Holstad

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

66. Holstad. Udt. hó2£sta. -- i Ludri RB. 123. Luer 1624.Lur 1723.*Lúðr m., brugt i det gamle Sprog, som det synes, om en Stok, særligom en udhulet Stok i forskjellige Anvendelser (deraf bl. a. "Lur" om etBlæseinstrument af Træ), se Fritzner under Ordet. Findes oftere i Stedsnavne,saaledes om Fjeldtoppe (Luren i Flatanger). Som Gaardnavn eller Pladsnavnhar man det paa temmelig mange Steder i Formerne Lur, Luren, Lure (Flt.eller Dativform i Ent.). Særlig er at mærke Lur i Vaale Jb., Lure i Grue(i Ludrum RB. 458) og Lure i Høiland (her sikkert Flt.). Herhen hørerogsaa Lure ovenfor No. 47,2. Navnet Holstad har Gaarden faaet ganskenylig, formodentlig efter en Gaard af dette Navn i en anden Bygd.


Kommer mere siden...