Hobøl kirkebøker

Konfirmasjon 1860 - 1869

1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869


1860    30. September i Tomter kirke

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Ove Christian Larsen Bærøe 29.11.1844 Bærøe Lars Randby Pedersen
Gunhild Olsd.
2 Ove Wilhelm Danielsen Wægger 08.02.1845 Wægger Daniel Olsen Wægger
Inger Dorthea Olsd.
3 Johan Anton Andreasen Leppestad 24.09.1844 Leppestad Andreas Andreasen
Gunhild Marie Johannesd.
4 Johannes Johannesen Saxebøl 31.07.1845 Saxebøl Johannes Olsen
Maria ??
5 Ole Petter Paulsen Igsie 07.12.1845 Igsiepl. Paul Pedersen Igisepl.
Thore Olsd.
6 Anton Thorkildsen Dahlpl. 05.10.1845 Dahlpl. Thorkild Christiansen
Helene Thoresd.
7 Baltazar Julius Olsen Bjervedpl. 02.10.1845 Bjervedpl. Ole Michelsen
Berthe Brynhildsd.
8 Hans Richard Christiansen Bjerved 28.06.1845 Øienpl. Christen Olsen Øienpl.
Marie Johannesd.
9 Hermann Olsen Huulpl. 30.10.1845 Drammen ungk. Ole Westbye
pige Gunhild Marie Haagensd.
10 Julius Pettersen Stokstad 14.01.1845 Stokstadpl. Petter Nielsen Stokstadpl.
Gunhild Hansd.
11 Johan Magnus Iversen Tomter 16.06.1845 Lundem i
Svendal
Iver Johnsen Lundem
Ragnhild Andreasd.
12 Sigvardt Hansen Stokstad 09.10.1844 Krageruddalen Hans Larsen
pige Christine Pedersd.
13 Hans Christian Olsen Wægger 03.04.1846 Brødholtpl. Ole Olsen Nærbølpl.
Oline Svendsd.
14 Edvard Marthinius Johannesen Gusland 01.05.1845 Jahrpl. Johannes Haagensen
Christine Enersd.
15 Anton Jensen Wæggerpl. 05.07.1844 Wæggerpl. Jens Hansen Wæggerpl.
Christine Samuelsd.
16 Jens Jacob Andreasen Bøhler 30.07.1845 Bærøepl. Andreas Jensen Bærøepl.
Inger Holmsd.
17 Marthin Hansen Grimsrødpl. 11.11.1844 Grimsrødpl. Hans Christophersen
Gunhild Haagensd.
18 Hans Oluf Svendsen Thoenpl. 02.08.1845 Asperpl. i
Sp.berg
Svend Hansen Thonspl.
Magrethe Olsd.
19 Fredrik Anton Larsen Bergpl. 09.02.1846 Bergpl. Lars Fredriksen
Larine Olsd.
20 Hans Anton Johannesen Nygaard 17.06.1846 Tønnerødpl. Johan Johannesen
Karen Bergersd.
21 Carl Ludvig Hansen Smertue 14.12.1845 Smertue Hans Larsen Smertue
Helene Christiansd.
22 Peder Julius Pettersen Schelfoss 11.12.1844 Jahrsdam Petter Pettersen fra Moss
pige Anne Christiansd.
23 Anton Christiansen Brødholtpl. 20.11.1845 Dingstad i
Sp.berg
Christian Hendriksen
Sicil Andersd.
24 Ole Marthin Nielsen Engen 02.09.1844 Lyshaugpl. Niels Olsen Pigstad
Maren Olsd.
25 Anton Andersen Berger 12.06.1845 Haabøl prest-
gaard
Anders Jacobsen
Christine Hansd.
26 Sigvardt Larsen Haslerud 03.06.1845 Riserpl. Lars Jacobsen Riserpl.
Marthe Simonsd.
27 Johan Christiansen Hvamb 07.06.1845 Quærner i
Ski??
Christian Olsen
pige Anne Marie Pedersd.
28 Svend Theodor Christiansen Grimsrødpl. 08.09.1845 Grimsrødpl. Christian Amundsen
Antonette Christiansd.
           
1 Anne Marie Christiansd. Foss 19.04.1845 Foss Christian Andreasen
Grethe Christiansd.
2 Johanne Christiansd. Finstad 21.03.1845 Finstad Christian Olsen
Helvig Madsd.
3 Jensine Augusta Sørensd. Hoff 13.09.1846 Hoff Søren Olsen Hoff
Anne Helgesd.
4 Elen Lovise Syversd. Lillebye 09.10.1845 Lillebye Syver Larsen Lillebye
Anne Eriksd.
5 Gunhild Johanne Hansd. Gustved 07.03.1845 Gustved Hans Gulbrandsen
Marie Eriksd.
6 Anne Augusta Johannesd. Holt 15.01.1845 Holt Johannes Andreasen
Karen Sørensd.
7 Karen Marie Hansd. Melbye 23.03.1846 Rygge Hans Svendsen Melby
Marie Johannesd.
8 Karen Andersd. Glæden 07.11.1845 Hestvedpl. Anders Hermansen
Gunhild Hansd.
9 Maren Christine Mathiesd. Westerbye 13.02.1846 Braathe Mathies Christiansen
Marthe Marie Nielsd.
10 Thore Helene Hansd. Bergpl. 24.05.1846 Leppestadpl. Hans Andersen
Christine Johannesd.
11 Grethe Olava Christiansd. Wien 17.12.1845 Wien Christian Holmsen
Agar Thorstensd.
12 Alette Olsd. Bioner 25.03.1845 Bioner Ole Olsen Bioner
Karen Christophersd.
13 Anne Christiane Christiansd. Berg 22.06.1846 Haabølpl. Christian Hansen
enke Anna Ellefsd.
14 Lene Sophie Svendsd. Hvidstenpl. 07.07.1846 Hvambpl. Svend Hansen Hvidsten
Helene Larsd.
15 Caroline Olsd. Steenbøl 03.05.1846 Steenbøl Ole Haagensen
Karen Larsd.
16 Ingeborg Helene Svendsd. Granerud 10.09.1845 Tønnerødpl. Svend Johannesen
Elen Marie Halvorsd.
17 Hulda Christine Helmundsd. Nygaardpl. 04.05.1846 Moss Helmund Hansen
Anne Marie Christiansd.
18 Thore Helene Johannesd. Melbypl. 09.06.1846 Blixlandpl. Johan Gundersen
Berthe Andreasd.
19 Karen Oline Svendsd. Gusland 09.02.1845 Tveterpl. Svend Olsen
Maria Svendsd.
20 Olea Caspersd. Holdenpl. 23.08.1846 Hvidstenpl. Casper Hansen
pige Helene Olsd.
21 Ingeborg Andersd. Hoelpl. 07.08.1845 Sverrig Anders Olsen
Ingeborg Olsd.
22 Gunhild Thea Andreasd. Fjeldpl. 20.03.1845 Krogstadpl.
i Sp.berg
Andreas Svendsen
Hendrike Thoresd.

