Tisbjørnrud

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

96. Tisbjørnrød. Udt. ti2ssbjønnru. -- Tisbiernarud DN. XI42 c. 1350. Tisbærnarud DN. V 217, 1376 Tisbernarudh DN. IV424, 1389 RB. 282. Tesbenrud 1624. Tespenrød 1723.Tisbjarnarruð. Forudsætter et Mandsnavn Tisbj&bmaapeno;rn, der vel erdet sædvanlige Bjørn (Bj&bmaapeno;rn) med et Tillæg foran, som har været et Tilnavntil Vedkommende. Dette Tilnavns Betydning er ganske uvis; det er sand-synlig stærkt forandret i den foreliggende Form.


Kommer mere siden...