Homlerud

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

30. Homlerud. Udt. hó2mmeru. -- Humlerud 1520. Humble-rud 1624.*Humluruð, af Elvenavnet Humla, der kan paavises paa adskilligeSteder og vel er dannet af Insektnavnet humla (med Betydning: den sum-mende), jfr. Borge No. 88. Elven maa her være den Bæk, som falder i Hovedelvenstrax østenfor Tomter Station. -- At l her er faldet bort i Udtalen, har for-modentlig et Sidestykke i Hommedal, Navn paa Præstegaarden i Landvig;ogsaa dette Navn maa nemlig antages at skrive sig fra Elvenavnet Humla.


Kommer mere siden...