Hobøl kirkebøker

Konfirmasjon 1760 - 1779

1760 1761 1762 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779


1760     Søndagen efter Paasche i Haabel kirke

Nr. Navn Alder
1 Lars Svendsen Bircheschoug 17
2 Christen Villadsen Carlstad 17
3 Christian Torbiørnsen Gusland 17
4 Ole Christophersen Torp 17
5 Hans Olsen Stochstad 17
6 Holm Torchildsen Bierve 17
7 Even Rasmusen Meere 17
8 Simon Andersen Berger Haabel eie 17
9 Niels Bendsen Nord: Meere 16
10 Østen Haraldsen Dahler 17
11 Helvig Jensd. Blixland eie 16
12 Berthe Jacobsd. Schoug 16
13 Marthe Sophia Braate 16
14 Margrethe Johannesd. Brøholt 16
15 Gunille Pedersd. Houg 16
16 Maria Andersd. Hollebøll 17
17 Maren Christensd. Svelgen 16
18 Johanne Pedersd. Ascherud 16
19 Berthe Ericsd. Jarn øfre eie 17
20 Kirsten Christensd. Bioner eie 17

Tilbake

1761     Søndagen efter Michelsdag i Haabel kirke

Nr. Navn Alder
1 Arne Haagensen Tispenrud 17
2 Anders Christensen Nygaard 17
3 Aslach Christensen Nygaard 16
4 Johannes Larsen Nærebøll eie 18
5 Hans Olsen Tingulstad 16
6 Sven Jacobsen Søndre Schoug 16
7 Samuel Svendsen Melbye 16
8 Jon Ericsen Leppestad 17
9 Aslach Evensen Riiser eie 17
10 Halvor Larsen Riiser eie 17
11 Sven Svensen Hool 17
12 Hans Petersen Bierve eie 17
13 Diderich Jansen Bøler eie 16
14 Christopher Trulsen Saxebøl eie 15
15 Haagen Johnsen Krogseie 17
16 Jacob Olsen Bergseie 16
17 Ole Gundersen Oddestad eie 17
18 Johannes Andersen Blixland eie 17
19 Johannes Sørensen øfre Jarn eie 16
20 Johannes Svendsen Solberg eie 17
21 Diderich Johannesen Onaas eie 17
22 Hans Jacobsen Onaas 16
23 Maren Andersd. Meere 17
24 Marthe Jacobsd. Hougs eie 17
25 Maren Rasmundsd. S: Bovem 16
26 Orslou Tallachsd. Nærebøll 17
27 Maren Aslachsd. N: Bovem 17
28 Magrethe Jacobsd. Holt 16
29 Magrethe Pedersd. Grimsrud 16
30 Maria Michelsd. Vesterbye 17
31 Marthe Gulbrandsd. Schiølle 16
32 Marthe Christensd. Braate eie 16
33 Marthe Jacobsd. Foss 17
34 Inger Christophersd. Luur 17
35 Marthe Larsd. Holle 17
36 Ingebor Aslachsd. N: Tomter 16
37 Maren Hansd. Isie 16
38 Marthe Henrichsd. Hoff 17
39 Kirstine Olsd. Egeberg 17
40 Helvig Jørgensd. Kinnerud 17
41 Maren Jensd. Blixland eie 16
42 Maren Osmundsd. Stochstad 18
43 Gunille Herbrandsd. øfre Schielfoss 20

Tilbake

1762     Søndagen efter Michelsdag       

Nr. Navn Alder
1 Lars Larsen Riiser 17
2 Peder Bendtsen Meere 17
3 Hans Ericsen Leppestad  
4 Lars Gundersen Onnas eie 17
5 Anders Larsen Tønderud eie 18
6 Johannes Andersen Tolfshuus øfre 18
7 Lars Nielsen østre Bøler 16
8 Hans Tronsen Hove 17
9 Goro Olsd. Bærøe 16
10 Maren Friderichsd. Hvidsteen eie 17
11 Anne Jerchsd. Houg 16
12 Christiana Ericsd. Rød 16
13 Ragnille Carlsd. Gusland 19
14 Kirsten Bondesd. Gedeberg 17
15 Maren Olsd. V: Tolfshuus 18
16 Anne Olsd. V: Tolfshuus 18
17 Marthe Poulsd. Engen 17

