Hobøl kirkebøker

Konfirmasjon 1800 - 1809

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809


1800   

Nr. Navn
1 Johannes Torjersen Houg
2 Anders Hansen Igsie
3 Johanes Amundsen Grimsrud
4 Jens Olsen Krog
5 Christian Jensen Saxebøl
6 Bendix Christiansen Fosnæs
7 Ole Johannes Oddestad
8 Jacob Andersen Stougner
9 Hans Larsen Surbye
10 Halvor Olsen Tisbie ?
11 Niels Johansen Mærøe
12 Per Helgesen Jahrn
13 Helmon Helgensen Jahrn
14 Povel Samuelsen Engen
15 Johannes Polsen Krogspladsen
16 Ingebor Maria Samuelsd.
17 Anne Rolfsd. Solberg
18 Mari Andersd. Øvre Tomter
19 Elen Maria Larsd. Kinnerud
20 Helene Aslachsd. Daler
21 Johanne Svendsd. Høyaas
22 Else Persd. Heja
23 Gunild Christiansd. Fosnæs
24 Anne Larine Steenbøl
25 Christense Hansd. Støttum
26 Maria Larsd. Houg
27 Christine Hansd. Tingulstad
28 Anne Svendsd. Holen
29 Ragnild Svendsd. Øyen
30 Anne Johanesd. Fusker eie
31 Gunild Johanesd. Greager
32 Mari Nielsd. Torp

1801    Tilbake

Nr. Navn
1 Samuel Hansen Samuelsen
2 Hans Lorentsen Bonde
3 Samuel Olsen Melbye eie
4 Hans Henrichsen Lyshoug
5 Erich Christiansen Bærøe eie
6 Inger Webiørnsd. Fusker
7 Marthina Mathiasd. Ellerup
8 Olia Hansd. Krogseie
9 Dorthe Andersd. Unaas
10 Kirsten Iversd. Svigebøl
11 Ragnild Christophersd. Krog
12 Helene Johannesd. Lillebye
13 Thore Maria Samuelsd. Jahren
14 Maria Kjøgersd. Bovum
15 Anne Maria Christiansd. Berger
16 Kari Giermundsd. Skou
17 Olia Olsd. Wien
18 Eli Christophersd. nedre Tingulstad
19 Marthe Olsd. Berger
20 Magrethe Henrichsd. Skou
21 Gunild Arnesd. Tønnerud
22 Johanne Larsd. Aares
23 Mari Friderichsd. Lie
24 Anne Johnsd. Haavi
25 Johanne Haagensd. Berg

1802    Tilbake

Nr. Navn
1 Isach Lywin Preus
2 Johannes Hansen Igise
3 Ole Svendsen Tingulstad eie
4 Johannes Larsen Riggesem
5 Niels Gabrielsen Gusland
6 Johannes Jensen Nærrebøl eie
7 Johan Enersen Hagen
8 Syver Helgesen Jahren
9 Ole Hansen Soli
10 Jens Svendsen Smertue
11 Ole Hansen Bærøe eie
12 Torjer Hansen Tolfshuus
13 Alette Preus
14 Anne Marcusd. Houg
15 Ingebor Jensd. Tomter
16 Christence Larsd. Aares
17 Johanne Peersd. Hol
18 Marthe Maria Jacobsd. Holt
19 Aaslov Hansd. Stockstad
20 Christiana Christiansd. Soli
21 Anne Maria Halvorsd. Tingulstad
22 Christine Christensd. Huulseie
23 Anne Kirstine Riggesem
24 Gunild Thorersd. Wegger eie
25 Kirsti Peersd. Haavi

1803   Tilbake

Nr. Navn
1 Andreas Johannesen Daler
2 Lars Olsen Smebøl
3 Johannes Larsen Houg
4 Caspar Thoresen Hvam
5 Lars Jensen Saxebøl
6 Jens Tostensen Thon
7 Jens Polsen Bøler
8 Ellef Iversen Waglen
9 Tollef Olsen Nerbøl
10 Povel Evensen Øyens pladsen
11 Anders Persen Rygge
12 Tron Thoresen Wegger pladsen
13 Christian Jensen Ødegaarden
14 Ole Jensen Blixland
15 Johan Gudmundsen Bovum
16 Samuel Olsen Hoff
17 Niels Johansen Hofseie
18 Friderich Larsen Berg
19 Johannes Persen Øvre Jahrn
20 Christian Christensen Huulseie
21 Gunder Evensen Bierkeschoug
22 Povel Anunsen præstegaarden
23 Anne Margrethe Hollebøl
24 Hellene Rolfsd. Solberg
25 Johanne Halvorsd. Egeberg
26 Gunild Jensd. Baserud
27 Elen Maria Lovise Hansd. Hvidsten
28 Maria Olsd. Tolfshuus
29 Ingebor Christensd. Tomter pladsen
30 Anne Kirstine Ulrichsd. Hvidsten

Tilbake

1804    24 Søndag efter Trinit.

