Hobøl kirkebøker

Konfirmasjon 1880 - 1889

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889


1880    3. October     Haabel krk.    Drenger  

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Henrik Julius Hansen - Back i Kroer 28.10.1865 Vestereng i Spydeberg Hans Jakob Johannesen
Karen Hansdatter
2 Ludvig Otto Olsen - Tingulstadpl. 8.3.1866 Homlerud Ole Gundersen
Julie Jensdatter
3 Martin Gulbrandsen Orskaug 24.3.1865 Orskaug Gulbrand Johannesen
Anne Brynildsdatter
4 Petter Oscar Jensen - Rakelstad 8.3.1865 Raadem i Kråkstad gb. Jens Larsen
Johanne Marie Halvorsdatter
5 Peder Herman Johannesen Riggesemplass 10.3.1866 Riggesem Johannes Pedersen
Marie Hansdatter
6 Hans Anton Richardsen Karlstad 18.4.1866 Karlstad gb. Richard Larsen
Anne Marie Andersdatter (?)
7 Karl Hansen - Greager 8.5.1865 Leppestad Hans Abrahamsen
pige Grete Marie Pedersdatter
8 Ole Kristian Larsen - Lyshaug 10.11.1865 Bjørnstad i Kroer Lars Kristoffersen
Maren Olava Olsdatter
9 Emil Anton Robertsen Bakken 23.10.1865 Bakken Robert Olsen
Lisa Jensdatter
10 Martin Julius Jakobsen - Tingulstadplass 5.2.1865 Skjelfosspl. Jakob Kristiansen
Maren Andersdatter
11 Karl Johan Hansen - Tingulstad 26.3.1865 Hvidstenpl. Hans Petter Pedersen
Inger Marie Olsdatter
12 Bernt Ludvig Fredenbergsen Fjeld 16.6.1865 Fjeld gb. Fredenberg Larsen
Gunild Brynhildsdatter

Haabøl krk.    Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Inger Amalie Thorvaldsdatter Riser 4.7.1865 Riser gb. Thorvald Johannesen
Johanne Mathea Baltazarsdatter
2 Hanna Alette Hansdatter Leppestad 17.3.1865 Leppestad gb. Hans Johannesen
Marie Sørensdatter
3 Thora Mathea Johnsen - Skjolden 11.1.1866 Hagen krk.sanger Ole Johnsen
Marie Jakobsdatter
4 Marie Therese Sigvardsdatter Haug 23.8.1865 Brekke gb. Sigvard Svendsen
Dorthea Michelsdatter
5 Emma Olava Johansdatter - Greager 26.5.1865 Kråkstad gb. Johan Olsen
Sofie Larsdatter
6 Janette Amalie Antonsdatter - Hestehagen 28.3.1866 Djupdalpl. i
Kråkstad
Anton Thorersen
Karen Svendsdatter
7 Fernande Mathea Ferdinandsdatter Hoel 30.7.1865 Hoel gb. Ferdinand Johannesen
Mathea Hansdatter
8 Bolette Laura Larsen Heia 17.2.1866 Heia skoleh. Kristian Larsen
Julie Laurentse Helmundsdatter
9 Karen Augusta Engebretsdatter Knapstad 26.2.1866 Knapstad gb. Engebret Johannesen
Anne Sofie Hansdatter
10 Karen Julie Olsdatter - Tyrihjelden 23.8.1865 Hvidstenpl. Ole Kristiansen
Maren Helene Kristiansd. (?)
11 Lava Elise Johansdatter Sandvolden 17.5.1866 Ryggeplass selveier Johan Kristiansen
Kirstine Eliasdatter (?)
12 Olava Sofie Olausdatter - Nygaard 29.7.1865 Tomb i Vestby gb. Olaus Svendsen
Karoline Johanne Hansdatter
13 Mina Olava Johannesdatter - Nygaardsplass 18.1.1866 Haslerudpl. Johannes Hansen
Maren Svendsdatter

Tomter krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Johan Edvard Bøhm - Brekke 21.3.1865 Hvidsten lensmand Martin Marius Bøhm
Fredrikke, født Olsen
2 Johan Hansen Villumstad 7.3.1864 Villumstad gb. Hans Johnsen
Olava ??
3 Gudmund Kristian Baltazarsen Tolfshus 18.12.1864 Kråkstad gb. Baltazar Johannesen
Karen Mathea Gudmundsdatter
4 Thorkild Anton Andreassen - Finstad 25.11.1864 Krogsplass Andreas Johannesen
Lovise Torbjørnsdatter
5 Johan August Mathiesen - Finstad 15.9.1865 Røland i
Sverige
jernbanearb. Mathis Larsen
Maria Eriksdatter

Tomter krk.    Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Konstance Pedersdatter - Jahren 28.9.1866 Opsal i Enebakk gb. Peder Anton Kristiansen
Inger Julie ?
2 Amalie Oline Olsdatter - Homlerud 10.3.1866 Haavinpl. i
Garder
Ole Hansen
Anne Olsdatter
3 Milla Karoline Pedersdatter Engen 9.9.1865 Engen gb. Peder Hansen
Gunhild Marie Sørensdatter
4 Mina Dorete Hansdatter - Stokstadplass 9.11.1865 Brødholtpl. Hans Syversen
Elen Marie Nilsdatter
5 Hanna Marie Hansdatter Fuskerplass 15.7.1865 Fuskerplass Hans Hendriksen
Karen Hansdatter
6 Sofie Helene Pedersdatter - Jahren 27.1.1865 Opsal i Enebakk gb. Peder Anton Kristiansen
Inger Julie ?
7 Marie Andrea Johansdatter - Veggerplass 8.2.1866 Brekkeplass Johan Hansen
Johanne Larsdatter
8 Gina Helene Olsdatter - Øien 28.4.1866 Karlempl. (?)
i Kråkstad
Ole Baltzersen
Karen Pedersdatter
9 Mina Amalie Mikaelsdatter - Øienplass 3.4.1866 Øienplass Mikael Bergesen
Thore Helene Thorersdatter
10 Anne Marie Lauritsdatter - Bjerkeskaug 27.4.1865 Kinnerød gb. Lauritz Thomassen
Elen Johanne Andreasdatter

1881    2. October     Haabøl krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Ove Marius Thorkildsen Hovi 23.11.1866 Hovi gb. Thorkild Mathiesen
Helene Andersdatter
2 Hans Martin Ottesen - Skjelfoss 3.11.1866 Rygge prgj. gb. Gottvald Ottesen
Albertine Christine Christensd.
3 Hans Jensen Ringstad 9.3.1866 Ringstad gb. Jens Haakonsen
Elen Sophie Hansdatter
4 Baltazar Jensen Ringstad 11.5.1867 Ringstad - samme foreldre -
5 Johan Deovard Didriksen - Skistad 20.1.1867 Spydeberg ind. Didrik Johannesen
Gunild Johannesdatter
6 Johan Anton Christiansen Grotterud 9.4.1867 Grotterud gb. Christian Johannesen
Oline Andersdatter
7 Herman Ludvig Johansen Aaraas 26.2.1867 Aaraas Johan Johannesen
Elen Hansdatter
8 Johan Johannesen Sandager 8.5.1866 Sandager gb. Johannes Halvorsen
Maren Larsdatter
9 Sigvard Hansen - Sandager 15.6.1866 Kongshaugs-
skaug
gb. Hans Christian Simonsen
Helene Hansdatter
10 Johan Marius Svendsen - Mjærum 15.6.1866 Daler gb. Svend Mathiesen
Berte Mathea Evensdatter
11 Nils Lauritz Johansen Holo 17.6.1866 Holo gb. Johan Hansen
Sørine Haakonsdatter
12 Alfred Martinius Olsen Haug 28.11.1866 Haug gb. Ole Mathiesen
Larine Johannesdatter
13 Johan Larsen Bækkhusmyr 22.2.1867 Bækkhusmyr gb. Lars Olsen
Christiane Christiansdatter
14 Hans Herman Hansen - Bjerved 13.11.1866 Aas prgj. Hans Christiansen
Christine Christiansdatter
15 Carl Edvard Antonsen Braate 16.3.1867 Braate gb. Anton Olsen
Anna Eriksdatter
16 Johan Ludvig Hansen - Holoplass 6.10.1866 Riserplass Hans Mathiesen
Karen Lovise Larsdatter