Tilbake

1764    Den 20. Søndagen efter Trinit. i Haabel kirke

Nr. Navn Alder
1 Torger Jacobsen Houg eie 17
2 Johannes Larsen Houg 17
3 Vebiørn Aasmundsen Skiølle 17
4 Michel Persen Ascherud 17
5 Christian Persen Hvidsten 18
6 Ole Larsen Holli 17
7 Rasmus Jensen Bierkeschoug 17
8 Samuel Polsen Engen 17
9 Lars Persen Houg 17
10 Clemet Ericsen Ø: Tomter 17
11 Jacob Jonsen S: Mierum 18
12 Christopher Christophersen Riggesem 17
13 Hans Andersen Huulsplads 18
13 Ener Hansen Hol 18
14 Helvig Polsd. Engen 17
15 Giertrud Olsd. Brecche eie 16
16 Maria Olsd. Bergsplads 17
17 Ingebor Hansd. Berg 17
18 Thore Svendsd. Brøholt 16
19 Maria Bentsd. Lille Bærøe 17
20 Ingebor Svendsd. Kinnerud 17
21 Dorthe Andersd. Riggesem 17
22 Thore Larsd. Skiestad pladsen 18
23 Anne Christophersd. Riggesem 17
24 Anne Hansd. Hol 17
25 Dorte Arnesd. Urskoug 17
26 Gunnil Ellevsd. Lyshoug 18
27 Maria Ericsd. Leppestad 17
28 Anne Larsd. Hommerud 17
29 Susanna Nielsd. Lyshoug 18
30 Mari Andersd. Skiølle 17

Tilbake

1765    Dom: 19 à Trinit i Hobbel kirke

Nr. Navn Alder
1 Mathias Jensen Ellerup  
2 Peder Haagensen Tispenrud 17
3 Hans Aasmundsen Støttum 17
4 Jens Christensen Nygaard 16
5 Johannis Christensen Nygaard 16
6 Ole Aasmundsen Schiolden 16
7 Thomas Andersen Berger 16
8 Jørgen Joensen Ringstad 16
9 Webiørn Johannisen Fuscher 16
10 Peder Bondesen Gietteberg 17
11 Rolf Christensen Holo 17
12 Jerck Tronsen Hovi 17
13 Hans Hansen Berg 18 1/2
14 Ole Nielsen Lyshoug 16
15 Mathias Mathiasen Hvidsteen 17
16 Brønjuld Larsen Brechedalen 17
17 Johannis Ewensen Loschen 18
18 Inger Hansd. Saxebøl 17
19 Maren Hansd. Saxebøl 17
20 Ragnild Truelsd. Grimsrud 16
21 Helle Joensd. Ringstad 16
22 Helvig Friderichsd. Støttum 17
23 Karen Svendsd. Biercheschoug 16
24 Susanna Hansd. Berg  
25 Maria Jensd. Waglen 16
26 Marthe Jacobsd. Brechedalen 16

Tilbake

1766    Domin: 19. à Trinit i Hobbel

Nr. Navn Alder
1 Gabriel Olsen Gusland 17
2 Ole Ewensen Svichebøl 16
3 Haagen Andersen Hollebøl 18
4 Hans Henrichsen Hoff 18
5 Jørgen Jensen Wien 17
6 Hans Gunnersen Sanner 16
7 Tosten Thorersen Eggeberg 16
8 Erich Jacobsen Greager 18
9 Anders Joensen Svelgen 18
10 Hans Erichsen Wegger 17
11 Gunner Jansen Bøler eie 17
12 Thomas Larsen Foss 17
13 Svend Andreasen Wegger eie 16
14 Joen Johannisen Tomter 18
15 Torgier Olsen Wegger eie 19
16 Ouen Arnesen Narvestad 19
17 Svend Knudsen Numestad 18
18 Ragnild Larsd. Riser 16
19 Anne Pedersd. Jarn 16
20 Helvig Hansd. Røed 16
21 Christiana Christiansd. Hoff 17
22 Martha Tostensd. Wien 17
23 Martha Amundsd. Onaas 17
24 Maren Christophersd. Torp 17
25 Maren Willadsd. Carlstad 17
26 Gunild Andersd. Hollebøl 16
27 Martha Nielsd. Haslerud 17

