Nydrum
Maren Mikalsen
Høiden  (1 b.) 1890
1890
1912
13 9.10.1916 20.11.1916 Erling Asbjørn gbr. Bjarne Nygaard
Anna Andersen
Bærøe  1895
1895
1916

1916    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år Ægtet
1 4.12.1915 23.4.1916 Valborg Betzy Sylvia husm. Alfred Edvin Ingebriktsen
Agnes Andersen
Fosspl.  (3 barn) 1884
1879
1911
2 15.11.1915 14.5.1916 Gunvor Helene gbr. Peter Karlsen Haavi
Marie Hansen
Karlstad (4 barn) 1875
1886
1906
3 14.12.1915 11.6.1916 Trine Mathea gbr. Kristian Tomter
Anna, f. Bovim
Bovim 1877
1875
1913
4 12.4.1916 18.4.1916 Agathe Sofie gbr. Svend Nygaard
Thora, f. Folkestad
Nygaard (5 barn) 1878
1887
1906
5 30.12.1915 2.7.1916 Betzy Synnøve gbr. Jens Olsen
Josefine Olsen
Solli  (5 barn) 1881
1884
1908
6 2.7.1916 24.8.1916 Nelly Synnøve Sigurd Martin Karlsen
Selma Elise Nilsen
Halle, Vestby 1894
1896
1916
7 2.8.1916 10.9.1916 Ragna Lovise forp. Jakob Karlsen Aas
Inga Augustsdatter
Slora  (5 barn) 1883
1884
1903
8 20.8.1916 29.10.1916 Betzy Helene gbr. Bernt Karlsen
Helga Karlsen
Glæden  (5 barn) 1886
1892
1909
9 31.10.1916 7.12.1916 Emma Mathea gbr. Olaf Næss
Elfrida Gudvigsen
Mjærum  (2 barn) 1887
1890
1909
10 4.5.1916 17.12.1916 Amanda Otilie tøm. Otto Kristiansen
Ruth Karlsen
Braanen 1884
1883
 
11 7.11.1915 7.12.1916 Asta Lovise (u.e.) tøm. Otto Kristiansen
pige Aslaug Karlsen
Braanen 1884
1892
 

1916    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år Ægte
1 12.12.1915 16.1.1916 Anders Gutorm gbr. Jul Grydeland
Anette Nilsen
Roaas 1881
1883
1914
2 16.11.1915 30.1.1916 Jens banev. Johan Braaten
Olava Arnesen
Midtsem 1878
1883
1907
3 26.10.1915 30.1.1916 Nils Haakon gbr. Hans Brødholt
Olga Olsen
Nygaard 1884
1882
1903
4 31.12.1915 27.2.1916 Kristen Johannes gbr. Hans Holm
Lovise Johannesen
Ødegaard 1886
1884
1909
5 4.3.1916 9.4.1916 Ole Georg brukseier Kristian Østby
Sofie Lund
Vegger  (2 barn.) 1878
1882
1909
6 22.3.1916 1.6.1916 Edvin Johannes arb. Edvard Nilsen
Ragna Rasmussen
Fredheim  (3) 1851
1873
1911
7 4.6.1916 9.7.1916 Oskar Arne husm. Ole Hansen
Anna Marie Antonsen
Stokstadpl. (1) 1875
1877
1909
8 13.4.1916 6.8.1916 Rolf Henry gbr. Theodor Olsen
Anna Olsen
Bognerud  (13) 1873
1874
1896
9 25.5.1916 17.9.1916 Ottar veivogter Olav Nilsen
Mathea Johannesdatter
Bjerkelund  (7) 1881
1879
1903
10 - samme - - samme - Sverre - samme foreldre -      
11 11.9.1916 22.10.1916 Knut Torstein snekker Kristian Berg
Josefine Holmsen
Kragerud  (3) 1881
1883
1904
12 9.9.1916 26.12.1916 Arnt Olaves gbr. Hans Teodor Hansen Grøstad
Olvarda Olsen
Granheim  (0) 1861
1893
1916
13 21.11.1916 26.12.1916 Arne Magnus Moen gbr. Anton Moen
Jenny Kaspara Ekeland
Tomter  (0) 1878
1886
1915
14 13.11.1916 26.12.1916 Ottar gbr. Harald Brødholt
Josefine Riiser
Engen  (0) 1890
1893
1915

