Mære

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

60. 6l. Mære nordre og søndre. Udt. mé2ré. -- a MæriniRB. 124 s. Mærini (Akk.) 125 s. Merrenn St. 11. Merrem 1624.Mierum nordre (Pl. Scketta) og søndre med Bøller Ødegaard 1723.Mærin, sms. med vin, samme Navn som det bekjendte gamle Tempel-sted Mære ved Trondhjemsfjorden (i Sparbuen). Findes ogsaa som Gaardnavni Lier; derimod er Mære i Nedre Stjørdalen af anden Oprindelse (Meðrin,af Plantenavnet maðra, jfr. Eidsberg No. 82). 1ste Led antages at være detgamle, kun i Digtersproget bevarede Adj. mærr, herlig, priselig, berømt.


Kommer mere siden...