Haugen

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

37. Lyshaug. Udt. lý2shau. -- i Lushaughi RB. 121. 123.Lußhoug St. 11 b. Lußhougenn St. 12 b. Liusaa 1624. Liushaug(Pl. Huußebache) 1723.Lúshaugr eller Lúsahaugr, der ikke synes at kunne komme afandet end lús, en Lus. Har fra først af naturligvis været et Øgenavn, i Lighedmed det bekjendte Lúsakaupangr paa den lidet anselige Kjøbstad Kaup-angr i Sogn; men saadanne Øgenavne gled i gamle Dage, hvor lidet til-talende end deres Betydning kunde være, forunderlig let over til at blive dealmindelig brugte.

NB: Lyshaug er det gamle navnet på gården


Kommer mere siden...