Leppestad

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

38. Leppestad. Udt. læ2ppesta. -- i Læppastadum (søndre)RB. 125 s. firir Læppæstadum DN. VIII 289, 1413 Leppestad 1624.Leppastaðir, af Mandsnavnet Leppi, der nu alene kan paavisesgjennem nogle Stedsnavne. Det er sandsynligvis en "Kjæleform" af Leifreller af Navne, sammensatte dermed (jfr. Trøgstad No. 120). Findes ellers iLepparuð i Onsø (ovenfor S. 323), Lepperød i Brunlanes, Leppestad i Sandeog Lefstad i Orkedalen.


Kommer mere siden...