Hobøl kirkebøker

Konfirmasjon 1780 - 1799

1780 1781 1782 1783 1784 1785 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1798 1799


1780    Dom: 25 post Trinit.

Nr. Navn
1 Peder Friderichsen Bærøe
2 Marcus Tollefsen Blixland
3 Hans Arnesen Roaas
4 Arne Aasmusen Støttum
5 Povel Asbiørnsen Kraagerud
6 Lars Ottersen Brøholt
7 Hans Larsen Lyshoug
8 Anders Christensen Lillebye
9 Torkild Jonsen Fusker
10 Sven Thoresen Tolfshuus
11 Thorer Hansen Øyen
12 Christian Andersen Kraageruddalen
13 Ole Larsen Surbye
14 Niels Olsen Foseie
15 Hans Hansen Haglerud
16 Michel Aslaksen Mærøe
17 Torkild Gulbrandsen fra Gaarder
18 Halvor Gundersen Hagen
19 Gunild Olsd. Brøholtdalen
20 Maria Olsd. Elverud
21 Johanne Helgesd. Knapstad
22 Olia Hansd. Oddestad
23 Anne Tostend. Vien
24 Abigael Vebiørnsd. Onaas
25 Marthe Svennungsd. Egeberg
26 Dorthe Jonsd. Tonnerud
27 Marthe Christophersd. Torp
28 Maren Andersd. Kraageruddalen
29 Inger Povelsd. Skou
30 Berthe Jonsd. Nordre Hvidsten
31 Maria Persd. Dahl
32 Anne Svendsd. Weggereie

Tilbake

1781    Den 22. Søndag efter Trinitatis

Nr. Navn
1 Ole Pedersen Gustved
2 Peder Pedersen Bioner
3 Lars Hansen Rygge
4 Lars Persen Dahl
5 Sven Torkildsen Bærøe
6 Johannes Friderichsen Bergseie
7 Jahn Andersen Leppestadeie
8 Ole Johansen Smertue
9 Christian Hansen Leppestadeie
10 Ingebreth Ingebretsen fra Gaarder
11 Johansen Risereie
12 Christen Jacobsen Tonnerudeie
13 Syver Olsen Nedre Tomter
14 Annung Thoresen Skiølle
15 Gunder Andersen Haslerud
16 Ole Erlandsen Brækkeeie
17 Andreas Jahnsen Hollebøltangen
18 Goroe Haagensd. Tisbiørnrud
19 Elen Erichsd. Rigesem
20 Anne Arnesd. Roaas
21 Helge Hansd. Fos
22 Maren Christophersd. Ø: Bøhler
23 Anne Hansd. Røe
24 Berthe Christophersd. Hvidsten
25 Karen Andersd. Kraagerud
26 Anne Dorthe Erichsd. Gustved
27 Haakine Thoresd. Ø: Jahrseie
28 Gunild Larsd. Surbye
29 Johanne Abrahamsd. Greager
30 Gunild Thoresd. Skiestad
31 Karen Helgesd. Kinnerud

Tilbake

1782   

Nr. Navn
1 Andreas Andersen Holt
2 Jens Thoresen Skielfos
3 Johanes Gabrielsen Greager
4 Ole Christiansen Wegger
5 Peder Johannesen Hoff
6 Gunder Christophersen Dahl
1 Kirstine Torjersd. Ringstad
2 Inger Thores. Braathe
3 Gunild Olsd. Waglen
4 Berthe Andersd. Svanebak
5 Ragnild Hansd. Leppestad
6 Anne Johannesd. Grimsrud
7 Maren Christophersd. Tønnerud
8 Johanne Johannesd. Krog
9 Berthe Larsd. Heaaseie
10 Kirstine Olsd. V. Skielfos
11 Ragnild Olsd. Brøholtdalen
12 Kirstine Christophersd. Knapstad