1916    Tomter    Piker     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 19.10.1915 2.1.1916 Berthe Marie gbr. Magnus Nilsen
Milla Jensen
Tolfshus 1880
1879
2 29.9.1915 30.1.1916 Astrid Synnøve gbr. Johan Petersen
Anna Kaspara Mørk
Kinnerød 1876
1877
3 11.2.1916 24.4.1916 Borghild Otilie gbr. Otto Petersen
Betzy Kjeldsen

Lillby (5)

1886
1886
4 26.2.1916 24.4.1916 Berit Kristine snekker Kristian Andresen
Anne Josefa Karlstad
Nordhaug (1) 1883
1890
5 13.5.1916 9.7.1916 Ingrid Lena gbr. Svend Grimsby
Grethe Hansdatter
Tomter (2) 1877
1876
6 15.2.1916 9.7.1916 Klara Antonie gbr. Peder J. Sandaas
Mina Antonie Olsen
Gran (4) 1877
1883
7 3.6.1916 23.7.1916 Ruth Marie dagarb. Olaf Olsen
Thora Larsen
Svikebøl (1) 1884
1871
8 13.5.1916 6.8.1916 Eva gbr. Hilmar Dingstad
Gunda Bovim
Thon (3) 1876
1885
9 19.5.1916 6.8.1916 Dagny Alvilde dagarb. Olaf A. Jensen
Julie Sofia Teodorsen
Sommerro (3) 1874
1876
10 26.6.1916 3.9.1916 Alfhild st.betj. Vilhelm H. Mathiesen
Elise Hansen
Øili (4) 1886
1889
11 11.6.1916 22.10.1916 Ester Alvilde dagarb. Karl Haugom
Anne Johansen
Solheim i
Spydeberg (1)
1892
1891
12 28.8.1916 22.10.1916 Nora Gunhild husm. Ove Olsen
Johanne Larsen
Buraas (7) 1874
1878
13 16.9.1916 3.11.1916 Margit Helene Amalie gbr. Olaf Nilsen
Aslaug Monsen
Hoff  (5) 1881
1885
14 7.10.1916 12.11.1916 Gunhild Dorthea dagarb. Baltzer Nilsen
Mina Larsen
Sommerro (1) 1882
1880
15 18.11.1916 26.12.1916 Ruth gbr. Thorvald Tomter
Borghild Johannesen
Tomter  (2) 1892
1893
16 4.8.1916 20.10.1916 Ruth Inger lensmand O. Brøske
Mathea Borgen
Bjerkeskog (5) 1874
1873

1917    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 12.11.1916 1.1.1917 Gunnar Arnold gbr. Peder Flesjø
Helga Kristiansen
Saxebøl 1880
1879
2 1.6.1916 1.1.1917 Asbjørn Norman husm. Hans Magnus Pedersen
Helena Karoline Karlsen
Skaugrim 1875
1888
3 7.2.1917 9.2.1917
(+ 16.3.)
Ole Kristian gbr. Konrad Larsen
Olga Henriksen
Torp 1889
1891
4 4.12.1916 4.3.1917 Trygve Harry banevokter Hans Kristian Jørgensen
Thora Johannesen
Ekeberg 1889
1889
5 4.1.1917 6.4.1917 John Torbjørn gbr. Bernt Edvard Villumstad
Thora Johansen
Næsset 1874
1886
6 5.4.1917 6.4.1917 Helge Johannes gbr. Anton Nilsen Moseby
Marie Johannesen
Moseby 1887
1888
7 9.2.1917 9.4.1917 Hans Edvard gbr. Torvald Hansen
Hilda Nilsen
Berg (Dullerud) 1882
1883
8 26.12.1916 29.4.1917 Oscar Gabriel forp. Axel Greaker
Pauline Greaker
Haslerud 1879
1873
9 9.4.1916 3.6.1917 Arne Holm gbr. Hans Stokstad
Marie, f. Løken
Berg 1878
1887
10 18.4.1917 10.6.1917 Ingvald Jakob gbr. Jørgen Solberg
Inger, f. Haug
Dalaas 1882
1881
11 8.1.1917 17.6.1917 Ivar Johannes husm. Karl Iversen
Karoline Iversen
Grønsletten 1869
1879
12 30.4.1917 8.7.1917 Johan Peder dagarb. Julius Johansen
Hilde Pedersen
Lyshaug 1881
1889
13 9.5.1917 12.8.1917 Johan Alfred gbr. Hans Lund
Anna Lund
Skaug 1874
1880
0 12.8.1917 26.8.1917
i Kr.ania
Ole Johannes gbr. Karl Sæbø
Helene Kvilesjø
Riggesem 1878
1876
14 18.5.1917 23.9.1917 Kaare Ragnvald sveitser Dagfin Rikardsen Evensjø
Sigrid Hansen
Bjerve 1897
1899
15 21.5.1917 7.10.1917 Villy Trygve (u.e.) dagarb. ung. Axel Trygve Hagen
Anna Sofie Andersen
ukjent
Grønsletten
1889
1893
16 31.8.1917 4.11.1917 Kolbjørn forp. Harald Holmsen
Sigrid Olsen
Bovim 1880
1884
17 2.9.1917 4.11.1917 Svend Anton gbr. Sigvard  A. Svendsen
Kaspara Johannesen
Hestehagen 1884
1889
0 25.8.1917 28.10.1917
i Garder
Øivind Martin gaardsarb. August Martinsen Lie
Ellen Andersen
Lie 1893
1892
18 10.11.1917 25.12.1917 Peder veivogter Karl Ludvig Hansen
Marta Antonie Hermandsen
Riserpl. 1893
1888