Tilbake

1767     Søndag efter Michelsdag, 16 à Trinit.

Nr. Navn Alder
1 Eener Haagensen Tispenrud 17
2 Svend Christensen Nygaard 16 1/2
3 Povel Joensen Ringstad 16 3/4
4 Jacob Amundsen Heaas 16 1/2
5 Lars Erichsen Gustved 17
6 Knud Andersen Merie 17
7 Ole Halvorsen Haslerud 16 1/2
8 Michael Thorersen Melleby 16 3/4
9 Christen Carlsen Stouner 17
10 Halvor Nielsen Stochstad 16 3/4
11 Halvor Christensen Egeberg 16 1/2
12 Lars Andersen Flesa 16 1/2
13 Johannis Olsen Finholt 16 3/4
14 Lars Jercksen Houg 19
15 Arne Jacobsen Bærøe 19
16 Margrethe Aamundsd. Støttum 16 1/2
17 Anne Rasmundsd. Greager 16 1/4
18 Karen Hansd. Saxebøl 16 1/2
19 Ingeborg Johannisd. Fuscher 16
20 Aase Andersd. Hovie 16 3/4
21 Johanna Willumsd. Stochstad 16 1/2
22 Martha Madsd. Gietteberg 16
23 Berthe Hansd. Waglen 16 1/2
24 Thore Friderichsd. Smebøl 16 1/2
25 Maren Larsd. Fosnæs 16 3/4
26 Anne Asbjørnsd. Myrer 16 1/2
27 Kiersten Pedersd. Hollebøl 17
28 Olia Hansd. Hoel 16 3/4
29 Anne Bentsd. Bærøe 16 1/4
30 Martha Joensd. Riser 16 3/4
31 Helvig Hansd. Holo 17
32 Berthe Jensd. Hagen 16 3/4
33 Anne Larsd. Suurby 20
34 Maria Andersd. Merie 19

Tilbake

1768     Søndag efter Michaelis, 18. à Trinit.

Nr. Navn Alder
1 Gunner Tostensen N: Schoug 17
2 Svend Olsen Gusland 16 1/2
3 Amund Aasmundsen Schylle 16 1/2
4 Amund Truelsen Grimsrud 16
5 Hans Larsen Houg 16
6 Johannes Olsen Tingulstad 16
7 Ole Hansen Røed 16
8 Johannes Olsen Stochstad 16
9 Syver Pedersen Onaas 16
10 Helge Pedersen Svichebøl 16
11 Anders Andersen Hollebøl 17
12 Ole Jensen Ødegaard 17
13 Hans Larsen Ødegaard 16
14 Ole Larsen Oddestad eie 16
15 Ulrich Christian Andersen Berger 17
16 Svend Hansen Heaas eie 18
17 Amund Christensen Holo 16
18 Thomas Larsen Smertue 17
19 Poul Olsen Jarn 17
20 Christen Bentsen Bærøe 17
21 Helge Olsen Carlstad 17
22 Johannes Olsen Bøhler 19
23 Helge Friderichsen Tingulstad 17
24 Niels Arnesen Krogerud 25
25 Mette Maria Berentsd. Kreus paa Luur  
26 Maria Pedersd. Rygge 16
27 Anne Schiøfarsd. Thoen 16
28 Karen Friderichsd. Numestad 17
29 Karen Christensen Holo 17
30 Aase Rasmusd. Tomter 22
31 Ellen Pedersd. Tolfshuus 16
32 Anne Andersd. Loschen 17
33 Ellen Erichsd. Wegger 16
34 Gunild Nielsd. Stochstad 29
35 Anne Jacobsd. Haabel 28

