Hovin

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

59. Hovin. Udt. hå2vi, hå2ve. -- Hofuin DN. III 130, 1323Hofwin DN. IV 279, 1349 a Hofuin DN. IX 162, 1355 Hofuini(Nom.) RB. 282. Hofvi 1723.Hofvin, Tempeljord, se Spydeberg No. 103.


Kommer mere siden...