Hobøl kirkebøker

Konfirmasjon 1736 - 1759

1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749 1750 1751 1753 1755 1757 1758


1736     Søndag efter Michelsd Dag

Nr. Navn Alder
1 Poul Pedersen fra Greager 17
2 Jacob Svendsen fra Schou 16
3 Mads Svendsen fra Hool 16
4 Hans Hansen Eng 16
5 Hans Amundsen fra Hovi eie 20
6 Maren Jacobsd. fra lille? Bærøe 16
7 Susanna Størchordsd. fra Narvestad 16
8 Karen Olsd. Røe 16
9 Jøran Pedersd. fra Haglerud 16
10 Gunille Annundsd. fra Knabstad 16
11 Anne Jensd. Field 16
12 Sophia Samuelsd. Tomter 16
13 Marie Ericsd. Solberg 16
14 Dorthe Helgesd. fra Wien 16

Tilbake

1737     Søndagen efter Paasche

Nr. Navn Alder
1 Arne Pedersen fra Ringstad 19
2 Jens Larsen fra Hou 16
3 Lars Amundsen fra Hovi eie 16
4 Gunder Nielsen fra Looschen 16
5 Iver Simonsen fra Hou 17
6 Friderich Helgesen Haabel 16
7 Anders Clemedsen fra Greager 18
8 Svend Rejersen fra Brøholt 18
9 Johannes Knudsen fra Onaas 18
10 Peder Syversen fra Suurbye 17
11 Gunder Larsen fra Bioner eie 17
12 Nicolaj Larsen fra Nummestad eie 17
13 Poul Knudsen fra Østre Krog 18
14 Gunder Rolfsen fra Stochstad 19
15 Hans Sebiørnsen fra Haglerud 18
16 Ole Jørgensen fra Jarn 20
17 Karen Thordsd. Riiser 16
18 Ingebor Arnesd. Tispenrud 16
19 Christence Tostensd. fra Isie 17
20 Ingebor Rolfsd. fra Schiølle 16
21 Marthe Caspersd. fra Brøholt 18
22 Anne Erichsd. fra Tomter 16
23 Jøran Erichsd. fra Leppestad 15
24 Anne Knudsd. fra Onaas 19
25 Elen Aschildsd. fra Mere 16
26 Guri Halsteensd. fra Mere 16
27 Aase Halsteensd. fra Mere 18
28 Karen Christophersd. fra Rigge 16
29 Helle Pedersd. fra Søndre Hvidsteen eie 16
30 Anne Jonsd. Houg 16
31 Marthe Olsd. fra Saxebølle 16
32 Maren Nielsd. fra Bioner 16
33 Ingebor Bentzd. fra Brecche eie 16

Tilbake

1738     Søndagen efter Paasche

Nr. Navn Alder
1 Joen Halsteensen Mere 21
2 Tarald Frandsen fra Dahl 18
3 Jon Andersen fra Houg 18
4 Gulbrand Christensen fra Bøler eie 18
5 Jerch Jerchsen fra Huul 16
6 Lars Zachariasen fra Dahler 17
7 Osmund Amundsen fra Gusland 17
8 Ole Kiøstelsen fra Bøler eie 18
9 Mathis Hansen fra Egeberg 17
10 Eric Svendsen fra Gusland 16
11 Marie Larsd. fra Onaas 16
12 Anne Jørnsd. fra Svechebøl 17
13 Abigael Larsd. fra Bøller? 17
14 Christine Andersd. fra Foss 16
15 Anne Thomesd. fra Schiestad eie 18
16 Dorthe Jerchsd. fra Huul 16

Tilbake

1738    Søndagen efter Michels Dag

Nr. Navn Alder
1 Christan Madsen fra Leppestad 18
2 Jens Poulsen fra Holt 16
3 Arne Pedersen fra Tingulstad 20
4 Lars Jonsen i Svelgen 17
5 Jon Simensen Gusland 18
6 Ingvold Hansen fra Brecche eie 18
7 Lars Helgesen fra Kraagerud 16
8 Anne Svendsd. Looschen 17
9 Christence Olsd. Schiestad 18
10 Ambiør Hansd. Gusland 17
11 Maren Thorsd. Brecche 18
12 Abelone Gulbrandsd. Haslerud 17
13 Karen Christensd. Hollebøl 16
14 Johanne Marie Syversd. fra Lyshoug 16
15 Hellebor Peders. Tønderud 16
16 Maren Gundersd. Hvam  
17 Anne Pedersd. Bierve 19

