Hollebøl

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

34. Hollebøl. Udt. hø2llebø£ (ø i 1ste Sta-velse mod æ). -- Haldubøle RB. 123. Holdubøle RB. 125. Holler-bøle RB. 126 s. Hollobøøll DN. VI 506, 1439 Hollebølæ, HollabøleDN. XV 74, 1460 Hollebøl DN. III 695, 1485 Hollebøll St. 11 b.1624. (Pl. Tangen) 1723.Efter de ældste Skriftformer bliver det vel sandsynligt, at der i 1steLed har været ld, ikke ll, og at dets Stamme har været hald-. Af sammeStamme mulig Holdbø i Vaage (skr. Hauldu- 1349, DN. V 162 og Holda-1419, DN. I 479. Betydningen ukjendt. Havde man ikke havt disse gamleSkriftformer, vilde det have ligget nær at forklare Navnet paa samme Maadesom Tune No. 59, af Kvindenavnet Halla.


Kommer mere siden...