Haglerød

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

79. Haglerud. Udt. hæ2gg£e. -- Haglerrudt St. 35 b. Hagell-rød 1699. Haglerød 1723.Navne, der kunne være af samme Stamme, har man i Heglin (nuHegle) i Voss og Levanger, Hegladalr i Lofoten (AB. 97), Heglem i Over-hallen, Heglingen (Indsø) i Dovre, Haglebuvandet i Sigdal, FjeldnavneneHagla (S. Undal) og Haglebjøra (paa Fjeldværøen ved Hitteren). Lydlig passerhagl n., Haglveir, godt, men ialfald i de fleste Tilfælde ikke fra MeningensSide; det gamle Ord h&bmaapeno;gld f., (Bøile, hvormed Reb bindes om noget) er ide fleste af disse Navne ogsaa lidet antageligt, og ved de ældre af dem vildedesuden d-Lydens Forsvinden være paafaldende. I enkelte Tilfælde, saaledesher, kunde man fristes til at tænke paa et Mandsnavn Agli, udtalt Hagli,ligesom man i Stedsnavne finder Hasle- svarende til Atla-, af Mandsnavnet Atli (f. Ex. ovenfor No. 85); men til et saadant Mandsnavn findes ikkenoget Spor ellers paa norsk Omraade (jfr. dog Lundgren S. 9).


Kommer mere siden...