Tilbake

1739     Søndagen efter Michels Dag

Nr. Navn Alder
1 Hans Andersen fra østre Schielfoss 16 1/2
2 Thorer Tostensen Isie 17
3 Hans Olen Røe 16
4 Henrich Hansen Støttum 16
5 Anders Jacobsen Brecche eie 18
6 Simon Svendsen Humlerud 17
7 Lars Ingebredsen fra Gustved 17
8 Anders Nielsen fra Wegger eie 17
9 Johannes Monsen Brecche eie 20
10 Christopher Knudsen Finstad 17
11 Hans Pedersen Gedeberg 18
12 Ole Svendsen Wegger eie 19
13 Joen Larsen Schoug Nordre 18
14 Brynild Torchildsen paa Nord: Schielfoss  
15 Gulbrand Christophersen 19
16 Helvig Margrethe Pedersd. Røe? fra Nord: Schielfoss 16
17 Berthe Danielsd. fra Riser 17
18 Thore Christophersd. Rigge 16
19 Gulbiør Ericsd. fra Nord: Schoug 17
20 Anne Larsd. Gustved 16
21 Jøran Sebiørnsd. fra Haglerud 17
22 Live Larsd. Waglen eie 16
23 Kirsten Hansd. fra Greager 16 1/2
24 Anne Tomesd. Oddestad 16 1/2
25 Marthe Roaldsd. Riggesem 16
26 Maren Petersd. Søndre Hvidsteen eie 16
27 Berthe Christensd. Foss 16
28 Ingebor Gundersd. Nord: Schielfoss 16
29 Marie Christophersd. paa Svichebøl 16 1/2
30 Kistine Hans Jørgensdatter Carlstad 17
31 Aase Pedersd. Leppestad 16 1/2
32 Dorthe Syversd. Narvestad eie 17
33 Anne Larsd. Gustved 17
34 Anne Sørensd. Nærebøl eie 17
35 Helge Christensd. paa Grimsrud 21

1740     Søndagen efter Michelsdag

Nr. Navn Alder
1 Albret Mejers Søn  Lars Rasch 18

Tilbake

1741    Søndagen efter Michels Dag

Nr. Navn Alder
1 Biørn Trondsen Hovi 18
2 Hans Olsen Bierve 20
3 Jan Bentson Holt 17
4 Christopher Rasmusen Smeebøl 19
5 Hans Evensøn S: Bovem 18
6 Lars Riulsen V: Krog 18
7 Hans Anbiørnsen Haglerud 18
8 Sven Arnesen Tispenrud 19
9 Ole Christophersen Lie 17
10 Peder Erichsen Greager 17
11 Jens Simensen Riiser 18
12 Sven Svensen Loschen 17
13 Christopher Sørensen Vegger 17
14 Sven Svensen Vegger eie 18
15 Mathis Andersen Kraagerud 17
16 Hans Rolfsen Carlstad 18
17 Jon Rolvsen Toen 18
18 Hans Gundersen paa Hobbel 19
19 Abigael Samuelsd. N: Tomter 17
20 Berthe Arnesd. Tispenrud 17
21 Maren Rolfsd. Carlstad 17
22 Maren Syversd. østre Bøler 19
23 Anne Hansd. Blixland eie 17
24 Gunille Knudsd. Dahl 17
25 Magrethe Enersd. Grimsrud eie 18
26 Borgille Ingebredsd. Jarn øfre 18
27 Ingebor Ingebredsd. Jarn øfre 17
28 Helge Gabrielsd. Gusland 17
29 Marthe Rejersd. Elverud 17
30 Marie Jonsd. S: Hvidsteen 18
31 Gunille Helgesd. Bierve 17
32 Anne Christensd. Jarn eie 19
33 Marthe Olsd. Kraagerud 18
34 Anne Marie Pedersd. paa Hobbel 20