Haabøl krk.    Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Gunhild Olava Andreasdatter Grimsrød 10.3.1867 Grimsrød gb. Andreas Svendsen
Karen Kirstine Olsdatter
2 Hilda Agnes Johannesdatter Holt 3.12.1865 Holt gb. Johannes Andreassen
Karen Sørensdatter
3 Hilda Birgithe Hansdatter - Glæden 29.10.1866 Lier gb. Hans Christian Svendsen
Marie Nicoline Hansdatter
4 Hansine Julie Samuelsdatter Rygge 3.9.1866 Rygge gb. Samuel Hansen
Oline Johannesdatter
5 Maren Johanne Edvardsdatter Hovi 18.1.1867 Hovi gb. Johan Edvard Hansen
Alette Marie Jerksdatter
6 Elisabeth Helene Svendsdatter - Riser 6.1.1867 Næsodden gb. Svend Theodor Johannesen
Karen Dorthea Røer
7 Alette Johannesdatter - Pegstad 5.2.1867 Lyshaugnæs Johannes Andreassen
Birthe Marie Larsdatter
8 Thea Julie Mathiasdatter - Skaug 11.5.1867 Eidsberg gb. Mathias Thomassen
Karen Pedersdatter
9 Mina Sophie Severinsdatter - Guslandplass 20.9.1866 Thoenplass Severin Magnussen
Anne Marie Syversdatter
10 Maren Mathilde Olsdatter - Saxebøl 11.5.1866 Vestby prgj. gb. Ole Johannesen
Milla Mathea Olsdatter
11 Johanne Svendsdatter - Laasken 10.12.1866 Vestby prgj. gb. Svend Jensen
Karen Johannesdatter
12 Maren Emilie Martinsdatter - Pegstad 18.3.1867 Kråkstad Martin Engebretsen
Marie Rasmusdatter
13 Hilda Marie Martinsdatter Haskilt 28.11.1866 Haskilt gb. Martin Hansen
Helene Svendsdatter
14 Laura Andreasdatter - Smedebøl 13.3.1867 Krogsplass Andreas Johansen
Lovise Thorbjørnsdatter
15 Gunda Mathilde Larsdatter - Lyshaug 21.2.1867 Holoplass skomager Lars Christophersen
Maren Olava Olsdatter
16 Caroline Pettersdatter Hulplass 15.1.1867 Hulplass Petter Jensen
Maren Oline Mikkelsdatter
17 Julie Gulbrandsdatter Orskaug 19.9.1866 Orskaug Gulbrand Johannesen
Anne Brynjulfsdatter
18 Thora Mathea Tobiasdatter Bilet 4.3.1866 Bilet Tobias Isaksen
Berthe Mathea Hansdatter
19 Olava Marie Johannesdatter - Fossplass 5.9.1866 Brekke Johannes Christiansen
Johanne Svendsdatter
20 Anna Emilie Hansdatter - Sandager 26.8.1867 Lilleby ind. Hans Christian Simonsen
Helene Hansdatter
21 Anna Helene Antonsdatter - Høiaasplass 23.12.1866 Skjelfosplass Hans Anton Andersen
Inger Olsdatter
22 Anna Josephine Olausdatter - Skjoldenplass 29.7.1866 Brøholtplass Olaus Pedersen
Anne Amundsdatter

Tomter krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Olaf Sigvard Johansen Kinnerød 14.8.1866 Kinnerød gb. Johan Olsen
Agar Mathea Syversdatter
2 Jens Edvard Christiansen - Stokstadplass 24.6.1866 gamle Aker Christian Andresen
Anne Gudmundsdatter
3 Ole Ludvig Johannesen Tomter 22.11.1865 Spydeberg gb. Johannes Olsen
Inger Marie Petersdatter
4 Hans Edvard Martinsen - Tolfshusplass 9.6.1867 Stokstadplass Martin Hansen
Inger Helene Nilsdatter
5 Hans Carl Iversen Veggerplass 3.5.1866 Veggerplass Iver Johnsen
Henriette Magd. Thorersdatter
6 Otto Marinius Christiansen - Brødholt 7.7.1866 Vestby prgj. arb. Christian Olaus Baltzersen
Hellebor Olsdatter

Tomter krk.    Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Nanna Goen - Tomter skole 1.1.1866 Tønnerød skole lærer Andreas Goen
Sidsel Olsdatter
2 Emma Lagertha Hansdatter Hof 25.9.1866 Hof gb. Hans Christian Johannesen
Elen Marie Nilsdatter
3 Caroline Simonsdatter - Svigebølplass 9.9.1866 Jahrplass Simon Fredriksen
Karen Enersdatter
4 Thea Mathilde Thorersen Kragerud 1.12.1866 Spydeberg gb. Thorvald Thorersen
Maren Helene Pedersdatter
5 Milla Bolette Baltazarsdatter Kinnerød 11.12.1866 Tolfshus gb. Baltazar Johannesen
Karen Mathea Gudmundsdatter
6 Alette Sophie Paulsdatter Smalop 4.11.1866 Smalop gb. Paul Engebretsen
Johanne Johannesdatter
7 Kine Dorette Thorvaldsd. - Tolfshusplass 17.5.1866 Stokstad gb. Thorvald August Thomassen
Mina Julie Nilsdatter
8 Marie Gustafsdatter - Fusker 7.9.1866 Eda i
Wermland
arb. Gustaf Johansson
Marit Nilsd.
9 Petrine Marie Petersdatter - Øien 17.6.1866 Modum prgj. arb. Peter Petersen
Gonnor Gulbrandsdatter

