Gusland

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

55. Gusland. Udt. gu1sslann. -- i Gudislundum RB. 126.Gudirslund DN. III 408, 1401 Gwditzlandh DN. V 427, 1431Gudisland DN. V 540, 1448 Gußlundt St. 12. Guedtzlund 1624.Gusland 1723.*Guðislundar, se Skjeberg No. 99. Vokalen i sidste Stavelse, somdet vil sees, forandret til a allerede tidlig i 15de Aarh.


Kommer mere siden...