Tilbake

1742     Søndagen efter Michelsdag   

Nr. Navn Alder
1 Haagen Tostensen Isie 17
2 Michel Jonsen Holoe 19
3 Anders Enersen Leppestad 19
4 Jens Pedersen øfre Tingulstad 18
5 Peder Hansen Narvestad 17
6 Gullich Olsen Lyshoug 19
7 Johannes Thordsen Jarn eie 19
8 Even Christophersen Lie 16
9 Karen Pedersd. Bue (Røe?) 16
10 Gunille Larsd. Gustved 17
11 Ingebor Haagensd. 18
12 Marthe Amundsd. Hovi eie 17
13 Barbro Svendsd. Schoug 17
14 Berthe Olsd. Brecche 16
15 Karen Størchordsd. Narvestad 16
16 Malene Jensd. Braate 18
17 Thore Svendsd. Huuls eie 18
18 Anne Nielsd. Bioner 18
19 Anne Fransd. Riiser 17
20 Anbiør Iversd. Luur 19

Tilbake

1743     Søndagen efter Michels Dag   

Nr. Navn Alder
1 Ole Tolfsen Svichebølle 18
2 Clemed Svendsen Humlerud 18
3 Ole Larsen Onaas 17
4 Ole Eschildsen Tolfshuus 18
5 Ole Poulsen Nummestad 18
6 Jens Johannesen Riggesem eie 17
7 Amund Enersen Leppestad 18
8 Helge Rasmusen Nærebølle 18
9 Lars Tomesen Tingulstad 17
10 Karen Poulsd. Tomter 16
11 Karen Knudsd. Søndre Hvidsteen eie 18
12 Borgild Ericsd. Riggesem 18
13 Helvig Svendsd. Fuscher eie 17
14 Ingebor Halsteensd. Onaas 17
15 Maria Hansd. østre Krog 16
16 Anne Dorthe Jerchsd. Huul 17
17 Marthe Olsd. Kraagerud eie 17
18 Anne Rejersd. Hovi 17
19 Ingebor Knudsd. Dahl 17
20 Kirsten Adamsd. Nygaard 17
21 Gunille Olsd. Melbye 17

Tilbake

1744    Søndagen efter Paasche i Tomter kirke

Nr. Navn Alder
1 Jens Sørensen Brøholt eie 17
2 Andreas Svendsen Vegger eie 19
3 Eric Ericsen Bovum 17
4 Anders Larsen Houg 18
5 Mads Jerchsen Huul 18
6 Hans Anunsen?  ?? 17
7 Henrich Syversen Lyshoug eie 17
8 Carl Jacobsen Berg 19
9 Hans Amundsen østre Krog 19
10 Ragnille Andersd. Blixland eie 17
11 Maria Svendsd. Humlerud 16
12 Anne Andersd. Lillebye 17
13 Maria Gundersd. Øyen 17
14 Berthe Olsd. Houg 19
15 Karen Rolfsd. Egeberg 19
16 Olou Gundersd. Schielfoss eie 18
17 Anne Christophersd. Onaas eie 18
18 Gunnor Christensd. Blixland 17
19 Karen Ericsd. Nygaard 17
20 Karen Olsd. Solberg 18

Tilbake

1745     Søndagen efter Paasche i Haabel kirke

Nr. Navn Alder
1 Hans Christian Knudsen Haabel prestegaard 16
2 Christopher Nielsen øfre Loschen 17
3 Berthel Svendsen nedre Loschen 17
4 Gabriel Gudmundsen v: Schielfoss 18
5 Ole Gabrielsen Gusland 18
6 Jon Jacobsen Melbye 17
7 Anne Arnesd. Tispenrud 18
8 Christine Halvorsd. Rigge 17
9 Marthe Helgesd. Riiser 17
10 Anne Petersd. Mere eie 17
11 Anne Jonsd. Bøler 17
12 Elen Nielsd. Kraagerud eie 17

