Svikebøl, øvre og nedre

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

15. 16. Svikebøl øvre og nedre. Udt. sví2kebø£. -- Swipu-bøle RB. 122. Suipubøle RB. 261. i Suipubole DN. XIII 51, 1408Swebebøll 1520. Sviekebølle 1723.Svipubœli. 1ste Led maa være svipa f., der ellers blot kjendes medBetydning: Svøbe. Man kunde ogsaa tænke sig et Elvenavn Svipa, dannetaf svipa, der bruges om forskjellige Slags hurtige og lydløse Bevægelser;men Gaarden ligger ved Hobølelvens Udløb af Søen Mjær, og der er intetandet Vandløb i Nærheden, som kunde have baaret Navnet. Skulde svipaher være Mandstilnavn, eller har det maaske været Navn paa en Strøm iElven? Den nuv. Form er fremkommet ved Dissimilation, idet p af Hensyntil det følgende b er forandret til k.


Kommer mere siden...