Elverud

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

31. Elverud. Udt. æ2£veru. -- Elffuerød 1624. Elverød 1723.Navnet er maaske saa ungt, at man kunde tro det dannet af "Elv" iBetydning af Vandløb, men af Vandløb findes her kun en Bæk, og Gaardenligger nær dennes Udspring. Mulig er ogsaa her 1ste Led det ved EidsbergNo. 77 omtalte Kvindenavn Elfr.


Kommer mere siden...