Folketellinger i Hobøl

Av folketellinger over Hobøl, har Digitalarkivet lagt 3 av disse søkbare på nettet

I tillegg til disse var det også en telling i 1875. Den er ennå ikke lagt ut på nettet. Den finnes imidlertid på mikrofilm på Riksarkivet i Oslo.

Folketellingene 1865 og 1900 finnes også på sidene til RHD. Her finnes også skifteregister og matrikkelen 1886.


mer info om folketellinger kommer senere...