Tilbake

1746     Søndagen efter Paasche i Tomter kirke

Nr. Navn Alder
1 Hans Syvesen Heaas 18
2 Rejer Hansen Hvam 17
3 Lars Svendsen Oddestad 16
4 Iver Ellingsen Schinnerud 18
5 Abraham Isachsen Carlstad 18
6 Vebiørn Larsen Onaas 18
7 Even Olsen nedre Svichebølle 18
8 Hans Hansen Vaglen 17
9 Tosten Sørensen fra nedre Jarn 17
10 Gullich Roaldsen Schiølle 18
11 Gunder Larsen Riiser 18
12 Ole Olsen Aslerud 18
13 Berthel Jonsen S. Hvidsteen 17
14 Jon Jonsen S. Hvidsteen 17
15 Rasmus Tronsen Hovi 18
16 Lars Pedersen Mere 18
17 Maren Larsd. fra Vaglen eie 16
18 Magrethe Jørgensd. fra Tolfshuus 17
19 Magrethe Evensd. Schiestad 18
20 Magrethe Nielsd. fra Vegger 17
21 Ingebor Svendsd. Schielfoss 18
22 Gunille Andersd. Oddestad eie 17
23 Maren Marcusd. Roaas 17
24 Berthe Enersd. Grimsrud eie 18
25 Marthe Jacobsd. Leppestad eie 18
26 Sophie Thorersd. Egeberg 17
27 Ingebor Hansd. Aslerud 17
28 Anne Larsd. Houg 17
29 Helvig Nielsd. S: Bovem 17
30 Helvig Johannesd. Bovem eie 17
31 Anne Evensd. Nygaard 17
32 Anne Tomesd. Aarhuus 17
33 Berthe Jerchsd. Huul 17
34 Anne Hansd. Tispenrud eie 17
35 Marthe Olsd. Bilet 17
36 Cathrine Andersd. Riiser 18
37 Anne Marie Larsd. Riiser 22
38 Marie Christensd. Braate 18

Tilbake

1746    Søndagen efter Michels Dag i Haabel kirke

Nr. Navn Alder
1 Tollef Marcusen Roaas 17
2 Anders Andersen Blixland eie 17
3 Peder Anundsen Knabstad 23 ?
4 Johannes Hansen Hollebøl 17
5 Gullich Jacobsen Holo eie 18
6 Jens Tallachsen Nærebølle 16
7 Søren Larsen Tispenrud 17
8 Helge Sørensen Stochstad 17
9 Ole Hansen Hvam 16
10 Ellef Andersen Stochstad 17
11 Lars Rasmusen Krog 17
12 Jens Torbiørnsen Fuscher 17
13 Ingebor Jacobi Samuelsd. Tomter 16
14 Thore Hansd. øfre Krog 16
15 Marthe Syversd. Lyshoug eie 16
16 Anne Aslachsd. Bovem eie 16
17 Gunille Svendsd. Aslerud eie 16
18 Marthe Thorersd. Egeberg 16
19 Anne Olsd. Toen 17
20 Anne Rolfsd. Riiser eie 16
21 Sophie Jensd. Nærebølle 20
22 Maren Johannesd. N: Bovem 18
23 Anne Tostensd. Stochstad 18
24 Bool Ericsd. Brecche eie 16
25 Gertrud Ericsd. Greager 18
26 Elen Jensd. Hvidsteen eie 19
27 Maren Rejersd. Loschen 18
28 Berthe Larsd. Riiser 18

Tilbake

1748     Søndag efter Paasche i Tomter kirke

Nr. Navn Alder
1 Halvor Anundsen Knabstad 19
2 Iver Roaldsen Riggesem eie 17
3 Tosten Aslachsen Holle 18
4 Thorer Larsen Onaas 18
5 Tosten Larsen Onaas 18
6 Jens Johannesen Sønd: Houg 17
7 Jon Olsen Brecchen 18
8 Christen Hansen Hool 18
9 Hans Larsen Melbye eie 18
10 Johan Eric Nøe fra Tingulstad 17
11 Poul Gundersen Hougseie 18
12 Marthe Olsd. N: Hvidsteen 18
13 Dorthe Olsd.  ibid. 17
14 Karen Bentsd. Schiølle 16
15 Anne Hansd. Foss 17
16 Berthe Jacobsd. Gustved 16

