Gustvet

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

109. Gustvet. Udt. gu2sstvett. -- Gudz■ueit RB. 123. 125.i Gudz■uŠitum DN. I 472, 1418 Gudtzthuedth St. 11. Gue▀tued1624.Efter de Šldste Skriftformer skulde Navnet have lydt Gu­s■veit, og1ste Led maatte da vŠre gu­, Gud. Noget ganske tilsvarende Navn ladersig dog neppe paavise, og man kan vanskelig vŠrge sig for en Mistanke om,at disse Former kunde vŠre feilagtige, og at den oprindelige Form enten erGauts■veit eller Gu­reks■veit, af et af Mandsnavnene Gautr ellerGu­rekr, eller ogsaa Gu­is■veit, med samme 1ste Led som Gu­is-lundar, omtalt ved Skjeberg No. 99 og ved No. 55 ovenfor.


Kommer mere siden...