Tilbake

1783

Nr. Navn
1 Ingebreth Christiansen Fos
2 Povel Arnesen Roaas
3 Sven Tollefsen Blixland
4 Anders Halvorsen Houen
5 Lars Helgesen Kinnerud
6 Hans Christiansen Lillebye
7 Johannes Olsen Jahren
8 Ole Ottersen Brøholt
9 Erich Povelsen Torp
10 Hans Christensen Egeberg
11 Peder Olsen Øyen
12 Anders Simensen Blixland
13 Christen Nielsen Carlstad
14 Berthel Nielsen Tolfshuus
15 Peder Aslaksen Bækhuus
16 Sven Olsen Hoffseie
1 Jomfrue Anne Olina Bærøe
2 Rangdi Hansd. Rigesem
3 Christi Olsd. Torp
4 Maria Helgesd. Kinnerud
5 Maria Jensd. Tomter
6 Berthe Maria Pedersd. Grimsrud
7 Anne Pedersd. Skiølle
8 Christin Johannesd. Smertue
9 Sara Erichsd. Braatheeie
10 Ragnild Iversd. Skou
11 Ingebor Gulbrandsd. Nærbøl

Tilbake

1784    Dom: 20 post Trinit

Nr. Navn
1 Mads Olsen Elverud
2 Hans Hansen Berg
3 Holm Andersen Kraagerud
4 Johannes Hansen Bøler
5 Webiørn Olsen Laasken
6 Anders Larsen Høyaas
7 Torjer Olsen Hofseie
8 Jahn Johansen Fuskereie
9 Samuel Syversen Hoff
10 Jacob Christiansen Skou
11 Mads Jensen Riser
12 Halvor Thoresen Skiestad
13 Hans Hansen Wien
14 Søren Nielsen Onaas
15 Johannes Andersen Præstegaarden ?
16 Ingebor Andersd. Holt
17 Sirie Gulliksd. Askrud
18 Olou Svennungsd. Egeberg
19 Gunild Christophersd. Myrer
20 Anne Johnsd. Hvam
21 Kirstine Pedersd. Stokstad
22 Maren Ottersd. Østre Krog
23 Abigael Christiansd. Ø: Krog
24 Ingebor Pedersd. Bovum
25 Magrethe Jensd. Saxebøl
26 Anne Thoresd. Solberg
27 Johane Østensd. Lyshougdalen
28 Maria Jensd. Lyshougdalen
29 Ingebor Thoresd. Bovumeie
30 Anne Larsd. Dalereie
31 Kirstine Olsd. Fusker

Tilbake

1785    Dom: Omnium Sanctorium   

Nr. Navn
1 Anders Jensen Saubakken
2 Lars Torkildsen Grimsrud
3 Christopher Thoresen Braathe
4 Gulbrand Simensen Blixland
5 Thorer Povelsen Grimsrud
6 Lars Johannesen Greager eie
7 Tron Jerksen Skiølle
8 Svend Samuelsen Hool
9 Niels Larsen Surbye
10 Sven Aasmusen Støttum
11 Gulbrand Svendsen Brecheeie
12 Ole Jensen Huulseie
13 Friderich Thoresen Schiestad
14 Sibelle Rejersd. Hvam
15 Berthe Thoersd. Tolfshuus
16 Berthe Jensd. Nærbøl
17 Margrethe Clemedsd. Gusland
18 Kirsten Olsd. Øyen
19 Johanne Povelsd. Øyen
20 Johanne Johannesd. Steenbøl
21 Maria Aslaksd. Bekhuus
22 Gunild Jacobsd. Krog
23 Helene Christensd. Skiølle eie
24 Karen Larsd. Krog
25 Sophie Johnsd. Søndre Hvidsten
26 Berthe Maria Gabrielsd. Greager
27 Kirsten Henrichsd. Kraagerud