Tilbake

1748    Søndagen efter Michels Dag i Haabel kirke

Nr. Navn Alder
1 Christan Johannesen Holt eie 17
2 Ole Hansen Hool 17
3 Johannes Christophersen N: Tomter 17
4 Hans Helgesen lille Bærøe 18
5 Gulbrand Christensen øfre Tomter 19
6 Arne Hansen Roaas 16
7 Ingebred Sørensen Stochstad 16
8 Thord Christian Pedersen Bærøe 16 ?
9 Mads Halvorsen Schiestad 16
10 Hans Anbiørnsen Numestad 18
11 Ole Gudmundsen øfre Braate 19
12 Phillipus Andersen Numestad 19
13 Christen Andersen Lillebye 17
14 Jens Jerchsen Huul 17
15 Christen Jensen Egeberg 17
16 Ole Amundsen Schoug 20
17 Hans Jensen Nord: Hvidsteen 18
18 Maren Throndsd. Hovi 16
19 Ragnille Svendsd. Mere 19
20 Karen Knudsd. Dahl 17
21 Thore Gabrielsd. Gusland 18
22 Helvig Helgesd. Rygge 16
23 Ragnille Evensd. Riser eie 17
24 Olou Tallachsd. Nærebøll 16
25 Dorthe Amundsd. Nærebøll eie 16
26 Karen Andersd. Isie eie 16
27 Ingebor Bentsd. Kinnerud 17
28 Olou Nielsd. Blixland 17
29 Johanne Enersd. Jarn 17
30 Ingebor Hansd. Lyshoug 16

Tilbake

1749     Søndag efter Michels Dag

Nr. Navn Alder
1 Ole Thronsen Hove N: Bovem 16
2 Gullich Hansen Blixland 15
3 Helge Hansen Vaglen 18
4 Halvor Olsen Fuscher 20
5 Sven Larsen nordre Jarn 16
6 Thorer Olsen nedre Svichebøl 17
7 Peder Nielsen Isie 17
8 Jacob Halvorsen Haslerud 17
9 Peder Larsen Greager 16
10 Eric Svendsen øfre Tingulstad 17
11 Hans Andresen Rigesem 16
12 Christopher Nielsen Rigesem eie 17
13 Anders Christensen Svelgen 17
14 Thorer Christophersen Braate 16
15 Aslach Olsen Haglerud 20
16 Ole Larsen Bioner eie 16
17 Even Christensen øfre Bøler eie 18
18 Christopher Hansen Stochstad eie 16
19 Jacob Knudsen Vegger eie 16
20 Iver Rolfsen Holoe 20
21 Gulbrand Jonsen Vegger 21
22 Jacob Christensen Haabel 17
23 Karen Andersd. øfre Svichebøll 16
24 Anne Jacobsd. Holt 16
25 Anne Johannesd. Holt 17
26 Ingebor Ericsd. Brecche eie 16
27 Ingebor Hansd. østre Krog 16
28 Maren Enersd. Grimsrud eie 16
29 Anne Syversd. Bøler 18
30 Maren Amundsd. Schoug 18
31 Christine Pedersd. Houg 17
32 Marthe Olsd. Rød 16
33 Guri Olsd. øfre Jarn eie 17
34 Anne Andersd. Mere 16
35 Gunille Simonsd. Aarhuus 17
36 Anne Olsd. Vaglen eie 17
37 Karen Aslachsd. Gustved 17
38 Inger Gundersd. Lyshoug eie 16
39 Maren Hans Henrichsd. Haabel 18
40 Dorthe Carlsd. Bærøe 21

Tilbake

1750     Søndag efter Michels Dag

Nr. Navn Alder
1 Hans Larsen Onaas 17
2 Ole Andersen Lillebye 17
3 Ole Andersen Blixland eie 16
4 Torjer Hansen Loschen 16
5 Hans Pedersen Houg 16
6 Hans Larsen Houg 16
7 Jacob Riulsen Nærbøll 17
8 Johannes Poulsen Lie 17
9 ?? Roaldsen Nærebøll 17
10 Sven Aslachsen Bovem eie 17
11 Jacob Andersen Torp 16
12 Niels Axelsen Blixland 17
13 Anderse Pedersen Gedeberg 20
14 Carl Hansen Hvam 17
15 Hans Svendsen Loschen 17
16 Peder Christophersen Houg 17
17 Johannes Jonsen Hvidsteen  
18 Aslach Bentsen Elverud 17
19 Christian Jensen S. Schoug 17
20 Johanne Larsd. Solberg 17
21 Kirsten Olsd. N. Hvidsteen 16
22 Maria Jerchsd. Huul 16
23 Ragnille Torchildsd. Bierve 16
24 Maren Halvorsd. Schiestad 16
25 Ingebor Christensd. Oddestad 16
26 Maren Rasmusd. Foss 17
27 Gyri Anundsd. Knabstad 16
28 Marthe Pedersd. Riiser 17
29 Anne Svendsd. Vaglen 26