1882    1. October     Haabøl krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Foreldre
1 Christian Oluf Olausen Bjervedplass 16.1.1867 Bjervedplass Svend Olaus Christiansen
Margrete Bergersdatter
2 Thorvald Edvardsen - Riserplass 6.4.1867 Holtplass Edvard Thorersen Riserplass
Gunhild Christiansdatter
3 Thorvald Svendsen Smertu 9.7.1867 Smertu gb. Svend Thorkildsen Smertu
Maren Anna Nilsdatter
4 Johan Anton Pettersen Støttum 28.9.1867 Støttum gb. Petter Jensen Støttum
Sørine Johanne Larsdatter
5 Thorvald Hagbart Christiansen - Tingulstad 7.2.1868 Skaug gb. Christian Mathiesen Skaug
Mathea Hansdatter
6 Laurentius Larsen - Støttum 26.8.1867 Heia Christian Larsen  (lærer ?)
Julie Hellemundsdatter
7 Hilmar Hansen Dammen 24.4.1867 Dammen farver Ole Hansen
Berte Gulbrandsdatter
8 Adolf Ludvig Wahl Helgesen - Dammen 28.1.1867 Christiania garver Carl August Helgesen
Maren Lovise Andresen
9 Juul Anton Jensen Rakelstad 28.12.1866 Rakelstad gb. Jens Larsen Rakelstad
Johanne Halvorsdatter
10 Hans Martinsen Egeberg 28.11.1867 Egeberg gb. Martin Hansen Egeberg
Julie Christensdatter
11 Johan Oscar Jensen - Tingulstadstuen 26.5.1868 Drammen snedker Iver Jensen i Drammen
Dorthea Haakonsdatter
12 Johan Johansen - Skaug 14.12.1866 Christiania arb. Johan Sørensen
Helene Andersdatter
13 Johannes Ferdinandsen Hoel 29.5.1867 Hoel gb. Ferdinand Johannesen Hoel
Mathea Hansdatter
14 Jørgen Ghesunti(?) Schanke - Haug 27.5.1866 Christiania Petter M. B. Schanke i Chr.a.
15 Thorvald Julius Martinsen - Hoelplass 21.1.1868 Kjærstadpl. i
Vestby
Martin Svendsen Hoelplass
Pauline Pedersdatter
16 Edvard Johannesen - Leppestadplass 6.11.1866 Giltved i
Spydeberg
Johannes Eriksen
Gunhild Marie Thorkildsdatter
17 Hans Jakob Johannesen - Skaug 10.5.1867 Rom Selveier Johannes Hansen Rom
Maren Jahnsdatter
18 Johan Anton Johannesen - Pegstad 7.12.1867 Høiden Johannes Hansen Pegstad
Marie Julie Johannesdatter
19 Bernt Ludvig Larsen - Ryggeplass 12.2.1868 Støttum Lars Larsen Ryggeplass
Berte Marie Andreasdatter
20 Ole Martin Hansen - Narvestad 10.8.1866 Blixlandpl. Hans Pettersen
Anne Oline Halvorsdatter
21 Thorvald Marius Olsen Tingulstadplass 7.4.1868 Tingulstadpl. Ole Hansen Tingulstadplass
Marie Christensdatter

1882  Haabøl krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Karen Oline Olsdatter 23.8.1867 Nygaard Nygaard gb. Ole Olsen Nygaard
Kirstine Svendsdatter
2 Anne Marie Johannesdatter 14.11.1867 Heistadpl.
i Spydeberg
søndre Hvidsten Joh. Thorkildsen Østby i Ås
pige Marie Johannesdatter
3 Laura Bolette Lauritsdatter 24.7.1867 Sundby i
Ås
Hvampl. Laurits Olsen Aas
pige Marie Johannesdatter
4 Marie Johansdatter 29.2.1868 Myraas i
Eidsberg
Tingulstadpl. ind. Johan Andersen
Marie Larsdatter
5 Rosina Amalie Rikardsdatter 21.4.1868 Karlstad Karlstad gb. Rikard Laurits Larsen
Anne Marie Andersdatter
6 Johanne Hansdatter 2.1.1868 Dalpl. i
Oppegaard
Bergplass Hans Johansen
Ingeborg Bryntesdatter
7 Thea Julie Hansdatter 9.12.1867 Hvidstenpl. Svelgen Hans Pedersen
Marie Olsdatter
8 Berte Helene Christiansdatter 13.4.1867 Braanen Braanen selveier Christian Mathisen
Grete Jonasdatter
9 Lise Jensdatter 23.3.1867 Bærøplass Bærøplass Jens Mathisen Bærøplass
Mathea Andreasdatter
10 Mina Janette Johansdatter 10.3.1868 Stenbøl Stenbøl Johan Jensen Stenbøl
Maria Eriksdatter
11 Antonia Kaspara Antonsdatter 26.4.1867 Christiania Haugen Anton Christiansen
pige Karen Sørine Olsdatter
12 Betzy Amalia Jakobsdatter 10.12.1867 Skjelfoss Svelgen Jakob Christiansen
Maren Hansdatter

1882  Tomter krk.    Drenger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Hans Christian Hansen 10.12.1867 Lyshaug Bjerkeskaug Hans Christian Christians. Igsi
Maren Thorkildsd. Lyshaug
2 Carl Otto Olsen 1.3.1868 Øien Øien gb. Ole Baltazarsen
Karen Pedersdatter
3 Laurits Hagbart Martinsen 11.3.1868 Svigebølp. Svigebølpl. Martin Andreassen
Gunhild Andreasdatter
4 Peder Oluf Olsen 21.6.1867 Skaugpl. Vegger Ole Jakob Husvig i Fron
Ingeborg Evensdatter

Tomter krk.    Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Nanna Elisa Hansdatter 4.9.1867 Brødholtpl. Stokstadpl. Hans Syversen
Elen Marie Nilsdatter

1883    30. September     Haabøl krk.    Drenger   

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Anton Gundersen 11.4.1868 Veggerdal Dammen landh. Thorkild Gundersen
Caroline Andersdatter
2 Gunnerius Gundersen 11.4.1868 Veggerdal Dammen - samme foreldre -
3 Johan Magnus Jensen 25.1.1869 Rakelstad Rakelstad gb. Jens Larsen
Johanne Halvorsdatter
4 Ole Martin Lauritsen 5.4.1869 Tønnerød Brekkepl. Peder Laurits Mathisen
Gunhild Olsdatter
5 Laurits Christiansen 29.9.1869 Braanen Braanen gb. Christian Mathisen
Grete Jonasdatter
6 Hans Oluf Nilsen 30.6.1869 Garder sogn Askerød Nils Caspersen
Maren Johanne Hansdatter
7 Bernt Thorvald Johannesen 5.1.1869 Riggesempl. Riggesempl. Johannes Pettersen
Marie Hansdatter
8 Bernt Henrik Tobiasen 31.5.1868 Haabølpl. Haabølpl. Tobias Isaksen
Berthe Mathea Hansdatter
9 Severin Johansen 6.12.1867 Hvampl. Mjærum tjener Johan Fredrik Olsen
pige Anne Sofie Svendsdatter
10 Martinius Johansen 20.6.1868 Spydeberg Nummestad arb. Johan Olsen
Gunhild Marie Larsdatter
11 Thorvald Julius Pedersen 30.6.1867 Haugen Mjærumpl. ind. Peder Hansen
Marie Gudmundsdatter
12 Edvin Aronsen 5.5.1868 Fogelvik i
Wermland
Skvetta gb. Aron Nilson
Maia Lisa Andersd.

