Kinnerud

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

28. Kinnerud. Udt. Ki2nneru. -- Kiærnarud RB. 121 s.Kennerud DN. I 785, 1528 Kinderødt St. 11 b. Kinnerød 1723.*Tjarnarruð eller Tjarnaruð, af tj&bmaapeno;rn (tjarn), Tjern, Vandpyt.Dette bliver ialfald den rimeligste Forklaring. Da Formen i RB. skyldes enTilføielse fra senere Tid, kan nok der tænkes skrevet Ki- istedetfor Ti-.


Kommer mere siden...