Jerpelotten

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

81. Jerpelotten. Udt. jæ2rpelåtten.*Jarpalutr? Sidste Led er lutr (hlutr) m., Del, Part. Første Ledkunde være Fuglenavnet jarpi (Jerpe); Eiendommen bestaar mest af Skov.Sandsynligere er det dog nok, at Jarpi her er Mandsnavn; det findes somsaadant paa svenske Runestene (Lundgren S. 143), og det stærkt bøiedeJarpr brugtes jo ofte som Mandsnavn i Norge i ældre Tid.


Kommer mere siden...