Rygge

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

65. Rygge. Udt. ry2gge. -- a Regghini DN. V 67, 1325 aRæggini RB. 126 s. Reginn 1624. Rigem med Rige Ødegaard1723.Reggin, sms. med vin. Der gives nok enkelte Ord, som efter Lydenkunde tænkes som første Led her, saaledes regg (hregg) n., Storm medRegn, og r&bmaapeno;gg f., svarende til Nutidsordet Ragg n. (f. Ex. paa Gjeder), mendisse Ords Betydning synes at passe lidet i et Stedsnavn som dette. Vokal-forandringen i 1ste Stavelse i den nuv. Udtale er paafaldende; men der kaningen Tvivl være om, at denne Gaard er det gamle Reggin.


Kommer mere siden...