1861    6. Oktober i Haabel kirke                                                 Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Hans Ludvig Larsen Bærøe 27.12.1846 Bærøe Lars Randby Pedersen
Gunhild Marie Olsd.
2 Carl Anton Botolfsen Braathe 15.09.1845 Braathe Botolf Christophersen
Larine Hansd.
3 Baltazar Christiansen Braathe 03.11.1845 Tanum i
Westbye
Christian Christophersen
Andrea Baltazarsd.
4 Tollef Johannesen Jahren 04.03.1846 Jahren Johannes Nielsen Jahren
Gunhild Olsd.
5 Lars Christophersen Bøhler 27.05.1846 Bøhler Christopher Thoresen
Johanna Lovise Johannesd.
6 Thorer Hansen Igsie 10.08.1846 Igsie Hans Thoresen Igsie
Inger Marie Nielsd.
7 Thorvald August Thomasen Tolfshuus 06.06.1846 Tolfshuus Thomas Larsen Tolfshuus
Karen Amundsd.
8 Christian Abrahamsen Dahler 25.04.1846 Waaler Abraham Johannesen Dahler
Gunhild Andreasd.
9 Theodor Hansen Wægger 17.07.1846 Wæggerpl. Hans Bentsen Wæggerpl.
Marie Hansd.
10 Ole Christian Thorkildsen Tomter 27.03.1847 Leppestad Thorkild Andreasen Leppestad
Elisabeth Knudsd.
11 Jens Marthin Caspersen Hovi 02.02.1845 Fjeldpl. Casper Throndsen Fjeldpl.
Karen Botolfsd.
12 Julius Holmsen Stokstad 17.06.1846 Stokstadpl. Holm Hansen Stokstad
pige Ingeborg Larsd.
13 Edvard Hansen Homlerud 14.12.1846 Elverud Hans Madsen Elverud
Karen Johannesd.
14 Peder Edvard Andreasen Krog 09.01.1847 Krogpl. Andreas Pedersen Krogpl.
Helene Ellefsd.
15 Anton Thorkildsen Igsie 01.10.1846 Egeberg i
Sp.berg
Thorkild Johnsen Igsiepl.
Christiane Hendriksd.
16 Sigvard Paulsen Hvidstenpl. 09.07.1846 Søndre
Hvidstenpl.
Paul Hansen Hvidstenpl
Marie Johansd.??
17 Jens Anton Andreasen Slutningen 20.11.1846 Rognlund Andreas Juulsen Slutningen
Olea Bergersd.
18 Christian Hansen Hvidstenpl. 20.05.1846 Søndre
Hvidstenpl.
Hans Hansen Hvidstenpl.
Maren Johannesd.
19 Andreas Olsen Sandbæk 12.09.1846 Halepl. i
Westby
Ole Jensen Sandbæk
Agar Andreasd.
20 Thorvald Andreasen Bærøepl. 04.11.1845 Bærøepl. Andreas Christiansen
Karen Johanne Hansd.
21 Jacob Anton Andersen Rognlund 16.09.1846 Schelfosspl. Anders Larsen Schelfosspl.
Johanne Marie Andreasd.
22 Johan Hendrik Hansen Riggesempl. 27.02.1847 Riggesempl. Hans Isachsen Riggesempl.
Helene Christiansd.
23 Gabriel August Andersen Haug 20.08.1846 Nordre
Hvidstenpl.
Anders Hansen Hvidsten
Anne Olsd.
24 Marcus Olaf Mortensen Egeberg 17.01.1845 Hoelpl. Morten Olsen Kolstad
Marie Marcusd.
25 Christian Andreasen Kragerudpl. 20.08.1846 Lepstadpl.?
i Sp.berg
Andreas Thorgersen Kragerud
Elen Christiansd.
26 Hans Sigvard Svendsen Riggesempl. 20.09.1845 Miærumpl. Svend Svendsen?
Julie Sophie Michelsd.
           
1 Maren Julie Andreasd. Leppestad 11.01.1847 Leppestad Andreas Andreasen
Gunhild Johannesd.
2 Karen Olava Holmsd. Skaug 14.10.1846 Retved i
Krogstad
Holm Jørgensen Skaug
Inger Helene Olsd.
3 Augusta Paulsd. Pigstad 24.10.1847 Hoffpl. Paul Andreasen Hvidstenpl.
Helene Johnsd.
4 Caren Oline Christiansd. Foss 27.02.1847 Foss Christian Andreasen Foss
Grethe Christiansd.
5 Alette Christine Hansd. Tomter 29.10.1846 Blixland Hans Engebretsen Tomter
Helene Christophersd.
6 Anne Helene Johannesd. Kragerud 27.03.1847 Kragerudpl. Johannes Andreasen Holt
pige Olea Sørensd.
7 Gunhild Mathea Andersd. Krageruddal 30.11.1846 Krageruddal Anders Andersen Krageruddal
Ragnild Christiansd.
8 Karen Helene Marthinsd. Askerød 25.03.1847 Hoelstadpl. Marthin Christophersen
pige Elen Hendriksd.
9 Marthine Marie Augensd. Narvestad 04.07.1846 Narvestad Augen Engebretsen Narvestad
Karen Helene Thorkildsd.
10 Karen Helene Pettersd. Riggesempl. 21.07.1847 Aker enke Anne Christophersd. Torp
Petter Olsen
11 Milla Hansd. Saxebøl 18.10.1846 Tomter Hans Larsen Saxebøl
Johanne Olsd.
12 Inger Helene Olsd. Stokstadpl. 12.04.1847 Lyshaugpl. Ole Andreasen Lyshaug
pige Karen Hansd.
13 Karen Syversd. Thoenpl. 06.06.1846 Thoenpl. Syver Johannesen Toen
Magrethe Andersd.
14 Jonathine Andreasd. Thoen 12.04.1845 Skjærsager Andreas Gabrielsen
Cathrine Thorersd.
15 Johanne Mariane Magnusd. Unaaspl 08.11.1846 Grimsrød i
Høland
Petter Magnus Olsen
Karen Elise Olsd.
16 Ingeborg Marie Svenorsd. Bærøepl. 25.05.1845 Bærøepl. Svenor Gudbrandsen
Anne Hansd.
17 Karen Johannesd. Bjerved 26.10.1846 Ronopl.? i
Askim
Johannes Jørgensen Finstadpl.
Oline Larsd.

1862    5. Oktober i Haabel kirke                                             Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Johan Petter Mathiasen Narvestad 29.12.1847 Narvestad Mathias Engebretsen
Helene Pedersd. Narvestad
2 Carl Lauritz Hansen Hoel 18.05.1847 Hoel Hans Larsen Hoel
Mathea (Mallena?) Hansd.
3 Hans Christian Johannesen Bionerpl. 20.04.1847 Steenbøl Johannes Hansen
Magrethe Johannesd.
4 Hans Syversen Lillebye 21.03.1848 Lillebye Syver Larsen Lillebye
Anne Eriksd.
5 Sigvard Pedersen Stokstad 02.05.1847 Stokstadpl. Peder Nielsen
Gunhild Hansd.
6 Hans Christian Hansen Leppestad 11.02.1847 Leppestad Hans Johannesen
Johanne Andreasd.
7 Jens Theodor Bergersen Leppestadpl. 26.09.1847 Leppestadpl. Berger Amundsen
Marie Nielsd.
8 Magnus Enersen Leppestadpl. 14.04.1848 Bergpl. Ener Larsen
Helene Enersd.
9 Jens Magnus Christiansen Wien 14.05.1848 Wien Christian Holmsen
Agar Thorsteinsd.
10 Jens Hansen Jahrsdam 29.01.1849 Elverød Hans Madsen
Karen Johannesd.
11 Jens Anton Hansen Røed 15.01.1848 Holtpl. pige Maren Nielsd.
Hans Jacob Lønnum
12 Niels Hansen Nummestad 27.12.1847 Høyaas øde-
gaard, Waaler
Hans Torgersen
Anne Marie Nielsd.
13 Holm Carenias Andreasen Bærøepl. 09.01.1847 Bærøepl. Andreas Jensen
Inger Marie Holmsd.
14 Ellef Johannesen Bærøepl. 25.03.1848 Bærøepl. Johannes Christiansen
Inger Larsd.
15 Christopher Hansen Smertue 09.08.1847 Smertue Hans Larsen
Helene Christiansd.
16 Svend Theodor Larsen Haslerudpl. 25.02.1847 Haslerudpl. Lars Anonsen
Larine Svendsd.
17 Johan Julius Andersen Høyaas 17.06.1848 Ringstad i
Westbye
Anders Amundsen
Helene Evensd.
18 Hans Sigvard Johannesen Haslerudpl. 28.03.1847 Haslerudpl. Johannes Hansen
Maren Johanne Svendsd.
19 Niels Petter Andreasen Grimsrødpl. 09.06.1846 Aas i Hæhli Andreas Nielsen
Marthe Hansd.
20 Thorvald Aug. Johannesen Berg 16.05.1848 Skaug Johannes Thorkildsen
Johanne Paulsd.
21 Matthias Rolf Ellefsen Bovimpl. 14.03.1847 Bovimpl. Ellef Hansen
Anne Marie Andreasd.
22 Ole Petter Andersen Krog 04.12.1846 Løkenpl. i
Sp.berg
Anders Fredriksen
Gunhild Pedersd.
23 Niels Marthin Torbjørnsen Krog 08.09.1848 Krog Thorbjørn Larsen
Anne Nielsd.
24 Herman Larsen Brækkepl.? 06.09.1847 Oppegaard Lars Hansen
Anne Christine Larsd.
           