1917    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 24.11.1916 14.1.1917 Mary Josefa dagarb. Peder Hilmar Andersen
Klara Birgitte Magnussen
Lippestad 1890
1889
2 6.9.1916 21.1.1917 Anna Gunvor gbr. Aslak Bøler
Maren Fjelstad
Lippestad 1882
1889
3 11.12.1916 6.4.1917 Olaug Marie gbr. Harald Olsen Tveter
Marie Hansen
Hovi 1882
1882
4 24.1.1917 8.4.1917 Randi Sofie tøm. Otto Salvenius Kristiansen
Ruth Karlsen
Braanen 1884
1893
5 19.12.1916 8.4.1917 Anna Marie gbr. Harald Martinsen
Thora Støttum
Finholt 1879
1884
6 29.7.1917 23.9.1917 Tordis Marie gbr. Johannes Olsen
Johanne Ottersen
Kongshaug 1888
1892
7 16.4.1916 23.9.1917 Gunvor Dagmar husm. Kristian Olsen Haavi
Mina Svendsen
Hoel 1878
1879
8 16.4.1916 23.9.1917 Dagny Gudrun - samme foreldre -    
9 31.8.1917 18.11.1917 Asta Elisabeth murer Anders Petersen
Anna E. Karlsen
Sagbakken 1892
1891
10 29.7.1917 18.11.1917 Ester Marie Svend Karlsen
Helena Johanne Leraasen (?)
Hoel 1883
1885
11 30.9.1917 18.11.1917 Betzy Marie Ole Martin Grydeland Svelgen 1882
1882

1917    Tomter    Drenger         Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år Ægtet
1 13.1.1917 15.4.1917 Gunnar Anton dept.sekr. Gunnar Johannes Jahren
Ruth Riiser
Kristiania  (0) 1890
1891
1916
2 13.2.1917 24.6.1917 John Harald dagarb. Even Johannesen
Konstanse Johansen
Skjønhaug  (5) 1874
1885
1901
3 12.3.1917 8.7.1917 Nils Anton skrædder Hilmar Sandaker
Hilda Kristiansen
Aas  (4) 1880
1890
1909
4 30.4.1917 8.7.1917 Johan Peder dagarb. Julius Johansen
Hilda Pedersen
Lyshaug  (5) 1881
1889
 
5 19.5.1917 22.7.1917 Trygve Ottar dagarb. Otto Johansen
Jenny Solberg
Foss  (2) 1886
1893
1913
6 10.6.1917 18.11.1917 Ingvald Leonhard snekker Torvald Roaas
Johanne Johansen
Kjærbu  (6) 1882
1878
1909
7 7.6.1917 26.12.1917 Ole Johannes gbr. Julius Sandaas
Mina Olsen
Gran ?  (5) 1877
1883
1903
8 10.9.1917 26.12.1917 Kaare Johannes gbr. Otto Pettersen
Betsy Kjeldsen
Lilleby  (6) 1886
1886
1908

