Karlstad

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

73. Karlstad. Udt. ka1llsta. -- i Kalstadum DN. V 305, 1403Koldstad 1624.*Karlsstaðir, af Mandsnavnet Karl.


Kommer mere siden...