1883  Haabøl krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Thora Mathea Thorvaldsdatter 6.8.1868 Riser Riser gb. Thorvald Johannesen
Mathea Baltazarsdatter
2 Hilda Olava Andersdatter 26.11.1868   Leppestadpl. ungk. Anders Andersen
pige Karen Pettersdatter
3 Berthe Marie Hansdatter 15.9.1868 Vesterby Vesterby ugift gb. Hans Fredriksen
pige Berte Helene Mathiasd.
4 Janette Marie Johannesdatter 25.3.1869 Sandager Sandager selveier Johannes Halvorsen
Maren Larsdatter
5 Caroline Mathilde Olsdatter 22.6.1869 Askerød
engen
Askerød
engen
Ole Martin Christensen
Marie Christoffersdatter
6 Mina Pauline Pedersdatter 8.12.1868 Kolstad Mjærumpl. enkm. Peder Johannesen Låskenpl.
pige Berte Marie Johannesdatter

1883 Tomter krk.    Drenger             Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Carl Oluf Antonsen 12.4.1868 Igsipl. Igsipl. Anton Thorkildsen
Olea Olsdatter
2 Carl Julius Christiansen 5.10.1867 Vaglen Roaas gb. Christian Christiansen
Lena Sofie Johannesdatter
3 Hans Gunnerius Christiansen 10.3.1869 Stokstadpl. Stokstadpl. Christian Andresen
Anne Gudmundsdatter

Tomter krk.    Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Emma Christine Hansdatter 10.12.1868 Kristiania Veggerpl. arb. Hans Eskildsen
Anne Marie Andreasdatter

1884    5. October     Haabøl krk.    Drenger   

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Adolf Johannes Helgesen 28.2.1869 Christiania Dammen garver Carl Aug. Helgesen
Maren Lovise Andersdatter
2 Carl Kaspersen 20.6.1869 Kragerudpl. Fos u. Kasper Hansen
p. Maren Johannesdatter
3 Carl August Johannesen 3.4.1869 Brekkepl. Fospl. Johannes Christiansen
Johanne Svendsdatter
4 Hans Marinius Christiansen 26.12.1869 Baknæsset Baknæsset skomager Christian Hansen
Alette Emilie Larsdatter
5 Thorvald August Johansen 10.2.1870 Kolstad Nygaardpl. Johan Andreassen
Anne Marie Paulsdatter
6 Johannes Julius Thorvaldsen 23.12.1868 Fospl. Gustvedpl. Thorvald Johannesen
Elen Margrete Johannesdatter
7 Lars Christiansen 29.3.1869 Grotterud Grotterud selveier Christian Johannesen
Oline Andersdatter
8 Gustav Henrik Johannesen 30.4.1870 Hougshøiden Pegstad Johannes Hansen
Marie Juline Johannesdatter
9 Hans Julius Martinsen 8.12.1869 Vestby prgj. Oddestad gb. Martin Hansen
Ingeborg Johannesdatter
10 Martin Julius Johannesen 21.4.1869 Rom Rom selveier Johannes Hansen
Marie Jahnsdatter
11 Anton Martinsen 27.7.1869 Egeberg Egeberg gb. Martin Hansen
Julie Christensdatter
12 Carl Magnus Rikardsen 15.12.1869 Carlstad Carlstad gb. Rikard Laurits Larsen
Anne Marie Andersdatter
13 Anton Fredrik Ferdinandsen 16.5.1869 Hoel Hoel gb. Chr. Ferdiand Johannesen
Mathea Hansdatter

1884  Haabøl krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Alida Christiane Dahl 6.10.1868 Lærdal prgj. Haabøl
præstgrd.
sognepræst H. F. Dahl
Else W. M. Wisbech
2 Anna Sophie Goen 22.8.1868 Tønnerød skole Hagen kirkesanger Andreas Ols. Goen
Cecilia Olsdatter
3 Maren Johanne Johansdatter 13.12.1867 Dahl Dahl gb. Johan H. Andreassen
Anne Kirstine Nilsdatter
4 Betzy Laura Johansdatter 10.9.1870 Dahl Dahl - samme foreldre -
5 Elisabeth Marie Martinsdatter 23.9.1869 Glemminge
sogn
Skjoldenpl. Johan Martin Olsen
Birgitte Christine f. Tams (?)
6 Emma Alette Hansdatter 4.9.1869 Fuskerpl. Dalspl. Hans Henriksen
Karen Hansdatter
7 Sigrid Dorthea Svensd. Riser 1.4.1870 Næsodden Riser gb. Svend Johannesen Riser
Karen Dorthea f. Røer
8 Thora Elisa Nilsdatter 22.12.1869 Veggerpl. Støttum
høiden
Nils Hansen
Karen Lovise Gundersdatter
9 Inga Birgitte Olsdatter 21.1.1870 Lilleby Bjerkeskaug bruger Ole Gundersen
Julie Jensdatter
10 Maren Johanne Hansdatter 28.12.1869 Mellebypl. Bjervepl. Hans Christiansen
Kirstine Christiansdatter
11 Hanna Mathilde Hansdatter 1.8.1869 Lier Glæden skredder Hans Chr. Svendsen
Marie Nicoline Hansdatter
12 Lina Julie Robertsdatter 18.2.1869 Haabølpl. Haabølpl. Robert Olsen
Margrete Elisabeth Jensdatter
13 Hilda Ovidia Olsdatter 5.10.1869 Elvestad Elvestad selveier Ole Isaksen
Lene Sofie Andreasdatter
14 Laura Elise Martinsdatter 18.3.1869 Mjærumpl. Bærøpl. Martin Johannesen
Lena Olsdatter
15 Karen Jakobsdatter 17.12.1869 Skjelfospl. Svelgen Jakob Christiansen
Maren Andersdatter
16 Hansine Birgitte Olausdatter 28.2.1870 Nygaard Nygaard gb. Olaus Svendsen
Caroline Johanne f. Folkestad
17 Julie Johansdatter 13.10.1869 Sandvold Sandvold Johan Christiansen
Kirstine Eliasdatter

1884  Tomter krk.    Drenger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Martin B. A. M. Bøhm 4.12.1869 Hvidsten nordre Brekke lensm. Martin Marius Bøhm
Fredrikke f. Olsen
2 Edvard Andersen 3.7.1869 Unaaspl. Unaaspl Anders Samuelsen
Anne Christophersdatter
3 Nils Hagbart Martinsen 9.6.1869 Solbergpl. Tolfshuspl. Ole Martin Halvorsen
p. Mina Julie Nilsdatter
4 Peder Thorvald Pettersen 29.5.1869 Solbergpl. Solbergpl. Petter Nilsen
Trine Johanne Kaspersdatter
5 Carl Anton Johansen 28.3.1869 Veggerpl. Veggerpl. Johan Hansen
Johanne Larsdatter
6 Ole Martin Olsen 5.3.1870 Vestnæs Tolfshuspl. Ole Thorkildsen Lyshaug
Mathea Johannesdatter
7 Christian Gundersen 14.8.1869 Svigebølpl. Unaaspl. Gunder Christiansen
Marie Danielsdatter
8 Johan Martinus Martinsen 3.4.1870 Tolfshuspl. Brødholt Martin Hansen
Inger Nilsdatter

1884  Tomter krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Caroline Brynjulfsdatter 31.10.1869 Elverød Elverød gb. Brynjulf Johannesen
Anne Helene Simonsdatter
2 Anne Therese Johansdatter 7.6.1869 Kinnerød Kinnerød gb. Johan Olsen
Agar Mathea Syversdatter
3 Kaia Julie Edvardsdatter 3.10.1870 Engenpl. Engenpl. Nils Edvard Halvorsen
Sophie Johannesdatter
4 Janette Christiansdatter 15.3.1869 Spydeberg Kragerødpl. Christian Torgersen
Helene Larsdatter