1917    Tomter    Piker     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 16.1.1917 9.4.1917 Kirsten Helene gbr. Ole Brynildsen, f. i Tomter
Martha Finsrud, f. i Skiptvet
Elverud  (0) 1881
1889
2 14.4.1917 24.6.1917 Guda Lovise husm. Alfred Eriksen
Magna Ruud
Knatrebakken (1) 1893
1890
3 28.5.1917 22.7.1917 Dorthea Sofie gbr. Harald Stokstad
Thora Østensvik
Fusker  (3) 1883
1888
4 13.7.1917 25.11.1917 Signe Johanne arb. Hans Olavsen
Josefine Amalie Hansen
Evenstad (2) 1885
1885
5 7.1.1917 25.11.1917 Thone Mabel arb. Johan Edvin Johansen
Janette Petrine Johannesen
Granrud (3) 1884
1883
6 30.10.1917 25.11.1917 Margit Elise st.betj. Ole Hansen, Aas
pike Marie Thorvaldsen

Svanesund

1897
7 21.8.1917 26.12.1917 Aagot Elise skom. Hilmar Edvardsen
Thora Hansen
Fredheim (1) 1891
1890
8 3.10.1917 26.12.1917 Julie Elise dagarb. Olav Solberg (?)
Karoline Pettersen
Møllerstuen (0) 1891
1896

1918    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 20.11.1917 27.1.1918 Kristoffer gbr. Kristian Braathe
Betzy Braathe
Braathe 1877
1887
2 12.1.1918 10.3.1918 Trygve Eugen arb. Karl Hagen
Marie, f. Johansen
Tønnerødpl. 1891
1889
3 23.12.1917 24.3.1918 Arnold Ernst Petter gbr. Aksel Peder Busch
Alette Tunby
Bøhler 1887
1885
0 8.3.1918 28.4.1918 Alf Kaare Aslak (u.e.) kasserer Aksel Hansen
pike Kristin Benjaminsen
Kristiania
nordre Skaug
1891
1896
4 24.4.1918 23.6.1918 Jakob Kolbjørn gbr. Bernt Karlsen
Helga
Glæden 1886
1892
5 17.3.1918 7.7.1918 Evald Johannes tømmerm. Johan Konrad Karlsen Sandberg
Olga Pauline Mikalsen
Pegstad 1880
1881
6 23.6.1918 18.8.1918 Kaare Valter (u.e.) ug. tj.gut Kristian Toresen
ug. tj.pike Marte Pedersen (f. 9.9.1900 Kr.ania)
Haug ?
1900
7 19.2.1918 18.8.1918 Johannes sagarb. Aksel Johannesen
Ragnhild Gustavsdatter
Nærbølhagen 1888
1893
0 12.9.1918 13.10.1918
i Garder
Hans Gernhad arb. Sven Hansen Krofoss  (f. i Garder)
Magna, f. Olsen   (f. i Kr.ania)
Braanen 1894
1893
8 3.9.1918 10.11.1918 Leif Johannes murer Lars Johannesen  (f. i Furnes)
Alida Kristiansdatter   (f. i Aas)
Palmehytten 1890
1891
9 21.9.1918 1.1.1919 Reidar Simon husm. Hans Hansen  (f. i Ullensaker)
Dorthe Betzy Edvardsdatter (f. i Nordrehov)
Nygaardspl. 1866
1878