1 Anne Elisabeth Svendsd. Fusker 10.10.1848 Fusker Svend Hansen
Marie født Wetlesen
2 Karen Elise Hansd. Wægger 05.04.1848 Homlerud Hans Ingebretsen
Helene Christophersd.
3 Grethe Lovise Bundesd. Rygge 16.08.1847 Støkken i Aas Bunde Rasmussen
Hendrikke Paulsd.
4 Bergithe Sophie Hansd. Fuskerpl. 20.07.1848 Stokstadpl. Hans Larsen
Inger Andrine Pedersd.
5 Mathea Christiane Olsd. Bioner 17.08.1848 Bioner Ole Olsen
Karen Christophersd.
6 Emma Sophie Johannesd. Holt 24.01.1847 Holt Johannes Andreasen
Karen Sørensd.
7 Rebekka Ellefsd. Tomterpl. 24.04.1848 Tomterpl. Ellef Larsen
Gunhild Johannesd.
8 Berthe Marie Olavesd. Westerbye 29.08.1847 Schelfoss Olaves Hansen
Karen Mathiesd.
9 Maren Olsd. Bjervedpl. 05.06.1848 Bjervedpl. Ole Michelsen
Berthe Brynhildsd.
10 Mina Julie Nielsd. Tolfshuuspl. 15.04.1846 Brødholtpl. Niels Pedersen
Dorthea Sophie Nielsd.
11 Olava Augusta Jensd. Bjerkeskaug 22.07.1847 Bjerkeskaug Jens Rasmussen
Magrethe Larsd.
12 Johanne Marie Johannesd. Baknesset 10.08.1848 Svendskaugpl. Johannes Christiansen
Maren Andreasd.
13 Alette Andreasd. Bærøepl. 19.03.1848 Bærøepl. Andreas Christiansen
Maren Johanne Hansd.
14 Julie Augusta Larsd. Holoe 18.08.1847 Svendshaug i
Gaarder
Lars Andersen
Anne Amundsd.
15 Elen Petrine? Pettersd. Greager 27.07.1848 Riserpl. Petter Andersen
Elen Sophie ??
16 Berthe Marie Johannesd. Ombudstved 29.01.1847 Slutningen Johannes Olsen
Karen Olsd.
17 Mina Pettersd. Huulspl. 12.04.1847 Wesland i
Waaler
Petter Jensen
Maren Oline Michelsd.
18 Pauline Hansd. Hovi 05.01.1847 Hovi Hans Botolfsen
Berthe Ellefsd.
19 Mathilde Sophie Christiansd. Egebergpl. 22.12.1847 Christiania Christian Andersen
Maren Larsd.
20 Thea Oline Johannesd. Haug 07.03.1843 Bæk i Kroer Johannes Botolfsen
Gunhild Marie Andersd.
21 Petra Olsd. Huulspl. 07.06.1847 Rustad i Aas Ole Pedersen
Inger Olsd.
22 Lene Sophie Johannesd. Hoff 03.04.1847 Hoff Johannes Hansen
Elen Eriksd.

1863    4. Oktober i Tomter kirke                                             Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Adolph Bernhard Julius Baltazarsen Bjerved 26.12.1847 Bjerved Baltazar Svendsen
Olea Andreasd.
2 Emil August Halvorsen Riggesem 02.11.1847 Riggesem Halvor Svendsen
Helene Andreasd.
3 Hans Olaves Christophersen Skaug 26.09.1847 Stubberud Christopher Johnsen
Berthe M. Hansd.
4 Johannes Christophersen Bøhler 17.07.1848 Bøhler Christopher Thoresen
Lovise Johannesd.
5 Hans Lauritz Botolfsen Braathe 04.07.1848 Braathe Botolf Christophersen
Larine Hansd.
6 Ole Lauritz Olsen Tolfshuus 17.01.1848 Tolfshuus Ole Gundersen
Berthe Julie Jensd.
7 Ole Anton Pedersen Smedbøl 10.11.1847 Blommesholm
i Rygge
Petter Marthin Olsen
Lene Christine Andrasd.
8 Sigvardt Olsen Steenbøl 08.11.1848 Steenbøl Ole Haagensen
Karen Larsd.
9 Hans Edvard Johannesen Støttum 03.06.1848 Gustvedpl. Johannes Ellefsen
Christiane Hansd.
10 Carl Nielsen Kinnerød 11.04.1849 Christiania Niels Hansen
Inger Mathea Christoph.
11 Andreas Adolfsen Bøhler 20.04.1848 Skvetta Adolph Pedersen
Anne Pauline Andreasd.
12 Anton Edvard Augensen Narvestad 23.05.1848 Narvestad Augen Ingebretsen
Maren Thorkildsd.
13 Christian Olsen Tingulstadpl. 22.08.1847 Thorskaug i
Enebak?
Ole Olsen Nordlie
Anne Hansd.
14 Ole Lauritz Thoresen Holo 27.01.1849 Øienpl. Thorer Andersen Haug
pige Anne Magr. Larsd.
15 Holm Thorvald Hansen Braathepl. 01.04.1849 Riserpl. Hans Holmsen Braathe
Helene Nielsd.
16 Anton Hansen Skjoldenpl. 05.02.1849 Skjoldenpl. Hans Danielsen
Thore Marie Olsd.
17 Theodor Andreasen Tisbjørnrudpl. 04.09.1848 Ryggepl. Andreas Hansen
Marie Sophie Olsd.
18 Lars Andreasen Ryggepl. 24.05.1848 Bøhlerpl. Andreas Svendsen
Hendrikke Thorersd.
19 Sigvardt August Johannesen Haug 13.03.1846 Bæk i Aas Johannes Botolfsen
Gunhild M. Andersd.
20 Theodor Olsen Svigebølpl. 04.02.1848 Næss paa
Romerige
pige Thore Ellefsd.
ungk. Ole Hansen Knæbrøt
21 Johan Johannesen Riggesempl. 03.12.1847 Haug Johannes Botolfsen
pige Johanne Larsd.
22 Hans Petter Olsen Riggesempl. 26.09.1848 Hvambpl. Ole Hansen
Gunhild Paulsd.
23 Lauritz Mortensen Hoel 08.09.1847 Hoelpl. Morten Olsen
Marie Marcusd.?
           
1 Jenny Nicoline Olava Aars Haabøl 06.09.1847 Horten Jens Ludvig Aars
Anette Aars født Lied?
2 Thora Marie Thoresd. Krog 22.06.1848 Krog Thorer Gulbrandsen
Ingeborg Marie Olsd.
3 Amalie Christiane Hansd. Lie 29.12.1848 Lie Hans Ingebretsen
Elen Sophie Andreasd.
4 Gretha Andreasd. Heia 08.05.1848 Tingulstad Andreas Hansen
Abigael Hendrikdsd.
5 Alethe Olava Evensd. Miærum 26.01.1849 Miærum Even Johannesen
Anne Marie Olsd.
6 Christiane Fredrikke Johannesd. Skjoldenpl. 24.09.1848 Holtpl. Johan Fredriksen
Helene Christophersd.
7 Gina Christine Thomasd. Tolfshuus 05.05.1849 Tolfshuus Thomas Larsen
Karen Amundsd.
8 Birthe Marie Olsd. Tomter 04.09.1848 Myhrepl. i
Sp.berg
Ole Pettersen
Anne Oline Johannesd.
9 Johanne Mathea Christiansd. Krog 03.10.1848 Hvidsteen Christian Jacobsen
Karen Marie Fredriksd.
10 Alette Hansd. Riggesempl. 19.10.1848 Riggesempl. Hans Isachsen
Helene Christensd.
11 Oline Olsd. Egeberg 31.03.1848 Hvidsteenpl. Ole Olsen
pige Marthe Andersd.
12 Anne Helene Hansd. Jahrspl. 18.03.1848 Rullestad i
Ski?
Hans Halvorsen
pige Gunhild Olsd.
13 Hansine Olava Johannesd. Stubberud 01.10.1848 Bjervedpl. Johannes Christiansen
Anne Oline Christiansd.
14 Maren Sophie Svendsd. Homlerudpl. 20.05.1848 Asbergpl.? i
Sp.berg
Svend Hansen
Magrethe Olsd.
15 Grethe Julie Hansd. Bergerud 15.03.1847 Svigebølpl. Hans Gulbrandsen
Anne Jacobsd.
16 Hanne Sørine Mortensd. Braathe 19.08.1847 Gaarder Morten Christophersen
Haagine Bertelsd.
17 Hulda Christine Larsd. Laasken 12.08.1849 Soli i Waaler Lars Olsen Laasken
Anne Helene Hansd.
18 Johanne Marie Olsd. Skaugpl. 22.11.1848 Fossempl. i
Eidsberg
Ole Andersen
Karen Christensd.
19 Thrine Christiansd. Wægger 01.06.1846 Jahrspl. Christian Thoresen
Johanne Halvorsd.