Tilbake

1787    Den 20. Søndag efter Trinit.

Nr. Navn
1 Helge Tollefsen Blixland
2 Tosten Hansen Igsie
3 Gunder Christensen Rigesem
4 Hans Eskelsen Stokstad
5 Sven Johannesen Nyegaard
6 Per Andersen Øyenseie
7 Christian Pedersen Nedre Losken
8 Ingebreth Gundersen Skielfos
9 Lars Hansen Kraagerud
10 Thorer Jacobsen Grimsrudeie
11 Guttorm Arnesen V. Krog
12 Johannes Gulbrandsen Bierkeskoug
13 Christen Olsen Greager eie
14 Lars Gulbrandsen Leppestad
15 Anders Christophersen Bilet
16 Johannes Gulbrandsen ??
17 Lars Jacobsen Bærøe
18 Agar Syversd. Hoff  (el. Holt)
19 Maren Thoresd. Skielfos
20 Agar Jonsd. Brathen
21 Else Olsd. Schiolden
22 Kirstine Marie Kantzler ?
23 Helene Johanesd. Fusker eie
24 Anne Persd. Smeebøl
25 Sirie Olsd. Narvestad
26 Berthe Friderichsd. Nummestad
27 Maren Halvorsd. Engen
28 Maria Svendsd. Huulseie
29 Johanne Larsd. Hvidsten
30 Johanne Hansd. Gietteberg
31 Marthe Povelsd. Dahl
32 Marthe Hansd. Kraagerud
33 Heile Nielsd. Grimsrudeie

Tilbake

1788    Dom: 19. post Trinit

Nr. Navn
1 Lars Christiansen Fos
2 Christian Torkildsen Grimsrud
3 Christopher Olsen Torp
4 Erich Hansen Leppestad
5 Hans Thoresen Øvre Jahrseie
6 Johannes Hansen Schielfos
7 Hans Olsen Øvre Jahrseie
8 Christian Johansen Myrer
9 Lars Andersen Brecheeie
10 Arne Jensen Eng
11 Lars Jonsen prestegaarden?
12 Jomfrue Berthe Maria Bærøe
13 Maria Hansd. Rygge
14 Kari Tostensd. Bovum
15 Christine Pedersd. Onaas
16 Olia Jacobsd. Hvidsten
17 Anne Hansd. Kraagerud
18 Anne Andersd. Kraagerud
19 Mari Christiansd. Eng
20 Marthe Pedersd. Tomtereie

Tilbake

1789    Dom: 22 post Trinit i Tomter annex kirke

Nr. Navn
1 Hans Rolfsen Solberg
2 Hans Ellefsen Schiolden
3 Johannes Jonsen Skou
4 Lars Hansen Igsie
5 Christian Jensen Nærbøl
6 Johannes Hansen Solie
7 Christopher Hansen Mærøeeie
8 Andreas Evensen Mærøe
9 Johan Henrich Larsen Westerbye
10 Clemet Larsen Risereie
11 Hans Ingebretsen S: Hvidsten
12 Jacob Tostensen Bioner
13 Svend Larsen Krogseie
14 Jens Larsen Holden
15 Ellef Gislesen Præstegaarden
17 Erich Persen Øvre Tomtereie
18 Bent Arnesen Daler
19 Ingebor Mathisd. Ellerup
20 Gunild Christophersd. Heja
21 Agar Christophersd. Bøler
22 Ragnild Jensd. Holoe-eie
23 Maria Jonsd. Myrer
24 Kirsti Johannesd. Willemstad
25 Kirstine Helvigsd. Kinnerud
26 Helvig Hansd. Hoffseie
27 Johanne Hansd. Høyaas
28 Anne Larsd. Houg
29 Anne Olsd. Daler
30 Ingebor Haagensd. Bovum
31 Ingebor Olsd. Grimsrud
32 Anne Hansd. Jonsrud
33 Gunild Jerksd. Tingulstad

Tilbake

1790    Dom: 21 post Trinit. i Haabel kirke

Nr. Navn
1 Marcus Mathiasen Ellerup
2 Andreas Christiansen Fos
3 Andreas Torkildsen Grimsrud
4 Even Jensen Nedre Tomter
5 Lars Jensen Unaas
6 Ole Helgesen Rigesem
7 Even Rejersen Hvam
8 Johannes Christophersen Hvidsten
9 Hans Johannesen Wilhelmstad
10 Jacob Polsen Torp
11 Ellef Larsen Stokstad
12 Ole Nielsen Nærbøl
13 Erich Gabrielsen Greager
14 Johannes Jacobsen Finstad
15 Lars Svennungsen Egeberg
16 Holm Olsen Kinnerud
17 Niels Ludrichsen Holoe
18 Anders Helgesen Hollebøl
19 Jomfrue Olia Randbye
20 Olia Gabrielsd. Gusland
21 Maria Tollefsd. Gusland
22 Kari Nielsd. Braathe
23 Thore Enersd. Hvidsten
24 Mari Tostensd. Bioner
25 Helvig Povelsd. Dahl
26 Else Michelsd. Braathe
27 Helvig Susana Samuelsd. Hoel
28 Johanne Maria Andersd. Berg
29 Marthe Nielsd. Sanner
30 Berthe Maria Larsd. Haglerud
31 Anne Sophia Svendsd. Holle
32 Mari Haagensd. Thon
33 Susana Svendsd. Fos
34 Else Thoresd. Schiestad
35 Helene Jacobsd. Pipen