Tilbake

1769     Søndag efter Michaelis: 19. à Trin.

Nr. Navn Alder
1 Johannes Hansen Houg 17
2 Jacob Andersen Hoel 16 1/2
3 Ole Jensen Wien 16 1/2
4 Peder Arnesen Rigesem 16 1/2
5 Ole Olsen Bærøe 16 1/2
6 Christen Halvorsen ibid. 18
7 Hans Olsen Bierve eie 17
8 Hans Mogensen Liushoug 16 1/2
9 Hans Schiøfarsen Thoen 17
10 Jens Hansen Braatte 18
11 Peder Thomasen Schinerud 18
12 Else Catharina Ring 16 1/2
13 Ellen Margrethe Torchildsd. Bierve 17
14 Gunild Haagensd. Tispenrud 16 1/2
15 Kiersten Pedersd. Øfre Jarn 16 1/2
16 Olea Hansd. Berg 16 1/2
17 Martha Sophia Thorersd. Melleby 16 1/2
18 Margrethe Jensd. Leppestad 17
19 Helle Hansd. Saxebøl 16 1/2
20 Dorthe Pedersd. Øfre Svichebøl 16 1/2
21 Maria Madsd. Gietteberg 17
22 Kierstine Joensd. Ringstad 16 1/2
23 Orslou Andersd. Orschoug 17
24 Cristina Andersd. Bioner 17
25 Ragnild Hansd. Sullebro 17
26 Maren Pedersd. Tolfshuus 16 1/2
27 Anne Nielsd. Stochstad eie 16 1/2
28 Helvig Andersd. Braatte eie 16 1/2
29 Thore Gunnersd. Haglerud eie 16 1/2
30 Johanna Aslagsd. Oddestad 16 1/2
31 Anne Christensd. Hvam 17
32 Anne Trondsd. Schylle 18 1/2
33 Rønnou Erichsd. Melleby eie 18
34 Hans Hansen Haslerud 17

Tilbake

1770     Søndag efter Mich: 17. efter Trinit.   

Nr. Navn Alder
1 Hans Larsen østre Krog 16 1/2
2 Svend Johannesen Fuscher 16
3 Johannes Jensen Wien 16
4 Jens Andersen Hovie 17
5 Peder Poulsen Luure 16
6 Poul Jensen ?? Krog 16 1/2
7 Søren Olsen Bærøe-eie 17
8 Peder Hansen Heaas-eie 17
9 Ole Joensen Breche 17 1/2
10 Samuel Joensen Breche 16
11 Halvor Olsen Tolfshuus 20
12 Niels Olsen Tolfshuus 16
13 Jens Larsen Kinerud 16
14 Hans Gunnersen Wegger-eie 16
15 Gullich Larsen østre Braatte 17
16 Aslag Jacobsen Greager 20
17 Martha Gunnersd. Narvestad 16
18 Ingeborg Poulsd. Øyen 18
19 Anne Hansd. Haglerud 16 1/2
20 Mette Larsd. Lie 16
21 Kiersten Torstensd. N: Schoug 16 1/2
22 Karen Andersd. N: Merie 17
23 Karen Jensd. Hagen 16 1/2
24 Margretha Joensd. Bierve 18
25 Anne Jahnsd. Bøhler 16 1/2
26 Martha Rasmusd. Grimsrud 17
27 Karen Larsd. Laaschen 16 1/2
28 Hellene Hansd. Tispenrud 18
29 Anne Hansd. Houg 16 1/2
30 Olou Halvorsd. Waglen 16 1/2
31 Helle Andersd. Westerby 16 1/2
32 Helvig Hansd. Rygge 17 1/2
33 Maren Larsd. Tasebach 17
34 Martha Olsd. Vegger-eie 17
35 Cristina Jacobsd. Blixland 22
36 ??  Olsd. Eng 24