Nr. Navn
1 Hans Haagensen Hollebøl
2 Aslach Aslachsen Houg
3 Peter Johannesen Lillebye eie
4 Niels Hansen Nyegaard
5 Andreas Tostensen Wien
6 Hellemon Christopher Larsen Gustved
7 Svend Thorsen Brekke
8 Christian Larsen Hougen
9 Andreas Nielsen Tispenrud
10 Andreas Enersen Haabel eie
11 Christian Lorentsen Hvidsteen eie
12 Jørgen Webiørnsen Fusker
13 Lars Olsen Svigebøl
14 Christian Pedersen Jahren
15 Christian Andersen Tomter
16 Hans Peersen Høyaas eie
17 Erich Svendsen Brøholt
18 Christian Andersen Svelgen
19 Lars Peersen Bærøe eie
20 Niels Christensen Braathe
21 Michel Svendsen Knapstad
22 Jacob Olsen Haabel eie
23 Anders Andersen Schou
1 Ingebor Dorthea Helgesd. Jahren
2 Helvig Olsd. Hov
3 Tollene Andersd. Unnas
4 Birthe Pedersd. Leppestad
5 Anne Poulsd. Torp
6 Ingebor Jacobsd. Bøler eie
7 Maria Larsd. Waglen
8 Anne Marie Hansd. Tasebak
9 Olia Peersd. Schielfos
10 Magdalene Helgesd. Bergseie
11 Susanne Larsd. Mærøe
12 Maria Reiersd. Fusker eie
13 Helene Larsd. Mærøe
14 Kari Hendrichsd. Braathe
15 Helene Hansd. Schistad
16 Maria Johannesd. Huken
17 Marie Johnsd. Losken

1805    Tilbake

Nr. Navn Alder
1 Gabriel Gabrielsen Gusland 16
2 Johannes Hansen Bierved 15
3 Syver Marcusen Houg 16
4 Christian Halvorsen Egeberg 15 1/2
5 Lars Torchildsen Lie 16
6 Johannes Larsen Haabel eie 15
7 Johannes Christensen Thons eie 15
8 Johannes Christiansen Fosnæs 15
9 Johannes Arnesen Østbye 15 3/4
10 Hans Aslachsen Ascherud 16 1/4
11 Niels Jensen Schistad 15 3/4
12 Johannes Christiansen Bærøe eie 15 3/4
13 Hans Johannesen Bærøe 19
1 Magrethe Nielsd. Brøholt 15
2 Marthe Jensd. Saxebøl 15 1/2
3 Rachel Johanne Johannesd. Dahler 15 1/2
4 Sophie Andersd. Myrer 14 1/2
5 Anne Jensd. Fusker eie 15 3/4
6 Anne Marie Larsd. Krog 15 3/4
7 Maren Helene Olsd. Krog 15 1/2
8 Anne Kirstine Svendsd. Oddestad 15 1/2
9 Johanne Oline Svendsd. Braate 15 1/2
10 Kirsti Svendsd. Knapstad 16 1/2
11 Gunild Evensd. Egeberg 16 1/2
12 Anne Cathrine Hansd. Krogseie 16
13 Anne Hansd. Østerdal 15 1/2
14 Marie Thorersd. Østbye 15 1/2
15 Ingebor Hansd. Nyegaard 15 1/2
16 Kari Amundsd. Carlstad 15 1/2
17 Olia Johannesd. Bovim 16
18 Larine Andersd. Igsie 15
19 Larine Hendrichsd. Bøler 15 1/2
20 Kari Olsd. Tomter eie 15 3/4
21 Anne Marie Arnesd. Tisbiønnrud 16 3/4
22 Anne Sørensd. Tomterdalen 16 1/2
23 Kari Olsd. Hvidsteen 15 3/4
24 Olia Olsd. Hvidsteen 16
25 Olia Andersd. Myrer 16 1/2
26 Ingebor Anunsd. Haavi 16 1/2
27 Ellen Larsd. Bierved 17

