Nommestad

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

91. Nommestad. Udt. nó2mmesta. -- Nwmmestad NRJ. I 24.Nummestad 1723.Man kunde tænke sig som opr. Form Naumustaðir, af ElvenavnetNauma, som man har paa fl. St., bl. a. i de to bekjendte Elve i Numme-dalen i Buskerud Amt og i Namdalen i Nordre Trondhjems Amt. Gaardenligger ved et af Hovedtilløbene til den Elv, der har sit Udløb i Kristiania-fjorden ved Son.


Kommer mere siden...