1864    2. Oktober i Haabøl kirke                                         Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Jacob Marthin Johnsen Hagen 20.12.1849 Hagen Ole Johnsen
Marie Jacobsd.
2 Theodor Hansen Igsie 04.12.1848 Igsie Hans Thoresen Igsie
Inger Marie Nielsd.
3 Johan Christian Holmsen Skaug 02.10.1848 Retved i
Krogstad
Holm Jørgensen Skaug
Inger Olsd.
4 Johan Anton Paulsen Bovim 06.04.1849 Bovim Paul Arnesen Bovim
Rebekka Johannesd.
5 Hans Ludvig Johansen Bjerkeskaug 24.03.1849 Hoffpl. Johan Andreasen
Johanne Andersd.
6 Petter Oluf Johansen Saxebøl 05.10.1848 Saxebøl Johannes Olsen Saxebøl
Marie Stenersd.
7 Anton Pettersen Huulpl. 22.04.1850 Bælgen i
Waaler
Petter Jensen
Maren Oline Michaelsd.
8 Ove Christian Andreasen Slutningen 20.10.1849 Rognlund Andreas Juulsen Slutningen
Olea Bergersd.
9 Carl Anton Johannesen Bioner 28.11.1849 Soelberg i
Froen
Johannes Christiansen
Karen Sophie Gregersd.
10 Andreas Abrahamsen Dahler 18.01.1848 Dahler Abraham Johannesen
Gunhild Andreasd.
11 Hans Marthin Abrahamsen ibid. 23.11.1849 ibid. ibid.
12 Herman Holmsen Stokstadpl. 12.10.1849 Stokstad pige Ingeborg Larsd.
ungk. Holm Hansen Stokstad
13 Johan Marthin Pettersen Bærøepl. 12.07.1848 Vestlandpl.
i Waaler
Petter Jensen
Maren Michaelsd.
14 Carl Ludvig Sørensen Kragerud 26.11.1848 Kragerud Søren Larsen Kragerud
Helene Thoresd.
15 Ole Marthin Johansen Oddestad 03.03.1850 Bækkhuus-
myhr
Johan Tobias Braathepl.
Marie Larsd.
16 Ole Anton Caspersen Krogpl. 07.07.1848 Leppestadpl. Casper Olsen Krogpl.
Karen Olsd.
17 Peder Oluf Hansen Hovi 30.11.1849 Hovi Hans Botolfsen
Berthe Ellefsd.
18 Svend Anton Andreasen Støttum 30.01.1849 Støttum Andreas Hendriksen
Sophie Throndsd.
19 Thorvald Svendsen Palmehytten 28.11.1849 Palmhytten Svend Hansen
Helene Larsd.
20 Johan Marthin Thorkildsen Leppestad 12.11.1849 Leppestadpl. Thorkild Andreasen
Elisabeth Knudsd.
21 Anton Andreasen Krogpl. 30.03.1849 Greagerpl. Andreas Hansen
Marie Rasmusd.
22 Anton Andersen Hollebøl 10.09.1849 Asperpl. i
Sp.berg
Anders Aslaksen
Marie Andersd.
23 Lauritz Anton Marthinsen Carlstadpl. 29.09.1849 Lunde? i
Waaler
Marthin Hansen
Lene Hansd.
24 Christian Julius Johannesen Bovim 04.08.1849 Tønnerudpl. Johan Mathisen
Karen Bergersd.
25 Johan Magnus Hansen Saxebøl 11.05.1848 Tomter øvre Hans Larsen
Johanne Olsd.
26 Lauritz Olsen Fjeldpl. 17.04.1849 Riserpl. Ole Ingebretsen
Christine Christiansd.
27 Olaves Andreasen Grimsrødpl. 27.02.1849 Aas i Sp.berg Andreas Nielsen
Marthe Hansd.
28 Paul Edvard Christiansen Guslandpl. 17.11.1849 Hvidstenpl. Christian Paulsen
Marie Hansd.
           
1 Josephine Constance Thorvaldsd. Riser 07.12.1848 Jahren øvre Thorvald Johannesen
Mathea Baltazarsd.
2 Anne Helene Thorvaldsd. ibid. 03.04.1850 Svenneby i
Sp.berg
ibid.
3 Anne Helene Andreasd. Leppestad 17.07.1849 Leppestad Andreas Andreasen
Gunhild Johannesd.
4 Alette Olava Hansd. Tingulstad 12.09.1848 Tingulstad Hans Andreasen
Thore Helene Olsd.
5 Julie Amalie Hansd. Eng 17.03.1750 Bommen i
Soner
Hans Johannesen
Thore Marie Andreasd.
6 Alette Andersd. Berger 18.01.1850 Berger Anders Jacobsen
Christine Christiansd.
7 Rebekka Alette Andersd. Krageruddal 01.12.1849 Krageruddalen Anders Andersen
Ragnhild Christiansd.
8 Emma Johanne Andrea Cramer Klingenberg 24.02.1850 Christiania Johan Edvard Cramer
Anne Helvig Andersen
9 Maren Elise Andreasd. Brødholt 22.11.1848 Dingstadpl. Andreas Gabrielsen
Cathrine Tollefsd.
10 Anne Larsd. Riserpl. 20.10.1849 Riserpl. Lars Jacobsen
Marthe Simonsd.
11 Julie Helene Johannesd. Raacken 26.01.1849 Raacken Johannes Pedersen
Cathrine Andreasd.
12 Johanne Nielsd. Danskerud 16.11.1848 Kroerpl. Niels Hansen
Marie Simonsd.
13 Grethe Sophie Olsd. Holmerud 01.09.1849 Tolfshuus Ole Gundersen
Julie Jensd.
14 Hanne Johanne Svendsd. Braathe 23.10.1849 Nærbølpl. Svend Johannesen
Elen Marie Halvorsd.
15 Lovise Marie Mortensd. Kolstad 02.04.1850 Hoelpl. Morten Olsen
Marie Marcusd.
16 Lovise Petrine Christiansd. Tolfshuus 13.09.1849 Christiania Christian Fredriksen
pige Karen Lovise Olsd.
17 Maren Christine Marthinsd. Numestad 06.11.1849 Nebberød i
Waaler
Marthin Pedersen
Johanne Thorgersd.
18 Nicoline Augusta Larsd. Schelfoss 27.07.1849 Høyaaspl. i
Waaler
Lars Anton Nielsen
pige Ragnhild Hansd.
19 Johanne Marie Johannesd. Grimsrød 07.05.1849 Dammenpl. pige Anne Christiansd.
Johannes Sørensen
20 Lovise Amalie Svendsd. Riggesem 03.03.1849 Haug Svend Simonsen
Julie Aug. Soph. Michelsd.