1885    4. October     Haabøl krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Gudbrand Marius Bovim 7.12.1870 Bovim nordre Tingulstad gb. Poul Arnesen Bovim
Rebekka Johannesdatter
2 Svend Anton Haskilt 1.4.1870 Haskilt Haskilt gb. Martin Hansen
Helene Svendsdatter
3 Martin Vilhelmsen Støttum 12.5.1870 Støttum Støttum Vilhelm Larsen
Maren Kirstine Olsdatter
4 Harald Samuelsen Rygge 7.11.1869 Rygge Rygge gb. Samuel Hansen
Anne Oline Johannesdatter
5 Olaf Hjalmar Johansen 21.2.1871 Ullensaker Skaug Johan Eriksen Flintrumseie
Anne Lovise Olsdatter
6 Hans Karenius Houg 16.2.1871 Hvitsten, søndre Hougjordet gb. Frantz Christiansen  Houg
Lene Sophie Svendsdatter
7 Johannes Olsen Houg 3.8.1870 Houg Houg gb. Ole Mathiasen
Larine Johannesdatter
8 Hjalmar Anton Saksebøl 4.5.1870 Svelgen Saksebøl, østre gb. Thorkild Olsen Saksebøl
Mathea Johannesdatter
9 Ole Magnus Edvardsen 7.11.1869 Spydeberg Huulpl. Edvard Olsen
Anne Helene Andreasdatter
10 Emil Gunelius Michaelsen 20.4.1870 Vestby Ringstad, nordre gb. Michael Evensen
Gunhild Marie Andersdatter
11 Julius Sigvard Johansen 20.4.1870 Houg Dalaas gb. Johan Olsen Houg
Sophie Larsdatter
12 Otto Edvard Ivarsen 9.2.1871 Skjelfospl. Rognelund Ivar Christiansen
Helene Svendsdatter
13 Peder Olaf Olausen 14.4.1870 Skjoldenpl. Grimsrødpl. Olaus Pedersen
Anna Amundsdatter
14 Hagbart Severin Larsen 7.10.1870 Vestby prgj. Espeli Lars Andersen Grøstad
pige Christine Mathilde Herbrandsdatter
15 Carl Sigvard Ivarsen 28.7.1869 Skjelfospl. Høiaas Ivar Christiansen
Ingeborg Helene Svendsdatter
16 Johan Martin Hansen 3.9.1870 Vestby prgj. Mjærum nordre gb. Hans Mathisen Jordebro
Anne Helene Johannesdatter
17 Otto Johansen 2.4.1869 Christiania Krog arb. Johan Olsen
Julie Andersdatter

1885  Haabøl krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Margrethe Sophie Elisabeth Dahl 1.3.1870 Lærdal prgj. Haabøl sogneprest H. F. Dahl
Else W. M. født Wisbech
2 Karen Julie Martinsdatter 25.3.1871 Kråkstad Pegstad Martin Engebretsen
Marie Rasmusdatter
3 Hanna Mathilde Johansdatter 26.12.1870 Stenbøl Stenbøl Johan Jensen
Marie Eriksdatter
4 Maren Julie Antonsdatter 15.9.1870 Kråkstad Laasken selveier Anton Vilhelmsen
Helene Johannesdatter
5 Liverentse Sophie Martinsdatter 29.1.1871 Vestby Skjoldenpl. skom. Tøger Martin Andersen
Agnete Pedersdatter
6 Mina Janette Carlsdatter 9.9.1870 Spydeberg Krogpl. tjener Carl Henrik Hansen
pige Marie Engebretsdatter
7 Hanna Alette Hansdatter 21.12.1869 Blixlandpl. Haavi Hans Pettersen
Anne Oline Halvorsdatter
8 Kaja Laurentse Olsdatter 23.12.1870 Vestby Smedebøl Ole Hansen
Elisa Olsdatter

1885  Tomter krk.    Drenger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Ole Theodor Antonsen 14.5.1870 Igsiplass Igsiplass Anton Thorkildsen
Olea Olsdatter
2 Christian Lauritsen 27.7.1870 Myren Rugaas gb. Laurits Christiansen
Anna Olsdatter
3 Carl Fredrik Hansen 18.6.1869 Solberg Brødholt Hans Syversen
Inger Ottersdatter
4 Carl Martin Christiansen 26.4.1870 Myrvold Myrvold gb. Christian Hansen
Ragnild Helgesdatter
5 Johan Hansen 16.2.1871 Soner sogn Fuskerpl. arb. Hans Johannesen
Karen Emilie Johannesd.
6 Johan Gunnerius Martinsen 2.9.1871 Svigebølpl. Svigebølpl. Martin Andreassen
Gunhild Marie Andreasd.
7 Thorvald Julius Lauritsen 18.3.1871 Kinnerød Bjerkeskaug forp. Laurits Thomassen
Christiane Johannesdatter
8 Ludvig Martinius Lauritsen 10.12.1870 Tønnerødpl. Brekkepl. Peder Laurits Mathiesen
Gunhild Olsdatter
9 Bernt Julius Hansen 10.2.1871 Kinnerød Kjærbu møller Hans Bergersen
pige Grete Johannesdatter
10 Carl Julius Jakobsen 28.10.1870 Monsrud Monsrud gb. Jakob Digelmann
Olava Christensdatter

1885  Tomter krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Jenny Lovise Kværner 6.2.1870 Enebakk Jahren øvre gb. Anton Kværner
Inger Julie f. Mjerskaug
2 Inger Dorthea Wegger 27.5.1870 Fusker Fusker gb. Johan F. D. Wegger
Emilie Christine f. Brødholt
3 Josephine Constance Juliusdatter 3.9.1870 Enebakk Svigebøl grd.søn Julius Pedersen Stokstad
pige Ragnhild Pedersd. Svigebøl
4 Maren Johanne Johannesdatter 20.9.1870 Spydeberg Fuskerpl. Johannes Larsen
Jakobine Gudmundsdatter
5 Bolette Christiane Hansdatter 24.4.1871 Krogpl. Thoen forp. Hans Johannesen
Karen Hansdatter
6 Hilda Hansdatter Kongshougskoug 23.12.1870 Kongshoug
skoug
Elverød ind. Hans Christian Simonsen
Helene Hansdatter
7 Emma Dorette Eriksdatter 26.1.1871 Spydeberg Kragerudpl. Erik Bergersen Rudpl.
Helene Hansdatter

1886    3. October     Haabøl krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Karl William Helgesen 15.2.1871 Dammen Dammen garver Carl Aug. Helgesen
Maren Lovise
2 Oluf Christian Holmsen 12.2.1871 Stubberud Stubberud Holm M. Olsen
Johanne Christiansdatter
3 Karl Martinius Martinsen 10.10.1871 Oddestad Oddestad gb. Martin Kjeldsen
Anne Marie Paulsdatter
4 Johan Henrik Martinsen 13.4.1871 Oddestad Oddestad gb. Martin Hansen
Ingeborg Marie Joh.dtr.
5 Johan Martinius Martinsen 4.12.1871 Hølen Bækhusmyr ug. Martin Johannesen Maarud
pige Marie Petersdatter
6 Ellef Anton Antonsen 14.10.1872 Braate Braate gb. Even Anton Olsen
Anne Eriksdatter
7 Alfred Martinius Antonsen 13.7.1871 Brødholtpl. Nummestad ug. Anton Andersen Berger
pige Grete Julie Hansdatter
8 Svenno Hans Ludvig Andreassen 18.7.1872 Bærøpl. Skinnerød ind. Andreas Adolfsen
Ingeborg Marie Svendsdatter
9 Ole Anton Martinsen 1.9.1871 Bærøpl. Brandstad Martin Andreassen
Inger Pauline Olsdatter
10 Anton Mathisen 23.2.1870 Eidsberg Skaug gb. Mathis Thomassen
Karen Pedersdatter
11 Christian Hansen 15.3.1871 Brekkepl. Narvestad Hans Johansen
Ingeborg Bryntesdatter
12 Karl Julius Johannesen 24.6.1872 Tønnerødpl. Kjernshagen snedker Johannes Hansen
pige Karoline Math...?
13 Karl Alfred Antonsen 16.3.1872 Berger Brekkepl. Anton Andersen
Karen Andersdatter
14 Karl Anton Kristiansen 3.2.1872 Høiden Holstadpl. ind. Kristian Andreassen
Jensine Kristiansdatter
15 Hans Christian Antonsen 6.3.1870 Vestby Bovimpl. Anton Pedersen
Anne Margrete Olsdatter
16 Svend Martin Larsen 9.1.1871 Hurum Mjærum Lars Larsen
Berte Marie Andreasdatter
17 Hans Olsen 30.3.1871 Vestby Saxebøl gb. Ole Johannesen
Milla Mathea Olsdatter

