Geiteberg

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

23. Gjeiteberg. Udt. jei2tebær. -- Geitaberg RB. 121. Geitæ-bergh RB. 268. Giedeberg 1624.Geitaberg, Gjedeberget, af geit, Gjed.


Kommer mere siden...