1918    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
0 5.4.1917 1.1.1918 Inga gbr. Jens Olsen
Josefine Antoniussen
Solli 1884
1881
1 4.12.1917 10.2.1918 Anna dagarb. Johan Andersen
Anna Mathea Martiniussen
Svennebypl., Sp.berg 1867
1881
2 26.10.1917 31.3.1918 Magnhild gbr. Jens Johansen
Marie Kristiansen
Sandaker 1878
1884
3 1.4.1918 26.5.1918 Margit Helene gbr. Johannes Hansen Vestby
Alvilde Marie Karlsen
Krok 1896
1894
4 30.4.1918 9.6.1918 Ella Sofie husm. Magnus Johansen Orebru (f. i Spydeberg)
Anna Augustdatter   (f. i Vaaler)
Orebru (Bærøpl.) 1886
1886
5 14.5.1918 7.7.1918 Elisabeth gbr. Harald Olsen Tveter  (f. i Vaaler)
Marie Hansdatter   (f. i Askim)
nord. Haavi 1882
1882
6 13.6.1918 1.9.1918 Dagny garversvenn Alfred Vilhelm Andersen (Selbak ?)
Helene Sofie Adriansen   (f. i Tune)
Vang (Skaug), Hobøl 1893
1893
7 24.1.1918 1.9.1918 Hjørdis - samme foreldre -    
8 9.7.1918 13.10.1918 Jenny Otilie forp. Konrad Larsen Kirkerud  (f. i Kr.ania)
Olga Kamilla Henriksd.  (f. i Enebakk)
Torp (Riggesem) 1889
1891
0 17.3.1915 20.10.1918
i Såner krk.
Solveig Marie løsarb. Georg Marinius Gudmundsen (f. i Son)
Johanne Marie Pedersd.  (f. i Rustvoll ?)
f.t. Haglerød 1888
1895
0 31.3.1918 20.10.1918
i Såner krk.
Gudrun Johanne - samme foreldre -    
9 14.9.1918 10.11.1918 Gunhild Margrete gbr. Hermand Jakobsen Fjeld
Thora Karlsdatter
Smedebøl 1882
1883
10 2.7.1918 25.12.1918 Valborg Betzy Sylvia husm. Alfred Edvin Engebretsen  (f. i Kr.ania)
Agnes Otilie Andersen   (f. i Eidsvold)
Vestereng (u. Foss) 1884
1879

1918    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år Ægtet
1 15.1.1918 28.3.1918 Knut dagarb. Johan Kristiansen
Julie Paulsen
Svikebøl 1879
1880
 
2 8.3.1918 28.4.1918 Alf Kaare Aslak kasserer Axel Hansen
pike Kirsten Benjaminsen
Kristiania
Skaug
1891
1896
u.æ.
3 27.3.1918 2.6.1918 Arve gbr. Johan Sigvard Olsen Sandaas
Marie Myhre
Trosterud 1879
1881
 
4 13.6.1918 28.7.1918 Alf Johan sagarb. Johannes Eriksen Roås
Anna Nystrøm
Roaas 1877
1883
 
5 9.6.1918 25.8.1918 Bjarne Olai husm. Johan Magnussen
Anna Hansen
Kastet, Brekkepl. 1881
1889
 
6 4.8.1918 20.10.1918 Bjarne Odvar gbr. Ole Brynildsen Elverød
Martha Finsrud
Elverød 1881
1889
 
7 4.9.1918 20.10.1918 Anders Ragnvald arb. Anton Olaus Andersen
Helga Eriksen (Neset)
Homlerud 1893
1891
 
8 14.8.1918 3.11.1918 Asbjørn st.betj. Vilhelm Mathisen
Hildur Hansen
Foss (Tomter) 1885
1889
 
9 22.9.1918 17.11.1918 Reinhard gbr. Olav Larsen
Marie Olsen
Holstad, T. 1882
1879
 
10 10.9.1918 26.12.1918 Reidar Martinius gbr. Teodor Olsen Bognerud
Andrea Andresen
Bognerud 1873
1874
 
11 20.8.1918 15.12.1918 Johannes gbr. Ole Fredrik Johannesen
Anne Marie Johansen
Lyshaugnesset, H. 1880
1894
 
12 23.10.1918 26.12.1918 Ottar Hartman gbr. Olaf Nilsen Hoff
Aslaug Hedvig Monsen
Hov, T. 1881
1885
 

