Engen

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

6. Engen. Udt. æ1ngen (saa paastodes det, ikke æ1nga). -- iÆngenne RB. 121. Ennger St. 11 b. Enngh St. 12 b. Engen 1624.1723.Engin, bestemt Form af eng f.


Følgende plasser er registert under Engen: Engenshytta, Huttetu, Sletten (samme som Engenshytta).

Familier som har bodd på Engen. Det er ikke skilt på brukere og eiere. Opplysningene er basert på kirkebøker, skattemanntall og folketellinger. (10.12.2003)