1865    1. Oktober                                                                 Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Carl Anton Christiansen Schælfos 19.05.1850 Tannum i
Westbye
Christan Christophersen
Andrea Baltazarsd. Braathe
2 Ole Julius Thoresen Krog 16.04.1850 Krog Thorer Gulbrandsen Krog
Ingeborg Olsd.
3 Anton Sigvard Johannesen Holt 02.02.1850 Holt Johannes Andreasen Holt
Karen Sørensd.
4 Peder Marthin Hansen Lie 28.05.1850 Lie Hans Engebretsen Lie
Elen Sophie Andreasd.
5 Anton Hansen Nummestad 27.06.1850 Risum i
Waaler
Hans Thorgersen Nummestad
Anne Marie Nielsd.
6 Petter Wilhelm Carlsen Tønnerød 07.03.1850 Folbu?? i
Waaler
Carl Wilhelmsen Tønnerødpl.
Ingeborg Pettersd.
7 Ellef Christiansen Aaraas 02.03.1850 Haabøl
prestg.
pige Anne Ellefsd.
dreng Christian Hansen
8 Carl Anton Christiansen Wien 11.02.1850 Wien Christian Holmsen Wien
Agar Thorstensd.
9 Anders Andersen Haslerød 23.09.1848 Sverrig Anders Olsen
Ingeborg Olsd.
10 Andreas Baltazarsen Hvamb 30.01.1851 Hvamb Baltazar Andersen Hvamb
Anne Marie Pedersd.
11 Holm Thorv. Olavesen Unaaspl. 14.02.1850 Stokstadpl. Olaves Thorstensen Unaaspl.
Karen Holmsd.
12 Lauritz Olsen Skinnerød 18.01.1851 Miærumpl. pige Anne Marie Olsd.
dreng Ole Thorgersen
13 Ole Marthin Nielsen Tolfshuuspl. 05.01.1849 Brødholtpl. Niels Pedersen Tolfshuuspl.
Dorthe Nielsd.
14 Johan Marthin Magnusen Unnaspl. 08.05.1850 Grenrødpl.
i Høland
Petter Magnus Olsen
Karen Elise Olsd.
15 Ole Anton Pedersen Krogpl. 25.03.1850 Grimsrødpl. Peder Johannesen
Helene Andersd.
16 Carl August Nielsen Melbye 22.07.1848 Melbypl. Niels Arnesen
Marthe Christiansd.
17 Hakon Gunerius Jansen? Lyshaugpl. 19.12.1850 Fuskerpl. Jan? Olsen
Karen Johannesd.
18 Johan Larsen Steenbøl 11.04.1850 Krogpl. Lars Johannesen
Martha Marie Isachsd.
19 Ole Thorvald Bergersen Leppestadpl. 18.03.1850 Brækkepl. Berger Amundsen
Marie Nielsd.
20 Christian Frd. Johannesen Fosspl. 03.10.1850 Jahrspl. Johannes Haagensen
Christine Enersd.
21 Bernt Abrahamsen Quare?? 05.04.1851 Dahler Abraham Johannesen
Gunhild Andreasd.
22 Otto Fredrik Carlsen Pigstad 06.04.1851 Hestehagen Carl Adolph Gulbrandsen
Gunhild Olsd.
23 Johan Anton Johannesen Grimsrød 04.09.1850 Schelfosspl. Johannes Johannesen
Rebekka Andersd.
24 Magnus Olsen Hovipl. 05.09.1849 Harestadpl.
i Sp.berg
Ole Halvorsen
Karen Helene Throndsd.
25 Fred. Christiansen Krog 07.02.1850 Holt Christian Jacobsen
Karen Fredriksd.
26 Christian Aug. Christiansen Hvidsteen 11.04.1850 Foss Christian Andreasen
Grethe Christiansd.
27 Carl Gustav Nielsen Gusland 12.08.1849 Lyshaugpl. Niels Olsen
Maren Olsd.
28 Johan Fred. Olsen Riser 07.05.1849 Jahrsdam? pige Anne Christiansd.
ungk. Johannes Sørensen
           
1 Gunhild Rebekka Andreasd. Elverød 19.07.1850 Bøhlerpl. Andreas Pedersen
Helene Ellefsd.
2 Lene Emelie Syversd. Lillebye 07.02.1851 Lillebye Syver Larsen
Anne Eriksd.
3 Anne Christine Mathiasd. Narvestad 02.03.1851 Narvestad Mathias Engebretsen
Ingeborg Helene Pedersd.
4 Julie Fred. Olsd. Steenbøl 22.02.1851 Steenbøl Ole Haagensen
Maren Larsd.
5 Wilhelmine Andr. Bundesd. Rygge 16.04.1850 Fjeld Bunde Rasmussen
Anna Hendrikke Paulsd.
6 Karen Sophie Johannesd. Unaaspl. 05.02.1851 Wæggerpl. Johannes Christophersen
Karine Christophersd.
7 Maren Sophie Larsd. Baknæsset 02.12.1850 Westby
(sogn)
Lars Andersen
Anne Amundsd.
8 Anne Helene Adolphsd. Bøhlerpl. 17.02.1851 Haug Adolph Pedersen
Anne Pauline Andreasd.
9 Karen Oline Olsd. Bioner 15.12.1850 Bioner Ole Olsen
Karen Christophersd.
10 Karen Johanne Christophersd. Skaugpl. 12.03.1850 Skaugpl. Christopher Johnsen
Berthe Marie Hansd.
11 Berthe Marie Christine Johannesd. Haslerødpl. 09.10.1850 Haslerødpl. Johannes Hansen
Marie Svendsd.
12 Thorine Olsd. Tingulstadpl. 14.04.1851 Ungersnæs
i Enebak
Ole Olsen
Anne Hansd.
13 Anne Helene Thorstensd. Wæggerpl. 05.04.1850 Øienpl. Thorsten Hansen
Christine Hansd.
14 Karen Andreasd. Wæggerpl. 25.03.1851 Siggerudpl.
i Krogstad
Andreas Johnsen
Marie Arnesd.
15 Laura Christine Olsd. Østereng 17.01.1850 Eng Ole Jensen
Anne Marie Svendsd. ?
16 Karen Helene Hansd. Bærøepl. 08.11.1849 Vægdalpl.
i Waaler
Hans Helgesen Bærøe
Marie Mathiesd.
17 Maren Sophie Olavesd. Brødholt 21.12.1850 Melbyepl. Olaves Pedersen
Johanne Sørensd.
18 Anne Petrine Olsd. Bjerved 10.11.1850 Igsiepl. Ole Hansen
Berthe Marie Arnesd.?
19 Olava Maren Jensd. Krog 29.05.1850 Svigebølpl. Jens Olsen
Karen Johanne Larsd.
20 Gunhild Paulsd. Hoel 05.03.1851 Østerdahl Paul Hansen
Marie Svendsd.
21 Laura Johannesd. Tisbjørnrud 26.06.1851 Tonnumpl.?
i Westby
Johannes Andreasen
Karen Jørgensd.
22 Alette Olava Thoresd. Miærumpl. 27.10.1850 Guderud i
Krogstad
Thorer Andersen
Karen Hansd.
23 Hansine Gustava Hansd. Oddestad 24.11.1850 Bak, Kroer Hans Nielsen
Berthe Mar. Johannesd.

1866    30. September i Tomter                                             Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Carl Herman Paulsen Bovim 18.09.1850 Haugen Paul Arnesen Bovim
Rebekka Johannesd.
2 Jens Anton Holmsen Skaug 24.01.1851 Rustad i
Kraakstad
Holm Jørgensen
Inger Helene Olsd.
3 Bernt Sigvard Svendsen Tomter 08.09.1851 Tomter Svend Hansen
Magrethe Olsd.
4 Anton Hansen Lie 15.10.1851 Lie Hans Ingebretsen
Elen Sophie Andreasd.
5 Herman Julius Hansen Saxebøl 25.08.1851 Bovim Hans Larsen
Johanne Olsd.
6 Olai Olsen Elverød 21.03.1852 Berg i
Skibtved
Ole Andersen
Sicil Johannesd.
7 Anton Hansen Tomter 25.08.1851 Tomter Hans Ingebretsen
Helene Christophersd.
8 Ole Lauritz Johannesen Kragerud 22.09.1851 Kragerud Johannes Larsen
Gunhild Mathiasd.?
9 Petter Christiansen Røed 20.10.1850 Christiania Christian Andersen
Christine Knudsd.
10 Anton Olsen Fjeldpl. 17.06.1851 Riserpl. Ole Ingebretsen
Christine Christiansd.
11 Andreas Johansen Skjoldenpl. 13.07.1851 Westgaard i
Skibtved
Johan Andersen Aamodt
pige Anne Paulsd.
12 Carl August Johannesen Raacken 29.09.1850 Raacken Johannes Pedersen
Christine Andreasd.
13 Jens Marthin Hansen Fuskerpl. 20.04.1851 Stokstadpl. Hans Larsen
Andrea Pedersd.
14 Hans Jacob Thorkildsen Leppestadpl. 20.07.1851 Leppestadpl. Thorkild Andreasen
Lisabeth Knudsd.
15 Ole Baltazar Caspersen Tønnerød 29.08.1848 Fjeldpl. Casper Throndsen
Karen Botolfsd.
16 Ole Larsen Kinnerød 08.01.1851 Christiania Lars Nielsen
Gunhild Olsd.
17 Ole Petter Olsen Rougaas 14.07.1851 Kirkerudpl.
i Sp.berg
Ole Petter Pettersen
Anne Oline Johansd.
18 August Nielsen Stokstad 09.01.1852 Stokstadpl. Niels Nielsen
Marie Andersd.
19 Hans Christian Hansen Tønnerød 04.08.1849 Svigebølpl. Hans Gulbrandsen
Anne Jacobsd.
20 Svend Lauritz Andreasen Grimsrødpl. 30.01.1852 Aas i Sp.berg Andreas Nielsen
Marthe Hansd.
21 Johan Hendrik Johansen Stubberud 16.11.1851 Ryggepl. Johannes Christiansen
Annoline Christiansd.
22 Hans Christian Pedersen Lyshaugnæsset 01.09.1851 Grimsrødpl. Peder Johannesen
Helene Andersd.
23 Marthin Andreasen Grimsrød 25.03.1849 Præstby i
Sp.berg
Andreas Thorgersen
Elen Christiansd. ?
24 Anton Julius Pedersen Westerbye 22.09.1850 Høyaaspl. Peder Johannesen
Anne Amundsd.
           
