Hul

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

102. Hul. Udt. hú:£. -- i Huld RB. 125. Huell 1624. Hull(Pl. Krantorp) 1723.Huld, vel f. Navnet er enestaaende, da det vel er lidet sandsynligt,at det har noget at gjøre med Sønavnet Hull i Sannikedal. Man kan noktænke sig en Forklaring, af huldr, skjult, tildækket (Participium af hylja);men den giver lidet tilfredsstillende Mening.


Kommer mere siden...