Tolshus, søndre og nordre

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

3. 4. Tolshus søndre og nordre. Udt. tø1£sús. -- i Þolfs-husum RB. 122. (vestre) DN. V 305, 1403 Þolfshuus RB. 121 s.122 s. Tolfshuus 1723.Þolfshúsar, af Mandsnavnet Þolfr, se Rakkestad No. 62.


Følgende plasser er registret under Tolfshus: Birkelund, Tommeshytta, Berget, Hagen, Halvorsløkka, Plundropp og Saga.

Familier som har bodde på Tolfshus (ikke komplett). Det er ikke skilt på brukere og eiere. Opplysningene er basert på kirkebøker, skattemanntall og folketellinger. (27.10.2003)