1 Oline Marie Johnsd. Hagen 07.12.1851 Hagen Ole Johnsen
Marie Jacobsd.
2 Karen Johanne Johannesd. Aaraas 13.07.1852 Bionerpl. Johannes Hansen
Magrethe Johannesd.
3 Helene Marie Hansd. Schiestad 27.11.1851 Schiestad Hans Christophersen
pige Anne Sophie Persd.
4 Gunhild Marie Hansd. Igsie 12.10.1850 Igsie Hans Thoresen
Inger Marie Nielsd.
5 Anne Christine Christiansd. Braathe 02.01.1852 Tannum ? Christian Christophersen
Johanna Andrea Baltarz.
6 Eline Mathea Ellefsd. Bovimpl. 05.06.1851 Bovimpl. Ellef Hansen
Marie Andreasd.
7 Julie Eline Hansd. Leppestad 13.02.1851 Leppestad Hans Johannesen
Johanne Andreasd.
8 Maren Johanne Johansd. Skjoldenpl. 30.08.1851 Bergpl. Johan Fredriksen
Helene Christophersd.
9 Ingeborg Marie Pettersd. Wæggerpl. 28.01.1852 Belgen i
Waaler
Petter Jensen
Maren Oline Michaelsd.
10 Olava Caroline Olavesd. Stokstadpl. 22.10.1851 Stokstadpl. Olaves Thorstensen
Karen Holmsd.
11 Julie Johannesd. Blixlandpl. 16.09.1850 Melbypl. Johannes Jørgensen
Gunhild Jacobsd.
12 Karen Johanne Thorstensd. Wæggerpl. 06.01.1852 Wæggerpl. Thorsten Johansen
Berthe Hansd.
13 Mina Amalie Thorersd. Miærumpl. 30.12.1851 Guderudpl. Thorer Andersen
Karen Hansd.
14 Elen Helene Hansd. Engen 03.06.1848 Svennebypl. Hans Johannesen
Johanne Andreasd.

1867    6. Oktober i Haabel kirke                                         Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Johan William Marcus Wille Skjolden 29.01.1851 Skjolden Hans Wille
Ingeborg Wille
2 Thorvald Julius Olsen Lillebye 18.05.1852 Tolfshuus Ole Gundersen
Berthe Julie Jensd.
3 Otto Hansen Melbye 10.02.1852 Melbye Hans Svendsen
Thora Marie Johannesd.
4 Anton Johannesen Saxebøl 11.11.1851 Saxebøl Johannes Olsen
Marie Stenersd.
5 Johan Thorvaldsen Riser ? 27.10.1851 Svenneby
i Sp.berg
Thorvald Johannesen
Mathea Baltazarsd.
6 Ole Marthin Larsen Bakhuus-
myhr
07.02.1853 Bakhuus-
myhr
Lars Olsen
Christiane Christiansd.
7 Hans Christian Jacobsen Svigebølpl. 10.12.1852 Thorud?
i Sp.berg
Jacob Halvorsen
Christine Christiansd.
8 Julius Pedersen Holtpl. 17.05.1853 Næstingen
i Sp.berg
Peder Olsen
pige Larine Hansd.
9 Johannes Andrasen Engpl. 01.02.1853 Aaraas Andreas Johannesen
Helene Johannesd.
10 Anton Andreasen Bærøepl. 22.01.1853 Bærøepl. Andreas Christiansen
Maren Johanne Hansd.
11 Theodor Andreasen Elverød 12.02.1852 Rudpl. i
Sp.berg
Andreas Thoresen
Elen Christensd.
12 Edvard Christiansen Fosspl. 13.05.1852 Guslandpl. Christian Hansen
Elen Magrethe Paulsd.
13 Anton Mathiesen Greager 25.08.1852 Nordbye i
Sp.berg
Mathias Andersen
Lene Oline Olsd.
14 Lars Nielsen Haglerød 24.12.1852 Haglerød Niels Haagensen
Johanne Johansd.
15 Hans Edvard Nielsen Stokstadpl. 25.09.1851 Stokstadpl. Niels Pedersen
Dorthea Sophie Nielsd.
16 Hans Fredrik Johannesen Finholdt 28.01.1853 Vinneren ?
i Aker
Johannes Fredriksen
Karen Halvorsd.
17 Ole Marthin Olsen Miærum 13.01.1852 Foss ungk. Ole Evensen
Marie Gudmundsd.
18 Ole Christian Hansen Hestehagen 30.12.1852 Hvidsteen
nord.
Hans Petter Olsen
Christine Johannesd.
19 Ole Ferdin Nielsen Finstad 03.12.1850 Askimpl.?
i Aas
Iver Olsen
Dorthea Olsd.
20 Ole Theodor Olsen Egeberg 05.03.1853 Brathepl.? Christen Bentzen
Sophie Sørensd.
21 Hendrik Marthinius Christiansen Skaug 28.12.1851 Haug Christian Mathiesen?
Mathea Hansd.
22 Johan Anton Jacobsen Fossnæsset 22.12.1852 Wægger Jacob Christiansen
Maren Andersd.
23 Niels Marthin Larsen Grimsrød 12.10.1850 Krog Lars Thorbjørnsen
Andrine Johnsd.
24 Hans Marthin Mortensen Støttum 18.10.1852 Garder i
Westbye
Morten Christophersen
Haagine Bertelsd.
25 Hans Andersen Berger 03.10.1852 Haabelpl. Anders Jacobsen
Christine Christiansd.
26 Edvard Svendsen Hvampl. 01.02.1853 Hvampl. Svend Andersen
Sibella Larsd.
27 Oluf Christiansen Kolstad 07.12.1851 Christiania Christian Nielsen
pige Anne Dorthea Hansd.
28 Ole Gabriel Christiansen Bjerkeskaug 22.09.1848 Melbyepl. Christian Olsen
Karen Johannesd.
29 Johan Hendrik Andreasen Hvidstenpl. 24.10.1852 Tisbjørnrud
pl.
Andreas Hansen
Maren Sophie Olsd.
           
