Igsi

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

33. Igsi. Udt. í2sí. -- Eyghiesiid DN. III 694, 1485 Eyesidhe,Eyghiesidhe, Eyesiid DN. III 695, 1485 Eyesid DN. III 696, 1485Efßey 1624. Eigse 1723.Efter de ovenfor meddelte ældre Former kunde man formode her athave Ægissíða, der forekommer som Gaardnavn paa 2 Steder paa Island(No. 224 i Rangárvalla sýsla og No. 246 i Húnavatns s. efter Ný Jarðabókf. Ísland, -- paa det sidste Sted ialfald gammelt Navn, se Landn. 171). DetteNavn forklares vel alm. af Havgudens Navn Ægir (i Digtersproget ogsaabrugt om Havet), men det vil allerede ved de islandske Navne være vanske-ligt at forstaa, hvorledes man kan bringe Gaarde, der ligge som disse, iForbindelse med ham, og fuldt saa vanskeligt synes det her.


Kommer mere siden...