Tilbake

1751     Søndagen efter Michelsdag i Haabel kirke

Nr. Navn Alder
1 Jørgen Nielsen Vegger eie 17
2 Thorer Svendsen Eng 22
3 Thorer Gundersen Tispenrud 17
4 Hans Christensen Onaas eie 16
5 Johannes Larsen øfre Svichebøll 17
6 Jens Bentsen Brecche 18
7 Nicolaj Petersen Huulseie 16
8 Anders Andersen V. Tolfshuus 18
9 Thore Olsd. S. Hvidsteen 18
10 Abelone Jacobsd. Greager eie 16
11 Anne Jensd. Braate 17
12 Abigael Jensd. Braate 16
13 Olou Svendsd. Tønderud 16
14 Anne Jensd. Egeberg 17

Tilbake

1753    Søndagen efter Michelsdag i Tomter kirke

Nr. Navn Alder
1 Lars Svendsen Melbye 18
2 Peder Svendsen Loschen 18
3 Hool Johannesen Elverud 17
4 Christian Nielsen Schiølle 19
5 Jon Olsen N. Hvidsteen 17
6 Abraham Christensen Svelgen 17
7 Hans Hansen Krog 16
8 Christen Halvorsen N. Mere 17
9 Peder Andersen S. Bovem 17
10 Gunder Hansen Engen 20
11 Niels Svendsen Fuscher eie 18
12 Anders Ingebredsen Vegger 19
13 Halvor Olsen Berg 17
14 Johannes Hansen Støttum 18
15 Helge Marcusen Vien 19
16 Jacob Andersen Hoff 18
17 Ole Halsteensen Jarn 19
18 Christopher Christophersen Vegger 18
19 Tosten Andersen Hollebøll 20
20 Hans Ericsen Tomter 17
21 Maren Hansd. Hool 18
22 Guri Thorersd. Egeberg 17
23 Siri Larsd. Støttum 17
24 Marthe Johannesd. Brøholt 18
25 Anne Poulsd. Tomter 17
26 Anne Andersd. Hollebøll 16
27 Johanne Svendsd. Jarns eje 17
28 Anne Jahnsd. Hvam 20
29 Ragnille Jensd. Tolfshuus 17
30 Karen Svendsd. Tønderud 17
31 Malene Pedersd. Hols eje 17
32 Siselle Christensd. Schiestad eie 17
33 Malene Olsd. Bierve 17
34 Marthe Nielsd. Saxebøll 21

Tilbake

1755    Søndagen efter Michelsdag

Nr. Navn Alder
1 Tosten Evensen Støttum 16
2 Hans Christophersen Torp 18
3 Jens Andersen Meere 19
4 Hool Diderichsen Nærebøll 18
5 Jens Hansen Hool 20
6 Rasmus Olsen Krogseie 17
7 Hans Larsen Riiser 16
8 Anders Sørensen Kraagerud 19
9 Christian Larsen Suurbye 18
10 Ole Nielsen Blixland 18
11 Rasmus Andersen Fuschereie 18
12 Søren Tollefsen Stochstad 17
13 Poul Ericsen Tomter eie 16
14 Hans Ericsen Nord: Schielfoss 19
15 Jens Hansen, skoleholder Hans Christiansens søn, Elverud 19
16 Bendix Nielsen Bærøe eie 19
17 Morten Nielsen Bærøe eie 17
18 Ole Nielsen Bioner 17
19 Lars Jensen Braate 17
20 Gudmund Knudsen Hoolseie 18
21 Aslach Jerchsen Nord: Houg 21
22 Erland Olsen Aslerud 19
23 Helena Torchildsd. Bierve 17
24 Helvig Hansd. Smeebøll 16
25 Anne Johannesd. Brøholt 16
26 Anne Marcusd. Blixland 18
27 Ingebor Hansd. Hool 18
28 Magdalene Svendsd. Melbye 16
29 Helvig Knudsd. Hoolseie 16
30 Maria Hansd. Hvam 16
31 Maria Christophersd. Braate 16
32 Maren Olsd. Svichebøll 17
33 Siselle Gundersd. Tomter 17
34 Kirsten Ericsd. Gusland 16
35 Inger Arnesd. Ringstad 19
36 Karen Helgesd. Myrer 17
37 Anne Trulsd. Riggesem eie 18
38 Maren Andersd. Lillebye 17
39 Maria Nielsd. Vegger eie 17
40 Christine Amundsd. Lillebye 16
41 Christine Svendsd. Gustved 18
42 Berthe Jensd. Vaglen 18
43 Aase Adamsd. Kinnerud 17
44 Anne Pedersd. Houg 17
45 Karen Larsd. Houg 17
46 Gunille Christensd. Haabel 16
47 Olou Svendsd. Tønderud 16
48 Ragnille Gundersd. Schistad 16
49 Cathrine Jonsd. 24
50 Maren Torbiørnsd. østre Schielfoss 18