1918    Tomter    Piker     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 16.11.1917 6.1.1918 Mina Marie gbr. Hans Holm
Lovise Johansen
Ødegården 1886
1884
2 5.11.1917 6.1.1918 Olaug Julie jernb.arb. Nils Andersen Holtet
Mina Larsen
Holtet 1873
1873
3 23.12.1917 17.3.1918 Signe Helene gbr. Thorvald Nilsen
Elfrida Olsen
Jahren 1868
1889
4 13.1.1918 28.3.1918 Ragnhild Helene dagarb. Hans Grøstad
Odvarda Sjøvold
Granheim 1861
1893
5 2.2.1918 20.5.1918 Solveig Elida dagarb. Karl Haugom
Anna Johannessen
Skjønhaug 1892
1891
6 21.2.1918 20.5.1918 Petrine Karoline husm. Torvald Torkildsen
Petra Marie Svendsen
Fuskerpl. 1877
1889
7 22.4.1918 2.6.1918 Ragnhild Jensine gbr. Anton Halvorsen
Borghild Svikebøl
Bliksland 1895
1892
8 14.5.1918 2.6.1918 Ragna Helene gbr. Marius Kaspersen Røis
Marie Olsen
Villumstad 1885
1886
9 18.2.1918 2.6.1918 Eva Svanhild gbr. Emil Braathe
Thea Brynildsen Elverød
Tolfshus 1874
1874
10 27.2.1918 2.6.1918 Sigvaar Odlaug veivokter Olav Nilsen
Mathea Johansen
Bjerklund 1879
1882
11 23.6.1918 28.7.1918 Marie Johanne gbr. Anton Olsen Moen
Jenny Kasparra Egeland
Tomter 1878
1886
0 25.8.1918 1.9.1918 Ingeborg gbr. Fredrik Antonius Pedersen Vesterby (?)
Sigrid f. Høiendahl (?)
Lundeby 1894
1895
12 21.6.1918 8.9.1918 Hedda Elvira fabr.arb. Vilhelm Albin Johanson
Ida Paulsdatter Jøraas
Engen 1887
1898
13 13.5.1918 8.7.1918 Hanna Martin ? Øistese
Rut Olsd. Øiestad
Furulund 1884
1897
14 14.9.1918 3.11.1918 Else Johanne gbr. Thorvald Olsen Tomter
Borghild Johansen
Tomter 1892
1893

1919    Hobøl     Drenger    Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 25.9.1918 12.1.1919 Johannes gbr. Torvald Olsen Riiser
Anna Lauritsen
Mjærum 1881
1886
2 4.1.1919 14.2.1919 Haakon gbr. Hagbart Tingulstad
Marie, f. Hemli   (f. i Eidsvoll)
Tingulstad 1879
1890
3 8.2.1919 6.4.1919 Torstein gbr. Holm Sigvard Torvaldsen Haug
Julie Marie Johannesd. Ruud
Gusland 1886
1891
0 23.1.1919 4.5.1919
i Tomter
Ottar arb. Otto Bernhard Israelsen
Tora Magnusdatter
Lippestad 1888
1900
0 9.3.1919 18.5.1919
i Tomter
Olaf gbr. Teodor Johansen
Gunda Olava Olaisd. Ruud
Eikeberg 1879
1885
4 25.2.1919 8.6.1919 Sigurd Matteus gbr. Ole Martin Grydeland
Anna Marie, f. Haavind  (f. i Garder)
Svelgen 1882
1882
5 4.7.1914 15.6.1919 Olaf  (u.e.) ug. tj.pike Borgine Larsen
ug. tj.gut Oscar ?
Riggesempl.
?
1883
?
6 15.7.1919 17.8.1919 Martin Gabriel sm.br. Harald Peder Otto Martinsen (f. i Kr.ania)
Tora Marie Torvaldsdatter
Finholt 1879
1884
7 1.7.1919 31.8.1919 Paulus veivokter Karl Ludvik Hansen   (f. i Tomter)
Marta Antonie Hermandsdatter  (f. i Kr.ania)
Hulspl., Neset 1893
1888
8 6.8.1919 19.9.1919 Olav smed Aksel Alfred Jensen Haugland
Lina Agnete Karlsd. (Gleden)
Nygaard 1881
1885
9 16.9.1919 31.10.1919 Trygve Anker husm. Bjarne Emilson Nygard
Anna Mathilde Alfsdatter   (f. i Spydeberg)
Slorebraaten 1895
1895
10 10.5.1919 16.11.1919 Karl Eugen husm. Sven Martin Larsen  (f. i Hurum)
Klara Kaspara Hansdatter  (f. i Soner)
Hulspl. 1871
1874
11 4.9.1919 30.11.1919 Kristian Magnus gbr. Kristoffer Henriksen Krogh
Klara Antonsdatter Bliksland   (f. i Tomter)
Krok 1886
1887