Tilbake

1771     Søndag efter Mich. 19 à Trin.   

Nr. Navn Alder
1 Hans Peter Ring 17
2 Søren Ring 15 1/2
3 Peder Schade paa Luur 15 1/2
4 Svend Aasmundsen Schiølle 16
5 Hans Pedersen Ascherud 17
6 Svend Andersen Svelgen 16
7 Lars Andersen Hovie 16 1/2
8 Hans Olsen Haabel 17
9 Eener Poulsen Luure 16 1/2
10 Jens Erichsen Fuscher 16
11 Niels Christiansen Hooel 16 1/2
12 Amund Olsen Smebøl 17
13 Christen Christophersen Lie 18
14 Rolf Halvorsen Laaschen 19
15 Johannes Hansen Krogerud 24
16 Ole Larsen Nærbøll 17 1/2
17 Poul Jacobsen N: Tomter 16 1/2
18 Ole Larsen Oddestad 27
19 Lars Olsen Houg 17
20 Anne Maria Aasmundsd. Støttum 16 1/2
21 Helvig Olsd. Smertue 16
22 Cristence Ewensd. Lie 16 1/2
23 Maria Evensd. N: Svichebøl 16
24 Johanne Larsd. Ø: Krog 17
25 Karen Andersd. Svelgen 16
26 Anne Maria Sørensd. Numestad 16 1/2
27 Anne Olsd. Foss 17
28 Maria Hansd. Aares 17
29 Martha Joensd. Haabel 18
30 Cristina Christensd. Rygge 16 1/2
31 Maren Hansd. Brøholt 16 1/2
32 Gunild Gunnersd. Rygge 16 1/2
33 Cristina Carlsd. Gusland 16
34 Giertrud Hansd. Riser 16
35 Berte Mogensd. Liushoug 16
36 Gunild Maria Andersd. Houg 16
37 Thore Larsd. Suurby 20
38 Maria Olsd. N: Tomter 21
39 Karen Johannesd. Haslerud 17 1/2

Tilbake

1772     Søndag efter Mich. 16 à Trin.   

Nr. Navn Alder
1 Jørgen Gløersen Ringstad 16
2 Lars Larsen Houg 16
3 Gudmund Thoresen Melleby 16
4 Johannes Hansen Røed 16
5 Thoer Johannesen Fuscher 16
6 Aslach Schiøfarsen Thoen 16
7 Niels Hansen Hoel 17
8 Ole Pedersen Øfre Svichebøl 16
9 Ole Erichsen Gustved 16
10 Anders Olsen Isie 16
11 Joen Olsen Hovie 17
12 Lars Christensen Schiestad 16
13 Peder Christensen Ø: Schielfos 22
14 Syver Larsen Berg 17
15 Christen Olsen Brøholt 17
16 Anders Thomesen Schinerud 19
17 Torgier Syversen Bovem 17
18 Anders Olsen Isie-eie 18
19 Maria Gunnersd. Narvestad 15 1/2
20 Thore Andersd. Holt 16
21 Maren Thorersd. Schiestad 16
22 Anne Pedersd. Ascherud 16
23 Ingeborg Olsd. Tønderud 16
24 Goro Olsd. Huchen 16
25 Ingeborg Hansd. Krogerud 16
26 Ragnild Svendsd. Rigesem 17
27 Anne Olsd. Holt-eie 16
28 Maren Thorersd. Gustved 17
29 Olea Joensd. Rygge 19
30 Ingeborg Andersd. Berger 17
31 Berthe Syversd. Liushoug 16
32 Maren Olsd. Isie-eie 16
33 Thore Larsd. Kubestad 17
34 Gunild Andersd. Braatte 20

Tilbake

1773     Søndag efter Mich. 17 à Trin.   

Nr. Navn Alder
1 Joen Haagensen Tispenrud  
2 Christian Larsen Houg  
3 Poul Olsen Smertue 16
4 Johannes Jensen Saxebøl 16 1/2
5 Johannes Jensen Eng 16 1/2
6 Jacob Joensen Bierve 16
7 Samuel Anundsen Bjoner 21
8 Jens Hansen Numestad-eie 16
9 Hans Hansen Foss 17
10 Even Jensen Mæhre 17
11 Jil Pedersen Lie 17
12 Halvor Torgersen Haglerud 20
13 Kiersten Tollefsd. Blixland 15 1/2
14 Ingeborg Maria Halvorsd. Onaas 17
15 Helvig Andersd. N: Mæhre 16
16 Ingeborg Larsd. Humlerud 17
17 Berthe Andersd. Svelgen 16
18 Berthe Gullichsd. Carlstad 16
19 Kiersten Asbjørnsd. Myra 17
20 Helvig Hansd. Rigesem 17
21 Gunild Olsd. Melleby 16
22 Gunild Hansd. Grimsrud 16
23 Thore Christophersd. Foss 17
24 Ellen Joensd. Bjoner 17
25 Dorthe Larsd. Suurby 16
26 Anne Olsd. Blixland-eie 16
27 Anne Andersd. Fuscher-eie 16
28 Maria Svendsd. Nærbøl 17
29 Abigael Christensd. Bjoner-eie 17
30 Olea Aslachsd. Heaas 16
31 Maren Haagensd. Bielet 18
32 Thore Olsd. Lilleby 17
33 Berthe Andreasd. Wegger 16
34 Ingeborg Christophersd. Krogerud 20

