Hobøl Prestegård

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

106. Hobøl Præstegaard med Stenbøl. -- Præstegaardensoprindelige Navn er efter RB. 122 Hobøli, se ovenfor under SognetsNavn. Stenbøl. Udt. stæ1mmbø£. -- Steinsbøle RB. 126. StenboelleReg. 45, 1472. Steenbøll 1520. Stennbøll St. 12. 1624. Steenbøllemed Berger og Schamton (Pl. Orschoug, Bilit) 1723 (laa allerede daunder Præstegaarden). Steinsbœli, af Mandsnavnet Steinn, jfr. Askim No. 94. -- Om Under-brugene Berger og Schamton se "Forsvundne Navne" nedenfor.


Prester i Hobøl:

En enkel oversikt over de prester som har hatt sitt kall i Hobøl sogn. Opplysningene er delvis fra Norsk Slektshistorisk Forening og Prost Lars Raschs tavle i Hobøl kirke. Denne tavlen viser prester før og etter reformasjonen. Den er imidlertid ikke fullstendig for 1500-tallets vedkommende. Tavlen er gjenngitt i Hobølboka, bind II, Hobøl kommune 1994, s. 21.

Navn
Periode
Mogens Jonsen 1511 - 1559
Jon Gunnarsen 1526 - 1528
Magnus Jonsen 1529
Anders Markvardsen 1542 -
Rasmus Skriver 1550 - 1556
Mads 1556
Arne Gundersen 1562 - 1562
Christoffer Mikkelsen 1570 - 1591
Otter Torgersen 1594 - 1602
Adrian Hansen Buschrodius 1602 - 1626
Nils Andersen Spydeberg (Kapellan) 1626 - 1638
Mads Jakobsen 1627 - 1657
Mikkel Mogensen "Proust 1692" 1657 - 1697
Nils Hansen Tyrholm (Kapellan) 1682 - 1695
Nils Andersen Toldorph 1697 - 1707
Lars Michelsen Rasch 1712 - 1752
Michael Bendixen Diurhuus 1747 - 1764
Peder Ring 1765 - 1774
Jacob Abrahamsen Preus 1774 - 1805
Jens Mortensen Abildgaard 1805 - 1837
Bernt Sverdrup Maschmann 1837 - 1869
Henning Frieman Dahl 1870 - 1893
Christian Martinus Schøning 1893 -
Løken var her i 1920