Tilbake

1757     Søndagen efter Paasche

Nr. Navn Alder
1 Rasmus Christensen Nygaard 18
2 Hans Christensen Nygaard 17
3 Ole Hansen Saxebøll 18
4 Aslach Jensen Foss 17
5 Torchild Bendtsøn Field 17
6 Hans Torchildsen Bierve 17
7 Lars Petersen Tispenrud 19
8 Lars Bendtsøn Luur 17
9 Gabriel Jacobsen Greager eie 19
10 Ole Jensen Foss eie 20
11 Knud Jensen Bovem eie 18
12 Johannes Svendsen Tingulstad 18
13 Hans Carlsen Mere 17
14 Christian Trulsen V: Krog 18
15 Hans Andersen Oddestad 20
16 Johannes Michelsen Vesterbye 17
17 Torbiørn Olsen Greager 18
18 Lars Jonsen Hvidsteen 17
19 Johannes Jensen Riiser 20
20 Thorer Poulsen Knabstad 18
21 Hans Pedersen Isie 17
22 Valborg Larsd. Søndre Hvidsteen 21
23 Ragnille Christophersd. Torp 17
24 Berthe Olsd. Greager 16
25 Ragnille Jensd. Biercheschoug 18
26 Maria Bentsd. Thoen 17
27 Kirsten Andersd. Gusland 17
28 Anne Jonsd. Dahler 17
29 Anne Jonsd. Riiser 20
30 Anne Wilhelmsd. Kinslie 16

Tilbake

1757    Søndagen efter Michelsdag

Nr. Navn Alder
1 Gabriel Torbiørnsen Gusland 16
2 Jens Hansen Saxebøll 16
3 Ole Jerchsen Houg 16
4 Niels Sørensen Kraagerud 16
5 Anders Andersen Onaas 17
6 Gunder Andersen Torp 16
7 Christopher Thorersen Egeberg 16
8 Svend Hansen Hool 16
9 Gulbrand Hansen Vaglen eie 16
10 Johannes Jonsen Roaas eie 17
11 Christian Davidsen Numestad 17
12 Helvig Pedersd. Houg 16
13 Anne Olsd. øfre Tingulstad 16
14 Ingebor Jensd. Biercheschoug 16
15 Karen Aslachsd. Nord: Bovem 16
16 Elen Helgesd. Nærebøll 16
17 Siselle Christensd. Oddestad eie 16

Tilbake

1758     Søndagen efter Michelsdag   

Nr. Navn Alder
1 Jens Marcusen Nedre Tomter 17
2 Sven Gulbrandsen Holt 18
3 Anders Johnsen Bøler eie 18
4 Thorer Hansen Krog 16
5 Arne Johannesen Eng 17
6 Anders Andersen Meere 17
7 Hans Amundsen Solberg 19
8 Ole Andersen Aslerud eie 18
9 Margrete Larsd. Riiser 15
10 Maren Jonsd. Hvidsteen Søndre 15
11 Helvig Christophersd. Braate 15
12 Maren Jonsd. Ringstad 15
13 Lisbeth Lund Melbye 17
14 Anne Sørensd. Kraagerud 16
15 Kirsten Hansd. Roaas 16
16 Ragnille Nielsd. Brecchedahlen 16
17 Elen Larsd. Suurbye 18
18 Marthe Pedersd. Onaas 18
19 Maren Hansd. Kraagerud 20
20 Marthe Trulsd. Riggesem 17
21 Helene Ericsd. Schiølle 17
22 Karen Christophersd. Holle 17
23 Anne Hansd. Hvam 15
24 Anne Christensd. Vest: Schielfoss 16
25 Helvig Ericsd. Nord: Schielfoss 15
26 Anne Anundsd. Knabstad 18
27 Anne Jacobsd. Sønd: Hvidsteen 18
28 Karen Johannesd. Hoff 18

Tilbake


Hogne Holst, den 29.5.2000