Tilbake

1774    Dom 18 p: Trinit.

Nr. Navn Alder
1 Lars Olsen Schielfos 16
2 Johannes Olsen Dahl 16
3 Jon Evensen Svichebøl 16
4 Hans Olsen Elvrud 17
5 Rasmus Jercksen Field 16
6 Jens Arnesen Haglerud 18
7 Niels Amundsen Braate 16
8 Lars Hansen Solberg 17
9 Niels Andersen Stochstadeie 17
10 Maria Pedersd. Jahren 15
11 Maria Hansd. Oddestad 16
12 Olia Bendtsd. Bærø 16
13 Anne Halvorsd. Mæhre 16
14 Cristiane Svendsd. Houg 16
15 Kirsten Thorersd. Heaas 17
16 Ragnild Olsd. Smebøl 18
17 Karen Gullichsd. Carlstad 16
18 Christence Christensd. Eggeberg 16
19 Berthe Olsd. Blixland 16
20 Anne Arnesd. Haglerud 19
21 Anne Hansd. Eng 18
22 Maria Larsd. Greager 20
23 Kari Halvorsd. Stochstad 17
24 Mallene Gulbrandsd. Hollen 18

Tilbake

1775    Dom. 19 p. Trinit.

Nr. Navn Alder
1 Thorer Gulbrandsen Greagerpladsen 17
2 Johannes Gulliksen Bærøeeie 17
3 Hans Embretsen Bærøeeie 16 1/2
4 Torbiørn Jensen Aares 17 1/2
5 Friderich Jensen Wien 15 1/2
6 Anders Pedersen Onaas 16
7 Jacob Christophersen S: Bovum 16 1/2
8 Ole Olsen Rigesem 17 1/2
9 Sven Berthelsen Tonnerud 17 1/2
10 Gunder Rasmusen 20 1/2
11 Torborg Sophie Aasmundsd. Støttum 16 1/2
12 Mari Jensd. Leppestad 16
13 Mari Jensd. Wien 15 1/2
14 Anne Evensd. Svekkebøl 15 1/2
15 Anne Christensd. Egeberg 16
16 Gunild Christophersd. Sanner 16
17 Kari Johansd. Leppestad-eie 16 1/2
18 Sabine Asbiørnsd. Waglen-eie 16 1/2
19 Marthe Tostensd. Schou 16
20 Marthe Persd. Bilet 16 1/2
21 Johanne Andersd. Hagen 16
22 Maria Michelsd. Myrer 16 1/2

Tilbake

1776    Dom. 23 p. Trinit.

Nr. Navn Alder
1 Michel Hansen Rygge-eie  
2 Haagen Haagensen 17 1/2
3 Anders Hansen Hvamseie  
4 Hans Thorersen Melbye  
5 Jens Berthelsen Tønnerud  
6 Niels Hansen Risereie  
7 Jørgen Abrahamsen Ringstad  
8 Lars Svennungsen Eggeberg  
9 Niels Christophersen Hvidsten  
10 Lars Andersen Holt  
11 Simen Jonsen Krog  
12 Peder Larsen Skielfoseie  
13 Sven Jacobsen Brøholt  
14 Hans Annungsen Knapstad  
15 Kirstine Christophersd. Hvidsten  
16 Karen Abrahamsd. Ringstad  
17 Karen Halvorsd. Luur  
18 Anne Mogensd. Wegger-eie  
19 Berthe Maria Andersd. Haavie  
20 Susana Jensd. Bærøe  
21 Marte Johannesd. Gusland  
22 Maria Hansd. Riser-eie  
23 Ingebor Olsd. Wegger  
24 Johanne Jahnsd. Krog  
25 Maren Persd. Huul  
26 Oslou Bendixd. Hougseie  