1919    Hobøl    Piger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 18.9.1918 12.1.1919 Hilda Sofie forp. Aksel Antonsen Greaker
Pauline Pettersdatter   (f. i Eidsberg)
Haslerud 1873
1879
2 27.12.1918 20.4.1919 Elsa Amalie tømmerm. Otto Salvenius Kristiansen
Ruth Karlsdatter
Braanen 1884
1892
3 11.2.1919 23.3.1919 Hjørdis gbr. Jørgen Edvardsen Solberg (f. i Kråkstad)
Inger Torvaldsdatter
Dalaas 1882
1888
4 12.5.1919 8.6.1919 Solveig Antonie gbr. Aksel Martin Olsen  (f. i Spydeberg)
Olga Syverine Syvertsdatter (f. i Vang, Hed.)
Bekkhusmyren 1885
1891
5 17.2.1919 8.6.1919 Jenny Lovise + telefonforman Jens Tangen
ug. Lovise Pedersen
Asker
Hulspl.
?
1890
6 25.1.1919 15.6.1919 Gunvor gbr. Karl A. Berg
Kristine Nilsdatter
Skinnerød 1866
1873
7 14.4.1919 15.6.1919 Signe Marie husm. Anton Jensen  (f. i Spydeberg)
Jenny Olava Johansdatter
Slora 1892
1893
8 19.4.1919 29.6.1919 Aslaug Ingeborg Marie fjøsman Henry Emanuel Bergstrøm (f. i Horten)
Charlotte Nikoline Amanda Olsen (Bø, Vesterålen)
Grimsrud 1894
1893
9 16.5.1919 29.6.1919 Aslaug gbr. Hans Olufsen Lund
Anna Kristine Antonsdatter Løken
Skaug 1874
1881
10 13.5.1919 29.6.1919 Else Marie Johannes Antonsen Lie
Astrid Jensen  (f. i Vestby)
Bekkensten 1889
1888
11 8.5.1919 13.7.1919 Anna Kristine gbr. Jakob Karlsen Grydeland
Ragnhild Antonsdatter (Garder)
Stenbøl 1884
1889
12 4.12.1918 13.7.1919 Rigmor Konny Alette jordarb. Karl Arthur Berntsen
Hanna Mathilde Johansen
Bøhler ø. 1884
1890
13 24.7.1919 31.8.1919 Asta Terese forp. Torleif Olen Eng
Anna Torvaldsdatter
Hobøl presteg. 1889
1895
14 6.2.1902 17.9.1919 Alvhild Marie Ole Arvesen Tveter   (f. i Skiptvet)
Karen Birgitte Mikalsd. Folkestad (f. i Vaaler)
foreldre: Kr.ania
døpte: Nygaard
1864
1879
15 1.9.1919 16.11.1919 Sofie Johanne gbr. Torvald Bernhardsen Riiser
Agnes Kristine Aas  (f. i Kråkstad)
Krok 1893
1897