Tilbake

1806    18. Trinitatis Søndag 5. October            

Nr. Navn Alder
1 Christian Poulsen Ringstad 16
2 Aasmund Amundsen Hvidsteen 15 1/2
3 Johannes Thoresen Brekke 15 1/2
4 Andreas Rolfsen Bærøe eie 15
5 Lars Gulbrandsen Haabel eie 15
6 Anders Pedersen Wegger eie 15 1/2
7 Friderich Tostensen Wien 16
8 Hans Knudsen Stenbøl 15 1/2
9 Peder Erichsen Rygge 16
10 Thron Christensen Bærøe eie 17 1/2
11 Johannes Thoresen Wegger 15 1/2
12 Christian Svendsen Engen 16 1/2
13 Peder Erichsen Hoffseie 17
14 Andreas Mathiesen Haabel 17
1 Christine Larsd. Egeberg 15 1/2
2 Marthe Olsd. Brøholt eie 15
3 Anne Dorthea Hansd. Lyshoug 14 3/4
4 Birte Helene Pedersd. Krog eie 16
5 Helene Brynnildsd. Ascherud eie 15 1/2
6 Gunnild Johannesd. Lyshoug eie 17
7 Maren Svendsd. Haabel eie 15 1/2
8 Johanne Jacobsd. Haavi 16
9 Larine Larsd. Saxebøl eie 15 3/4
10 Christiane Johannesd. Brekke eie 15 1/4
11 Kirstine Knudsd. Carlstad eie 14 1/4
12 Anne Kirstine Jacobsd. Mære eie 15 1/4
13 Agar Olsd. Haabel eie 15 1/4
14 Anne Marie Haagensd. nordre Bovim 17
15 Randi Olsd. Lillebye 16
16 Anne Marie Davidsd. Bærøe 16
17 Agar Hansd. Krogeie 15 1/4
18 Abigael Reiersd. Fusker eie 16
19 Karen Kirstine Hansd. Gusland eie 15
20 Anne Poulsd. Krog eie 15 1/4
21 Giertrud Gulbrandsd. Schoug 16

1807   Tilbake

Nr. Navn Alder
1 Johannes Christensen Skjolden 13
2 Thrond Gabrielsen Haslerud 15
3 Lars Johannesen Rød 15
4 Lars Erichsen Haug 16
5 Lars Larsen Haug 15
6 Paul Enersen Gusland 15
7 Andreas Jacobsen Bøhler 16
8 Johannes Andreasen Grimsrød 15
9 Jens Jacobsen Svendsen Tonnerød 16
10 Thorsten Hendriksen Heia 15
11 John Johannesen Hvidsteen 17
12 Halvor Jensen Laasken 15
13 Abraham Enersen 15
14 Hans Christian Enersen 16
15 Johannes Syversen Roaas 15
     
1 Jomfr. Maren Magdalene Thrane 17
2 Jomfr. Helene Magrethe Biek 16
3 Jomfr. Anne Sophie Møller? 16
4 Johanne Helene Hansdatter Stokstad? 16
5 Berthe Hansdatter ibid. 15
6 Karen Sophie Hansdatter Tassebak 15
7 Inger Magrethe Larsdatter Grimsrød 16
8 Anne Amundsdatter Carlstad 15
9 Christine Andreasdatter Fosnæs 15
10 Malene Hansdatter Schelfoss 15
11 Helvig Olsdatter Greager 15
12 Johanne Caroline Johannesdatter Vien 15
13 Anne Olsdatter Fusker 15
14 Marie Jensdatter Blixland 15
15 Ragnild Svendsdatter Nedrebøll 16
16 Anne Magrethe Arnesdatter Skaug 15
17 Marthe Nielsdatter Riserpl. 16
18 Marie Johannesdatter Skvetta 16
19 Marthe Larsdatter Riggesøm 16
20 Inger Johannesdatter Gusland 16
21 Helene Thordsdatter Skaug 16
22 Anne Johannesdatter Hvidsteen 15
23 Marie Johannesdatter Solberg 15
24 Thore Torkildsdatter Unaas 15
25 Elisabeth Pedersdatter Unaas 20
26 Olia Asgundsdatter Tomter 15
27 Thore Evensdatter Elverud 15
28 Ragnild Andersdatter Myhrer 15

