Haskilt

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

42. Halskjet. Udt. ha:2£sjætt (ogsaa opg. ha:2sjætt).Om dette Navn kan jeg intet sige, naar der ikke foreligger ældreSkriftformer.


Kommer mere siden...