1886  Haabøl krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Gunhild Jakobine Mathea 3.12.1870 Haslerud Haslerud gb. Christian Jakobsen
Olea Larsdatter Bærø
2 Anna Helene Antonsdatter 31.3.1870 Narvestad Narvestad gb. Anton Edvard Augensen
Hulda Hansdatter
3 Anna Lovise Christiansdatter 2.12.1871 Baknæsset Baknæsset skom. Christian Hansen
Alette Emilie Larsdatter
4 Anna Elisa Theodorsdatter 27.9.1871 Mjærumpl. Nyborg skom. Theodor Larsen
Anna Sofie Svendsdatter
5 Gina Janette Antonsdatter 24.9.1871 Skinnerød Skinnerød gb. Anton Syversen
Helene Olsdatter
6 Tilla Kristiane Torkildsdatter 3.4.1871 Enebakk Bovim nordre selveier Torkild Gundersen
Karoline Andersdatter
7 Hilda Mathilde Pettersdatter 28.4.1872 Krogpl. Bøhlerpl. Hans Peter Hansen
Helene Marie Nicolaisdatter
8 Karoline Juliusdatter 2.6.1872 Spydeberg Holtpl. Julius Olsen
Annette Danielsdatter
9 Emma Sofie Hansdatter 5.4.1871 Hvitstenpl. Hvitsten nordre Hans Peter Pedersen
Inger Marie Olsdatter
10 Malin (?) Mathilde Antonsdatter 2.9.1872 Vestby Bovimpl. Anton Pedersen
Anne Margrethe Olsdatter
11 Hilda Anette Martinsdatter 20.4.1872 Kråkstad Tingulstad
stuen
tømmerm. Martin Haakonsen
p. Karen Cecilie Hansdatter
12 Gunhild Mathea Martinsdatter 17.9.1871 Riggesempl. Riggesempl. Martin Hansen
Alette Hansdatter
13 Anna Helene Kristiansdatter 5.5.1871 Nygaardpl. Bovimpl. Kristian Trondsen
Maren Lovise Svendsdatter
14 Inga Mathilde Thorkildsdatter 15.6.1870 Fosneset Skaug landh. Thorkild Mathisen Dammen
Karen Oline Svendsdatter

1886  Tomter krk.    Drenger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Vilhelm Andreas Bøhm 27.10.1871 Brekke Brekke lensm. Martin M. Bøhm
Fredrikke f. Olsen
2 Hans Christian Johansen 6.11.1871 Kinnerød Kinnerød gb. Johan Olsen
Agar Mathea Syversdatter
3 Alfred Marius Hansen 29.12.1871 Hof Hof forp. Hans Kristian Johannesen
Elen Marie Nilsdatter
4 Anton Lauritsen 15.5.1872 Myren Roaas landh. Laurits Kristiansen
Anna Eriksdatter
5 Jens Jakobsen 17.4.1870 Spydeberg Kragerud Jakob Jensen
Elen Kirstine Andersdatter

1886  Tomter krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Elisa Josefine Vegger 27.11.1871 Fusker Fusker gb. Johan Danielsen Vegger
Emilie Eriksdatter
2 Anna Therese Pedersdatter 30.10.1870 Engen Engen Peder Hansen Engen
Gunhild Sørensdatter
3 Emilie Brynildsdatter 25.5.1871 Elverød Elverød Brynild Johannesen
Anna Simonsdatter
4 Emilie Mathilde Martinsdatter 17.3.1871 Finstad Finstad Martin Halvorsen Tolfshuspl.
p. Maren Andreasdatter
5 Julie Augusta Paulsdatter 16.3.1872 Smalop Smalop gb. Paul Ingebretsen
Johanne Johannesdatter
6 Anna Mathilde Andersdatter 29.1.1872 Enebakk Jahrenpl. Anders Danielsen
Mariane Pedersdatter

1887    2. October     Haabøl krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Fredrik Ottesen 19.2.1872 Vaaler Høiaas gb. Gotvald Julius Ottesen
Albertine Kristine
2 August Olaisen 28.5.1872 Trygstad Tingulstadpl. Olai Andersen
Maren Olsdatter
3 Johan Olsen 18.2.1872 Trygstad Støttum ind. Ole Kristensen
Randine Johansdatter
4 Johan Martin Johansen 3.2.1873 Haabølpl. Haabølpl. Johan Jensen
Maria Eriksdatter
5 Ole Laurits Richardsen 10.7.1872 Karlstad Karlstad gb. Richard Larsen
Anne Marie Andersdatter
6 Ole Anton Lauritsen 7.12.1872 Eidsberg Skjelfospl. møller Laurits Halvorsen
Oline Marie Kristiansdatter
7 Anton Kristiansen 5.5.1873 Braanen Braanen gb. Kristian Mathisen
Grethe Jonasdatter
8 Henrik Martinius Hansen 8.5.1872 Lier Glæden kasserer Hans Svendsen
Marie Nicoline Hansdatter
9 Johan Kristian Olsen 4.7.1872 Askerød
engen
Askerød
engen
gb. Ole Martin Kristensen
Marie Kristoffersdatter
10 Magnus Andreassen 7.8.1871 Thonspl. Krogpl. Andreas Johannesen
Lovise Thorbjørnsdatter
11 Kristian Antonsen 15.9.1872 Spydeberg Bergpl. Anton Olsen
Alette Hansdatter
12 Hans Martin Pettersen 22.5.1872 Støttum Støttum gb. Petter Jensen
Sørine Larsdatter
13 Thorvald Mathisen 21.6.1872 Eidsberg Skaug s. gb. Mathis Thomassen
Karen Pedersdatter

1887  Haabøl krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Cecilie Dahl 15.12.1871 Haabøl
P. gaard
Haabøl
P. gaard
sogneprest H. F. Dahl
Else W. M. født Wisbech
2 Anna Birgitte Hansdatter 13.4.1873 Holopl. Karlstad søndre gb.sønn Hans Baltazarsen
pige Jensine Petriane Adolfsd.
3 Klara Emilie Kristiansdatter 3.10.1872 Kongshaug Kongshaug gb. Kristian Thorkildsen
Elen Mathea Hansdatter
4 Julie Johannesdatter 14.8.1872 Brekkepl. Fosspl. Johannes Kristiansen
Johanne Svendsdatter
5 Karen Helene Olsdatter 28.11.1872 Brødholtpl. Foss uk. Ole Thorkildsen Præstby
pige Marie Syversdatter
6 Ragna Emilie Robertsdatter 21.6.1872 Haabølpl. Haabølpl. Robert Olsen
Elisabeth Jensdatter
7 Helga Margrethe Helgesen 13.6.1873 Dammen Dammen garver Karl Aug. Helgesen
Maren Lov. Jakobsen
8 Thora Annette Olsdatter 9.5.1872 Elvestad Elvestad selveier Ole Isaksen
Lene Sophie Andreasdatter
9 Emma Marie Svendsdatter 24.10.1872 Daler Mjærum søndre gb. Svend Mathisen
Berthe Mathea Evensdatter
10 Mathilde Alida Andreasdatter 20.8.1873 Veggerpl. Støttum
høiden
ug. snedker Andreas Ellefsen
pige Johanne Nilsdatter
11 Alette Gundersdatter 29.4.1872 Spydeberg Bergpl. Gunder Kristiansen
Marie Danielsdatter
12 Regine Sophie Frantsdatter 7.9.1872 Hvitsten Haugjordet gb. Frants Kristiansen
Lene Sophie Svendsdatter
13 Karen Olava Karlsdatter 20.2.1873 Krogpl. Guslandpl. ind. Karl Johan Olsen
Anne Sophie Caspersdatter
14 Lina Alette Martinsdatter 19.5.1872 Egeberg Egeberg gb. Martin Hansen
Julie Kristensdatter
15 Augusta Josefine Lauritsdatter 28.1.1872 Kristiania Hvitstenpl. arb. Laurits Pedersen
Karen Olsen