1808     Tilbake

Nr. Navn Alder
1 Johannes Larsen Tolfshuus 15
2 Hans Larsen Kragerud 16
3 Hans Marcusen Haug 15
4 Niels Olsen Tolfshuus 16
5 Hans Svendsen Steenbøll 15
6 Christopher Olsen Tomter 16
7 Christian Hansen Riser 20
8 Anders Hansen Homerud   (Homlerud) 16
9 Hans Helgesen Kinnerød 17
10 Andreas Erichsen Torp 15
11 Hans Simonsen Tomter 16
12 Ole Helgesen Jahren 16
13 Jacob Madsen Hallerød 15
14 Svend Larsen Unaas 15
15 Hans Evensen Øien 15
16 Hans Jensen Gustved 15
17 Gullik Christenesen Huul 15
18 Marcus Helgesen Berg 16
19 Ole Gabrielsen Gusland 15
20. Johan Johannesen Dahler 15
21 Lars Svendsen Tønnerud 15
22 Svend Pedersen Hoejaas 17
23 Thorsten Olsen Svikkebøll 16
24 Christian Thoresen Skinnerød 15
     
1 Jomfru Gunild Laurentia Bærøe 15
2 Jomfru Marthe Christine Thrane 15
3 Anne Thordsdatter Brækka 15
4 Thora Andersdatter Tomter 15
5 Anne Halvorsdatter Egeberg 15
6 Olia Lorentsdatter Finstad 15
7 Christine Pedersdatter Krog 16
8 Johanne Paulsdatter Gustved 17
9 Gunild Marie Enersen 15
10 Gunild ??datter Tisbjørnsrud 16
11 Anne Sophie Hansdatter Holoe 16
12 Thora Olsdatter Tømt 15
13 Gunild Magrethe Andreasdatter Nærbøl 15
14 Ingebor Maria Pedersdatter Bærøe 18
15 Anne Marie Gundersdatter Ringstad 15
16 Karen Marie Andreasdatter Svælgen 18
17 Anne Olsdatter Schelfoss 15
18 Ragnild Olsdatter Hoff 17
19 Helene Gulbrandsdatter Krog 15

1809    Tilbake

Nr. Navn Alder
1 Peder Andersen Kragerud 15
2 Jens Nielsen Brødholt 15
3 Jens Rasmusen Bjerkeskoug 15
4 Anders Pedersen Hejaas 16
5 Svend Andersen 15
6 Johan Wilhelmsen Stovner? 15
7 Johannes Thorstensen Wien 15
8 Aasmund Svendsen Riggesem 15
9 Christopher Johannesen Langeland 15
10 Christian Aslaksen Askerød 16
11 Ole Andersen Jahren 17
12 Lars Anonsen 17
13 Hans Hagensen ?? 18
14 Anders Hagensen Hollebøl 16
15 Johannes Christophersen Tomter 17
16 Lars Larsen Gustved 15
17 Niels Jacobsen Igsie pladsen 17
18 Hans Pedersen øvre Jahren 18
19 Christian Hansen Krageruddalen 15
20 Hans Arnesen Tisbjørnrud 15
21 Christian Larsen Haslerød 17
22 Anders Hansen Humlerud 18
23 Lars Johannesen Foss? (el. Fossnes) 15
     
1 Christine Olsdatter Brødholtdalen 15
2 Christine Olsdatter Lyshoug 16
3 Anne Marie Helgesdatter Jahren 15
4 Anne Sophie Clasdatter Kinnerød 15
5 Marie Hansdatter Gusland 15
6 Randie Svendsdatter Knapstad 16
7 Gunild Sophie Samuelsdatter Jahren 15
8 Helene Jacobsdatter Saugbakken 16
9 Libylla Thorkildsdatter Miærum 16
10 Berthe Johannesdatter Rygge 16
11 Marie Pedersdatter Waglen 16
12 Marie Lorentsdatter Waglen 16
13 Johanne Ingebrectsdatter Laasken 17
14 Karen Sophie Svendsdatter Bioner 16
15 Marie Larsdatter Haslerød 16
16 Thore Carlsdatter Grimsrød 18

Tilbake


Hogne Holst, den 30.5.2000