Tilbake

1791    Dom: 19 post Trinit. i Tomter kirke

Nr. Navn
1 Johannes Larsen Vesterbye
2 Syver Rolfsen Solberg
3 Jacob Olsen Torp
4 Jacob Østensen Solberg
5 Lars Larsen Krogseie
6 Friderich Larsen Vesterbye
7 Jens Jonsen Brechen
8 Per Erichsen Wegger
9 Bothor Olsen Tolfshuus
10 Gunild Holmsen Narvestad
11 Kari Vebiørnsd. Fusker
12 Annikken Torjersd. Ringstad
13 Ragnild Christensd. Lillebye
14 Gunild Giermundsd. Skou
15 Johanne Vilhelmsd. Skinnerud
16 Anne Thomesd. Bierved
17 Mari Andersd. Holt
18 Elen Christophersd. Bøler
19 Mari Christiansd. Haslerud
20 Marthe Olsd. Tingulstad
21 Anne Samuelsd. Hvam
22 Ingebor Persd. Skinnerud
23 Berthe Erichsd. Bierkeskou
24 Anne Olsd. Præstegaarden

Tilbake

1792    Dom: 22 post Trinit i Haabel kirke

Nr. Navn
1 Johannes Jensen Saxebøl
2 Hans Svendsen Svelgen
3 John Andersen Kintslie
4 Erich Hansen Bærøe-eie
5 Ole Christiansen Schiølle
6 Johannes Jensen Bovum
7 Torkild Hansen Dammen
8 Johannes Mathisen Greager
9 Carl Erlandsen Fos
10 Povel Arnesen Holoe-eie
11 Ellef Aslachsen Bræcha
12 Eli Johnsd. Leppestad
13 Martine Jensd. Tomter
14 Magrethe Hansd. Igise
15 Maria Persd. Tomtereie
16 Maria Johannesd. Wellemstad
17 Kari Persd. Østerdal
18 Berthe Maria Giermundsd. Schou
19 Ingebor Christiansd. Grimsrud
20 Maren Evensd. Svetta
21 Johanne Thoresd. Tolfshuus
22 Gunild Tostensd. Bioner
23 Petronelle Davidsd. Houg
24 Mari Thomesd. Løvaas
25 Ingebor Rasmusd. Glæa
26 Dorthe Johnsd. Saubakken
27 Kirsti Larsd. Grimsrud

Tilbake

1793    Den 3. November i Tomter kirke

Nr. Navn
1 Halvor Christiansen Fos
2 Johannes Helgesen Kinnerud
3 Christopher Hansen Waglen
4 Christen Rejersen Unaaseie
5 Samuel Persen Lyshoug eie
6 Jens Andersen Mærøe
7 Even Olsen Nedre Svigebøl
8 Ole Hansen Kinnerud
9 Hans Østensen Stokstad
10 Bent Christensen Høyaas
11 Ole Nielsen Unnaseie
12 Ole Svendsen Brechen
13 Svend Gabrielsen Greager
14 Hans Larsen Aares
15 Johannes Ellefsen Risereie
16 Ole Torjersen Krogseie
17 Johannes Andersen Tomter
18 Johannes Persen Brøholt
19 Ole Amundsen Carlstad
20 Hans Rolfsen Biervedhouen
21 Petter Thoresen Lie
22 Niels Povelsen Gusland
23 Jens Aslachsen Krog
24 Aaslov Tollefsd. Blixland
25 Ingebor Sophie Olsd. Nærbøl
26 Gunild Jonsd. Brechen
27 Gonor Friderichsd. Wegger
28 Gunild Larsd. Haglerud
29 Annikken Povelsd. Dal
30 Kari Hansd. Kraagerud
31 Thore Erichsd. Nærbøl
32 Henricha Pettersd. Nordre Schielfos
33 Maria Larsd. Jahrseie
34 Dorthe Hansd. Luurhouen
35 Thore Holmsd. Weggerdalen
36 Sara Holmsd. Weggerdalen
37 Gunild Olsd. Nygaard
38 Anne Sophie Johannesd. Jahren
39 Anne Larsd. Krogseie
40 Olia Simonsd. Nummestad
41 Sara Henrichsd. Lyshoug
42 Abigael Hansd. Askerud
43 Mari Annundsd. Carlstad
44 Olia Larsd. Houg
45 Berthe Willemsd. Rygge-eie
46 Elen Larsd. Riser-eie
47 Marthe Hansd. Gustved
48 Helvig Thomesd. Berger