1 Elise Julie Christiansd. Bjerved 23.07.1852 Foss Christian Andreasen
Grethe Christiansd.
2 Christine Amalie Johannesd. Kjærbu 28.05.1852 Hollebøl Johannes Aslaksen
Christine Christiansd.
3 Julie Charlotte Hansd. Soelberg 26.09.1852 Soelberg Hans Syversen
Inger Helene Ottersd.
4 Hulda Magrethe Thoresd. Krog 28.07.1852 Krog Thorer Gulbrandsen
Ingeborg Marie Olsd.
5 Natalie Georgine Nielsen Tønnerød 13.05.1852 Gulbørnrud
i Froen
Hans Th. Nielsen
Grethe Lovise Gudmundsd.
6 Anne Lovise Paulsd. Bovim 16.02.1852 Haugen Paul Arnesen
Rebekka Johannesd.
7 Helene Baltazarsd. Hvam 02.11.1852 Hvam Baltazar Andersen
Anne Marie Pedersd.
8 Berthine Julie Johannesd. Schiestad 16.04.1853 Smerthue Johannes Larsen
Justine Borgesd.
9 Sophie Charlotte Sigvardsd. Brække 17.04.1852 Brække Sigvard Aug. Svendsen
Dorthea Michelsd.
10 Lene Mathea Larsd. Steenbøl 25.09.1853 Krogpl. Lars Johannesen
Marthe Isachsd.
11 Anne Helene Hansd. Melbye 20.09.1853 Tingulstad Hans Andreasen
Thore Helene Olsd.
12 Aletta Gustava Hansd. Eng 13.12.1852 Bommen i
Westbye
Hans Johannesen
Thore Mar. Andreasd.
13 Anne Marie Christiansd. Wien 20.04.1852 Wien Christian Holmsen
Agar Thorstensd.
14 Maren Johanne Johansd. Holoe 06.09.1852 Holoe Johan Hansen
Sørine? Haagensd.
15 Karen Johanne Thorstensd. Krogen 06.01.1852 Unaaspl. Thorsten Johannesen
Berthe Hansd.
16 Jensine Larsd. Riserpl. 10.10.1853 Miærumpl. Lars Jacobsen
Marthe Simonsd.
17 Lise Amalie Larsd. Støttum 26.08.1852 Støttum Lars Larsen
Berthe Marie Andreasd.
18 Jensine Petrine Adolphsd. Westerhaug 10.12.1853 Miærumpl. Adolph Pedersen
Anna Pauline Andreasd.
19 Gunhild Julie Hansd. Hovi 17.01.1853 Hovi Hans Botolfsen
Berthe Ellefsd.
20 Caroline Mathilde Carlsd. Tønnerødpl. 22.12.1852 ?? Carl Willasen
Ingeborg Hel. Persd.
21 Helene Paulsd. Grøn ?? 23.09.1852 Ryggepl. Paul Hansen
Marie Svendsd.
22 Maren Olava Caspersd. Krogpl. 17.07.1852 Leppestadpl. Casper Olsen
Karen Olsd.
23 Berthe Marie Johansd. Grønlien 03.04.1853 Carlstadpl. Johan Olsen
Sophie Mathiesd.
24 Augusta Christiane Caspersd. Oddestad 22.01.1853 Skaug Casper Hansen
Anne Helene Andreasd.
25 Inger Marie Christensd. Krogpl. 07.09.1850 Spydeberg Christen Eriksen
Marthe Hansd.

1868    4. Oktober i Haabel kirke                                             Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Johan Anton Christophersen Bioner 28.02.1853 Nummestad Christopher Samuelsen
Thrine Andersd. Nummestad
2 Ole Jørgen Thorvaldsen Riser 14.02.1853 Riser Thorvald Johannesen
Johanne Mathea Baltazersd.
3 Ove Lauritz Andrasen Wien 25.06.1853 Myhrvold Andreas Olsen
Thore Helene Larsd.
4 Johannes Thoresen Leppestadpl. 20.10.1853 Sundbypl. i
Sp.berg
pige Karen Pettersd.
Thorer Johnsen
5 Niels Johannesen Lurøe 04.06.1853 Lurøe Johannes Nielsen
Christine Marcusd.
6 Bernt Julius Pettersen Smedbøl 09.11.1852 Smedbøl Petter Olsen
Lene Andreasd.
7 Hans Anton Johannesen Haugen 04.08.1853 Melbypl. Johan Gundersen
pige Olea Hansd.
8 Hans Marthin Johannesen Igsiepl. 29.04.1853 Gusrud i
Kraakstad
Johannes Johannesen
Rebekka Andersd.
9 Sigvard Christiansen Gusland 01.05.1853 Haabøl preste-
gaard
Christian Svendsen
Karen Klemetsd.
10 Petter Oluf Olsen Tønnerød 10.03.1853 Fosspl. ungk. Ole Evensen
pige Pauline Olsd.
11 Petter Oluf Olsen Bjervedpl. 03.04.1853 Bjervedpl. Ole Michaelsen
Berthe Brynhildsd.
12 Thorvald Hagbarth Hansen Skaug 10.07.1853 Lie Hans Ingebretsen
Elen Sophie Andreasd.
13 Bernt Hendrik Bundesen Rygge 12.02.1853 Fjeld Bunde Rasmussen
Anne Hendrikke Paulsd.
14 Thorvald Svendsen Bovim 28.11.1852 Karlsrud ? i
Kraakstad
Svend Simensen
Julie Augusta Michaelsd.
15 Hans Baltazarsen Hvam 30.12.1854 Hvam Baltazar Andersen
Marie Pedersd.
16 Hans Marthin Johannesen Stubberud 14.02.1853 Skinnerud Johannes Hansen
Julie Severine Marhinsd.
17 Ole Petter Andreasen Ryggepl. 21.02.1852 Lillebypl. Andreas Svendsen
Hendrikke Thorersd.
18 Jens Christensen Blixland 25.04.1851 Engenpl. ? Christen Olsen
Maren Johannesd.
19 Thorvald August Andreasen Støttum 19.05.1852 Støttum Andreas Hendriksen
Sophie Thoresd.
20 Ole Lauritz Hansen Narvestad 06.03.1852 Smertue Hans Larsen
Helene Christiansd.
21 Lauritz Johannesen Bærøepl. 04.10.1853 Bærøepl. Johannes Christiansen
Inger Larsd.
22 Johannes Johannesen Bærøepl. 22.11.1853 Drøbak pige Oline Svendsd.
arb. Johannes Eriksen
23 Svend Christophersen Bærøepl. 12.11.1852 Bærøepl. Christopher Svendsen
Christine Nielsd.
24 Jacob Anton Tollefsen Braathepl. 24.03.1853 Høyaaspl. Tollef Hansen
Anne Andersd.
25 Hans Christian Thorstensen Skaugpl. 01.11.1853 Wæggerpl. Thorsten Johannesen
Berthe Hansd.
26 Ole Ludvig Christiansen Krog 23.05.1853 Krog vestre Christian Jacobsen
Karen Fredriksd.
27 Sigvard Ole Hansen Nygaard 07.10.1853 Kragerudpl. pige Karen Christiansd.
Hans Jensen
28 Johannes Hansen Røed 14.04.1851 Wæggerpl. Hans Christiansen
Helene Johannesd.
           
1 Thrine Julie Johannesd. Holt 02.04.1853 Holt Johannes Andreasen
Karen Sørensd.
2 Josephine Caroline Johannesd. Tomter 06.05.1853 Slutningen Johannes Olsen
Karen Olsd.
3 Janette Julie Johannesd. Berg 07.09.1853 Skaug Johannes Thorkildsen
Johanne Paulsd.
4 Helene Mathea Holmsd. Skaug 09.03.1853 Reitved? i
Kraakstad
Holm Jørgensen
Inger Helene Olsd.
5 Inger Dorthea Holmsd. Skaug ibid. ibid. ibid.
6 Thale Mathea Sørensd. Kragerud 10.10.1853 Kragerud Søren Larsen
Helene Thorsd.
7 Elen Mathea Fredenbergsd. Fjeld 05.06.1854 Rygge Fredenberg Larsen
Gunhild Brynhildsd.
8 Julie Bergithe Pedersd. Stokstad 05.11.1853 Stokstadpl. Peder Nielsen
Gunhild Hansd.
9 Alethe Andreasd. Haug 19.12.1853 Haslerudpl. Andreas  ??
Helene Christiansd.
10 Sophie Hansd. Homlerud 02.08.1853 Leppestadpl. Hans Pedersen
Abigael Johannesd.
11 Karen Sophie Olsd. Harskild 15.08.1853 Tingulstadpl. Ole Hansen
Berthe Marie Christiansd.
12 Grethe Elise Gudbrandsd. Orskaug 14.02.1854 Orskaug Gudbrand Johannesen
Anne Brynhildsd.
13 Gunhild Mathea Andreasd. Bærøepl. 08.11.1853 Riserpl. Andreas Jensen
Marie Olsd.
14 Olava Mathea Antonsd. Wien 06.03.1853 Krageruddal Anton Thorkildsen
pige Christine Eriksd.
15 Anette Johannesd. Fuskerpl. 29.04.1854 Skibsrud i
Skibtved
Johan Ingebretsen
Kari Christiansd.
16 Karen Alethe Pettersd. Tisbjørnrud 11.03.1853 Haug pige Gunhild Mar. Larsd.
ungk. Petter Andreasen
17 Marie Magdalene Mortensd. Ringstad 22.02.1853 Hoelpl. Morten Olsen
Marie Marcusd. ?
18 Grete Mathea Juulsd. Dahler 14.04.1854 Aas Juul Pedersen
Berthe M. Johannesd.
19 Maren Christiansd. Braathe 20.06.1849 Jahr pl. Christian Thoresen
Johanne M. Halvorsd.
20 Thrine Sophie Svendsd. Granerud 16.07.1853 Baknæsset Svend Johannesen
Elen M. Halvorsd.
21 Anne Christine Syversd. Dammen 02.05.1854 Eng i
Skibtved
Syver Amundsen
Sara Iversd.
22 Elen Marie Hansd. Laasken 15 aar Hoffspl. i
Sp.berg
Hans Christiansen
Anne M. Christiansd.
23 Lene Christine Pettersd. Laasken 15.03.1853 Schelfosspl. Petter Johannesen
Anne Helene Amundsd. ?
24 Jensine Amalie Olsd. Østreng 11.09.1852 Engh Ole Jensen
Anne M. Svendsd.

