Svelgen

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

74. Svelgen. Udt. svæ1£jen. -- Swelg nævnt som Kvernfos1520. Svelgen med Svelgskroegen 1723.*Svelgr m., Svælg, "den svælgende". Oprindelig Navn paa en Fosi Hobølelven, jfr. Svelgjande, Plads ved Grændsen af Voss og Graven Sogn,nævnt efter en Fos.


Kommer mere siden...