Tilbake

1794    Den 9. November i Haabel kirke

Nr. Navn
1 Torkild Holmsen Narvestad
2 Erich Erichsen Lie
3 Jacob Jonsen Smertue
4 Jørgen Friderichsen Wegger
5 Hans Henrichsen Melbye
6 Hans Tostensen Bioner
7 Jens Thoresen Nummestad
8 Jens Henrichsen Lyshoug
9 Lars Svendsen Holden
10 Johannes Olsen Torp
11 Christen Christophersen Sullebrue
12 Christian Larsen Losken
13 Anders Rasmusen Holoe
14 Christian Olsen Skou
15 John Berthelsen præstegaarden
16 Anders Andersen Pikstad
17 Anders Halvorsen Bierkeskou
18 Anne Mathiasd. Ellerup
19 Ragnild Hansd. Igsie
20 Johanne Webiørnsd. Fusker
21 Anne Jensd. Nedre Tomter
22 Marthe Johannesd. Leppestad
23 Anne Persd. Unaas
24 Sidsel Hansd. Nygaard
25 Agar Johnsd. Leppestad
26 Gunil Olsd. Svigebøl
27 Maria Povelsd. Hollebøl
28 Inger Rejersd. Unaas
29 Marthe Rejersd. Haav
30 Inger Nielsd. Torp

Tilbake

1795    Dom: 22 post Trinit. i Tomter annex kirke

Nr. Navn
1 Ole Friderichsen Wegger
2 Even Andersen Ø: Tomter
3 Andreas Larsen Kinnerud
4 Ellef Jensen Ødegaarden
5 Christian Aslachsen Daler
6 Christian Johansen Daler
7 Hans Jensen Saxebøl
8 Lars Christensen Høyaas
9 Johannes Amundsen Hvidsten
10 Andreas Hansen Skou
11 Jens Christiansen Houg
12 Marcus Hansen Solie
13 Gunder Rolfsen Huulseie
14 Torkild Larsen Riser
15 Hans Thoresen Tolfshuus
16 Andreas Larsen Aares
17 Svend Giermundsen Søndre Tolfshuus
18 Ole Bergersen Stokstad
19 Niels Andersen Ø: Bøler
20 Ole Andersen Riser
21 Anders Olsen Tisbiønnerud
22 Ole Holmsen Wegger
23 Jens Nielsen Hoel
24 Per Hansen Schielfos
25 Svend Thoresen Schiestad
26 Hans Andersen Engen
27 Ingebor Gabrielsd. Gusland
28 Anne Larsd. Haglrud
29 Anne Maria Johannesd. Øvre Jahren
30 Ragnild Erichsd. Krog
31 Olia Jonsd. Bøler
32 Helene Andersd. Kinslie
33 Olia Hansd. Hvidsten
34 Ragnild Helgesd. Hollebøl
35 Olia Christensd. Tomtereie
36 Ragnild Hansd. Berger
37 Thore Nielsd. Kinnerud
38 Johanne Michelsd. Braathe eie
39 Thorer Nielsd. Roaaseie
40 Sophie Svendsd. Haavid
41 Johanne Nielsd. Øyen
42 Gunild Svendsd. Holen
43 Sophie Samuelsd. Engen
44 Helene Halvorsd. Bærøe eie

