Loska

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

99. Laasken. Udt. lå2sska. -- Loschen og Loschenæset 1723.Laaska kan opfattes som en Hunkjøns-Sideform af Laske m., Kile ellerStrimmel, som syes ind i et Klædningsstykke. Det sidste Ord findes virkelig,som anført af Ross, i Jarlsberg og Larviks Amt brugt som Navn paa Jord-stykker af trekantet Form (Kileform); Exempler findes i Sem No. 91,3 og143, Nøtterø No. 8,9, Sandeherred No. 14,4 og 162.


Kommer mere siden...