Finnstad

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

22. Finstad. Udt. fi2nnsta. -- i Finstadom DN. III 389, 1396a Fiinstadom (vestre) RB. 121. i Finstadum RB. 134. DN. II 479,1417 Findstadt St. 5.Finnsstaðir, af Mandsnavnet Finn (Finnr).


Kommer mere siden...