1919    Tomter    Drenger     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 28.11.1918 2.2.1919 Sverre Rudolf arb. Vilhelm Karlsen Finholt
Hilda Hansen Homlerød
Hollebøltang, H. 1888
1890
2 17.1.1919 18.4.1919 Asbjørn banev. Anton Arnesen
Olga Olsdatter
Foss, T. 1877
1879
3 22.1.1919 4.5.1919 Ottar arb. Otto Bernhard Israelsen
Tora Magnusdatter Lippestad
Lippestad, H. 1888
1900
4 9.3.1919 18.5.1919 Olaf gbr. Teodor Johansen
Gunda Olava Olausd. Rud
Eikeberg, H. 1879
1885
5 2.2.1919 9.6.1919 Sigurd Torbjørn forp. Ove Hagbart Olsen Buraas
Johanne Larsen
Bjerkeskaug, T. 1874
1878
6 26.4.1919 9.6.1919 Kaare Johannes snekker Kristian Andresen
Anny Josefa Mathisen Kolstad
Norderhaug, T. 1883
1890
7 2.3.1919 22.6.1919 Anton gbr. Anton Andreassen Huseby
Aagot Marie Kristiansd. Øiset (?)
Kraakerud, T. 1870
1875
8 12.5.1919 6.7.1919 Arvid tømmerm. Johan Torstein Jensen Nøkleby
Sigrid Helene Johannesen
f.t. Granheim, T. 1892
1896
9 13.6.1919 24.8.1919 Anton tømmerm. Erik Paulsen
Mina Antonsdatter
Bjørnehjell, T. 1895
1883
10 23.7.1919 24.8.1919 Kaare Olav gbr. Jul Torvaldsen Berg
Helga Olavsd. Prestby
Hagen, T. 1887
1890
11 29.5.1919 24.9.1919 Rolf Bjørn støpearb. Kristian Trygve Hansen
Eva Pettersen
Dal i T. 1895
1899
12 1.6.1919 7.9.1919 Olav Georg husm. Ove August Martinsen
Gudrun Elisabeth Martinsen
Moa (Igsipl.), T. 1892
1891
13 9.8.1919 9.11.1919 Trygve gbr. Nils Magnus Antonsen Tolfshus
Milla Jensen
Tolfshus, T. 1879
1880
14 27.8.1919 9.11.1919 Sigvard Julius kjøbm. Oskar Vilhelm Juliussen Stokstad
Julie Sigvardsd. Brekke
Tomter landh. 1889
1894
15 11.9.1919 23.11.1919 Martin Christian gbr. Erling Martinsen Igsi
Aagot Eugenie Christiansd. Randem
Hollebøl, H. 1892
1897
16 31.10.1919 26.12.1919 Johan Asbjørn sersj. Bjarne Oskar Pettersen
Borghild Magdalene Janette Larsen
Heimdal, T. 1893
1894

1919    Tomter    Piker     Tilbake

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldre Bopell F.år
1 27.11.1918 16.3.1919 Anna Laurentse dagarb. Baltzar Marius Nilsen
Mina Karoline Larsen
Svikebøl 1882
1880
2 5.2.1919 30.3.1919 Anneline gbr. Egil Toralf Magnussen Høiås
Anna Konstanse Augustsd. Skulberg
Fusker 1890
1890
3 9.3.1919 - død - Gunvor Kristine gbr. Georg Ottosen Brødholt
Karen Sofie Hagbartsdatter
Kråkerud  
4 25.1.1919 21.4.1919 Rut arb. Olaf Olsen Solberg
Karoline Birgitte Pettersen
Møllerstuen 1891
1896
5 3.10.1918 21.4.1919 Randi Karoline gbr. Hans Juliussen Brødholt
Olga Mathilde Olsen
Nygård 1884
1882
6 28.3.1919 4.5.1919 Ingeborg Antonie gbr. Jul Gudmundsen Grydeland
Anette Antonsen
Roaas 1881
1883
7 12.3.1919 9.6.1919 Valborg Marie gbr. Otto Henrik Pettersen Lilleby
Betzy Kjelsen
Lilleby 1886
1886
8 19.4.1919 22.6.1919 Gudrun Elfrida arb. Hans Hansen
Karoline Olsen
Mjerstrand 1887
1890
9 23.6.1919 20.7.1919 Lilly Andora gbr. Kristian Magnus Hansen Kjelgård
Marie Andora Olsdatter
Kråkerud 1894
1896
10 3.7.1919 24.8.1919 Elida Terese gbr. Torvald Nilsen Jahren
Elfrida Olsen
Jaren 1868
1889
11 7.7.1919 7.9.1919 Dagny husm. Paul Martiniussen Jørås
Ingeborg Jonsdatter
Svansund 1875
1875
12 10.7.1919 21.9.1919 Mirjam Edel arb. Ole Magnus Pettersen Frantsvold
Elisabet Tallaksen
Evenstad 1896
1886
13 20.7.1919 26.10.1919 Jenny Marie kjører Even Nilsen (Evensen)
Julie Emilie Teodorsdatter
Norddalen 1875
1878
14 11.9.1919 23.11.1919 Martha Martin Bugtson Øistese
Rut Karoline Olsen
Furulund 1884
1897

Tilbake


Hogne Holst, Oslo den 21.4.2001