Solberg

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

8. Solberg. Udt. só2£bær. -- Sollberrigh St. 12 b.*Sólbergar, se Trøgstad No. 68.


Følgende plasser er registert under Solberg: "Kuboe" (sannsynligvis Kjærbu), Kjerringstad, Støypet .

Familier som har bodd på Solberg . (Ikke komplett) Det er ikke skilt på brukere og eiere. Opplysningene er basert på kirkebøker, skattemanntall og folketellinger. (15.12.2003)