1887  Tomter krk.    Drenger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Lars Sigvard Jensen 30.6.1872 Svigebøl Svigebøl gb. Jens Edvard Larsen
Jensine Sørensdatter
2 Jens Laurits Kristiansen 28.6.1873 Myrvold Myrvold Kristian Hansen
Ragna Helgesdatter
3 Peter Anton Johansen 28.1.1873 Spydeberg Kjærbu Johan Andreassen
Karen Agnete Pedersdatter
4 Johan Andreassen 23.7.1871 Jahrenpl. Kragerudpl. Andreas Kristiansen
Johanne Jonasdatter

1887  Tomter krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Josefine Alvilde Kværner 8.3.1872 Enebakk Jahren gb. Anton Kristiansen Kværner
Inger Julie
2 Karen Mathea Hansdatter 17.3.1873 Krogpl. Veggerpl. Hans Kristian Pedersen
Elen Helene Olsdatter
3 Berntine Mathilde Olausdatter 25.2.1872 Vestby Brødholtpl. Kristian Olaus Baltzersen
Hilleborg Olsdatter
4 Inga Mathea Lauritsdatter 13.2.1873 Kinnerød Bjerkeskaug gb. Laurits Thomassen
Kristiane Johannesdatter
5 Anna Elisa Johansdatter 27.12.1871 Veggerpl. Veggerpl. Johan Hansen
Johanne Larsdatter
6 Maren Lovise Digelmann 22.1.1873 Monsrud Monsrud gb. Jakob Digelmann
Olava Kristensdatter

1888    30. September     Haabøl krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Lars Randby Haslerud 24.10.1873 Haslerud Haslerud gb. Christian Jakobsen Haslerud
Olia Fredrikke Larsdatter
2 Sven Rikard Gundersen 21.11.1873 Dammen Bovim nordre landh. Thorkild Gundersen
Anne Karoline Andersdatter
3 Ove Bernhard Olsen 25.8.1873 Tyrigjellen Hoel feier Ole Bentsen
pige Anne Sophie Andreasdatter
4 Hans Sigvard Antonsen 18.2.1874 Smedebøl søndre Smedebøl søndre selveier Christian Anton Hansen
Karen Syversdatter
5 Thorvald Antonsen 13.10.1872 Bergpl. Haabøl
p. gaard
Anton Thorkildsen
Helene Christiansdatter
6 Oscar Olaisen Enger 26.1.1874 Kristiania Greakerpl. arb. Olai Paulsen
Lisa Svendsen
7 Axel Johan Johannesen 7.8.1873 Kristiania Slutningen arb. Johannes Julsen
Johanne Sophie Johansdatter
8 Karl Alfred Thorvaldsen 15.11.1872 Fosspl. Gustvedpl. Thorvald Johannesen
Elen Margrethe Johannesdatter
9 Axel Antonsen 22.10.1873 Greaker Greaker gjørtler Anton Mathisen
Anna Marie Andersdatter
10 Ludvig Johannesen 4.3.1874 Spydeberg Hvitstenpl.
nordre
Johannes Larsen
Jakobine Gudmundsdatter
11 Olaf Anton Andreassen 27.7.1873 Laasken Laasken gb. Andreas Olsen
Karen Julie Andreasdatter
12 Ludvig Sigvardsen 30.4.1873 Ryggepl. Riserpl. Sigvard Larsen
Hansine Gustava Hansdatter
13 Hans Adolf Antonsen 9.8.1873 Vestby Holo gb. Anton Olsen Borgen
Antonette Johansdatter
14 Anton Martinius Hansen 18.3.1872 Svikebølpl. Greaker Hans Petersen
Anne Oline Halvorsdatter

1888      Haabøl krk.     Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Olava Goen 4.4.1872 Tønnerød skole Hagen skole skolelærer Andreas Olsen Goen
Sidsel Olsdatter
2 Alma Mathilde Martinsdatter 20.2.1873 Aas Gustvedt Tøger Martin Andersen
Agnete Pedersdatter
3 Anna Gulbrandsdatter 19.11.1872 Haabølpl. Haabølpl. Gulbrand Johannesen
Anna Brynildsdatter
4 Olea Fredrikke Haslerud 24.10.1873 Haslerud Haslerud gb. Christian Jakobsen Haslerud
Olia Fredrikke Larsdatter
5 Maria Margrete Olausdatter 3.6.1873 Bjervepl. Haavi
hytten
Sven Olaus Christiansen
Nicoline Bergersdatter
6 Thora Martinsdatter 19.4.1874 Egeberg Egeberg gb. Martin Hansen
Julie Christensdatter
7 Thorine Sophie Christiansdatter 25.8.1873 Nygaardpl. Glæden Christian Throndsen
Maren Helene Svendsdatter
8 Antonette Antonsdatter 25.3.1874 Spydeberg Skjelfosspl. tjener Johan Anton Hansen
Maren Josefsdatter
9 Hulda Elida Olsdatter 2.6.1873 Vaaler Tønnerødpl. Ole Peter Andersen
Maren Iversdatter
10 Kaspara Elise Jakobsdatter 9.5.1874 Hulpl. Skjelfosspl. Jakob Christiansen
Maren Andersdatter
11 Hilda Sofie Christiansdatter 8.5.1874 Riserpl. Holstadpl. Christian Andreassen
Jensine A. Christiansdatter

1888  Tomter krk.    Drenger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Harald August Antonsen 4.10.1872 Bjoner Homlerød gb. Holm Anton Thorersen
Karen Christiansdatter
2 Hans Christian Hansen 15.12.1872 Høland Tolfshus møller Hans Olsen
Johanne Hansdatter
3 Jens Marius Johansen 4.4.1874 Kinnerød Kinnerød Johan Olsen
Agar Mathea Syversdatter
4 Sofus Syversen 14.4.1873 Askim Lilleby arb. Syver Kristiansen
pige Maren Sofie Tollefsdatter
5 Hans Christian Johansen 9.1.1873 Lunneby Lunneby gb. Johan Hansen
Maren Johanne Olsdatter
6 Oscar Fredrik Olsen 3.3.1873 Kråkstad Vienplass Ole Kristiansen
Sophie Kristiansdatter

