Slutningen

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

70. Slutningen. Udt. s£u2ttningen.Sikkert nyere Navn.


Kommer mere siden...