Tilbake

1796    Dom: 19. post Trinit. i Haabel kirke

Nr. Navn
1 Andreas Jensen Baserud
2 Hans Rejersen Hvam
3 Torkild Svendsen Skou
4 Søren Hansen Kraagerud
5 Ole Hansen Nyegaard
6 Johannes Andersen Egeberg
7 John Gundersen Nordre Skou
8 Anders Christensen Tomterdalen
9 Johannes Larsen Ryggepladsen
10 Gulbrand Gulbrandsen Tomter
11 Jens Andersen Bærøe
12 Juul Friderichsen Svelgen
13 Christian Hansen Gustved pladsen
14 Svend Johansen Hollebøl
15 Lars Thomesen Løvaas
16 Hans Andersen Hvidsten pladsen
17 Carl Hansen Glæa
18 Lars Olsen Hollebøl Tangen
19 Iver Johansen Engen
20 Metthe Christine Preus
21 Maria Rolfsd. Solberg
22 Ingebor Webiørnsd. Fusker
23 Agar Rebekka Larsd. Riser
24 Abigael Andersd. Finstad
25 Ragnild Wilhelmsd. Hollebøl Tangen
26 Gunild Evensd. Øyenseie
27 Mari Persd. Bonnerud
28 Helvig Helgesd. Berg
29 Lisbeth Margrethe Lie
30 Marthe Jensd. Braathe
31 Kirstine Hansd. Askerud
32 Kari Christine Larsd. Haavid eie
33 Kari Christiansd. Bærøe
34 Olia Andersd. Grimsrud eie
35 Anne Johansd. Skou

Tilbake

1798    Dom: 22. post Trinit. i Tomter kirke

Nr. Navn
1 Svend Gabrielsen Gusland
2 Hans Webiørnsen Fusker
3 Christen Thoresen Tolfshuus
4 Christian Christiansen Klegbue
5 Johannes Erichsen Lyshoug
6 Torjer Larsen Houg
7 Jacob Arnesen Holoe
8 Helge Helgesen Bøler
9 Christopher Jensen Schiestad
10 Jens Knudsen Bærøe pladsen
11 Lars Torjersen Melbye
12 Barbro Olsd. Nærbøl
13 Kirsti Rolfsd. Solberg
14 Olia Hansd. Kraagerud
15 Anne Maria Johannesd. Jahren
16 Kirsti Torjersd. Ringstad
17 Anne Kirstine Hansd. Solie
18 Gunnild Larsd. Houg
19 Ingebor Maria Svendsd. Tonnerud
20 Giertrud Johannesd. Lillebye
21 Johanne Jensd. Baserud
22 Christense Gulbrandsd. Orskou
23 Maria Hansd. Husken
24 Olia Larsd. Krogspladsen
25 Maria Michelsd. Myrer
26 Elen Maria Persd. Brøholt
27 Sirie Nielsd. Kinnerud

Tilbake

1799    Dom: 23. post Trinit. i Haabel kirke

Nr. Navn
1 Ole Gundersen Schou
2 Anders Polsen Dal
3 Lars Tostensen Vien
4 Anders Rasmusen Tingulstad
5 Even Evensen Mærøe
6 Jens Hansen Fieldspladsen
7 Ole Gabrielsen Greager
8 Hans Samuelsen Engen
9 Christian Rolfsen Haslerud
10 Daniel Henrichsen Haslerud
11 Anne Kirstine Enersen
12 Barbro Jensd. Nedre Tomter
13 Larine Jensd. Finholt
14 Aasloug Olsd. Unaas
15 Ingebor Larsd. Westerbye
16 Gunnil Rasmusd. Schielfos pladsen
17 Ingebor Svendsd. Hoolen?
18 Kari Hansd. Bærøe pladsen
19 Barbro Jensd. Tomter    (overstrøket i kirkeboken)
20 Anne Thorstensd. Bioner
21 Susanna Olsd. Søndre Tolfshuus
22 Kirstine Jensd. Blixland pladsen
23 Kirstine Jacobsd. Østre Bøler
24 Johanne Mere
25 Johanne Pedersd. Blixland pladsen
26 Kistine Waggel pladsen

Tilbake


Hogne Holst, den 30.5.2000