Tilbake

1777    Dom: 23 post Trinit.

Nr. Navn
1 Johannes Olsen Tingulstad
2 Marcus Helgesen Thon
3 Ole Jonsen Skou
4 Karl Wilhelmsen Houg
5 Sven Jonsen Brekka
6 Anders Larsen Mærøe
7 Hans Jonsen Holoe
8 Johannes Thorersen Tolfshuus
9 Hans Clausen Lie
10 Abraham Hansen Haglerud
11 Friderich Friderichsen Lillebye
12 Siøfar Hansen Leppestad-eie
13 Ingebret Andreasen Wegger-eie
14 Sven Povelsen Jahren
15 Anders Iversen Bærøe
16 Thomes Hansen Oddestad
17 Niels Jerksen Field
18 Berthe Tostensd. Skou
19 Anne Larsd. Lyshoug
20 Berthe Marie Gulbrandsd. Bøler
21 Johanne Jonsd. Brekka
22 Maria Andreasd. Weggerpladsen
23 Magrethe Christensd. Kraagerud
24 Anne Andersd. Fleesa
25 Hellene Hansd. Haglerud
26 Christense Christophersd. Hvidsten
27 Lisbeth Friderichsd. Fos
28 Marie Thomesd. Skinnerud
29 Marie Olsd. Skielfos
30 Ragnild Christend. Ø: Losken
31 Larine Thoresd. Skiestad

Tilbake

1778    Dom 23 post Trinit.

Nr. Navn
1 Monsieur Niels Arctander
2 Jacob Haagensen Tisbiønerud
3 Johannes Erichsen Gustved
4 Simen Jensen Aares
5 Lars Johansen Palmehytten
6 Johannes Jonsen S: Hvidsten
7 Christian Persen Smeebøl
8 Sven Olsen Houen
9 Johannes Hansen Berg
10 Hans Pedersen Ø: Tomter
11 Gunder Gulbrandsen Berg
12 Lars Thoresen Schiestad
13 Ener Berthelsen Rygge
14 Ener Jensen Søndre Hvidsten
15 Anne Johannesd. Bærøeeie
16 Kari Nielsd. Karlstad
17 Christine Gulliksd. Bærøe
18 Giertrud Larsd. Bierved
19 Anne Larsd. Krog
20 Kari Jonsd. Myrer
21 Ingebor Maria Thoresd. Skielfos
22 Ingebor Jonsd. Rygge
23 Johanne Henrichsd. Sanner
24 Christine Aslaksd. Dahl
25 Mari Jensd. Røe
26 Ingebor Abrahamsd. Hoel
27 Maria Hansd. Hoelseie
28 Mari Larsd. Haabel
29 Magrethe Hansd. Rigesem
30 Olou Christiansd. Brekka
31 Kari Olsd. Waglen
32 Magrete Larsd. Homlerud
33 Anne Johansd. Greager

Tilbake

1779    Dom: 23 post Trinit.

Nr. Navn
1 Christen Gulliksen Bærøeeie
2 Erich Ingebretsen ??
3 Christian Andersen Svelgen
4 Syver Jensen Bærøe
5 Peder Berthelsen Tønerud
6 Anders Olsen Langbraaten
7 Lars Pedersen Ø: Svekkebøl
8 Søren Andersen Kraageruddalen
9 Jørgen Hansen Nedre Losken
10 Johannes Christophersen Rigesem
11 Johannes Andersen Holt
12 Anders Christiansen Pikstad
13 Erich Hansen Leppestad-eie
14 Inger Gulliksd. Bærøeeie
15 Johanne Olsd. Jahrseie
16 Elisabeth Hansd. Riser
17 Olia Torjersd. Ringstad
18 Anne Bentsd. Blixlandeie
19 Karen Kirstine Svendsd. Steenbøl
20 Kirstine Helgesd. Thoen
21 Marthe Halvorsd. Isie
22 Maria Olsd. Myrereie
23 Marthe Andersd. Fuskereie
24 Kirstine Christensd. Lillebye
25 Sibylle Friderichsd. Numestad
26 Karen Jerksd. Field
27 Johanne Sophie Johannesd. Jahren
28 Helene Polsd. Grimsrud
29 Susana Christophersd. Hvidsten

Tilbake


Hogne Holst, den 29.5.2000