Krok

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

49. 50. Krok østre og vestre. Udt. kró:k. -- i Kroke ">RB.123. Krog St. 11. Krogh 1624. Krog østre (Pl. Hysken, NordreAas, Søraas) og vestre med Krogsødegaard 1723.Krókr m., Krog, der i Stedsnavne bruges i forskjellige Betydninger,se Indl. Her maaske snarest sigtende til afsides, indesluttet Beliggenhed.


Kommer mere siden...