Riggesum

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

51. Riggesum. Udt. ri2ggesømm. -- a Rikiseim RB. 126 s.i Rikisæyme DN. III 563, 1444 Rikeseim DN. II 628, 1461 Regisemb1624. Rigesem med Langeland, Sandager og Torp (Pl. Sullebroe,Nye Sandager, Løfaas) 1723.Ríkiseimr, sms. med heimr. En Gaard af dette Navn, nu forsvunden,har der ogsaa været i Røken (DN. V 605 nu gaaet ind under Sundby);samme Navn har man videre i Riksem i Søkkelven. 1ste Led synes at maattevære ríki n., Magt, Myndighed, og Betydning: mægtig, anselig Gaard (jfr.Sammensætninger som ríkismaðr). At sammenligne er ogsaa det usammensatte Rike som Gaardnavn i Valle i Sætersdalen. -- Med Hensyn til ggistedetfor k jfr. Spydeberg No. 27,2.


Kommer mere siden...