1888  Tomter krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Hilda Johanne Engebretsen 4.12.1872 Eidsberg Tomter skole kirksanger Laurits Engebretsen
Nilsine Andersdatter
2 Janna Brynildsdatter 23.1.1873 Elverød Elverød gb. Brynild Johannesen
Anne Simonsdatter
3 Nanna Otilie Gulbrandsdatter 18.4.1873 Enebakk Stokstadpl. hm.sønn Gulbrand Jakobsen
pige Olava Olausdatter
4 Mina Augusta Johannesdatter 17.12.1873 Tomter Tomter gb. Johannes Olsen
Inger Marie Petersdatter
5 Anne Marie Hansdatter 2.1.1874 Høland Tolfshus møller Hans Olsen
Johanne Hansdatter
6 Josefine Antonie Johansdatter 25.6.1873 Enebakk Jahren nedre forp. Johan Olsen
Anne Petersdatter

1889    6. October     Haabøl krk.    Drenger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Bernt Edvard Antonsen 9.6.1874 Igsiplass Lurø Anton Thorkildsen
Olea Olsdatter
2 Hans Martin Hansen 13.9.1874 Brekkepl. Smedebøl møller Hans Anton Bergersen
Mina Pettersdatter
3 Emil Christian Mathisen 6.11.1874 Eidsberg Skaug gb. Mathis Thomassen
Karen Pedersdatter
4 Anton Martinius Henriksen 14.5.1875 Vaaler Bærøpl. ind. Henrik Julius Arvesen
Augusta Larsdatter
5 Oscar Ludvig Vilhelmsen 18.2.1875 Støttum Støttum gb. Vilhelm Larsen
Maren Olsdatter
6 Sigurd Petersen 25.10.1874 Christiania Narvestad vognmand Peter Oluf Johannesen
Anette Carlson
7 Johan Anton Olsen 5.2.1875 Vaaler Braate Ole Peter Andersen
Maren Iversdatter
8 Ole Bernhard Larsen 17.6.1874 Haavi Haabølpl. ind. Lars Otto Larsen
Pauline Olava Hansdatter
9 Hans Bernhard Andreassen 10.1.1875 Gustvedpl. Høiden Andreas Isaksen
Elen Rebekka Hansdatter
10 Christian Olsen 4.4.1874 Vestby Saxebøl gb. Ole Johannesen
Milla Mathea Olsdatter
11 Hans Edvard Edvardsen 20.7.1875 Spydeberg Hulpl. Edvard Olsen
Anne Helene Andreasdatter
12 Carl Hageman Martinsen 13.2.1873 Vaaler Bærøpl. Andreas Martin Hansen
Maren Eriksdatter
13 Johan Henrik Lauritsen 11.11.1874 Eidsberg Skjelfosspl. møller Laurits Halvorsen
Oline Marie Kristiansdatter
14 Thorvald Martinius Frantsen 13.4.1874 Haug vestre Haug vestre gb. Frants Christiansen
Lene Sophie Svendsdatter
15 Ole Magnus Johansen 9.5.1874 Spydeberg Foss uk. Johan Edvard Eriksen
pige Lovise Alette Olsdatter
16 August Gunerius Antonsen 11.6.1874 Bølerpl. Bjørnstad i
Kroer
Anton Andersen
Karen Andersdatter

1889    Haabøl krk.     Piger    Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Hermine Maria Dahl 21.10.1873 Haabøl
p. gaard
Haabøl
p. gaard
sogneprest H. F. Dahl
Else Wilhelmine M, født Wisbech
2 Emma Maria Hansdatter 16.10.1874 Glæden Glæden gb. Hans Svendsen
Maria Nicoline Hansdatter
3 Janette Amalie Olausdatter 20.3.1874 Nygaard Nygaard gb. Olaus Svendsen
Karoline Johanne Hansdatter
4 Olava Sophie Antonsdatter 1.5.1875 Skinnerød Skinnerød gb. Syver Anton Syversen
Helene Caroline Olsdatter
5 Hilda Mathea Hansdatter 10.2.1874 Hvitstenpl.
nordre
Krogh Hans Petter Pedersen
Inger Maria Olsdatter
6 Hilda Caspara Jensdatter 4.9.1874 Riserpl. Grønsletten
skole
Jens Andreassen
Johanne M. Johannesdatter
7 Maren Johanne Antonsdatter 6.1.1875 Sandbæk Sandbæk selveier Hans Anton Andersen
Inger Marie Olsdatter
8 Fredrikke Pettersdatter 17.1.1875 Skjælfoss søndre Skjælfoss søndre gb. Petter Larsen
Lene Sophie Syversdatter
9 Anna Grydeland 6.7.1874 Svælgen Svælgen brugseier Carl Chr. Grydeland
Andrea Olsen
10 Mina Oline Martinsdatter 27.3.1875 Kråkstad Pegstad Martin Engebretsen
Maria Rasmusdatter
11 Emma Mathilde Olsdatter 15.11.1874 Elvestad Elvestad selveier Ole Isaksen
Lene Sophie Andreasdatter
12 Maren Elisa Guneriusdatter 4.4.1875 Granerød Holmen arb. Gunerius Andreassen
Hanna Svendsdatter

1889  Tomter krk.    Drenger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Hans Engebretsen 1.2.1875 Holt skole Tomter skole kirkesanger Laurits Engebretsen
Nilsine Amalie Andersdatter
2 Ole Daniel Vegger 9.2.1874 Fusker Fusker gb. Johan Danielsen Vegger
Emilie Kristiane f. Brødholt
3 Emil Anton Lauritsen 5.11.1874 Tønnerudpl. Brekkepl. Laurits Mathisen
Gunhild Olsdatter
4 Hilmar August Hansen 10.4.1874 Jahren Hof gb. Hans Christian Johannesen
Elen Marie Nilsdatter
5 Carl Andreassen 5.3.1873 Jahrenpl. Kragerudpl. Andreas Christiansen
Johanne Jonasdatter

1889  Tomter krk.    Piger     Tilbake

Nr Navn Født Fødested Bopell Foreldre
1 Thea Brynjulfsdatter 24.10.1874 Elverød Elverød gb. Brynjulf Johannesen
Anne Helene Simonsdatter
2 Ragnhild Christiane Juliusdatter 7.11.1874 Stokstad Stokstad gb. Julius Holmsen
Charlotte Sophie Sigvardsdatter
3 Ragna Dorthea Sigvardsdatter 13.7.1874 Krageruddal Krageruddal gb. Sigvard Andersen
Lovise Andreasdatter
4 Gina Sophie Hansdatter 11.2.1874 Villumstad Villumstad gb. Hans Johnsen
Olava f. Regels
5 Josefine Marie Nilsdatter 1.10.1874 østre Aker Kinnerød jernb.arb. Nils Johanson
Johanne Johannesdatter
6 Emma Charlotte Edvardsdatter 28.2.1875 Engenpl. Engenpl. Nils Edvard Halvorsen
Sophie Johannesdatter
7 Hilda Caroline Thorvaldsdatter 31.5.1875 Tolfshus Gjeteberg gb. Thorvald Aug. Thomassen
Thale Mathea Sørensdatter
8 Karen Sophie Antonsdatter 21.12.1874 Vestby Thonspl. Anton Pedersen
Anne Margrethe Olsdatter
9 Mina Andersdatter 4.9.1874 Enebakk Jahrenpl. Anders Danielsen
Mariane Pedersdatter
10 Mina Lovise Martinsdatter 7.6.1874 Svigebølpl. Svigebølpl. Martin Andreassen
Gunhild Marie Andreasdatter
11 Alette Jakobsdatter 23.1.1873 Thonspl. Roaas Jakob Jensen
Elen Andersdatter

Tilbake


Hogne Holst, Oslo den 17.4.2001