1869    31. Oktober i Tomter kirke                                     Tilbake

Nr Navn Bosted Født Fødested Foreldre
1 Hans Christian Bøhm   22.06.1854 Hvidsteen Lensmand Martin Marius Bøhm
Fredrikke f. Olin ? (Olsen)
2 Fredrik August Hansen Aasen 11.06.1854 Fospl. Hans Kristoffersen
Gunhild Haagensd.
3 Mikael Pettersen Hulspl. 18.11.1854 Gulliksrød i
Waaler
Petter Jensen
Maren Oline Mikaelsd.
4 Gunnerius Andreasen Bøhler 07.04.1854 Dahlerpl. Andreas Andersen
Marie Andersd.
5 Johan Herman Hansen Leppestad 10.07.1853 Leppestad Hans Johannesen
Marie Sørensd.
6 Anton Sigvard Hansen Leppestad 13.03.1855 Leppestad ibid.
7 Johan Anton Olsen Rougaas 15.01.1855 Tomterpl. Ole Pettersen
Anne Oline Johannesd.
8 Anton Johannesen Kjærbu 09.03.1855 Fuskerpl. Johannes Aslaksen
Andrine Kristiansd.
9 Mikael Albert Sigvardsen Brækken 31.10.1853 Brækken Sigvard Svendsen
Dorthea Mikaelsd.
10 Anton Sigvard Hansen Brødholtpl. 20.12.1854 Gusrud i
Krogstad
Hans Kristiansen
?? Kristiansd.
11 Ove Fredrik Kristiansen Vien 21.11.1854 Vien Kristian Holmsen
Agar Thorstensd.
12 Julius Jakobsen Svigebølpl. 25.12.1854 Haukenespl.
i Sp.berg
Jakob Halvorsen
Kristine Kristiansd.
13 Hans Johan Nilsen Wæggerpl. 17.06.1855 Hoelspl. Nils Hansen
Marie Simonsd.
14 Anton Johannesen Svigebølpl. 25.03.1855 Mjærskaugpl.
i Enebak
Johannes Andersen
Johanne Syversd.
15 Ole Jensen Unaaspl. 07.09.1853 Vigshytten i
Enebak
Jens Samuelsen
Marie Olsd.
16 Anton Johannesen Homlerud 03.08.1854 Haavipl. i
Sp.berg
Johannes Johnsen
Kari Syversd.
17 Johan ?? Baltazarsen Tolfshuus 16.04.1855 Karlsrud i
Krogstad
Baltazar Johannesen
Karen Mathea Gudmundsd.
18 Ole Kristian Andersen Gran 16.08.1854 Gran Anders Olsen
Marie Nilsd.
19 Ferdinand Olsen Bioner 15.09.1854 Bjoner Ole Olsen
Karen Kristoffersd.
20 Svend Thorvald Thorkildsen Nygaard 20.08.1855 Nygaard Thorkild Thorkildsen
Anne Kristin Svendsd.
21 Karl Jacobsen Skjelfospl. 12.03.1855 Skjelfosspl. Jacob Kristiansen
Maren Andersd.
22 Hans Andreasen Ringstad 25.03.1855 Ringstad Andreas Haagensen
Maren Sofie Larsd.
23 Hans Herman Johansen Holo 22.06.1855 Holo Johan Hansen
Lovise? Haagensd.
24 Sigvard Johansen Holstadpl. 17.03.1854 Riserpl. Johan Evensen
Olia Simensd.
25 Karl Thorvald Pettersen Smebøl 19.01.1855 Smebøl Petter Olsen
Lene Kirstine Andreasd.
26 Martin Pedersen Fosspl. 22.12.1855 Bergspl. Peder Johannesen
Helene Andersd.
27 Hans Petter Einarsen Bøhlerpl. 19.02.1855 Mørkspl. i
Sp.berg
Einar Paulsen
Olia Hansd.
28 Ole Kristian Hansen Melbypl. 10.12.1854 ?? i Vestby Hans Kristiansen
Kirstine Kristiansd.
29 Johan Edvard Eriksen Fosspl. 14.09.1854 Braanen Erik Nilsen
Hansine Julie Hansd.
30 Johan Lauritz Larsen Saxebøl 07.09.1855 Laasken Lars Olsen
Anne Helene Hansd.
31 Ole Anton Johannesen Oddestad 25.09.1854 Mjærumpl. Johannes Kristiansen
Anne Oline Kristiansd.
32 Johan Petter Eliasen Leppestadpl. 09.05.1854 Spydeberg Elias Johannesen
Berthe Pedersd.
           
1 Maren Kristine Johansd. Stenbøl 07.04.1855 Skjørødpl.?
i Vaaler
Johan Jensen
Johanne Villadsd.
2 Mina Olava Olsd. ?? 17.12.1854 Tolfshus Ole Gundersen
Beritte Julie Jensd.
3 Anne Sofie Syversd. Lilleby 10.02.1855 Lilleby Syver Larsen
Anne Eriksd.
4 Nanna Elise Hansd. Solberg 12.05.1855 Solberg Hans Syversen
Inger Helene Albertsd.?
5 Mina Julie Olausd. Unaaspl. 18.08.1855 Rustadpl. i
Krogstad
Olaus Thorsteinsen
Karen Holmsd.
6 Jensine Johannesd. Blixland 22.12.1852 Moss Johannes Jørgensen
Gunhild Jakobsd.
7 Thore Helene Hansd. Engen 12.03.1854 Svigebølpl. Hans Gudbrandsen
Anne Jakobsd.
8 Karoline Sofie Svendsd. Wæggerpl. 05.03.1854 Hemnæs i
Sp.berg
Svend Kristiansen
Marie Olsd.
9 Anne Helene Simensd. Jahrspl. 12.08.1854 Gjævelsrud i
Enebak
Simen Fredriksen
Karen Johanne Enersd.
10 Anne Marie Thorvaldsd. Skjelfos 19.09.1854 Riser Thorvald Johannesen
Johanne Mathea Baltazarsd.
11 Maren Eline Kristiansd. Braanen 22.07.1854 Braate Kristian Mattisen
Grethe Jonasd.
12 Laura? Kristine Larsd. Bækhusmyr 19.12.1855 Bækhusmyr Lars Olsen
Kristiane Kristiansd.
13 Helene Johannesd. Sandager 25.04.1855 Braanen Johannes Halvorsen
Maren Kirstine Larsd.
14 Lena Kristiansd. Svelgen 17.05.1852 Jahrspl. Kristian Thoresen
Johanne Halvorsd.
15 Thea Lovise Andreasd. Leppestad 21.02.1854 Leppestad Andreas Andreasen
Gunhild Johannesd.
16 Emma Alette Andreasd. Vien 24.12.1854 Myrvold Andreas Olsen
Thore Helene Larsd.
17 Gunhild Kristiansd. Gusland 16.03.1855 Helipl. i
Sp.berg
Kristian Svendsen
Karen Klemensd.
18 Laura Annett Vebjørnsd. Støttum 26.06.1854 Tingulstad Vedbjørn Johannesen
Sørine Larsd.
19 Anne Sofie Larsd. Foss 27.02.1855 Slitupl i
Eidsberg
Lars Johannesen
Sidsel Hansd.
20 Janette Svendsd. Palmhytten 15.07.1854 Palmhytten Svend Hansen
Helene Larsd.
21 Johanne Paulsd. Grøn?? 03.04.1855 Laaskepl. Paul Hansen
Marie Svendsd.
22 Thea Oline Johansd. Nygaardpl. 30.03.1856 Tisbjørnrudpl. Johan Thomasen
Karen Hansd.
23 Julie Fredrikke Magnusd. Tisbjørnrud 06.01.1853 Granerud i
Høland
Magnus Petter Olsen
Karen Elise Olsd.

Tilbake


Hogne Holst, den 17.6.2000
hogne.holst@chello.no